Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP 3.1.4-08/02-2009/0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP 3.1.4-08/02-2009/0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ."— Előadás másolata:

1 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP / /0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ TAGOZATOSOKNAK Oktató-nevelő munkát segítő kiadvány Készült: Szűts József Általános Iskola Kiskunhalas, április-május Készítette: Ormosné Bodrogi Viola

2 1. Ajánlás Hagyományaink, szokásaink létrejöttében a társadalmi normák, a közvetlen környezet elvárásai játszottak fontos szerepet. A közösséghez tartozás, a szabályok elfogadása és betartása formálta az összetartás, a valahova tartozás érzését. Gyermekeink, unokáink a mai világ játékaival vannak elhalmozva. A természettel való kapcsolatuk, a természetes alapanyagok ismeretének hiánya teljességgel lemérhető náluk, s nálunk, felnőtteknél is. Először a családban találkoznak a nemzeti hovatartozás, a lét, az értékek lehetőségeivel, a családi hagyományokban meglévő szokásokkal. Minden családnak megvannak a maga tradíciói, ugyanakkor a mai kisgyerek egyre kevésbé, ritkábban élheti át a régmúlt idők meséit, szokásait, mindennapjait. A szokások megtartásában, az ünnepekre való felkészülésben a szülők és a család mellett nekünk, pedagógusoknak is óriási szerepünk van. Megváltozott világunkban egyre kevesebb figyelem irányul a másikra. Ugyanakkor a romboló hatás egyre intenzívebb lehet, ha azt kellően nem szűrjük. Gondoljunk csak a média, tv gyakran erősebb negatív töltetére, melynek gyerekeink igen kiszolgáltatottak. A mi feladatunk -szülőké és pedagógusoké közösen-, hogy a helyes értékek felismerésében, a döntéshozatalban segítsük őket. Gyakoroltatnunk szükséges ehhez azokat az egyéni- és csoportos tevékenykedtetéseket, amelyek a szülőföld, a saját népi kultúra megismertetéséhez, megbecsüléséhez és azzal történő azonosuláshoz vezet.

3 A farsangi ünnepkörhöz kapcsolódó ismeretekkel foglalkozunk a tanórákon, felkeltve a gyerekek fogékonyságát az új, érdekes iránt. Alkalmazzuk azokat az újszerű, hatékony módszereket és eljárásokat, amelyeket a kooperatív tanulási struktúrák kínálnak. Ezzel hatékonyan alakíthatók az egyéni és a közösségi paraméterek is. Pozitívan motiválhatók a tanulók egyéni kompetenciái mellett az osztályon belüli szerepvállalás, légkör, együttműködés, alá-fölé rendeltség elfogadása is. A téma színes feldolgozását szolgálja -a mai technikai fejlődés vívmányai iránti igényeket kielégítve-az IKT eszközök tárházának használata. A tanítási órák tartalmi mondandójának gazdagítását nyújtja az interaktív tábla, projektor, digitális ismeretanyagok, cd-lejátszó, számítógép alkalmazása. A projektegységek a produktum létrejöttét, sikerességét szolgálják. Tetszés szerint lehet elmerülni a témában, gyakorlatilag a tanmenet-tervezés függvényében bármely óra anyagához illeszthető alsó tagozaton.

4 2. Projekt célja Közvetlen, fő célok: Közvetett, hosszú távú célok:
Farsangi ünnepkör ismereteinek bővítése, rendezése, rendszerezése Más népek karneváli szokásainak megismerése Jellegzetes farsangi öltözetek, jelmezek, álarcok Jellemző ételek, sütemények Busójárás eredete, eseménye Közösségi élmény Kézügyesség, esztétikai érzék fejlesztése Kreatív megoldások keresése Szövegértés, lényeglátás Közvetett, hosszú távú célok: Egymás elfogadása Közösségi beilleszkedés Egymás segítése, megértése Önérvényesítés mások tiszteletben tartása mellett Egészséges versenyszellem formálása Értékteremtő, értékelő magatartás alakítása Kommunikáció fejlesztése Szervezőkészség formálása Önállóságra nevelés Problémamegoldó gondolkodás Feladattudat erősítése

5 3. Projektproduktum megvalósításának feladatterve
Előkészületek szakasza 1. Téma kiválasztása -Ráhangolódás, előzmény, ötletbörze -Ismeretszerzés 2. Tervezés lépései -Csoportalakítás: szempontok, szervezés -Csoportfeladatok meghatározása, szerepek Megvalósítás szakasza 1. Információgyűjtés - Kerete, módja, ideje, segítő 2. Feladatok lépései -Feladatterv: megbeszélések, célok, ötletek a forgatókönyvhöz, feladok kiosztása -Konkrét feladat, határidő, felelős, eszköz, segítő -Feltételrendszer megteremtése 3. Produktum létrehozása: Farsangi rendezvény lebonyolítása -Előkészületek: technikai és egyéb feltételek biztosítása -Részfeladatok végrehajtása -Lebonyolítás 4. Utómunkálatok -Rendezvényzárás Értékelés -Intézményi, tanulói (ön- és csoport), közönség-szülők-vendégek Reflektálás, tapasztalatok

6 4. Várható eredmények A projekt megvalósulása során a folyamatban résztvevő pedagógus: Képessé válik egy megújulást kívánó pedagógusszerep betöltésére Szakmai kultúráját fejleszti Tudatosan használja a hatékonyabban alkalmazható új tanulásszervezési eljárásokat Differenciált tanulásszervezés eszköztárát alkalmazni tudja a mindennapok tanítási folyamatában Alkalmazni és hasznosítani tudja a csoportszervezés, csoportmunka nyújtotta előnyöket A résztvevő tanulók: Képesek lesznek az információszerzés újszerű lehetőségeit alkalmazni, feldolgozni Ismereteiket gyakorlati téren is kamatoztatni tudják Képesek lesznek problémamegoldó gondolkodással élni, többféle alternatívát feltárni Személyes kompetenciáik fejlődnek Értékeink, szokásaink tiszteletére neveljük őket Több területen kapnak megnyilvánulási lehetőséget Szervezőkészségük, aktivitásuk teret kap Összefogásra motiváltak a közös cél érdekében Kiemelt cél a bevételekből az iskolaudvar játéklehetőségeinek megújítása Csoporton belüli szerepeket vállalnak, ezáltal felelősségvállalásuk formálódik, csoportkohézió indukálódik, egymás iránti empátia, tisztelet, elfogadás fejlődik.

7 5. Tapasztalat A farsangi bál megrendezésére február 12-én, péntek délután került sor. Az előzetes elvárásoknak megfelelően, jól sikerült. A forgatókönyv feladatterve szerint mindenki tudta a dolgát, tanulóim különösen nagy lelkesedéssel vettek részt a tennivalókban. A rendezvény a harmadikosok ügyes Shrek táncával indult, ők maguk is jelmezbe bújtak. A többi beöltöző gyerekek is kreatív, ötletes maskarába bújtak, hangulatosan telt a felvonulás. Az előző évek báljainak tapasztalatai után idén a gyerekek kívánságai teljesültek. Az ötletbörze után lett zsákbamacska, horgászat, célbadobás és lengőteke játék lehetősége is a bálon. A bevételünk szerint érdemes volt erőt nem kímélve összefogni és tenni a rendezvény létrejöttéért. Ez az összeg az iskolai udvar játékainak megújítását, bővítését szolgálja. Természetesen ehhez még egyéb programok bevételei is hozzáadódnak. A cél különösen motiválta osztályom tanulóit. A farsangi bál után közösen értékeltük az eseményt. Egyénileg mindenki véleményt formálhatott önmaga és társai munkájáról. Különösen fontos volt számukra a szülők és a pedagógusok elismerő visszajelzése. Jó szívvel ajánlom ezt a programot valamennyi kollégámnak.


Letölteni ppt "„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” TÁMOP 3.1.4-08/02-2009/0065 „ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” FARSANGI RENDEZVÉNY ALSÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések