Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. november 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. november 24."— Előadás másolata:

1 Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. november 24.

2

3 Szegregáció Közoktatás Közoktatás –178 homogén roma iskola –Megközelítőleg 3000 homogén roma osztály –800 homogén roma SNI osztály Lakhatás Lakhatás –Kb. 500 roma-telep –Növekvő területi szegregáció

4 Iskolai sikertelenség háttere A roma gyerekeket 9-10-szer gyakrabban minősítik hibásan enyhe fokban értelmi fogyatékosnak A roma gyerekeket 9-10-szer gyakrabban minősítik hibásan enyhe fokban értelmi fogyatékosnak A roma gyerekek egy-hetede jut el szakmát vagy érettségit adó középiskolába A roma gyerekek egy-hetede jut el szakmát vagy érettségit adó középiskolába A roma gyerekek két-harmada szerez olyan szakmát, amely nem ad reális lehetőséget a munkaerőpiaci integrációra A roma gyerekek két-harmada szerez olyan szakmát, amely nem ad reális lehetőséget a munkaerőpiaci integrációra

5 Roma fiatalok lemorzsolódása a szakiskolákból - kutatás Megkérdezettek: Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld és Budapest 186 szakiskolája Megkérdezettek: Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld és Budapest 186 szakiskolája Cél: Iskolarendszerből való kimaradás és ennek következményeinek feltárása Cél: Iskolarendszerből való kimaradás és ennek következményeinek feltárása Integrátor Alapítvány 2007

6 Eredmények: Eredmények: –9., 10. osztály kritikus a lemorzsolódás szempontjából –Sok hiányzás, tanulmányi eredmény leromlása megelőzi a kimaradást – beavatkozás ideje! –Cigány fiatalok megkülönböztetésről, kirekesztettségről számoltak be –Lemorzsolódott fiatalok több mint 60%-a olyan iskolába járt, ahol a cigány tanulók aránya 50%-nál magasabb volt (szegregáció) –Hátrányos helyzetű tanulók döntő többséges a szakiskolai rendszer leggyengébb részébe áramlik (szegregáció) – rossz munkaerőpiaci esélyek –Cigány 8. osztályosokat a +nekik jobban” megfelelő gyengébb iskolákba irányítják, ahol a cigány tanulók aránya amúgy is magas –Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók karrierjének utolsó államása a szakiskola, 25-30%-uk a 9., 10. osztályban lemorzsolódik –Lemorzsolódott fiatalok 80%-a munkanélküli (segély, alkalmi munka, stb.) Roma fiatalok lemorzsolódása a szakiskolákból - kutatás Integrátor Alapítvány 2007

7 Szegregáció A település egy részén (pl. városrész) a települési átlagot jelentősen meghaladó mértékben koncentrálódik az alacsony státuszú lakosok aránya A település egy részén (pl. városrész) a települési átlagot jelentősen meghaladó mértékben koncentrálódik az alacsony státuszú lakosok aránya A szegregáció hatása: A szegregáció hatása: –Szolgáltatások színvonalának leromlása – hiányos, megszűnik –Túlzsúfolt épületek, munkanélküliek, bűnözés –Szegregált iskola - gyengébb színvonalú oktatás –Következmény a szegregáció áldozatainak életpálya-kilátásai redukáltak (munkaerőpiac!) a szegregáció áldozatainak életpálya-kilátásai redukáltak (munkaerőpiac!) önértékelési gondok önértékelési gondok bizalmatlansághoz bizalmatlansághoz agresszióhoz agresszióhoz öngyűlölethez vezethet. öngyűlölethez vezethet.

8 Jogszabályi háttér Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat - Országgyűlés 2007. június 25-én ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el 2008-2009-re vonatkozó kormányzati feladatok - 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat

9 Roma Integráció Évtizede Program 2005-2015 9 kelet-európai ország (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Macedónia, Szerbia, Montenegro, Horvátország) + nemzetközi szervezetek együttműködésében, roma szakemberek összevonásával 9 kelet-európai ország (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Macedónia, Szerbia, Montenegro, Horvátország) + nemzetközi szervezetek együttműködésében, roma szakemberek összevonásával –Prioritási területek: Oktatás, Foglalkoztatás, Lakhatás, Egészségügy –Horizontális szempontok: anti-diszkrimináció, nemek esélyegyenlőség Költségvetés: A résztvevő országok költségvetése + EU források + nemzetközi szervezetek támogatása Költségvetés: A résztvevő országok költségvetése + EU források + nemzetközi szervezetek támogatása Roma Oktatási Alap – nemzetközi adományozók felajánlásai, a roma gyerekek iskolai integrációját elősegítő programok támogatása Roma Oktatási Alap – nemzetközi adományozók felajánlásai, a roma gyerekek iskolai integrációját elősegítő programok támogatása

10 Oktatás óvodáztatási támogatás óvodáztatási támogatás o 2009. január 1-től halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője kérheti, ofeltétel: gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába oösszege első alkalommal 20 000 Ft, a további alkalmakkor pedig 10 000 Ft. a szegregáció csökkentése érdekében a szegregáció csökkentése érdekében oaz iskolai körzethatárok módosítása, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben max. 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a település egészén oa közoktatási esélyegyenlőségi terv - a hazai és uniós forrásokhoz való hozzáférés feltétele az esélyegyenlőségi útmutató elkészítése. roma tanulók ösztöndíja - pályázati keret: 564 millió Ft, pályázatok elbírálása folyamatban van. roma tanulók ösztöndíja - pályázati keret: 564 millió Ft, pályázatok elbírálása folyamatban van.

11 Foglalkoztatás „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” oForrás: TÁMOP 1.1.2 o2 év alatt csaknem 20 ezer halmozottan hátrányos helyzetű regisztrált álláskereső. „Lépj egyet előre! II.” „Lépj egyet előre! II.” oForrás: TÁMOP oprojekt 2007. szeptember 1-től 2009. augusztus 31-ig. o22 000 felnőtt képzésének támogatása. oúj elem: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 150 teljesített óra után képzési támogatásként minimálbérnek megfelelő összegű támogatást kapnak. Start-programok Start-programok o34 802 munkáltató és 79 156 kártyaigénylő szerepelt a nyilvántartásban. oSTART PLUSZ programban 5 747 munkáltató és 7 184 kártyaigénylő. oSTART EXTRA program 2 607 munkáltató és 3 044 kártyaigénylő vett részt.

12 Lakhatás Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs program 2005. óta 2,8 milliárd Ft, támogatás 30-33 településen 2005. óta 2,8 milliárd Ft, támogatás 30-33 településen 2008. évi pályázat 2008. évi pályázat benyújtási határidők: 1. forduló augusztus 8. illetve 2. forduló október 30,benyújtási határidők: 1. forduló augusztus 8. illetve 2. forduló október 30, pályázatok elbírálása folyamatban vanpályázatok elbírálása folyamatban van forrása: összesen 880 millió Ft.forrása: összesen 880 millió Ft. Városrehabilitáció Városrehabilitáció Anti-szegregációs terv – szegregátumok megszüntetése, az ott élők társadalmi integrációja Anti-szegregációs terv – szegregátumok megszüntetése, az ott élők társadalmi integrációja Kötelező dokumentum a városrehabilitációs pályázatokhoz Kötelező dokumentum a városrehabilitációs pályázatokhoz

13 Esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika Minden hazai és EU-s támogatáshoz esélyegyenlőségi szempontokat kell csatolni Minden hazai és EU-s támogatáshoz esélyegyenlőségi szempontokat kell csatolni Két részből áll: helyzetértékelés, beavatkozások Két részből áll: helyzetértékelés, beavatkozások Szakértő ellenőrzi és hagyja jóvá a dokumentumot, ellenkező esetben elutasítják a pályázatot Szakértő ellenőrzi és hagyja jóvá a dokumentumot, ellenkező esetben elutasítják a pályázatot

14 Deszegregációs szakpolitika - közoktatás Deszegregációs szakpolitika - közoktatás –Jogi környezet – Közoktatási tv. módosításai –De-szegregációs programok (enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyerekek, tanoda, stb.) –Esélyegyenlőségi támogatáspolitika – De-szegregációs elvárások minden fejlesztésben! Deszegregációs szakpolitika - városrehabilitáció Deszegregációs szakpolitika - városrehabilitáció –De-szegregációs programok – Telepeken élők programja –Esélyegyenlőségi támogatáspolitika – De-szegregációs elvárások minden fejlesztésben - városrehabilitáció Szegregáció

15 Esélyegyenlőségi útmutató Célja: a mélyszegénységben élők esélyeinek javítása, a mélyszegénységben élők esélyeinek javítása, forrásokhoz való hozzáférés biztosítása. forrásokhoz való hozzáférés biztosítása.Alapelvek A területi és szociális szempontok egyidejű figyelembe vétele. A területi és szociális szempontok egyidejű figyelembe vétele. Helyzetértékelést kell készíteni. Helyzetértékelést kell készíteni. oa pályázó meghatározza a bevonandó célcsoport területi, és szociális hátrányok szerinti megoszlását. oa programmegvalósítás helyszínének (régió, megye, kistérség, település/települések) jellemezése. Szakértő biztosítása! Szakértő biztosítása!

16 Mobilitás Közép- Dunántúl a. 4510 b. 33478 c. 6,6% Nyugat- Dunántúl a.3487 b.28299 c. 6,0% Dél-Dunántúl a. 1842 b. 54183 c. 13,1% Észak- Magyarország a. 3272 b. 88838 c. 17,4% Észak-Alföld a. 2385 b. 103256 c. 16,4% Dél-Alföld a. 4829 b. 62250 c. 11,2% Közép- Magyarország a. 8846 b. 46922 c. 3,6% (a) Betöltetlen álláshelyek, (b) Munkanélküliek száma (c) Munkanélküliségi ráta

17 Mobilitás Munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása Munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása –Magas munkanélküliségi ráta a hátrányos helyzetű régiókban – betöltetlen állások a fejlettebb régiókban Komplex programcsomag Komplex programcsomag –Foglalkoztatási, szakképzési szolgáltatások (képzés, bértámogatás, áttelepülési támogatás, stb.) –Szociális munka – térségek közötti kapcsolat –Lakhatás – rugalmas szolgáltatások (pl. albérlet, munkásszállás)

18 Foglalkoztatási esélyegyenlőségi útmutató A z alacsony státuszú, mélyszegénységben élő emberek munkaerő-piaci esélyeinek javítása az ÚMFT intézkedéseihez kapcsolódó, és a hazai forrásból megvalósuló foglalkoztatási, képzési programokba való fokozott bevonásuk révén A z alacsony státuszú, mélyszegénységben élő emberek munkaerő-piaci esélyeinek javítása az ÚMFT intézkedéseihez kapcsolódó, és a hazai forrásból megvalósuló foglalkoztatási, képzési programokba való fokozott bevonásuk révén

19 A tervezett programba bevonandó célcsoport megoszlásának összevetése a pályázati program megvalósítási helyszínére vonatkozó területi adatokkal az adott program mennyire éri el a leghátrányosabb helyzetű kistérségben/településen élő munkanélkülieket/álláskeresőket A helyzetértékelés célja

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Képzéssel a foglalkoztatásért Cigány fiatalok esélyei Ürmös Andor Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. november 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések