Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP 3.1.4-08/02-2009/0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP 3.1.4-08/02-2009/0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ."— Előadás másolata:

1 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP 3.1.4-08/02-2009/0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ TAGOZATOSOKNAK Oktató-nevelő munkát segítő kiadvány Készült: Szűts József Általános Iskola Kiskunhalas, 2010. április-május Készítette: Ormosné Bodrogi Viola

2 1. Ajánlás ► Hagyományaink, szokásaink létrejöttében a társadalmi normák, a közvetlen környezet elvárásai játszottak fontos szerepet. A közösséghez tartozás, a szabályok elfogadása és betartása formálta az összetartás, a valahova tartozás érzését. ► Gyermekeink, unokáink a mai világ játékaival vannak elhalmozva. A természettel való kapcsolatuk, a természetes alapanyagok ismeretének hiánya teljességgel lemérhető náluk, s nálunk, felnőtteknél is. Először a családban találkoznak a nemzeti hovatartozás, a lét, az értékek lehetőségeivel, a családi hagyományokban meglévő szokásokkal. Minden családnak megvannak a maga tradíciói, ugyanakkor a mai kisgyerek egyre kevésbé, ritkábban élheti át a régmúlt idők meséit, szokásait, mindennapjait. A szokások megtartásában, az ünnepekre való felkészülésben a szülők és a család mellett nekünk, pedagógusoknak is óriási szerepünk van. Megváltozott világunkban egyre kevesebb figyelem irányul a másikra. Ugyanakkor a romboló hatás egyre intenzívebb lehet, ha azt kellően nem szűrjük. Gondoljunk csak a média, tv gyakran erősebb negatív töltetére, melynek gyerekeink igen kiszolgáltatottak. A mi feladatunk -szülőké és pedagógusoké közösen-, hogy a helyes értékek felismerésében, a döntéshozatalban segítsük őket. Gyakoroltatnunk szükséges ehhez azokat az egyéni- és csoportos tevékenykedtetéseket, amelyek a szülőföld, a saját népi kultúra megismertetéséhez, megbecsüléséhez és azzal történő azonosuláshoz vezet.

3 ► A farsangi ünnepkörhöz kapcsolódó ismeretekkel foglalkozunk a tanórákon, felkeltve a gyerekek fogékonyságát az új, érdekes iránt. Alkalmazzuk azokat az újszerű, hatékony módszereket és eljárásokat, amelyeket a kooperatív tanulási struktúrák kínálnak. Ezzel hatékonyan alakíthatók az egyéni és a közösségi paraméterek is. Pozitívan motiválhatók a tanulók egyéni kompetenciái mellett az osztályon belüli szerepvállalás, légkör, együttműködés, alá-fölé rendeltség elfogadása is. ► A téma színes feldolgozását szolgálja -a mai technikai fejlődés vívmányai iránti igényeket kielégítve-az IKT eszközök tárházának használata. A tanítási órák tartalmi mondandójának gazdagítását nyújtja az interaktív tábla, projektor, digitális ismeretanyagok, cd-lejátszó, számítógép alkalmazása. ► A projektegységek a produktum létrejöttét, sikerességét szolgálják. Tetszés szerint lehet elmerülni a témában, gyakorlatilag a tanmenet-tervezés függvényében bármely óra anyagához illeszthető alsó tagozaton.

4 2. Projekt célja Közvetlen, fő célok: ► Farsangi ünnepkör ismereteinek bővítése, rendezése, rendszerezése ► Más népek karneváli szokásainak megismerése ► Jellegzetes farsangi öltözetek, jelmezek, álarcok ► Jellemző ételek, sütemények ► Busójárás eredete, eseménye ► Közösségi élmény ► Kézügyesség, esztétikai érzék fejlesztése ► Kreatív megoldások keresése ► Szövegértés, lényeglátás Közvetett, hosszú távú célok: ► Egymás elfogadása ► Közösségi beilleszkedés ► Egymás segítése, megértése ► Önérvényesítés mások tiszteletben tartása mellett ► Egészséges versenyszellem formálása ► Értékteremtő, értékelő magatartás alakítása ► Kommunikáció fejlesztése ► Szervezőkészség formálása ► Önállóságra nevelés ► Problémamegoldó gondolkodás ► Feladattudat erősítése

5 3. Projektproduktum megvalósításának feladatterve Előkészületek szakasza 1. Téma kiválasztása 1. Téma kiválasztása -Ráhangolódás, előzmény, ötletbörze -Ráhangolódás, előzmény, ötletbörze -Ismeretszerzés -Ismeretszerzés 2. Tervezés lépései 2. Tervezés lépései -Csoportalakítás: szempontok, szervezés -Csoportalakítás: szempontok, szervezés -Csoportfeladatok meghatározása, szerepek -Csoportfeladatok meghatározása, szerepek Megvalósítás szakasza 1. Információgyűjtés 1. Információgyűjtés - Kerete, módja, ideje, segítő 2. Feladatok lépései -Feladatterv: megbeszélések, célok, ötletek a forgatókönyvhöz, feladok kiosztása -Konkrét feladat, határidő, felelős, eszköz, segítő -Feltételrendszer megteremtése 3. Produktum létrehozása: Farsangi rendezvény lebonyolítása 3. Produktum létrehozása: Farsangi rendezvény lebonyolítása -Előkészületek: technikai és egyéb feltételek biztosítása -Előkészületek: technikai és egyéb feltételek biztosítása -Részfeladatok végrehajtása -Részfeladatok végrehajtása -Lebonyolítás -Lebonyolítás 4. Utómunkálatok -RendezvényzárásÉrtékelés -Intézményi, tanulói (ön- és csoport), közönség-szülők-vendégek -Intézményi, tanulói (ön- és csoport), közönség-szülők-vendégek Reflektálás, tapasztalatok Reflektálás, tapasztalatok

6 4. Várható eredmények A projekt megvalósulása során a folyamatban résztvevő pedagógus: ► Képessé válik egy megújulást kívánó pedagógusszerep betöltésére ► Szakmai kultúráját fejleszti ► Tudatosan használja a hatékonyabban alkalmazható új tanulásszervezési eljárásokat ► Differenciált tanulásszervezés eszköztárát alkalmazni tudja a mindennapok tanítási folyamatában ► Alkalmazni és hasznosítani tudja a csoportszervezés, csoportmunka nyújtotta előnyöket A résztvevő tanulók: ► Képesek lesznek az információszerzés újszerű lehetőségeit alkalmazni, feldolgozni ► Ismereteiket gyakorlati téren is kamatoztatni tudják ► Képesek lesznek problémamegoldó gondolkodással élni, többféle alternatívát feltárni ► Személyes kompetenciáik fejlődnek ► Értékeink, szokásaink tiszteletére neveljük őket ► Több területen kapnak megnyilvánulási lehetőséget ► Szervezőkészségük, aktivitásuk teret kap ► Összefogásra motiváltak a közös cél érdekében ► Kiemelt cél a bevételekből az iskolaudvar játéklehetőségeinek megújítása ► Csoporton belüli szerepeket vállalnak, ezáltal felelősségvállalásuk formálódik, csoportkohézió indukálódik, egymás iránti empátia, tisztelet, elfogadás fejlődik.

7 5. Tapasztalat ► A farsangi bál megrendezésére február 12-én, péntek délután került sor. Az előzetes elvárásoknak megfelelően, jól sikerült. A forgatókönyv feladatterve szerint mindenki tudta a dolgát, tanulóim különösen nagy lelkesedéssel vettek részt a tennivalókban. ► A rendezvény a harmadikosok ügyes Shrek táncával indult, ők maguk is jelmezbe bújtak. A többi beöltöző gyerekek is kreatív, ötletes maskarába bújtak, hangulatosan telt a felvonulás. Az előző évek báljainak tapasztalatai után idén a gyerekek kívánságai teljesültek. Az ötletbörze után lett zsákbamacska, horgászat, célbadobás és lengőteke játék lehetősége is a bálon. ► A bevételünk szerint érdemes volt erőt nem kímélve összefogni és tenni a rendezvény létrejöttéért. Ez az összeg az iskolai udvar játékainak megújítását, bővítését szolgálja. Természetesen ehhez még egyéb programok bevételei is hozzáadódnak. ► A cél különösen motiválta osztályom tanulóit. A farsangi bál után közösen értékeltük az eseményt. Egyénileg mindenki véleményt formálhatott önmaga és társai munkájáról. Különösen fontos volt számukra a szülők és a pedagógusok elismerő visszajelzése. ► Jó szívvel ajánlom ezt a programot valamennyi kollégámnak.


Letölteni ppt "„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP 3.1.4-08/02-2009/0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések