Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Héber ige. Radikális Három gyökmássalhangzóból áll (pl. ljq) Szabályos ragozást követ, ha –nincs benne torokhang: a c h x – a kettőzés szempontjából továbbá:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Héber ige. Radikális Három gyökmássalhangzóból áll (pl. ljq) Szabályos ragozást követ, ha –nincs benne torokhang: a c h x – a kettőzés szempontjából továbbá:"— Előadás másolata:

1 Héber ige

2 Radikális Három gyökmássalhangzóból áll (pl. ljq) Szabályos ragozást követ, ha –nincs benne torokhang: a c h x – a kettőzés szempontjából továbbá: r –nincs benne gyenge mássalhangzó : n w y a h –két utolsó mássalhangzója különbözik egymástól

3 Igetörzsek Neve Szab. alakja JelentésePélda Qal lj;q' alapjelentésölt Nifal lj;q.nI reflexiv passzív magát ölte megöletett Piél lJeqi gyakorító, fokozógyilkolt Pual lJ;qu passzívgyilkoltatott Hifil lyjiq.hi okozó, műveltető(mással) öletett Hofal lj;q.h' passzívmegölettetett Hitpaél lJeq;t.hi intenzív reflexív intenzív reciprok magát gyilkolta gyilkolták egymást

4 Igeidők, igemódok Perfectum (konstatív aspektus) –Jellemzője az affirmatív ragozás (ragok) Imperfectum (kurzív aspektus) –Jellemzője a preformatív ragozás (előtagok) –imperfectum apocopatum (rövidített alak): consecutivumban és jussivusban használatos Waw consecutivum (fordított igeidő) –perfectumban : w> + ige : lj;q;  lj;q;w> –imperfectumban w: + kettőzés + ige: ljoq.yI  ljoq.YIw: –megfordítja az igeidőt, perfectumban kifejezhet parancsoló módot (jussivus) is

5 Igemódok Cohortativus = buzdító mód –Csak Sg.1-ben és Pl.1-ben használatos, jelentése „hadd…” (látjuk  hadd lássuk) –a normál imperfectum alakkal fejezzük ki, de kaphat „he paragogicum”-ot is ( h ") végződés) Jussivus = parancsoló / kötőmód –Sg.2-3-ban és Pl.2-3-ban használatos –Az imperfectum megfelelő alakjával fejezzük ki (ha van rövid alakja, azzal) –Kifejezhető perfectum consecutivummal is. Imperativus = felszólító mód –csak 2. személyű alakokban, Pual, Hofal: nincs –alakja megegyezik az infinitivus construcuts-szal (Hifilben az infinitivus absolutus-szal)

6 Infinitivus (főnévi igenév) absolutus: semmi nem kapcsolódhat hozzá –ritkán használatos, főleg ragozott alak mellett megerősítést fejez ki constructus: ragokat és előképzőket is kaphat –képzése az imperfectumból történik: qal, piél, pual: a preformativum elhagyásával a y preformatívum helyett h-t kap –jelentése lehet: főnévi igenév: „látni” igéből képzett főnév: „látás” prepozícióval mellékmondat: –l. + fn. igenév = célhatározói mellékmondat (elment, hogy lássa…) –b. + fn. igenév = időhatározói mellékmondat (haragra gerjedt, amikor látta…

7 Participium (melléknévi igenév) Igéből képzett névszók –melléknevek, amelyek főnévi szerepet is betölthetnek (látó, látott, láttató, láttatott, stb.) ennek megfelelően hímnemű, nőnemű, többesszámú alakjuk is van –képzésük az imperfectumból történik qalban preformativum nélkül nifalban nun preformativummal a többi igetörzsben mem preformativummal

8 Tárgyas személyrag (suffixum) Az aktív igetörzsekben (qal, piél, hifil) a cselekvés tárgyát, irányát fejezik ki –ld. a magyarban: látok – látlak – látom –a raghoz kapcsolódik (ha a rag mássalhangzóval végződik, akkor kötőhanggal) –nemcsak a ragozott alak kaphat suffixumot, de az infinitivus constructus és a participium is –nun energicum: imperfectumban és imperativusban az ige és a suffixum közé illesztett nun, amelynek eredetileg nyomatékot adó értelme volt.

9 Tárgyas személyrag (perfectum, egyes szám) yTil.j;q ' öltem T'l.j;q'T.l.j;q' öltél lj;q'hl'j.q' ölt --- ynIT;l.j;q. ynITil.j;q. öltél engem ynIl;j' q. ynIt.l;j' q. ölt engem ^yTil.j; q. öltelek téged (ffit) --- ^l.j'*q. ^t.l;j'q. ölt téged (ffit) %yTil.j ;q. öltelek téged (nőt) --- %lej; q. %t,l'j'q. ölt téged (nőt WhyTi l.j;q. öltem őt (férfit) WhT'l.j;q. WhTil.j;q. ölted őt (ffit) Whl'j' q. Wht.l;j 'q. ölte őt (férfit) h'yTil.j ;q. öltem őt (nőt) HT'l.j; q. h'Til.j; q. ölted őt (nőt) Hl'j'q.hT'l;j'q. ölte őt (nőt) --- WnT'l.j;q. WnTil.j;q. öltél minket Wnl'j' q. Wnt.l;j 'q. ölt minket ~k,yTil.j;q. öltelek titeket (ffi) --- ~k,l.j; q. ~k,t.l;j' q. ölt titeket -ffiakat !k,yTil. j;q. öltelek titeket (n) --- !k,l.j; q. !k,t.l;j' q. ölt titeket (nőket) ~yTil.j; q. öltem őket (ffiakat) ~Til.j; q. ölted őket (ffiakat) ~l'j'q. ölte őket (ffiakat) !yTil.j; q. öltem őket (nőket) !Til.j;q. ölted őket (nőket) !l'j'q. ölte őket (nőket)

