Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs társadalom Az emeltszintű, értéknövelt információszolgáltatás megvalósíthatósága az önkormányzatoknál MTA SZTAKI, Dr. Inzelt Péter, Majzikné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs társadalom Az emeltszintű, értéknövelt információszolgáltatás megvalósíthatósága az önkormányzatoknál MTA SZTAKI, Dr. Inzelt Péter, Majzikné."— Előadás másolata:

1 Információs társadalom Az emeltszintű, értéknövelt információszolgáltatás megvalósíthatósága az önkormányzatoknál MTA SZTAKI, Dr. Inzelt Péter, Majzikné Bausz Ágota

2 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Felmérési szakasz (részfeladat 4.) E-közigazgatás magyarországi és nemzetközi helyzetének áttekintése, levonható tapasztalatok összegyűjtése Magyarországi áttekintés elemei: –kormányzati tervek, stratégiák és eredmények (kormányportál, e-kormányzat program, országos közigazgatási szervek eredményei – APEH, VPOP) –önkormányzatok, országos és helyi szervezetek céljai és tevékenysége (intelligens város, megye, térség programok) –a témában megvalósult projektek –e-közigazgatásban használt alapszoftverek

3 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Felmérési szakasz (részfeladat 4.) Nemzetközi áttekintés elemei: –Az EU e-közigazgatással, e-ügyintézéssel kapcsolatos tervei, stratégiája, projektjei, stb. –E-közigazgatásban vezető államok (USA, Kanada, Hong Kong, UK, stb.), régiók lokális és állami szintű kormányzati szerveinek e-közigazgatással, e-ügyintézéssel kapcsolatos tervei, stratégiája, eredményei, projektjei, stb. –Állampolgárok körében végzett felmérések tapasztalatai –Élenjáró példák gyűjtése, tapasztalatok leszűrése (Tameside, Szingapúr, stb.)

4 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Felmérési szakasz (részfeladat 4.) Az e-kormányzat 4 fejlődési fázisa: 1.nyilvános website felállítása 2.nagy mennyiségű információ közzététele + e-mail kapcsolat és vélemény-nyilvánító oldal 3.online tranzakció éjjel-nappal 4.belső működési folyamatok átalakítása (Gartner Group)

5 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Felmérési szakasz (részfeladat 4.) e-kormányzat hatékonyságának három kritikus mérőszáma: –elérhetővé vált alkalmazások és szolgáltatások fontossága, –állampolgárok és vállalkozások elégedettsége, –nyilvánosság bizalmának megőrzése (átláthatóság, megnövekedett felelősség). E-kormányzati portállal szemben támasztott követelmények: –legyen jól tagolt, világos szerkezetű –a felhasználó gondolkodását és érdeklődését kövesse, ne a hivatalt (élethelyzetek, életút modell)

6 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Felmérési szakasz (részfeladat 4.) az alapvetően egyszerű és jól átlátható, központilag adatokkal egyszerűen ellátható szolgáltatások terjednek el leggyorsabban (pl. az állásközvetítő és kereső, jövedelemadó, ÁFA, társasági adó bevallás) Hitelesítés problémaköre (központi PKI infrastruktúra előnyei) Adatvédelmi/adatbiztonsági kategóriák –egyszerű ügyek (pl. bejelentések – kidőlt fa) –közepesen fontos ügyek (pontos személyazonosítás, titkosított adatátviteli csatorna) –nagyon fontos ügyek (komoly jogkövetkezmény esete)

7 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. (részfeladat 2.) Kitűzött célok 1.a hozzáférhetővé, illetve interaktívvá tehető információk körének definiálása (Információhalmazok meghatározása) 2.on-line kapcsolatok modellje, kapcsolatok más közigazgatási szervekkel

8 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. 1. Információhalmazok meghatározása Mi az, ami az e-közigazgatás kialakításakor az önkormányzatnál hozzáférhetővé illetve interaktívvá tehető Eszköz: önkormányzat megismerése, felmérése –Önkormányzat felépítése (Közgyűlés, Polgármesteri Hivatal, önkormányzat saját intézményei), működése –Önkormányzat feladat- és hatáskörei –Önkormányzat külső és belső kapcsolatrendszere –Önkormányzat működési folyamatai és döntési hierarchiája igazgatóságonként\irodánként

9 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Az önkormányzat és intézményei valamint a velük kapcsolatban álló egyéb szervek, társhatóságok kapcsolatrendszerének definiálása

10 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Az önkormányzattól és intézményeitől a külső kapcsolatok felé kiinduló folyamatcsoportok definiálása

11 MTA – SZTAKI 2003-04-28 A Polgármesteri Hivatal szerkezete

12 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. 1. Információhalmazok meghatározása Ebben a részfeladatban hangsúly a lakossággal történő kapcsolattartáson volt Cél: működési folyamatok általános leírása, modellezése az újratervezéshez

13 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. 1. Információhalmazok meghatározása Interjúk – hivatali ügyintézési rend mostani menetének felmérése Ügyiratok útjának követése az érkezés pillanatától az ügy lezárásának pillanatáig Érkeztetés, delegálás, szignálás, iktatás, irattározás folyamatai

14 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Forrásaink saját felméréseinkben összegyűjtött anyagok a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk: –Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/1997./I.21./ önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről, –Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/1997. /I. 21./ önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról, –Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Minőségügyi rendszere

15 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. 2. Online kapcsolati modell Önkormányzat és együttműködő partnerei közti kapcsolatrendszer Önkormányzat és az egyéb közigazgatási szervek közti kapcsolatrendszer Kapcsolatok –információtartalmának vizsgálata –irányítottságának vizsgálata

16 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. Online kapcsolatok (folyt.) Kapcsolatrendszert milyen önkormányzati feladatkörök működtetik, szolgálják ki Online kapcsolati modell felvázolása –Önkormányzatra háruló feladatok jellegének elemzése idő, tér, irányultság szerint –Csoportosítási szempontok Feladatok keletkezésének helye szerint Feladatok típusa szerint

17 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. Online kapcsolatok (folyt.) Feladatok az ügyintézés helye szerint lehetnek: –Az önkormányzaton belül Polgármesteri hivatalon belül Polgármesteri hivatal és közgyűlés között –Önkormányzat és intézményei között –Önkormányzat és társzervei között –Önkormányzat és egyéb intézmények, vállalkozások között –Önkormányzat és a lakosság között

18 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. Online kapcsolatok (folyt.) Feladatok az ügyintézés típusa szerint lehetnek: –Egyirányú, az önkormányzattól kiinduló információszolgáltatás (Ügyintézési iránytű) –Egyirányú, az önkormányzattól kiinduló és az ügyintézési adminisztrációt csökkentő egyéb szolgáltatások (letölthető űrlapok) –Kétoldalú, interaktív ügyintézés (időpontegyeztetés, bejelentések, panaszügyek, stb.)

19 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás I. Online kapcsolatok (folyt.) Tapasztalataink alapján felvázoltuk, melyik csoportban milyen az interneten/intraneten megvalósítható megoldásokat lehet alkalmazni milyen jellegű információkat lehet közzétenni mikor kell az ügyfeleket azonosítani, az azonosítás milyen módszereit érdemes alkalmazni

20 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás II. (részfeladat 7.) Kitűzött célok 1.az emeltszintű, értéknövelt információszolgáltatás hatása a közigazgatás és az önkormányzat döntési mechanizmusaira 2.az információs kapcsolatok rendszere, nagyvonalú információs sémák 3.adattípusok, adatszótárak, adatbázisok, adatbázis kapcsolatok – definíciós szint

21 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás II. 1. Az emeltszintű, értéknövelt információszolgáltatás hatása… Műszaki Hatósági Iroda igazgatás-szervezési, ügyvitel-szervezési szempontból történő felmérése, munkafolyamatainak átvilágítása –Ügymenet modellek készítése akta rekonstrukciós vizsgálat segítségével (BKÁE ÁIF) –Érdemi és ügyviteli mozzanatokra bontás, munkaidő becslés, jogszabályi keretek Értéknövelt információszolgáltatás hatása - elemző tanulmány (összehasonlító elemzés a jelenlegi és a tervezett elektronikus munkafolyamatok idő- és költségigényeiről)

22 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás II. 1. Az emeltszintű, értéknövelt információszolgáltatás hatása… Fő tapasztalatok: –Ügyintézési idő csökkenthető, főleg a rutinfeladatokra fordított idő csökkentésével (ügykezelői feladatok átalakulnak) –Érdemi munka nem váltható ki –Megfelelő szintű számítástechnikai ismeret elengedhetetlen –Jelenlegi jogszabályi háttér erősen korlátozó jellegű

23 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás II. 2. Az információs kapcsolatok rendszere… Információs modellalkotás I. kiterjesztése Hivatal egészének felmérése (interjúk) – felmérési módszertan kidolgozása –Feladatkör, működési folyamatok felmérése –Számítástechnikai infrastruktúra –Javítási, elektronikussá alakítási lehetőségek vizsgálata –Külső-belső kapcsolatrendszer

24 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Az önkormányzat általános működési modellje

25 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Beadványok, kérelmek fogadása

26 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Információs modellalkotás II. 3. Adattípusok, adatszótárak, adatbázisok … Önkormányzati adatnyilvántartások leírása –Jelenleg használt nyilvántartások adattartalma –Szükséges új nyilvántartások –Részlegek közti adatcsere irányultsága/tartalma –Központi adatbázisok létrehozásának lehetőségei/korlátai

27 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása (részfeladat 6.) A természetes nyelvelemző és a döntéstámogató rendszer alapsémájának kidolgozása A készülő rendszer elemei: –témaspecifikus szótár –egyszerűsített nyelvtani elemző, –forgatókönyvek és megfeleltető keresők A nyelvelemző rendszerben igyekszünk szociológiai indikátorokat is elhelyezni.

28 MTA – SZTAKI 2003-04-28 Rendszerterv, dokumentáció, szabályzatok (részfeladat 8.) Az önkormányzat felmérése alapján elkészült a megvalósítandó rendszer hálózati rendszerterve Biztonsági szabályzatok (biztonsági kockázatok csökkentése) Jogi, adatvédelmi, minőségbiztosítási, elektronikus közhitelűségi elemzések (BKÁE)

29 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Információs társadalom Az emeltszintű, értéknövelt információszolgáltatás megvalósíthatósága az önkormányzatoknál MTA SZTAKI, Dr. Inzelt Péter, Majzikné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések