Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Héber ige.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Héber ige."— Előadás másolata:

1 Héber ige

2 Radikális Három gyökmássalhangzóból áll (pl. ljq)
Szabályos ragozást követ, ha nincs benne torokhang: a c h x – a kettőzés szempontjából továbbá: r nincs benne gyenge mássalhangzó: n w y a h két utolsó mássalhangzója különbözik egymástól

3 Igetörzsek lj;q' lj;q.nI lJeqi lJ;qu lyjiq.hi lj;q.h' lJeq;t.hi Neve
Szab. alakja Jelentése Példa Qal lj;q' alapjelentés ölt Nifal lj;q.nI reflexiv passzív magát ölte megöletett Piél lJeqi gyakorító, fokozó gyilkolt Pual lJ;qu gyilkoltatott Hifil lyjiq.hi okozó, műveltető (mással) öletett Hofal lj;q.h' megölettetett Hitpaél lJeq;t.hi intenzív reflexív intenzív reciprok magát gyilkolta gyilkolták egymást

4 Igeidők, igemódok Perfectum (konstatív aspektus)
Jellemzője az affirmatív ragozás (ragok) Imperfectum (kurzív aspektus) Jellemzője a preformatív ragozás (előtagok) imperfectum apocopatum (rövidített alak): consecutivumban és jussivusban használatos Waw consecutivum (fordított igeidő) perfectumban : w> + ige : lj;q;  lj;q;w> imperfectumban w: + kettőzés + ige: ljoq.yI  ljoq.YIw: megfordítja az igeidőt, perfectumban kifejezhet parancsoló módot (jussivus) is

5 Igemódok Cohortativus = buzdító mód Jussivus = parancsoló / kötőmód
Csak Sg.1-ben és Pl.1-ben használatos, jelentése „hadd…” (látjuk  hadd lássuk) a normál imperfectum alakkal fejezzük ki, de kaphat „he paragogicum”-ot is ( h ") végződés) Jussivus = parancsoló / kötőmód Sg.2-3-ban és Pl.2-3-ban használatos Az imperfectum megfelelő alakjával fejezzük ki (ha van rövid alakja, azzal) Kifejezhető perfectum consecutivummal is. Imperativus = felszólító mód csak 2. személyű alakokban, Pual, Hofal: nincs alakja megegyezik az infinitivus construcuts-szal (Hifilben az infinitivus absolutus-szal)

6 Infinitivus (főnévi igenév)
absolutus: semmi nem kapcsolódhat hozzá ritkán használatos, főleg ragozott alak mellett megerősítést fejez ki constructus: ragokat és előképzőket is kaphat képzése az imperfectumból történik: qal, piél, pual: a preformativum elhagyásával a y preformatívum helyett h-t kap jelentése lehet: főnévi igenév: „látni” igéből képzett főnév: „látás” prepozícióval mellékmondat: l. + fn. igenév = célhatározói mellékmondat (elment, hogy lássa…) b. + fn. igenév = időhatározói mellékmondat (haragra gerjedt, amikor látta…

7 Participium (melléknévi igenév)
Igéből képzett névszók melléknevek, amelyek főnévi szerepet is betölthetnek (látó, látott, láttató, láttatott, stb.) ennek megfelelően hímnemű, nőnemű, többesszámú alakjuk is van képzésük az imperfectumból történik qalban preformativum nélkül nifalban nun preformativummal a többi igetörzsben mem preformativummal

8 Tárgyas személyrag (suffixum)
Az aktív igetörzsekben (qal, piél, hifil) a cselekvés tárgyát, irányát fejezik ki ld. a magyarban: látok – látlak – látom a raghoz kapcsolódik (ha a rag mássalhangzóval végződik, akkor kötőhanggal) nemcsak a ragozott alak kaphat suffixumot, de az infinitivus constructus és a participium is nun energicum: imperfectumban és imperativusban az ige és a suffixum közé illesztett nun, amelynek eredetileg nyomatékot adó értelme volt.

9 Tárgyas személyrag (perfectum, egyes szám)
yTil.j;q' öltem T'l.j;q' T.l.j;q' öltél lj;q' hl'j.q' ölt --- ynIT;l.j;q. ynITil.j;q. engem ynIl;j'q. ynIt.l;j'q. ^yTil.j;q. öltelek téged (ffit) ^l.j'*q. ^t.l;j'q. %yTil.j;q. téged (nőt) %lej;q. %t,l'j'q. téged (nőt WhyTil.j;q. őt (férfit) WhT'l.j;q. WhTil.j;q. ölted őt (ffit) Whl'j'q. Wht.l;j'q. ölte h'yTil.j;q. őt (nőt) HT'l.j;q. h'Til.j;q. Hl'j'q. hT'l;j'q. WnT'l.j;q. WnTil.j;q. minket Wnl'j'q. Wnt.l;j'q. ~k,yTil.j;q. titeket (ffi) ~k,l.j;q. ~k,t.l;j'q. titeket -ffiakat !k,yTil.j;q. titeket (n) !k,l.j;q. !k,t.l;j'q. titeket (nőket) ~yTil.j;q. őket (ffiakat) ~Til.j;q. ~l'j'q. !yTil.j;q. őket (nőket) !Til.j;q. !l'j'q.

10 Tárgyas személyrag (perfectum, tsz., inf. constr.)
Wnl.j;q' öltünk !Æ~T,l.j;q. öltetek Wlj.q' öltek ljoq. ölni (cst) --- ynIWTl.j;q. engem ynIWlj'q. ynInlej.q' ölni engem ^Wnl.j;q. téged (ffit) ^Wlj'q. ^l.j.q' ölni téged ffi %Wnl.j;q. téged (nőt) %Wlj'q. téged (nőt %lej.q' ölni téged nő WhWnl.j;q. öltük őt (férfit) WhWTl.j;q. öltétek őt (ffit) WhWlj'q. ölték wOlj.q' ölni őt ffi h'nWl.j;q. őt (nőt) h'WTl.j;q. h'Wlj'q. Hl'j.q' ölni őt nő WnWTl.j;q. minket WnWlj'q. Wnlej.q' ölni minket ~k,Wnl.j;q. titeket (ffi) ~k,Wlj'q. titeket –ffiakat ~k,l.j.q' ölni titeket !k,Wnl.j;q. titeket (n) !k,Wlj'q. titeket (nőket) !k,l.j.q' ~Wnl.j;q. őket (ffiakat) ~WTl.j;q. ~Wlj'q. ~l'j.q' ölni őket !Wnl.j;q. őket (nőket) !WTl.j;q. !Wlj'q. !l'j.q'

11 Tárgyas személyrag (imperfectum, egyes szám)
ljoq.a, ölök ljoq.Ti ylij.q.Ti ölsz ljoq.yI öl --- ynIlej.q.Ti ynIylij.q.Ti engem ynIlej.q.yI ^l.j'q.a, öllek téged (ffit) ^l.j'q.yI ^l.j'q.Ti %lej.q.a, téged (nőt) %lej.q.yI %lej.q.Ti téged (nőt Whlej.q.a, ölöm őt (férfit) Whlej.q.Ti Whylij.q.Ti ölöd őt (ffit) Whlej.q.yI öli h'l,j.q.a, őt (nőt) h'l,j.q.Ti h'ylij.q.Ti h'l,j.q.yI Wnlej.q.Ti Wnylij.q.Ti minket Wnlej.q.yI ~k,l.j'q.a, titeket (ffi) ~k,l.j'q.yI ~k,l.j'q.Ti titeket -ffiakat !k,l.j'q.a, titeket (n) !k,l.j'q.yI !k,l.j'q.Ti titeket (nőket) ~lej.q.a, őket (ffiakat) ~lej.q.Ti ~ylij.q.T. ~lej.q.yI !lej.q.a, őket (nőket) !lej.q.Ti !ylij.q.Ti !lej.q.yI

12 Tárgyas személyrag (imperfectum, többes szám)
ljoq.nI ölünk Wlj.q.Ti hn"l.joq.Ti öltök Wlj.q.yI ölnek --- ynIWlj.q.Ti engem ynIWlj.q.yI ^l.j'q.nI téged (ffit) ^Wlj.q.yI ^Wlj.q.Ti %lej.q.nI téged (nőt) %Wlj.q.yI %Wlj.q.Ti téged (nőt Whlej.q.nI öljük őt (férfit) WhWlj.q.Ti ölitek őt (ffit) WhWlj.q.yI ölik h'l,j.q.nI őt (nőt) h'Wlj.q.Ti h'Wlj.q.yI WnWlj.q.Ti minket WnWlj.q.yI ~k,l.j'q.nI titeket (ffi) ~k,Wlj.q.yI ~k,Wlj.q.Ti titeket -ffiakat !k,l.j'q.nI titeket (n) !k,Wlj.q.yI !k,Wlj.q.Ti titeket (nőket) ~lej.q.nI őket (ffiakat) ~Wlj.q.Ti ~Wlj.q.yI !lej.q.nI őket (nőket) !Wlj.q.Ti !Wlj.q.yI


Letölteni ppt "Héber ige."

Hasonló előadás


Google Hirdetések