10 Tárgyas személyrag (perfectum, tsz., inf. constr.) Wnl.j; q' öltünk !Æ~T, l.j;q. öltetek Wlj.q' öltek ljoq. ölni (cst) --- ynIW Tl.j;q. öltetek engem ynIWl j'q. öltek engem ynInle j.q' ölni engem ^Wnl.j; q. öltünk téged (ffit) --- ^Wlj' q. öltek téged (ffit) ^l.j.q' ölni téged ffi %Wnl. j;q. öltünk téged (nőt) --- %Wlj' q. öltek téged (nőt %lej. q' ölni téged nő WhWn l.j;q. öltük őt (férfit) WhW Tl.j;q. öltétek őt (ffit) WhW lj'q. ölték őt (férfit) wOlj. q' ölni őt ffi h'nWl.j ;q. öltük őt (nőt) h'WTl.j;q. öltétek őt (nőt) h'Wlj' q. ölték őt (nőt) Hl'j.q' ölni őt nő --- WnW Tl.j;q. öltetek minket WnW lj'q. öltek minket Wnlej.q' ölni minket ~k,Wn l.j;q. öltünk titeket (ffi) --- ~k,Wl j'q. öltek titeket –ffiakat ~k,l.j. q' ölni titeket !k,Wnl.j;q. öltünk titeket (n) --- !k,Wlj 'q. öltek titeket (nőket) !k,l.j.q ' ölni titeket ~Wnl.j ;q. öltük őket (ffiakat) ~WTl. j;q. öltétek őket (ffiakat) ~Wlj' q. ölték őket (ffiakat) ~l'j.q' ölni őket !Wnl.j; q. öltük őket (nőket) !WTl.j ;q. öltétek őket (nőket) !Wlj'q. ölték őket (nőket) !l'j.q' ölni őket

11 Tárgyas személyrag (imperfectum, egyes szám) ljoq.a, ölök ljoq.Tiylij.q. Ti ölsz ljoq.y I ljoq.Ti öl --- ynIlej. q.Ti ynIylij. q.Ti ölsz engem ynIlej.q.yI ynIlej. q.Ti öl engem ^l.j'q. a, öllek téged (ffit) --- ^l.j'q. yI ^l.j'q.T i öl téged (ffit) %lej. q.a, öllek téged (nőt) --- %lej. q.yI %lej.q.Ti öl téged (nőt Whlej.q.a, ölöm őt (férfit) Whlej.q.Ti Whylij.q.Ti ölöd őt (ffit) Whle j.q.yI Whlej. q.Ti öli őt (férfit) h'l,j.q. a, ölöm őt (nőt) h'l,j.q. Ti h'ylij.q.Ti ölöd őt (nőt) h'l,j.q.yI h'l,j.q. Ti öli őt (nőt) --- Wnlej.q.Ti Wnylij.q.Ti ölsz minket Wnle j.q.yI Wnlej. q.Ti öl minket ~k,l.j' q.a, öllek titeket (ffi) --- ~k,l.j' q.yI ~k,l.j' q.Ti öl titeket -ffiakat !k,l.j'q.a, öllek titeket (n) --- !k,l.j' q.yI !k,l.j'q. Ti öl titeket (nőket) ~lej.q. a, ölöm őket (ffiakat) ~lej.q. Ti ~ylij.q.T. ölöd őket (ffiakat) ~lej.q.yI ~lej.q. Ti öli őket (ffiakat) !lej.q. a, ölöm őket (nőket) !lej.q. Ti !ylij.q. Ti ölöd őket (nőket) !lej.q. yI !lej.q. Ti öli őket (nőket)

12 Tárgyas személyrag (imperfectum, többes szám) ljoq.nI ölünk Wlj.q. Ti hn"l.jo q.Ti öltök Wlj.q.yI hn"l.jo q.Ti ölnek --- ynIWlj.q.Ti öltök engem ynIW lj.q.yI ynIWlj.q.Ti ölnek engem ^l.j'q. nI ölünk téged (ffit) --- ^Wlj. q.yI ^Wlj.q.Ti ölnek téged (ffit) %lej. q.nI ölünk téged (nőt) --- %Wlj.q.yI %Wlj. q.Ti ölnek téged (nőt Whlej.q.nI öljük őt (férfit) WhWlj.q.T i ölitek őt (ffit) WhWl j.q.yI WhWl j.q.Ti ölik őt (férfit) h'l,j.q. nI öljük őt (nőt) h'Wlj. q.Ti ölitek őt (nőt) h'Wlj. q.yI h'Wlj. q.Ti ölik őt (nőt) --- WnWl j.q.Ti öltök minket WnW lj.q.yI WnWl j.q.Ti ölnek minket ~k,l.j' q.nI ölünk titeket (ffi) --- ~k,Wlj.q.yI ~k,Wlj. q.Ti ölnek titeket -ffiakat !k,l.j'q.nI ölünk titeket (n) --- !k,Wlj.q.yI !k,Wlj. q.Ti ölnek titeket (nőket) ~lej.q. nI öljük őket (ffiakat) ~Wlj. q.Ti ölitek őket (ffiakat) ~Wlj. q.yI ~Wlj.q.Ti ölik őket (ffiakat) !lej.q. nI öljük őket (nőket) !Wlj.q.Ti ölitek őket (nőket) !Wlj. q.yI !Wlj.q. Ti ölik őket (nőket)


Letölteni ppt "Héber ige. Radikális Három gyökmássalhangzóból áll (pl. ljq) Szabályos ragozást követ, ha –nincs benne torokhang: a c h x – a kettőzés szempontjából továbbá:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések