Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest teherforgalmi és parkolási stratégiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest teherforgalmi és parkolási stratégiája"— Előadás másolata:

1 Budapest teherforgalmi és parkolási stratégiája
2007. december 04

2 Behajtási engedélyek kiadását ellátó társaságokról
1990-ben a BFFH Közlekedési Ügyosztálya az Fővárosi Szállítási Tanácsadó Kft-t bízta meg Budapest kért behajtási engedélyek kiadásával. Előzmények: A Fővárosi Szállítási Tanácsot (FSZT) a Fővárosi Tanács 1972-ben hozta létre. A Tanács a budapesti közúti forgalommal leginkább érintett személy- és árfuvarozással foglalkozó vállalatok delegáltjaiból (VOLÁN, BKV, FŐSPED, FŐTAXI, stb.) állt össze ben a résztvevő vállalatok az FSZT-ből kivonultak, támogatásukat megszüntették. Az FSZT által végzett feladatok továbbvitelére a korábbi dolgozók gazdasági társaságot (először BT-t, majd Kft-t) alakítottak és felajánlották a korábbi tevékenységének ellátását. A hatósági feladatot - közszolgáltatási szerződés értelmében - a Parking Kft. látja el év közepétől az év végégig alvállalkozó bevonásával január 1-től saját állománnyal végzi a feladat ellátását.

3

4 Behajtási kérelmek Ez év augusztus havában db behajtási engedély kérelem érkezett, melyből 800 db került ténylegesen átadásra a pénzügyi teljesítés tükrében.

5 Jogosultság szerinti megoszlás augusztusban
Mint azt az ábra is jól mutatja, a behajtási engedélyeket elsősorban az építőipari cégek kérik (betonszállítás 38%; sitt szállítás 6%; építőipari egyéb tevékenység 34%), melyet követnek a rendezvény szervezők (7%) és a szolgáltatást nyújtó társaságok (4%)

6 Augusztus havi bevétel megoszlás százalékokban
Az ábrán jól láthatjuk, hogy a kérelmezők igen nagy aránya, 27% kért behajtási hozzájárulást a Belvárosi védett övezetbe, melyet követ a Pesti 12t övezet (17%), illetve a Budai 3,5t övezet (14%).

7 Kérelmek övezet szerinti megoszlása
Összességében megállapíthatjuk, hogy bár övezet típus szerinti bontásban a Belvárosi védett övezetbe kértek a legtöbben hozzájárulást augusztusban, addig a kérelmek 64,5%-a az össztömegkorlátozott területekre vonatkozik, melyet alátámasztanak korábbi kimutatásaink, miszerint magas arányú a nehézgépjárművek bebocsátási kérelme, illetve leginkább építőipari társaságok folyamodnak hozzájáruláshoz.

8 Behajtási hozzájárulások tarifarendszerének megváltozása
A áprilisában módosított 19/2005. Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. számú mellékletében meghatározott behajtási díjak növelésével megalkotásra kerül a forgalomkorlátozott utak és területek tekintetében egy díjtarifa rendszer, mely várhatóan január 1-vel lép hatályba. Az intézkedéssel reményeink szerint lecsökken a forgalomkorlátozott és védett területekre vonatkozó behajtási engedélyek száma és ezzel nagy mértékben csökken a személy- és tehergépkocsi forgalom

9

10 Forgalomkorlátozott területek bővítése I.
Napjainkra megvalósuló közúti beruházásokra való tekintettel – különösen az M0-s körgyűrű megépülésére – a Parking Kft. felkérte a FŐMTERV Zrt–t, hogy dolgozza ki a behajtási övezetek bővítésének struktúráját figyelemmel a korábbi évek jogszabályaira, terveire, szakmai tapasztalataira. A FŐMTERV Zrt. szakmai –munkaközi – anyagai alapján március 1-től bevezetésre kerülő rendszernek köszönhetően létre jön egy olyan forgalomkorlátozott főváros, amelyen a tranzit útvonalakon kívül minden esetben díjfizetés ellenében lehetne áthajtani. A védett övezetekben minden jármű vezetőt díj terheli majd – úgy mint napjainkban is – , míg az össztömeg korlátozott területeken a súlykorlátozás feletti tehergépjárművekre vonatkozna a díjfizetési kötelezettség.

11

12 Forgalomkorlátozott területek bővítése II.
A FŐMTERV Zrt. elkészített tanulmánya, az érdekképviseleti- és szakmai szervezetekkel való egyeztetések alapján az M0 körgyűrű keleti-szektorának forgalomba helyezése – várhatóan harmadik negyedéve – után Budapest teljes területe forgalomkorlátozottá válna, és az átmenő tehergépjármű forgalom teljesen kiszorulna az elkerülő útra.

13

14 Intézkedések környezeti hatásai
Budapest városvezetése a jövő évi intézkedésekkel kívánja még „élhetőbbé” tenni a fővárost. Budapest légszennyezettségét 31%-ban kitevő tehergépjárművek kiszorításával a levegő minősége nagy mértékben javulni fog. behajtási díjak megfizetésénél környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszünk. Az Euro 3-as motorral szerelt gépjárművek esetén 10%, az Euro 4-es esetén 30%, az Euro 5-ös esetén pedig 50% a behajtási díj kedvezmény. Az utak állagmegóvására kisebb mértékű ráfordítás is elegendő lesz A város zajterheltsége is lényegesen csökkeni fog. A belvárosi házak elszennyeződését csökkenteni tudjuk Az agglomerációba való tömeges kiköltözések csökkennek

15 Korszerűsítés A Parking Kft. több céggel is felvette a kapcsolatot, hogy részletesen megvizsgálja annak a lehetőségét, hogyan lehetne korszerű, hatékony mégis – a beruházás mértékéhez képest – költség kímélő rendszer kiépítését bevezetni a behajtási engedélyek ellenőrzésének területén.

16 Parking Kft parkolás koncepciója az „élhetőbb” Budapestért
A Parking Kft, mint közérdekű feladatok végzésére létrehozott társaság, a Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján célul tűzte ki a már meglévő közterületi és közterületen kívüli parkolókapacitásokkal való következetes egységesen szabályozott, végiggondolt gazdálkodást, ehhez kapcsolódóan olyan intézkedéscsomagok bevezetését, mely a belvárosi célforgalom csökkenését, a közterületen kívüli parkolás preferálását, a közterületi parkolás forgási sebességének növelését, a parkolóhely kereső forgalom csökkentését segítik elő. A rendszer alapvető eleme a fejlesztés, amely érinti mind a közterületen kívüli, a P+R parkoló, a Parking Kft saját forrásával, illetve a magántőke bevonásával megvalósuló parkolóhelyek kialakítását. A Parking Kft a védett és össztömegkorlátozott övezetekbe való behajtás után szedett hatósági díjaiból származó bevételeit parkolóházak, mélygarázsok megvalósítására, illetve ezek előkészítésének költségeire fordítja Társaságunk a a fejlesztések megvalósítása során közvetlenül elősegíti a környezet védelmét, a zaj- és légszennyezettség csökkentését, a zöldfelület növelését, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

17 Budapest Szíve Program mélygarázs fejlesztés
A Budapest Szíve Programban és a Fővárosi Önkormányzat határozataiban rögzített fejlesztési célokkal összhangban a Parking Kft által előkészítendő mélygarázs és parkolóház fejlesztések a közterületen kívüli parkoló szám bővítésre helyezik a hangsúlyt. V. kerület Március 15. tér területén kialakítandó mélygarázs előkészítését is a Parking Kft végzi. Előtanulmányt rendeltünk meg a Team Pannon Kft-től a Budapest Szíve Program tervező cégétől, mely megvalósíthatósági előtanulmány december 15-ig kerül átadásra. A vizsgálati munkarész alapján körvonalazódott, hogy 600 férőhelyes mélygarázs elhelyezése lehetséges. A felszíni személygépkocsi és busz parkolók a területen megszűntetésre kerülnek. A személygépkocsik parkolása csak a felszín alatt lesz biztosítva. A Budapest Szíve Programban foglaltakkal összhangban a Váci utcai gyalogos tengely megvalósíthatóvá válik. Lehetővé válik az Irányi utca forgalomcsillapítása az Erzsébet Híd pesti hídfőjének forgalomtechnikai átalakításával. Ettől a beruházástól függetlenül, de ehhez kapcsolódóan, illetve a Budapest Szíve Programmal összhangban a Kecskeméti utca, illetve Petőfi Sándor utca alatti Y aluljáró megszüntetése a távolabbi elképzelés részét képezi.

18 Március 15. tér mélygarázs

19 Március 15. tér mélygarázs

20 Budapest Szíve Program további fejlesztési lehetőségek
VII. kerület Madách téren tervezendő beruházás tekintetében folynak a kerülettel való egyeztetések, előtanulmány megrendelése szükséges. A főváros főépítészének kérésére a Parking Kft szerepet vállal a Kossuth téren létesítendő mélygarázs létesítésében, a fejlesztés nyílt tervpályázat kiírásával, a nyertes tervnek megfelelően valósul meg. A Roosevelt téren a Magyar Tudományos Akadémia parkolója alá tervezendő mélygarázs kialakításában, megvalósításában ugyancsak részt vesz Társaságunk. Megvizsgáljuk a Közlekedés Kft közreműködésével, hogy a tér Dorottya utca felőli oldalán is létesüljön mélygarázs.

21 A közterületen kívüli parkolószám bővítését célzó mélygarázs fejlesztések
Az Állatkerti körút alatt létesítendő mélygarázs fejlesztési koncepciók elkészítése a Team Pannon Kft által már megtörtént, mely tanulmányban több hasznosítási lehetőséget is felvázolnak. A Team Pannon vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a „Felső tó” alatt, vagy a Cirkusz és a Széchenyi fürdő közötti terület alatt létesüljön mélygarázs 5 szinten. Abban az esetben ha mindkét terület alatt megvalósulna a mélygarázs, az összesen mintegy db férőhelyet 3 szinten is ki lehetne alakítani. A jelenlegi parkolási rendszer vizsgálata alapján megállapítható, hogy a körúton a parkolókereső forgalom az ott található intézmények miatt nagy mértékű. Összesen 400 db férőhelyről beszélhetünk jelen pillanatban a felszínen. Csúcsidőszakban ennél jóval többen próbálnak parkolni a járdákon, a fasorok között a zöldfelületeken. A teljes forgalomcsillapítás mellett, csak a garázsba be- és kihajtó, illetve a trolibusz forgalom marad a körúton. A 400 db felszíni parkoló megszűnik a körúton. Az Állatkerti körúton lévő platánsor védelmében a mélygarázs építése során kiemelt figyelemmel járunk el, a már menthetlen fák tekintetében újraültetést tervezünk.

22 Állatkerti körút – mélygarázs fejlesztés

23 Állatkerti körút – mélygarázs fejlesztés

24 Közterületen kívüli parkolószám bővítését célzó mélygarázs fejlesztések
A Felvonulási téren megvalósuló 1300 férőhelyes mélygarázs tekintetében a Főmterv Zrt. már korábban elhelyezési és megvalósítási koncepciókat dolgozott ki. Nyílt építészeti tervpályázat kerül kiírásra a felszíni rendezés tekintetében is. Az már eldöntött tény, hogy a tervpályázat során a mélygarázs felszínére egészen a Dózsa György útig zöldfelületet kell tervezni. Az 56-os emlékmű környezetében váltja ezt fel a díszburkolat. A Gellért téren 800 férőhelyes garázs megvalósítását tervezzük, a felszíni parkolóhelyek megszűnnek.

25 Felvonulási tér- mélygarázs fejlesztés


Letölteni ppt "Budapest teherforgalmi és parkolási stratégiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések