Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatgazdaságtan VIII Innováció, emberi erőforrás stratégia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatgazdaságtan VIII Innováció, emberi erőforrás stratégia."— Előadás másolata:

1 Vállalatgazdaságtan VIII Innováció, emberi erőforrás stratégia

2

3 Az innováció tartalma  A fogyasztói igények teljességét nem lehet kielégíteni  Látens igény: a valóságos szükségletek és a piacon megjelenő igények közötti rés  Innováció két alapvető tulajdonsága: fogyasztó-orientáltság, újdonság Az innováció öt alapesete:  Új, tehát a fogyasztók körében még nem ismert javak előállítása  Új, tehát a kérdéses iparágban még gyakorlatilag ismeretlen termelési eljárás bevezetése  Új elhelyezési lehetőség, vagyis olyan piac megnyitása, amelyen a kérdéses ország iparága még nem volt bevezetve  Nyersanyagok vagy félkészáruk új beszerzési forrásainak megnyitása  Új szervezet létrehozása vagy megszüntetése

4 Az innováció megjelenési formái A vállalat számára az innováció három fő formában konkretizálódhat:  Új termék/szolgáltatás : ez az amivel a fogyasztó közvetlenül találkozik, ami az új megoldást közvetíti.  Új technológia: olyan eljárással állítja elő a cég, amely a korábbiaktól eltérő műszaki megoldásokat igényel.  Új szervezeti megoldás, amelynek esetén a termék és a folyamatok is a régiek maradhatnak, de másként illesztik be őket a szervezetbe, annak tagjai más munkavégzési körülmények közé kerülnek  A valóságban az innováció típusokat kombinálva alkalmazzák.  Fogyasztó számára előny: rövidebb szállítási határidő, hosszabb élettartam, alacsonyabb ár, jobb szolgáltatás

5 Újdonságérték: az új megoldásnak a fogyasztó által elismert új tulajdonságainak összessége Az innováció vállalati és fogyasztói nézőpontja:  Piacvezérelt innováció: az az újdonság, amelyre felismert piaci igény létezik: új mobiltelefon készülék, mágneskártya használata új célokra  Technológia vezérelt: a technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek piaci kihasználása: új utasszállító repülőgéptípus, új gyógyászati elektronikus eszköz

6

7 Az innovációs stratégia típusai Technológiai innováció: új eljárás régi problémára (belső működés hatékonyabbá tétele) Termékdifferenciálás: minőséggel és változatokkal való versenyzés (a fogyasztói piac szegmentálására épül) Szerkezeti újítás: meglévő technológiák új kombinációjával új funkciók (szintén a fogyasztói piac szegmentálására épül) Komplex megoldások: technológia és piac együtt fejlődik: legmagasabb innovációs tevékenység, amely képes teljes iparágat új pályára állítani (grafikus operációs rendszer megjelenése)

8 Az innováció elfogadtatása A technológiai innováció nem érinti közvetlenül a vállalat piaci munkáját (belső fejlesztésre fókuszál) A többinél az innováció és a marketing funkció szorosan kapcsolódik (az innovációs stratégiában szerepelnie kell az innováció piaci elfogadtatására vonatkozó stratégiának) Befolyásoló tényezők:  Relatív előny, amivel az új megoldás jobb a többinél  Beilleszthetőség- minél inkább konzisztens az innováció a meglévő értékekkel, tapasztalatokkal, annál könnyebb elterjeszteni  Bonyolultság – minél nehezebben érthető az újdonság jellege, annál nehezebb az elterjesztés  Kipróbálhatóság – a kísérletezés lehetősége segít az elterjesztésben

9 Sikeres innovációs stratégia  Információs rendszer hatékonysága: alapvetően fontos, hogy a piacról, a fogyasztó valódi igényeiről megbírható ismeretekkel rendelkezzünk. A másik a technikai fejlődés: releváns műszaki információk köre  A minőség középpontba való helyezése: a minőségfejlesztésbe minden dolgozót be kell vonni, de nem szabad fetisizálni  Az innovációs tevékenység sebessége: a termék piacra kerülésének ideje alapvető jelentőségű (párhuzamos fejlesztés: termék és technológia)  Kooperáció: stratégia szövetségek  Növekvő figyelem az externáliákra: a használat biztonságossága, megfeleljenek a természeti környezet védelme által állított követelményeknek

10 Sikeres innovációs tevékenység vezényléséhez szükséges vezetői tulajdonságok:  Kaleidoszkópszerű gondolkodás jellemezze: lásson meg új és új összefüggéseket, legyen képes a részeket sokféleképpen összerakni úgy, hogy mindig új alakzatot kapjon,  Legyen víziója és tudjon erről kommunikálni a szervezet tagjaival,  Legyen képes koalíciókat alkotni: mindig kell egy csapat (nehéz az újjal szembeni ellenállást leküzdeni). Ez az együttműködés „politikai” vetülete,  Csoportmunka végzése: ez az együttműködés szakmai vetülete: az innováció mindig csapatmunka eredménye,  Ossza meg a sikert – ne akarjon az innováció sikeréből származó minden hírt, dicsőséget magának szerezni. Ez a tartós együttműködés alapja.

11 Az innováció folyamata: a kutatás-fejlesztés  Felismerés: potenciális kereslet felismerése – technikai megvalósíthatóság felismerése  Koncepció alakítás: fejlesztés és a koncepció értékelése  Probléma megoldás: rendelkezésre álló információk--kutatás, kísérletek, számítások  Megoldás: új találmány  Fejlesztés: kifejlesztés  Felhasználás: bevezetés és felhasználás

12  Szervezeti innováció: az üzleti folyamatok újra szervezése: az üzleti, vállalati folyamatok alapvető újragondolása és radikális áttervezése drámai javulás elérése céljából a szervezetek olyan lényeges teljesítménymutatóiban, mint a költség, a minőség, a szolgáltatás és a gyorsaság  Az újraszervezés konkrét gyakorlata a vállalati működés elemekre bontását, a tevékenységek racionalitásának elemzését és az elemek új módon történő összerakását jelenti  Axel Springer Magyarország: helyi lapok saját terjesztési hálózatának kiépítése (eredmény: a megyei napilapok reggel 6-kor a postaládában vannak). Ezzel egy időben nyomdacentrumokat hoztak létre.

13 Technológiai innováció:azon eljárások rendszere, amelyek során fogyasztói igény kielégítésre alkalmas termék/szolgáltatás jön létre. Lényeges elemei:  A technológia kiválasztása, a specializálódás mértéke, beágyazódás a vállalati folyamatokba  A technológia lényegében való elmélyülés, a technológia beépülése a vállalat tudás anyagába  A technológia forrásai (honnan szerezzük be)  Idő-ütemezés (próbáljunk vezetők lenni)  K+F befektetés nagysága  K+F szervezet és politikája

14 A termékinnováció Kutatás-fejlesztés: az innováció háttér tevékenységeinek összefoglaló elnevezése: a fejlesztési ötletek szakmai megalapozásának és az új termék (technológia, szervezeti megoldás) konkrét létrehozatalának folyamata. Ötletgyűjtés: az új ötletek képezik az innováció alapját. A vállalatnak olyan feltételeket kell teremtenie, amelyek között az új ötletek megfelelő módon, időben felszínre kerülnek.  Olyan általános vállalati környezetet, kultúrát kell teremteni, amely kedves az új felmerülésének és felszínre kerülésének  Konkrét, célirányos tevékenységekkel segíteni kell az ötletgenerálás folyamatát Az innovációs ötletek kiértékelése (az eredeti ötlet a piacról származik)

15

16 Az információ mint erőforrás Tudásból versenyelőny Információ: a bizonytalanságot csökkentő ismeret, a vállalatok működését integráló folyamatok egyik összetevője. A vállalat szempontjából két oldalról értelmezzük az információt: az információ felhasználásának motívuma, másrészt az információ segítségével végrehajtott tevékenységek oldaláról. Elemei:  1. döntéshozatal: a döntéshozatal elválaszthatalan az információ fogalmától: a környezetből és a vállalat korábbi működéséből származó információk alapján olyan új információkat hoz létre, amelyek a vállalati működést biztosítják  2. kommunikáció: a jó információcsere alapvető  3. a folyamatok lebonyolítása: a vállalat érintettjei tudják mit kell csinálni. Főbb tevékenységi formák: tervezés, műveletek végrehajtása, elszámolások, elemzések összeállítása

17 Döntés, információ, szervezet Probléma megoldás: egy nem megfelelő helyzet feloldására irányuló kreatív folyamat. A megoldások, a cselekvési változatok közötti választás a döntéshozatal. A döntéshozatal jellegét és az ezzel kapcsolatos információk körét alapvetően befolyásolja, hogy a vezető milyen típusú megoldására törekszik. Jól strukturált problémák: esetükben a célok általában ismertek, a változók, paraméterek azonosíthatók, a megoldási algoritmus rendelkezésre áll, a szükséges adatok beszerezhetők Rosszul strukturált problémák: bonyolultságuk miatt sokszor még definiálni sem könnyű őket. Gyakran csak egymásnak ellentmondó célokkal leírható, megszokott eszközökkel nehezen kezelhető problémák. Nincs programozható megoldás a helyzet feloldására. A felső vezetői döntések szinte kivétel nélkül rosszul strukturált problémákra vonatkoznak.

18 Információ és szervezeti szerep A döntésekhez szükséges információk és a szervezeti szerep kapcsolata két fő megközelítésben tárgyalható: a szervezeti hierarchia és a funkcionális munkamegosztás szempontjából Stratégiai döntések: a vállalat működésének főbb irányait megszabó, a célokat és eszközöket egymáshoz rendelő, hosszabb távú döntések. Irányítási döntések: a vállalat működését a stratégia keretei között konkrétan szabályozó döntések. Operatív döntések: a tevékenységek konkrét végrehajtására irányuló döntések

19

20 Az információs rendszer Információs rendszer: adatok transzformálása a vállalati működésben felhasználható információkká, ezek rendszerezése, tárolása és továbbítása a vezetés által meghatározott módon. Kulcsa:megfelelő információ a megfelelő emberhez jusson Vállalati információs rendszer négy eleme:  Szervezeti struktúra, amelyet az információ kezelésére létrehoztak és amely keretet ad az emberek, illetve az információs rendszer egyéb elemei közötti kapcsolatnak  Működtető rendszer: az információs technológia, amely a hardver és szoftver elemek összessége  Vállalati folyamatok: amelyeket az információs rendszer segítségével lebonyolítani, irányítani kívánunk  Az emberek, akik a szervezetben a munkamegosztásnak megfelelő funkciókat töltenek be, létrehozzák és továbbítják az információkat  Formális (vállalat könyviteli rendszere), informális rendszer működik egymás mellett

21

22 Formális rendszerek:  Számviteli információs rendszer: pénzügyi jellegű információkat biztosít  Vezetői információs rendszer: információkat gyűjt, kezel, csoportosít a vezetői döntésekhez  Kontrolling: a tervezési, ellenőrzési és információ ellátási tevékenységeket integráló vállalati funkció  Informális információs rendszer: vállalati kultúrából, szociológiai tényezőiből levezethető kultúra  Tudásmenedzsment: magának a tudásnak, valamint a vele összefüggő folyamatoknak a menedzselése, beleértve a tudás létrehozását, összegyűjtését, szervezését, elosztását, felhasználását a szervezet céljai érdekében


Letölteni ppt "Vállalatgazdaságtan VIII Innováció, emberi erőforrás stratégia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések