Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb munkába segítésért szakmai fórum A munkába segítés eszközei a munkaügyi szervezetben EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb munkába segítésért szakmai fórum A munkába segítés eszközei a munkaügyi szervezetben EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb."— Előadás másolata:

1 EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb munkába segítésért szakmai fórum A munkába segítés eszközei a munkaügyi szervezetben EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb munkába segítésért szakmai fórum A munkába segítés eszközei a munkaügyi szervezetben

2 A közép-magyarországi régió munkaerő-piaci helyzete, a fejlesztést segítő lehetőségek

3 A nyilvántartott álláskeresők számának változása 2007. január - 2009. október között a közép-magyarországi régióban

4 Be/Kilépési arány 136,7% Regisztrációba be-/kilépők száma a közép-magyarországi régióban 2009. január - október

5 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása a közép-magyarországi régióban A regisztrált álláskeresők száma 2009. október 79.786 fő Régiós munkanélküliségi ráta 6,07 % Dabas 8,9 Nagykáta 9,9 Monor 7,8 G ödöllő 6,8 Vác 6,2 Szentendre 6,6,2 Zsámbék 8,8 Budaörs 4,7 É rd 7,1 Ráckeve 7,2 Budapest 5,2 Cegléd 9,4 0-4,4- 4,1-6,0 6,1-8,0 >8,1 Dabas 3697 Nagykáta 2851 Monor 4306 G ödöllő 4937 Vác 4629 Szentendre 2050 Zsámbék 733 Budaörs 2233 É rd 2889 Ráckeve 4055 Budapest 41483 Cegléd 5923 <2000 - 2001-3000 3001-4000 4001<

6 A férfiak és nők érintett létszáma 2008-2009. január-október között, a közép-magyarországi régióban  = 115 407 fő  = 155 590 fő

7 KIKNEK A FOGLALKOZTATÁSÁT SEGÍTI ELŐ? TÁMOGATÁS MÓDJA, MÉRTÉKE TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, ÉRVÉNYESSÉGE IGÉNYLÉS HELYE, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE Azok a tartós - 16 hónapon belül legalább 12 hónapig nyilvántartott – álláskeresők jogosultak a kártya kiváltására, akik 50. életévüket betöltötték, vagy alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Járulékkedvezmény: tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, a foglalkoztatás 1. évében munkaadói és tb-járulékfizetés alóli mentesség, a foglalkoztatás 2. évében a bruttó munkabér 15%-nak megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli. A kártya érvényességi idejéig, amely max. 2 év, de legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig. A kártyát a munkavállaló igényelheti az APEH lakóhelye szerinti illetékes kirendeltségen. START-EXTRA KÁRTYA

8 START-PLUSZ KÁRTYA KIKNEK A FOGLALKOZTATÁSÁT SEGÍTI ELŐ? TÁMOGATÁS MÓDJA, MÉRTÉKE TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, ÉRVÉNYESSÉGE IGÉNYLÉS HELYE, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE Tartós -- 16 hónapon belül legalább 12 hónapig nyilvántartott -- álláskeresők, vagy akik GYES, GYET, GYED, ápolási díj megszűnése után 365 napon belül akarnak munkaviszonyt létesíteni, vagy GYES mellett a gyermek 1 éves kora után kívánnak munkát vállalni, feltéve, hogy nincs munkaviszonyuk. Járulékkedvezmény: tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség, a foglalkoztatás 1. évében a bruttó munkabér 15%-nak, a foglalkoztatás 2. évében a bruttó munkabér 25%-nak megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli. A kártya érvényességi idejéig, amely maximum 2 év. A kártyát a munkavállaló igényelheti az APEH lakó- helye szerinti illetékes kirendeltségen.

9 FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ BÉRTÁMOGATÁS KIKNEK A FOGLALKOZTATÁSÁT SEGÍTI ELŐ? TÁMOGATÁS MÓDJA, MÉRTÉKE TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, ÉRVÉNYESSÉGE IGÉNYLÉS HELYE, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE Hátrányos helyzetű személyek: munkahelyének elvesztése fenyegeti, 50. Életévét betöltötte, Legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű Vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett hátrányos helyzetű munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járulékainak legfeljebb 50%- ának megfelelő összegben legfeljebb egy év időtartamra Munkáltató igényelheti a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen

10 KIKNEK A FOGLALKOZTATÁSÁT SEGÍTI ELŐ? TÁMOGATÁS MÓDJA, MÉRTÉKE TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, ÉRVÉNYESSÉGE IGÉNYLÉS HELYE, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE A munkaügyi kirendeltség által kiközvetített álláskeresők. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 70%- ig, a 45. életévét betöltött álláskereső foglalkoztatása esetén a közvetlen bérköltségek 90%-áig terjedhet. Legfeljebb 1 év. 45 év felettiek foglalkoztatása esetén legfeljebb 1,5 év, 50 év felettiek esetén legfeljebb 2 év. A munkáltató székhelye vagy telephelye szerinti munkaügyi kirendeltség. KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS

11 KIKNEK A FOGLALKOZTATÁSÁT SEGÍTI ELŐ? TÁMOGATÁS MÓDJA, MÉRTÉKE TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, ÉRVÉNYESSÉGE IGÉNYLÉS HELYE, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE Azon személyek képzésének támogatása, akik munkaviszonyban állnak, és foglalkoztatásuk képzés nélkül nem biztosítható. Kereset-kiegészítő támogatás és részben vagy egészben képzési költségtérítés képzési költség közvetlen költségei és közvetett költségei (utazási, étkezési, szállás költségtérítés) Támogatható minden olyan képzés, mely a szakképzési törvény hatálya alá tartozik, a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapoktatás, pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása, szakképzettséggel rendelkezőknek államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés, hatósági előírások által szabályozott képzés A kérelmet a munkaadónak kell benyújtania a telephely szerint illetékes regionális munkaügyi központban. MUNKAHELY- MEGTARTÓ KÉPZÉS TÁMOGATÁSA

12 KIKNEK A FOGLALKOZTATÁSÁT SEGÍTI ELŐ? TÁMOGATÁS MÓDJA, MÉRTÉKE TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA, ÉRVÉNYESSÉGE IGÉNYLÉS HELYE, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE Regisztrált álláskeresők, GYES, GYET, GYED-ben, ápolási díjban részesülők munkanélküliséggel fenyegetett munkaviszonyban állók, közhasznú munkát végzők, rokkantsági nyugdíjban, vagy járadékban részesülők, rehabilitációs járadékban részesülők. Megtéríthetők a képzés közvetlen (képzés, vizsga) és közvetett (utazás, szállás, étkezés) költségei. Adható kereset-kiegészítés, keresetpótló juttatás. A támogatás mértéke az adott kirendeltség vonzáskörzeté- nek munkaerő- piaci helyzetétől függően eltérhet. Lakóhely szerinti illetékes munkaügyi kirendeltség, munkaviszonyban állók esetén a regionális munkaügyi központ. MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS-TÁMOGATÁSA

13 TÁMOP 1.1.1 - Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A program célja a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése, új szolgáltatásokkal és támogatási formákkal. A projekt azon megváltozott munkaképességű személyek támogatására irányul, akik esetében több személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, illetve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz. A program humánszolgáltatásokon, a képzéseken valamint a támogatott foglalkoztatásokon (munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzés, munkakipróbálás), továbbá a vállalkozást indítóknak az önfoglalkoztatás támogatásán keresztül segíti az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést.

14 TÁMOP 1.1.2 – Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Célcsoportjai: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, a pályakezdők, a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek, akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül Gyes-ben,Gyet-ben, terhességi- gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek. a regionális munkaügyi központok által kiválasztott, a régiójukban hátrányos helyzetűnek ítélt egy-egy célcsoport, akiknek munkaviszonyát a munkáltató a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, felmentéssel, vagy közös megegyezéssel 2008. szeptember 1. napját követően szüntette meg, vagy akinek határozott idejű munkaviszonya – a határozott idő lejárta miatt – 2008. szeptember 1. napját követően szűnt meg. A program humánszolgáltatásokon, a képzéseken valamint a támogatott foglalkoztatásokon (munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzés), továbbá a vállalkozást indítóknak az önfoglalkoztatás támogatásán keresztül segíti az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést.

15 TÁMOP 1.1.3 – „Út a munkához” A leghátrányosabb helyzetűek foglalkoztatásának elősegítésére A program célja a Rendelkezésre Állási Támogatásra jogosult álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. A projekt azon rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek támogatására irányul, akik esetében több személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, illetve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz. A program humánszolgáltatásokon, a képzéseken valamint a támogatott foglalkoztatásokon (munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzés), továbbá a vállalkozást indítóknak az önfoglalkoztatás támogatásán keresztül segíti az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést.

16 „Út a munkához”programról Cél: a munka világába visszavezethető, hátrányos helyzetű munkavállalók részére a reintegrációt szolgáló, hasznos, értékteremtő munkalehetőséget biztosítani az állam és az önkormányzatok támogatásával. Eszköze: a közfoglalkoztatás Kerete: az „Út a munkához” program Kulcsindikátorok: a munkaerőpiacra visszahelyezettek, képzésbe vontak száma

17 Az RSZS-en lévők iskolai végzettség szerinti megoszlása Forrás: KMRMK nyilvántartási adatok 2008. évi záró-létszám  7521 fő

18 Az RSZS-en lévő kevesebb, mint 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők megoszlása korcsoport szerint Humánszolgáltatások  mobilizálható-e az ügyfél? Képzés Eszközök: Köz-, közcélú-, közhasznú munka, támogatott foglalkoztatás Segélyezettek – munkára nem kötelezhetők  718 fő Forrás: KMRMK nyilvántartási adatok

19 Közfoglalkoztatási tervek adatai Közfoglalkoztatási tervek száma209 db Foglalkozás-egészségügyi megállapodások száma168 db A célcsoport tervezett létszáma11.813 fő Ebből 35 év alatti ügyfelek létszáma 3.285 fő Munkáltatók száma458 db Foglalkoztatni kívánt létszám9.427 fő Átlagos foglalkoztatási időtartam8,9 hónap Várható költség6.999.238 e Ft

20 A közfoglalkoztatás fontosabb adatai 2009. októberében RÁT-osok közül az adott hónapban közfoglalkoztatásba vont személyek száma 838fő Jelenleg közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma5 225fő A foglalkoztatás átlagos időtartama5,92hónap A foglalkoztatás átlagos napi munkaideje7,78óra Az adatközlés napjáig közcélú foglalkoztatásra felhasznált keret 2 515 625eFt A közfoglalkoztatásra tervezett keret összege a hátra lévő időszakra? 3 841 373eFt Az adott hónapban egyéb keresőtevékenység miatt megszűnt Rendelkezésre Állási Támogatás 220fő

21 A közfoglalkoztatás fontosabb adatai 2009. októberében 2. MegnevezésLétszám Adatközlés napján az RSZS-ek létszáma 3 616 Adatközlés napján az RÁT-osok létszáma11 882 Az adott hónapban az együttműködést nem vállaló ügyfelek száma munkavégzést nem vállalta 76 képzést nem vállalta 2 egyéb ok 75 Összesen: 151

22 A program egyik legfontosabb eredménye, hogy - válság idején – a saját megélhetéséért és családjáért dolgozni tudó és akaró hátrányos helyzetű emberek ezreinek biztosít munkát és jövedelmet, a munka világába való visszatérés növekvő esélyével együtt. A program egyik legfontosabb eredménye, hogy - válság idején – a saját megélhetéséért és családjáért dolgozni tudó és akaró hátrányos helyzetű emberek ezreinek biztosít munkát és jövedelmet, a munka világába való visszatérés növekvő esélyével együtt.

23 Köszönöm a figyelmet Vass István főigazgató Tel: 477-57-00 Fax: 477-58-00 e-mail: vassi@lab.hu Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb munkába segítésért szakmai fórum A munkába segítés eszközei a munkaügyi szervezetben EMBEREK ÉS ESZKÖZÖK a hatékonyabb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések