Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. november 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. november 24."— Előadás másolata:

1 Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium november 24.

2

3 Szegregáció Közoktatás Közoktatás –178 homogén roma iskola –Megközelítőleg 3000 homogén roma osztály –800 homogén roma SNI osztály Lakhatás Lakhatás –Kb. 500 roma-telep –Növekvő területi szegregáció

4 Iskolai sikertelenség háttere A roma gyerekeket 9-10-szer gyakrabban minősítik hibásan enyhe fokban értelmi fogyatékosnak A roma gyerekeket 9-10-szer gyakrabban minősítik hibásan enyhe fokban értelmi fogyatékosnak A roma gyerekek egy-hetede jut el szakmát vagy érettségit adó középiskolába A roma gyerekek egy-hetede jut el szakmát vagy érettségit adó középiskolába A roma gyerekek két-harmada szerez olyan szakmát, amely nem ad reális lehetőséget a munkaerőpiaci integrációra A roma gyerekek két-harmada szerez olyan szakmát, amely nem ad reális lehetőséget a munkaerőpiaci integrációra

5 Roma fiatalok lemorzsolódása a szakiskolákból - kutatás Megkérdezettek: Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld és Budapest 186 szakiskolája Megkérdezettek: Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld és Budapest 186 szakiskolája Cél: Iskolarendszerből való kimaradás és ennek következményeinek feltárása Cél: Iskolarendszerből való kimaradás és ennek következményeinek feltárása Integrátor Alapítvány 2007

6 Eredmények: Eredmények: –9., 10. osztály kritikus a lemorzsolódás szempontjából –Sok hiányzás, tanulmányi eredmény leromlása megelőzi a kimaradást – beavatkozás ideje! –Cigány fiatalok megkülönböztetésről, kirekesztettségről számoltak be –Lemorzsolódott fiatalok több mint 60%-a olyan iskolába járt, ahol a cigány tanulók aránya 50%-nál magasabb volt (szegregáció) –Hátrányos helyzetű tanulók döntő többséges a szakiskolai rendszer leggyengébb részébe áramlik (szegregáció) – rossz munkaerőpiaci esélyek –Cigány 8. osztályosokat a +nekik jobban” megfelelő gyengébb iskolákba irányítják, ahol a cigány tanulók aránya amúgy is magas –Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók karrierjének utolsó államása a szakiskola, 25-30%-uk a 9., 10. osztályban lemorzsolódik –Lemorzsolódott fiatalok 80%-a munkanélküli (segély, alkalmi munka, stb.) Roma fiatalok lemorzsolódása a szakiskolákból - kutatás Integrátor Alapítvány 2007

7 Szegregáció A település egy részén (pl. városrész) a települési átlagot jelentősen meghaladó mértékben koncentrálódik az alacsony státuszú lakosok aránya A település egy részén (pl. városrész) a települési átlagot jelentősen meghaladó mértékben koncentrálódik az alacsony státuszú lakosok aránya A szegregáció hatása: A szegregáció hatása: –Szolgáltatások színvonalának leromlása – hiányos, megszűnik –Túlzsúfolt épületek, munkanélküliek, bűnözés –Szegregált iskola - gyengébb színvonalú oktatás –Következmény a szegregáció áldozatainak életpálya-kilátásai redukáltak (munkaerőpiac!) a szegregáció áldozatainak életpálya-kilátásai redukáltak (munkaerőpiac!) önértékelési gondok önértékelési gondok bizalmatlansághoz bizalmatlansághoz agresszióhoz agresszióhoz öngyűlölethez vezethet. öngyűlölethez vezethet.

8 Jogszabályi háttér Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat - Országgyűlés június 25-én ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el re vonatkozó kormányzati feladatok /2007. (XII. 27.) Korm. határozat

9 Roma Integráció Évtizede Program kelet-európai ország (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Macedónia, Szerbia, Montenegro, Horvátország) + nemzetközi szervezetek együttműködésében, roma szakemberek összevonásával 9 kelet-európai ország (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Macedónia, Szerbia, Montenegro, Horvátország) + nemzetközi szervezetek együttműködésében, roma szakemberek összevonásával –Prioritási területek: Oktatás, Foglalkoztatás, Lakhatás, Egészségügy –Horizontális szempontok: anti-diszkrimináció, nemek esélyegyenlőség Költségvetés: A résztvevő országok költségvetése + EU források + nemzetközi szervezetek támogatása Költségvetés: A résztvevő országok költségvetése + EU források + nemzetközi szervezetek támogatása Roma Oktatási Alap – nemzetközi adományozók felajánlásai, a roma gyerekek iskolai integrációját elősegítő programok támogatása Roma Oktatási Alap – nemzetközi adományozók felajánlásai, a roma gyerekek iskolai integrációját elősegítő programok támogatása

10 Oktatás óvodáztatási támogatás óvodáztatási támogatás o január 1-től halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője kérheti, ofeltétel: gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába oösszege első alkalommal Ft, a további alkalmakkor pedig Ft. a szegregáció csökkentése érdekében a szegregáció csökkentése érdekében oaz iskolai körzethatárok módosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben max. 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a település egészén oa közoktatási esélyegyenlőségi terv - a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférés feltétele az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése. roma tanulók ösztöndíja - pályázati keret: 564 millió Ft, pályázatok elbírálása folyamatban van. roma tanulók ösztöndíja - pályázati keret: 564 millió Ft, pályázatok elbírálása folyamatban van.

11 Foglalkoztatás „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” oForrás: TÁMOP o2 év alatt csaknem 20 ezer halmozottan hátrányos helyzetű regisztrált álláskereső. „Lépj egyet előre! II.” „Lépj egyet előre! II.” oForrás: TÁMOP oprojekt szeptember 1-től augusztus 31-ig. o felnőtt képzésének támogatása. oúj elem: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 150 teljesített óra után képzési támogatásként minimálbérnek megfelelő összegű támogatást kapnak. Start-programok Start-programok o munkáltató és kártyaigénylő szerepelt a nyilvántartásban. oSTART PLUSZ programban munkáltató és kártyaigénylő. oSTART EXTRA program munkáltató és kártyaigénylő vett részt.

12 Lakhatás Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program óta 2,8 milliárd Ft, támogatás településen óta 2,8 milliárd Ft, támogatás településen évi pályázat évi pályázat benyújtási határidők: 1. forduló augusztus 8. illetve 2. forduló október 30,benyújtási határidők: 1. forduló augusztus 8. illetve 2. forduló október 30, pályázatok elbírálása folyamatban vanpályázatok elbírálása folyamatban van forrása: összesen 880 millió Ft.forrása: összesen 880 millió Ft. Városrehabilitáció Városrehabilitáció Anti-szegregációs terv – szegregátumok megszüntetése, az ott élők társadalmi integrációja Anti-szegregációs terv – szegregátumok megszüntetése, az ott élők társadalmi integrációja Kötelező dokumentum a városrehabilitációs pályázatokhoz Kötelező dokumentum a városrehabilitációs pályázatokhoz

13 Esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika Minden hazai és EU-s támogatáshoz esélyegyenlőségi szempontokat kell csatolni Minden hazai és EU-s támogatáshoz esélyegyenlőségi szempontokat kell csatolni Két részből áll: helyzetértékelés, beavatkozások Két részből áll: helyzetértékelés, beavatkozások Szakértő ellenőrzi és hagyja jóvá a dokumentumot, ellenkező esetben elutasítják a pályázatot Szakértő ellenőrzi és hagyja jóvá a dokumentumot, ellenkező esetben elutasítják a pályázatot

14 Deszegregációs szakpolitika - közoktatás Deszegregációs szakpolitika - közoktatás –Jogi környezet – Közoktatási tv. módosításai –De-szegregációs programok (enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyerekek, tanoda, stb.) –Esélyegyenlőségi támogatáspolitika – De-szegregációs elvárások minden fejlesztésben! Deszegregációs szakpolitika - városrehabilitáció Deszegregációs szakpolitika - városrehabilitáció –De-szegregációs programok – Telepeken élők programja –Esélyegyenlőségi támogatáspolitika – De-szegregációs elvárások minden fejlesztésben - városrehabilitáció Szegregáció

15 Esélyegyenlőségi útmutató Célja: a mélyszegénységben élők esélyeinek javítása, a mélyszegénységben élők esélyeinek javítása, forrásokhoz való hozzáférés biztosítása. forrásokhoz való hozzáférés biztosítása.Alapelvek A területi és szociális szempontok egyidejű figyelembe vétele. A területi és szociális szempontok egyidejű figyelembe vétele. Helyzetértékelést kell készíteni. Helyzetértékelést kell készíteni. oa pályázó meghatározza a bevonandó célcsoport területi, és szociális hátrányok szerinti megoszlását. oa programmegvalósítás helyszínének (régió, megye, kistérség, település/települések) jellemezése. Szakértő biztosítása! Szakértő biztosítása!

16 Mobilitás Közép- Dunántúl a b c. 6,6% Nyugat- Dunántúl a.3487 b c. 6,0% Dél-Dunántúl a b c. 13,1% Észak- Magyarország a b c. 17,4% Észak-Alföld a b c. 16,4% Dél-Alföld a b c. 11,2% Közép- Magyarország a b c. 3,6% (a) Betöltetlen álláshelyek, (b) Munkanélküliek száma (c) Munkanélküliségi ráta

17 Mobilitás Munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása Munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása –Magas munkanélküliségi ráta a hátrányos helyzetű régiókban – betöltetlen állások a fejlettebb régiókban Komplex programcsomag Komplex programcsomag –Foglalkoztatási, szakképzési szolgáltatások (képzés, bértámogatás, áttelepülési támogatás, stb.) –Szociális munka – térségek közötti kapcsolat –Lakhatás – rugalmas szolgáltatások (pl. albérlet, munkásszállás)

18 Foglalkoztatási esélyegyenlőségi útmutató A z alacsony státuszú, mélyszegénységben élő emberek munkaerő-piaci esélyeinek javítása az ÚMFT intézkedéseihez kapcsolódó, és a hazai forrásból megvalósuló foglalkoztatási, képzési programokba való fokozott bevonásuk révén A z alacsony státuszú, mélyszegénységben élő emberek munkaerő-piaci esélyeinek javítása az ÚMFT intézkedéseihez kapcsolódó, és a hazai forrásból megvalósuló foglalkoztatási, képzési programokba való fokozott bevonásuk révén

19 A tervezett programba bevonandó célcsoport megoszlásának összevetése a pályázati program megvalósítási helyszínére vonatkozó területi adatokkal az adott program mennyire éri el a leghátrányosabb helyzetű kistérségben/településen élő munkanélkülieket/álláskeresőket A helyzetértékelés célja

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. november 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések