Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei európai uniós források segítségével (2007-2013) Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály Egyetemi Könyvtárigazgatók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei európai uniós források segítségével (2007-2013) Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály Egyetemi Könyvtárigazgatók."— Előadás másolata:

1 A könyvtárak fejlesztési lehetőségei európai uniós források segítségével (2007-2013) Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának ülése 2007. december 11.

2 Könyvtárakat érintő fejlesztési konstrukciók Könyvtárfejlesztési konstrukciók: –TÁMOP 3.2.4. (Tudásdepó Expressz TÁMOP) –TIOP 1.2.3. (Tudásdepó Expressz TIOP) –TIOP 1.3.4. (Regionális Tudástárak) –KMOP 4.2.6. (Települési és mozgókönyvtárak fejlesztése) Digitalizálás: –KMOP 4.6.2. (módszertani előkészítő tanulmány) –TIOP 1.2.4. (nagy tömegű digitalizálás) –TÁMOP 3.2.10. (EKOF)

3 Egyéb kulturális konstrukciók TÁMOP 3. 2. 3. „Építő közösségek” – Program a közművelődési intézményrendszer és a civil szféra atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztésére (PEMCS) TÁMOP 3. 2. 6. Program a kulturális szakemberek át- és továbbképzésére TÁMOP 3. 2. 7. E-tanácsadás az információs esélyegyenlőségért (PEMCS) TÁMOP 3. 2. 9. Civil részvétel erősítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel (PEMCS) 1. 2. 1. AGÓRA - Program az integrált koncepció mentén működő multifunkcionális közösségi központok és/vagy területi közművelődési tanácsadó szolgálat feltételeinek a kialakítására (PEMCS) 1. 3. 3. AGÓRA PÓLUS – Pólus-, illetve társpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása

4 A felsőoktatási intézmények fejlesztési lehetőségei TIOP 1.3.1. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása Kétfordulós pályázatok – benyújtási határidő 2007. dec. 10. ill. 2008. feb. 29 KMOP 4.2.1. „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése” B komponens: egyfordulós pályázatok, benyújtási határidő: 2008. feb. 29. TAMOP 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 7 pályázatos konstrukció, akciótervek véglegesítése folyamatban, pályázatok 2008. elején várhatók

5 Könyvtári fejlesztési célok formális oktatás, nem formális és informális tanulás, életen át tartó tanulás támogatása új, minőségi szolgáltatások képzési szerep erősítése hozzáférés kiterjesztése

6 Könyvtári fejlesztési konstrukciók a TÁMOP-ban 3. prioritás: „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” –3.2. intézkedés: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 3.2.4. Konstrukció:.„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

7 A konstrukció céljai A könyvtárakban felhalmozott dokumentum- és információvagyon nagyobb oktatási hasznosulása érdekében a könyvtárak részvételének erősítése az egész életen át tartó tanulás folyamatában. –A könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférés, és a hatékony, gyors, minőségi szolgáltatás érdekében a különböző típusú könyvtárak – oktatási intézmények könyvtárai, szakkönyvtárak, önkormányzati könyvtárak - szolgáltató típusú hálózatának kialakítása; –Az új szakmai feladatok ellátása érdekében korszerűen képzett humánerőforrás és az új szolgáltatásoknak megfelelő intézményi szervezet fejlesztése; –A könyvtárak használatát, az információkeresést segítő képzések, valamint az olvasást népszerűsítő és az olvasási készség fejlesztését célzó programok támogatása az egyének olvasási és digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztése érdekében.

8 Tudásdepó Expressz – TÁMOP Támogatási alap: ESZA (10% ERFA átjárhatóság: könyvtári berendezések, bútorok, technikai eszközök) Támogatási keret: 8,83 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min. – max. összege: 1-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR tagkönyvtárak, nyilvános könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek A megvalósulás földrajzi területe: valamennyi régió Szolgáltatások, programok fejlesztése

9 Komponensek: A: „Globális könyvtár – lokális elérés”: országos szolgáltatások továbbfejlesztése: elektronikus dokumentumok szolgáltatása az ODR-ben; országos lelőhelynyilvántartás létrehozása B: „Könyvtár otthonról”: virtuális könyvtári és információs szolgáltatások a felhasználók igényeinek megfelelően D: könyvtárak humánerőforrás- fejlesztése és felhasználók képzése C:”Olvass Te is!”: az olvasáskultúra fejlesztését célzó programok, kampányok, foglalkozások kialakítása

10 Könyvtári fejlesztési konstrukciók a TIOP-ban 1. 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése –1.2. Intézkedés: Az oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése 1.2.3. Tudásdepó Expressz: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése

11 A konstrukció céljai A könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúrával támogatott, illetve mozgókönyvtári eszközöket hasznosító szolgáltatási hálózat kialakítása –a szolgáltatásokat létrehozó és a szolgáltatásokat fogadó könyvtárak IKT infrastruktúrájának fejlesztése –A dokumentumok és szolgáltatások továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések elősegítése –A fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatása

12 Tudásdepó Expressz – TIOP Támogatási alap: ERFA Támogatási keret: 3,86 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Egyfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min.-max. összege: 1-100 millió Ft Kedvezményezettek: ODR könyvtárak, megyei és városi könyvtárak, nyilvános könyvtárak A megvalósulás földrajzi helye: a 6 konvergencia régió! Infrastruktúra- fejlesztés (IKT)

13 Támogatható tevékenységek A: „Országos könyvtári szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése”: Szerverek, munkaállomások, használói számítógépek, könyvtári integrált rendszerek, egyéb szoftverek beszerzése; Az online szolgáltatások kialakításához és adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök beszerzése Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése. A TÁMOP_3.2.4 konstrukcióban megvalósuló fejlesztések létrehozásához vagy igénybevételéhez kapcsolódó, kizárólag épületen belüli korszerűsítés, funkcionális és olvasói terek bővítése, átalakítása, képzésekre alkalmas terek kialakítása, iskolai, családi foglalkozásokra (pl olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása

14 Támogatható tevékenységek B: Könyvtári szolgáltatások a kistelepüléseken A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás fejlesztése egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz beszerzése C: A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát lehetővé tévő fejlesztések támogatása hardver, szoftver, berendezés: fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő eszközök és informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille- nyomtató és -kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor, speciális bútorzat stb. a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épületátalakítás, -korszerűsítés, -bővítés

15 Könyvtári fejlesztési konstrukciók a TIOP-ban 2. –1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1.3. Intézkedés: A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése –1.3.4. Regionális Tudástárak – a fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések

16 A konstrukció céljai A konstrukció a könyvtárak olyan, mind költségét, mind működését tekintve hatékony együttműködését támogatja, amely új típusú szolgáltatásaival a régió valamennyi könyvtárhasználójának információs igényeit azonnal és egyenlő eséllyel elégíti ki. –A felsőoktatási intézményekben létrehozott tudományos eredmények szélesebb körben történő szolgáltatására alkalmas infrastruktúra fejlesztése –Az együttműködő könyvtárak hatékony közös kiszolgáló infrastruktúrájának kialakítása a kibővült használói kör számára –Összehangolt biztonság- és védelemtechnikai beruházások

17 Regionális Tudástárak Támogatási alap: ERFA Támogatási keret: 4 Mrd Ft Vissza nem térítendő támogatás Kétfordulós pályázat Támogatás mértéke: 100% Támogatás min.-max. összege: 0,5-1 Mrd Ft Kedvezményezettek: Az együttműködő egyetemi, önkormányzati és egyéb fenntartású könyvtárak fenntartói A megvalósulás földrajzi területe: fejlesztési pólus- és társpólus-városok (kivéve Pécs) Integrált szolgáltatások infrastruktúra- fejlesztése

18 Támogatható tevékenységek Közös integrált rendszer kialakítása az együttműködő könyvtárakban Közös szolgáltatási infrastruktúra (beiratkozás, gépi kölcsönzés, egységesen használható olvasókártya stb) megteremtése az együttműködő könyvtárakban A rendszer működését lehetővé tévő biztonságtechnikai feltételek megteremtése a könyvtárakban Az elektronikus tartalomszolgáltatás technikai feltételeinek megteremtése A szerzői jog által védett digitális dokumentumok használatához szükséges biztonsági feltételek kialakítása e-Learning tananyagok fejlesztését és hozzáférését támogató infrastruktúra fejlesztése az együttműködő könyvtárakban Az elektronikus állományvédelem feltételeinek megteremtése Az előfizetéses könyvtári források távoli elérését lehetővé tévő olvasó- azonosítási rendszer kialakítása A közös szolgáltatásoknak helyet adó új épületek, épületrészek létrehozása A szolgáltatások tömeges igénybevételét lehetővé tévő belső infrastrukturális (olvasói és funkcionális terek, könyvtári berendezések) és IKT fejlesztések

19 A kulturális értékek digitalizálása Az oktatás szempontjából fontos válogatott közgyűjteményi (könyvtár, múzeum, levéltár) tartalmak digitalizálása 3 egymásra épülő konstrukció: –A digitalizálás módszertani előkészítése az OSZK koordinációs szerepével: KMOP 4.6.2. – kiemelt projekt –Nagy tömegű digitalizálás: TIOP 1.2.4. „Kulturális értékek digitalizálása” – pályázatos projekt –„Egységes oktatási és kulturális szolgáltató felület” kialakítása (EKOF): TAMOP 3.2.10. – kiemelt projekt

20 Hol tartunk most? 2007. év végéig: akciótervek véglegesítése 2008. január-február: pályázatok előkészítése A pályázat-előkészítést követően a pályázati kiírások társadalmi egyeztetése Könyvtári pályázatok várható kiírása: 2008. március-április Közreműködő szervezet: OKM Támogatáskezelő

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! anna.balogh@okm.gov.hu


Letölteni ppt "A könyvtárak fejlesztési lehetőségei európai uniós források segítségével (2007-2013) Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály Egyetemi Könyvtárigazgatók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések