Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsoltárantológia : száz év zsoltárfordításai magyar költők tolmácsolásában magyar dallamokkal : XX. század / [szerk.] Horváth Loránd. - Budapest : Kairosz,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsoltárantológia : száz év zsoltárfordításai magyar költők tolmácsolásában magyar dallamokkal : XX. század / [szerk.] Horváth Loránd. - Budapest : Kairosz,"— Előadás másolata:

1 Zsoltárantológia : száz év zsoltárfordításai magyar költők tolmácsolásában magyar dallamokkal : XX. század / [szerk.] Horváth Loránd. - Budapest : Kairosz, 2011.

2

3

4 TISZTA ÚTU EMBER Lelke könnyű a tiszta útu embernek, menése, állása, ihletése; örömét abban a törvényben leli amit az Úr mutat meg őneki, táplálja őt mint víz a fát, szárazságban is termőre vált. A bűnös élet gyümölcstelen s mint viharos széllel ítél az ég, mint száraz pelyvát úgy szórja szét de nem engedi az igazét. Nagy János

5

6

7 Száz felöl rám törnek, Üldöznek, gyötörnek, Dárdájuk a mellemen, Olyan sokan vannak, Alol rám rohannak, Tusakodnak ellenem! Azt kiáltják felém: Nincs számomra remény, Szabadulnom nem lehet; Segítségem nincsen, Mert elhagyott Isten, Lelkem üdve elveszett. De én tőled kérem Légy pajzsom, vértem, Tehozzád kiáltok, Kit imádok, áldok, Magasztalj fel Istenem! És te letekintesz, Szent hegyedről s intesz, Meghallgatod panaszom; Felelsz ékes szóval, Elhalmozol jóval, Eltörlöd ezer bajom. Mély a szendergésem, Víg az ébredésem, Mert veled fekszem kelek; Rémület nem kerget, Megoltalmaz szent kegyed, Ha tízezer népek Mind körülvennének Száz halált kiáltva rám, Nem volna mit félnem, Biztos menedékem Az én mennyei Atyám. Kelj fel, Uram, ments meg, Békémet teremtsd meg, Üss szét ellenim között, Zúzd szét gonosz arcuk, Szüntesd meg a harcuk, Ne legyek már üldözött. Csak a te hatalmad Ad örök oltalmat Néped minden fiának: Megáldod szereted Hűséges sereged, Senki nem árthat. DÁVID ABSOLON ELŐL MENEKÜLVE Bókay János

8

9

10 Istenem, lásd meg a sok hazugságot: Árad e földön szavak szennyárja; Álnokok ajkán az Ige is álnok. Tégy igazságot, szívek bírája! Istenem, halld meg, mikor csöndben kérlek: Tisztítsd meg ajkam minden vétektől! Képmutatásból sohase beszéljek! Ments meg az álnok, hazug élettől! Istenem, nálad igaz az ígéret, Áld ezért téged a nagy mindenség. Add ezüst-tiszta, hiteles Igédet, Mert ez az élet ez az üdvösség! ISTENEM, LÁSD MEG Kádár Ferenc

11

12

13 Az úr a pásztorom, én nem szűkölködöm, fáradságomban ő nyugtat meg kies legelőkön. Csendes vízhez terel, lelkem vidámítja, az igazság ösvényére lábam igazíja. Halál árnyékában gonosztól nem félek, vessződ, botod, fenyítéked vigasztalást érnek. Te velem vagy mindég, asztalom teríted, csordultig van poharam és fejem megkened. Jóságod, kegyelmed folyton velem vannak, az Úr házában lakom, míg napjaim tartanak. A JÓ PÁSZTOR Szőcs Sándor

14

15

16 Magasztallak Uram, felemeltél engem, Nem hagytad, nem türted más rabjává lennem, Óh Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, Könyörültél rajtam. Felhoztad lelkemet alvilág poklából, Fel is támasztottál haldoklók hadából, Zengedezzetek az Urnak minden hívek, Hálával tölt szívek. Percig tart haragja, élethosszig kegye, Este bánat száll ránk, öröm kél reggelre, Azt mondom én azért jó állapotomra: Nem rendül meg soha! Így könyörgék: Uram, mit használ csöpp vérem, Ha por issza, hogyha éltem végét érem, Dicsőit-e Téged az a por s holt lélek? Irgalmazz, hadd élek? És te siralmadat fordítád vígságra, Gyászruhám leoldtad, im bíborra váltva! Zengjen dicséreted, magasztaljon Téged, Örökké, mig élek. DÁVID HÁLAÉNEKE NAGY VESZEDELEM UTÁN Móricz Zsigmond

17

18

19 Talán ti bizonnyal… Talán ti bizonnyal igazat szóltok, Itt öszve gyűlvén igazán ítéltek, Vagy szívetekben hamisat forgattok, Ti kezetekkel hamisságot mértek. Mind hitetlenek anyaméhtől fogva, Mérges kígyóként, fületek bedugva. Rontsd meg fogat az ő szájoknak, Oroszlánok álkapcáit, Isten! Mint víz, egymástól szerte széjjel folynak, Felvonvák ifjaik, s dőlnek imetten, Elolvadnak mint a föld csigája, férge, Mint elvetélt magzat, napot nem érve. Weöres Sándor

20

21

22 Uram, a szemed rajtam, Te ismersz engemet, Távolról érted gondolatomat; Ismered minden álltom-ültömet. Látsz, ahol járok s ahol nyugszom, És ismerős vagy minden utamon. A szó még el sem érte nyelvemet, S te mindenestül máris ismered. Mindenfelől körülölel karod, kezedet rajtam nyugtatod. Tudásod csodálatos nekem, Magasságos, hogy el nem érhetem. Te lelked elől hova volna mennem? És színed elől, merre menekednem? Egekbe hogyha hágok: ott jelen vagy, Pokolba ágyam vethetem, velem vagy. Naptámadatnak szárnyára ha kapnék, tenger legszélső nyugatán ha laknék, Oda is se visz más, csak a te kezed, És jobbod rólam le se veszed. S ha mondanám:,,Setét hulljon fölém, És éjre váljék köröttem a fény'': Az éj setétje nem setét neked, és mint a nappal, világos az éjjel. Fény vagy setét: előtted mindegy. Anyám méhében óvtál engemet. Hálát adok neked, hogy Oly fölséges bennem alkotásod. Mert látja jól a lelkem műveid mily csodásak, Nem voltak rejtve csontjaim előtted, Mikor alkottál a rejtek ölében, Gazdagon formáltál az anyaföld mélyében. Még meg sem voltam, szemeid már láttak, És könyvedben megírvák mindenek: Számlálva vannak a napok előre, még meg sem születtenek. De énnekem, ó Isten – gondolataid minő súlyosak! És számtalanok és nagyok! – Ha reggelig számlálnám: Fénynél számosabbak! Fölébredek és még veled vagyok. Vizsgálj meg, Isten és ismerd meg szívemet, Próbára vess és lásd ösvényeimet. És lásd, hogy nem a bűnök útja von, és vezess engem örök utadon. Sík Sándor fordítása A KIEGYENSÚLYOZOTT EMBER IMÁJA

23 Zsoltárantológia : száz év zsoltárfordításai magyar költők tolmácsolásában magyar dallamokkal : XX. század / [szerk.] Horváth Loránd. - Budapest : Kairosz, 2011. Ebben a zsoltárantológiában mind a 150 bibliai zsoltárnak van legalább egy XX. századi vers párja. Melyek segítenek minket még inkább ráhangolódni a zsoltárok világára. Ezek a 20. századi költők és dal- szöveg írók egytől egyig megérintődtek a zsoltárok által. Egyedi, versbe szedett fordításaik, imáik által közelebb kerülhetünk Istenhez. Ha felkeltette érdeklődésed ez a könyv, gyere el könyvtárunkba, ahol a tanulás és művelődés mellett, az elgondolkozásra, elcsendesülésre és elmélkedésre is van lehetőség. Téged is várunk szeretettel! A könyvajánlót készítette: Tegzes Béla


Letölteni ppt "Zsoltárantológia : száz év zsoltárfordításai magyar költők tolmácsolásában magyar dallamokkal : XX. század / [szerk.] Horváth Loránd. - Budapest : Kairosz,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések