Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet Budapest, 2012. április 5. A gazdasági versenyképesség útjelzői Verseny - pálya: A magyar sport versenyképessége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet Budapest, 2012. április 5. A gazdasági versenyképesség útjelzői Verseny - pálya: A magyar sport versenyképessége."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet Budapest, 2012. április 5. A gazdasági versenyképesség útjelzői Verseny - pálya: A magyar sport versenyképessége c. konferencia Magyar Sporttudományi Társaság Sportmenedzsment Szakbizottság

2 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /2 Verseny- és vállalati stratégia Iparágak versenyképessége Globális iparágak Vállalatelméletek Globalizáció EU versenyképessége Közszféra és versenyképesség Versenyképesség fogalma, elméleti koncepciói, programjai fogalma, elméleti koncepciói, programjai Vállalatgazdaságtan Nemzetközi vállalatgazdaságtan Makroökonómia Piacelméletek Nemzetközi közgazdaságtan Nemzetközi üzleti gazdaságtan Gazdálkodástudomány? Lisszaboni stratégia Növekedéselméletek Vállalatszerkezet Versenyképességi programok Feltörekv ő országok multinacionális cégei Business school-ok New economy

3 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /3 Versenyképesség Gazdasági kategória a gazdaság teljesítőképességére összpontosít  A társadalom egyik alrendszerének, a gazdaságnak a teljesítőképességére összpontosít – közgazdaság- és gazdálkodástudomány. társadalmi kontextusba ágyazott.

4 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /4 Miért a versenyképesség? Egykor és most  Makrogazdasági teljesítmény (növekedési ütem) és teljesítőképesség  Költségvetési deficit  Külgazdasági térvesztés – világgazdasági átrendeződés  Vállalatok a versenyképesség epicentrumaidivatban.

5 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /5 Versenyképesség Kutató Központ A Központ küldetése, hogy a mikrogazdasági, különösen a hazai vállalati szféra versenyképességére vonatkozó tudományos kutatások nemzetközileg elismert központja legyen. Ennek érdekében kutatási tevékenységében a versenyképességgel összefüggő kutatásokat végző hazai és nemzetközi szakemberekkel együttműködik, kapcsolatrendszerét pedig a vállalati és a kormányzati szféra szereplői felé ápolja.

6 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /6 A versenyképesség ügyének tanulságai a kormányzatok számára  Növekedés  Növekedéselméleti megfontolások:  endogén tényezők és intézmények szerepe nyitott gazdaság  A nemzetgazdaság nyitott gazdaság  Nemzetközi gazdasági integrációk  Kereskedelmi és tőkekapcsolatok: nemzetközi vállalatcsoportok  Régiók  Régiók – országon belül és országhatárokon átnyúlóan  Horizontális közpolitika  Horizontális közpolitikai megközelítés és gyakorlat

7 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /7 A kormányzat és a nemzetgazdasági versenyképesség Gazdasági közpolitikák Non-profit, civil szféra Társadalmi közpolitikák Kormányzat Társadalmi és politikai struktúrák, intézmények és prioritások A nemzetközi kontextusok támasztotta követelmények Az állampolgárok jóléte Termelékenység növekedése

8 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /8 A versenyképesség ügyének tanulságai a vállalatok számára  Globális piac i folyamatok  Versenytársak, vevők, szállítók; nemzetközi standardok  Nemzetközivé válás és nemzetközi m ű ködés  Vállalatvezet ő i kompetenciák  Felértékelődtek  Tanulhatók és fejleszthetők

9 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /9 A vállalati versenyképesség nemzetgazdasági kontextusban Input tényezők, Vállalati stratégiák és verseny, Keresleti tényezők, Kapcsolódó és támogató szektorok Társadalmi és politikai struktúrák, intézmények és prioritások A globális verseny támasztotta követelmények Az állampolgárok jóléte Termelékenység Vállalati kompetenciák Kettős értékteremtés

10 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /10 A makro- és mikroszintű megközelítés kapcsolódásai Hogyan ragadhatók meg a nemzetgazdasági és a vállalati versenyképesség kapcsolódásai? A perspektívák közös metszetei

11 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /11 Input tényezők, Vállalati stratégiák és verseny, Keresleti tényezők, Kapcsolódó és támogató szektorok Gazdasági közpolitikák Non-profit, civil szféra Társadalmi közpolitikák Kormányzat Társadalmi és politikai struktúrák, intézmények és prioritások A nemzetközi kontextusok támasztotta követelmények Az állampolgárok jóléte Termelékenység Vállalati kompetenciák Kettős értékteremtés

12 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /12

13 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /13 Europe 2020 Strategy Smart growth Sustainable growth Inclusive growth Economic governance EU-level targets 75 % of the population aged 20- 64 should be employed. 3% of the EU's GDP should be invested in R&D. The "20/20/20" climate/energy targets should be met. The share of early school leavers should be under 10% and at least 40% of the younger generation should have a degree or diploma.. 20 million less people should be at risk of poverty. Hazai prioritások és célok? A sportgazdaság szerepe?

14 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /14 Tanulságok?  Ki- és előretekintő gondolkodás  Ambiciózus célok  Körültekintő, szisztematikus és kitartó megvalósítás visszacsatolásokkal  Amatőrizmustól a professzionalizmus felé a menedzsmentben, a gazdálkodásban és a megvalósításban + Hazai kutatások

15 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /15

16 TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet /16 Irodalom Chikán A. – Czakó E. (2009) Versenyképesség vállalati nézőpontból. in Chikán A. – Czakó E. (szerk.) Versenyben a világgal. Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén. Akadémiai Kiadó, Budapest, 35-95. old. Báger G. – Czakó E. (szerk.) (2007) A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. Tanulmánykötet. Budapest Báger G. – Czakó E. (szerk.) (2010) A közszféra és a gazdaság versenyképessége – empirikus eredmények és tanulságok. Állami Számvevőszék Kutató Intézete. Budapest. Április. www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu http://scienceprojekt.uni-corvinus.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 Czakó Erzsébet Budapest, 2012. április 5. A gazdasági versenyképesség útjelzői Verseny - pálya: A magyar sport versenyképessége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések