Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója 2011. évről Összdolgozói értekezlet 2012. március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója 2011. évről Összdolgozói értekezlet 2012. március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta."— Előadás másolata:

1 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója 2011. évről Összdolgozói értekezlet 2012. március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta

2 I.A 2011. évi költségvetés végrehajtása Nemzeti Könyvtár Tagkönyvtárak működése Egyéb egységeink (Egyetemi Kiadó, Fordító Iroda) II.Statisztikai mutatók III.Összegzés Az előadás témái

3 I. A Könyvtár költségvetésének végrehajtása A DEENK 7 tagkönyvtári egysége (Kenézy, Agrár, BTEK, TEK, MFK, GYFK, ZK) feladatait alapvetően állami támogatásból látja el. 2011. évben az előző évihez képest kevesebb előirányzat (TEK bér+járulék: 18 412 eFt-tal kevesebb) és a központi elvonás (8 082 eFt) miatt komoly erőfeszítéseket kellett tenni az emberi erőforrás, a likviditás és ezáltal a szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében. A Könyvtár központi működési keret bér és járulék nélküli előirányzata 2010. évhez képest 8 970 eFt-ról 2011. évre lecsökkent 6 569 eFt-ra, ez 26, 8 %-os csökkenést jelent. Az 5 TEK tagkönyvtár esetében 6,8 %-os csökkenés mellett 18 637 eFt dologi támogatási összeggel lehetett gazdálkodni. A Központi kereten és a TEK-es egységek esetében szoros gazdálkodást kellett véghez vinni. Az Agrár könyvtár 1 700 eFt összeggel gazdálkodott. A Kenézy Könyvtár esetében nem volt likviditási gond. Éves előirányzat: 11 258 eFt volt. A saját bevételi forrást 2011-ben a szokásos kiadásokon kívül alapvetően az állami támogatáson mutatkozó bérhiány, a TÁMOP és egyéb pályázatok önerejének fedezetére fordítottuk. Fejlesztési lehetőséget szinte kizárólag a pályázati források tudtak biztosítani.

4 Az állami támogatás alakulása (bér és járulék nélkül) 2010. – 2011.év 2011. évi állami támogatás elvonás: 8 082 eFt (szept.ben), ebből bér+járulék: 3 420 440 Ft, dologi: 4 661 309 Ft

5 Működési keretek alakulása TEK 1. DOLOGI KIADÁSOK Az 5 TEK-es tagkönyvtár felhasználható dologi előirányzata 18 846 eFt, részletezve: 4 470 eFt, 2010. évi maradvány 18 637 eFt, belső ktgv.sz.eir. - 4 261 eFt, központielvonás A felhasználás és kötelezettségek utáni maradvány: 933 eFt (MK, GyFK maradványa), A Műszaki Kar könyvtára számára informatikai eszköz beszerzés letiltása miatt a projektort Alapítványi pénzből vásároltuk meg). A TEK-es könyvtárak maradéktalanul ellátták alapfeladatukat, aktív részesei az alapfeladaton túli munkáknak.. 2. BÉR Komoly gondot jelentett a TEK könyvtárak bérhiányának rendezése, amely részben bérmegtakarításból, részben a saját bevételből sikerült megoldani.

6 Működési keretek alakulása Kenézy Könyvtár A Kenézy Könyvtár esetében likviditási gond nem volt. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. 1.DOLOGI KIADÁSOK A Könyvtár működésének forrásai: állami támogatás, könyvtári szolgáltatás bevétele, TOK bevétel. 2011. évben infrastrukturális fejlesztés is történt: látogatószámláló berendezés és 4 db számítógép beszerzése történt meg. Több helyiség burkolása, festése valósult meg. A könyvtár 2011. évben működésre 14 643 eFt összeget költött. 2. BÉR A bérgazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

7 Működési keretek alakulása Agrár Könyvtár Az Agrár Könyvtár esetében likviditási gond nem volt. 1.DOLOGI KIADÁSOK A működésre rendelkezésre álló dologi keret belső költségvetés alapján: 1 700 eFt volt. A szokásos irodai kellékanyagokon kívül fénymásoló, lift, tűzjelző berendezések karbantartására kellett költeni. Változatlanul és egyre inkább szükséges a könyvtár valamennyi helyiségének felújítása, korszerűsítése. 2. BÉR A 9 fő létszámból 4 fő nyugdíjba ment, 5 fővel kell ugyanazt a munkát végezni, ami a munkatársaknak nagyon megterhelő.

8 Könyv, folyóirat beszerzés tagkönyvtáranként MegnevezésKönyvFolyóirat Könyv + fi. keret (eFt) Felhasználás (eFt) Egyenleg (eFt) Kenézy4 000226 000230 000219 67410 326 BTEK0 13 000 (IK) 13 000 0 TK7 600 15 20014 447753 MFK4 0002 4006 400 0 GYFK2 7461 4544 2003 995205 ZK3000 0 Agrár12 9009 9282 972

9 Központi dokumentumszolgáltatás finanszírozásának problémái 2011. év elején a tervezést elkészítettük (130 667 eFt, külön soron szerepelt az e- Corvina üzemletetése, egyéb üzemeltetés, fejlesztés), az egyetemi könyvtárbizottság (a centrumok szakmai képviselőinek testülete) jóváhagyásával. Az adatbázisok jelentős részét devizában (EUR, USD, GBP) kell fizetni. Az EISZ adatbázisokra, egyéb konzorciumos szerződések kötése év közben történik. Ezért január elején igen nehéz megtervezni a költségvetésbe forintba beállítandó összeget, a tervezéskor az előző évi MNB átlagból indulunk ki, 6-10 %-os árrést alkalmazva az előző évre. Az adatbázisok szolgáltatási időszaka is eltérő. Április végén (eltelt 4 hónap) szerzett tudomást a könyvtár főigazgatója a jóváhagyott összegről: 59 203 eFt. Újabb források felkutatása történt: 22 672 eFt (Scopus+EISZ egy részét: Prof. Dr. Joó Ferenc TÁMOP pályázatából lett fizetve), egyéb forrás. Kiadás: 91 088 eFt Eltérés okai: Év közbeni döntések miatt: 1. EISZ adatbázisok teljes összeget nem kellett fizetni, mert az EDUCATIO támogatást kapott ((33 579,9 EUR+17 246,11 USD+517,35 GBP+ÁFA, + 640 941 Ft+ÁFA~kb.17 500 eFt 2. Scopus: csak 7 hónapot kellett fizetni. 3. JCR, Ulrichs adabázisokat nem a DE fizette. 4. Sci Finder: csak félévet kellett fizetni.

10 1.Olvasószolgálat 2. Fordító Iroda 3. Kiadó 4. Reprográfia, kötészet A Könyvtár bevételes tevékenysége révén 8 727 000 Ft-tal járult hozzá az egyetemi rezsi (nettó bevétel 10 %-a, felújítás költségeihez (5%) és tartalékképzéshez (2%) kiadásokhoz. 1. Olvasószolgálat Felhasználható előirányzat: 31 479 eFt (nettó bevétel: 18 350 eFt, előző évről maradvány: 13 129 eFt) Kiadás: 29 075 eFt (önerő biztosítás EU-s pályázatra: 5 534 eFt, bér+járulék (alkalmazás): 19 161 eFt, egyetemi elvonás (rezsi+tartalék+felúj.ra): 4 498 eFt, egyéb: 2 286 eFt) Záró egyenleg: 2 404 eFt 2. Fordító Iroda (1 074 megrendelés, 4 561 oldal fordítása, 1 072 számla) Felhasználható előirányzat: 25 836 eFt (teljesült nettó bevétel: 20 775 eFt, előző évről maradvány: 5 061 eFt) Kiadás: 20 766 eFt (önerő biztosítás: 630 eFt, bér+jár. (alkalmazás): 3 272 eFt, dologi: 14 071 eFt, egyetemi elvonás: 3 422 eFt), kötelezettség: 1 973 eFt Záró egyenleg: 2 937 eFt, vevői követelés: 1 610 eFt. Bevételes tevékenységeink

11 3. Kiadó: jegyzet- és egyéb kiadványok (bizományosi, egyéb) értékesítéséből származó bevétel (a Kiadónak el kell tartani magát a bevételből, Szenátusi döntés) Felhasználható előirányzat: 9 063 eFt Kiadás: 10 628 eFt (önerő biztosítás EU-s pályázatra: 1 400 eFt, bér+járulék (alkalmazás): 3 828 eFt, egyetemi elvonás (rezsi+tartalék+felúj.ra): 807 eFt, egyéb: 4 593 eFt) Záró egyenleg: - 1 565 eFt, de!! ! vevői követelés: 3 982 eFt. 4. Reprográfia, kötészet: jegyzet- és egyéb kiadványok előállításából, nyomdai, másolási, kötészeti szolgáltatásokból származó bevétel Felhasználható előirányzat: 38 853 eFt (bevétel: 23 508 eFt, előző évről maradvány: 15 345 eFt) Kiadás: 23 246 eFt (bér+járulék (alkalmazás): 20 011 eFt, egyéb: 3 235 eFt) Záró egyenleg: 15 607 eFt, vevői követelés: 1 665 eFt Vevői követelés 2011. december 31-én: 10 000 eFt. Bevételes tevékenységeink

12 Problémák 2011. évben A Kiadó tervezése, finanszírozásának kérdése 2011. év közepén jutott a Könyvtár vezetőjének tudomására. A javaslataink ellenére elmaradt a Kiadói szabályzat újrafogalmazása. Szenátusi döntés született szeptemberben az önfinanszírozásra. A döntés nem lett végrehajtva. A döntés szerint: a Kiadót a saját bevételéből kell eltartani. A Kiadó negatív záró egyenlege csak átmeneti. A következő tényezők játszottak közre: 1. A jegyzetek előállításához szükséges állami támogatás fedezet nem állt rendelkezésre. 2. Az időben későn jelentkező döntések, azok végrehajtásának csúszása és egyéb okok miatt a várható, tervezett bevételek teljesülése 2012. évben következik be. A Kiadó megfeszített munkát végzett mind szakmailag, mind pénzügyi adminisztrációban (összesen 113 cím). Ilyen erőltetett menetben kell egyéb kiadványokat (Gerundium, Egyetemtörténeti kiadvány, pályázati összegből finanszírozott művek, összesen 46 cím) is magas színvonalon előállítani.

13 Pályázatok A Könyvtár folyamatosan követi a pályázati lehetőségeket, önállóan, konzorciumban egyéb intézményekkel, ill. határon átnyúló program keretében EU-s partnerekkel. 2011. évben 12 pályázatot nyertünk 68 443 eFt összegű támogatást Minősített Könyvtár cím elnyerése (NEFMI) NEFMI/ODR (dokumentum beszerzés, postaköltségre): 6 610 eFt, ebből dok.besz. 2 610 eFt, postaköltség: 4 000 eFt (2010. évben: 10 700 eFt keretösszeg, 38 %-os csökk.) NKA/Állományvédelem: 700 eFt NKA/Restaurálás: 800 eFt NKA/Kötészet: 500 eFt Balassi Intézet/Liszt emlékév: 500 eFt Egyéb magyar pályázati támogatás (kiadványok támogatása, 3 pály.): 376 eFt EU-FP7/OpenAIREplus: 4 960 eFt HURO 4/Mindeni NEK, tananyagfejlesztés: 40 800 eFt AAA/Tanulmány készítés AAA platformok és szolgáltatások: 13 198 eFt

14 Rendezvényeink A DEENK folyamatosan aktív részese az egyetemi, az országos rendezvényeknek. Február 21-től 25-ig Tíz éve együtt címmel egyhetes rendezvénysorozat. A jubileumi hét kínálatában előadások, adatbázis-bemutatók, rendhagyó könyvtárlátogatások, több mint 60 tartalmas, hasznos, érdekes, szórakoztató esemény szerepelt. Az egyetem központi épületében zajló programok mellett minden könyvtári egységben elsősorban az ottani célközönségnek szóló előadásokra, bemutatókra került sor Február első hétvégéjén 3. alkalommal került megrendezésre a Debreceni Egyetem Napja, melynek témája az élelmiszer és a tudomány kapcsolata volt. A „Mindennapi betevőnk” című egész napos rendezvény „Együnk, igyunk okosan! című szekciójának programját a DEENK állította össze, emellett termékbemutatókra, tanácsadásra és gasztronómiatörténeti kiállításokra is vártuk az érdeklődőket. Internet Fiesta a könyvtárakban, március 21-28. "Játéktól az olvasásig a neten" címmel, bekapcsolódtunk a Családi olvasás éve kampányhoz. A hagyományosan októberben megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok több, mint egy tucat programjával azt bizonyítottuk, milyen alapvető szerepük van a könyvtáraknak az élethosszig tartó tanulási folyamatokban A Kutatók éjszakáján (szeptember 23.) két helyszínen párhuzamosan, négy csoportot fogadtunk éjszakai könyvtárlátogatáson.

15 Az Országos hatókörű könyvtári szolgáltatások fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésére az élethosszig tartó tanulásban TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0007 pályázat keretében több mint 15 olvasásnépszerűsítő alkalmat (könyvbemutatók, előadások) szerveztünk. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a Debreceni Egyetem Informatikai Kara közös szervezésében útjára indult az “Információtudományi szeminárium”, amelynek első előadását Eszenyiné dr. Borbély Mária tartotta Használat közbeni szoftverminőség mérése címmel. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Balassi Intézet támogatásával Találkozások „a zenevilág királyá”-val címmel széles közönségnek szóló kiállítással, előadássorozattal (Liszt-hét), illetve általános, középiskolás és egyetemista korosztály számára meghirdetett pályázatokkal tisztelegtünk a zeneszerző emléke előtt. Nagy sikerű koncerteket szervezett a Jazzbarátok Köre, vendégünk volt többek között a PHEMIUS Trio, a BORGIA és az Ölveti Blues Band. Mátyás Péter filmesztéta Jazz a moziban című 6 részes sorozatára pedig új helyszínen, a Romkertben került sor. Az Ausztria Gyűjtemény együttműködve az Osztrák Kulturális Fórummal és a DE Germanisztikai Intézet intézményeivel 1 kiállítást „Gustav Mahler és Bécs” címmel, valamint 17 egyéb rendezvényt (konferencia, felolvasások, írói és Színházi workshop, vetélkedő) valósított meg. Rendezvényeink

16 II. Statisztika mutatók Köteles gyarapodás (mennyiségben) Megn.BTEKKenézyAgrárTárs.t.Műsz.GyFKZKÖssz. Könyv9 8301 1332641 537640201713 441 Folyóirat2 623152643763 215 CD609207636 Plakát8 314 Össz. (db) 21 3761 2853281 933640202425 606 Megoszlási % 83,551,37,52,50,1 100%

17 Könyvtárhasználat 2011. évben tagkönyvtáranként Megn.BTEKKenézyAgrárTárs.t.Műsz.GyFKZKÖssz. Regisztr. haszn.29 6586 6193 1334 5471 0911 563340 46 951 Szem. használat588 714247 00082 900106 38275 00024 78811 000 1 135 784 Távhasználat625 744117 900106 90049 07240 00010 7962 200 952 612 Kölcsönzött dok.212 93795 12031 11475 15326 00035 27925 000 500 603 Kvtár- közi kérés Beérk.5 0062 6791101 63079273 9 777 Küldött1 018575301611582 1 881 Referensz. kérdés 46 7131 7157 20038 00037 0004 267 134 895

18 Állománygyarapítás (vásárolt) alakulása 2008. – 2011. év Év Állomány gyarapítás (eFt) Állománygyarapításból: Rendelt külföldi folyóirat dbeFt 2008321 9461 079283 000 2009349 662914275 000 2010408 526912275 023 2011400 415673239 350 2011/2008 % 124,462,484,6

19 Könyvtárhasználat alakulása 2008. – 2011. év Év Regisztrált olvasók (fő) Kölcsönzés (db) Táv- használat 200850 877499 5531 000 000 200951 564531 202 1 400 000 201055 566508 1641 500 000 201156 951500 6031 600 000 2011/2008 % 111,9100,2160,0

20 Létszámstatisztika Arányszám=hallgatói létszám/könyvtárosok száma MegnevezésArány Nyugat Magyarországi Egyetem329 Szent István Egyetem306 Debreceni Egyetem277 Corvinus Egyetem269 Miskolci Egyetem248 Szegedi Egyetem231 Budapesti Műszaki Egyetem171 Pécsi Egyetem156 ELTE148

21 III. Összegzés Igen nehéz évet zárt a Könyvtár, ami alapvetően a források szűkülésére, az év közbeni döntésekre vezethető vissza. Úgy látjuk, hogy a változtatások sok esetben nem előre visznek, hanem sokkal bürokratikusabbá, körülményesebbé, hosszadalmasabbá tették a könyvtárunk működését. Az 5 TEK-es egység dologi keretének kezelése év közepén került át központi kezelésbe. Az egységes DEENK létszám- és bérgazdálkodás nem tud megvalósulni, év közben 1 keret helyett 4 keret lett létrehozva. A Kiadó finanszírozás kérdése nem megoldott, bonyolult a jegyzetek előállításával kapcsolatos adminisztráció (keretek engedélyezése, utólagos dékáni aláírás…). A központi dokumentumszolgáltatás kiadás kezelése félévig egy kereten, félévtől 4 kereten volt (2 kolléga 1 hétig a végrehajtáson dolgozott, ). A szerződések, szerződéskezdeményezőlapok aláírása nagyon hosszú időt, időnként heteket vesz igénybe.

22 Összegzés A nehézségek ellenére: A Könyvtár alapfeladatát maradéktalanul teljesítette, együttműködik más könyvtárakkal, az egyetem tanszékeivel. Informatikai rendszerét – e-Corvina – a lehetőségekhez képest folyamatosan fejleszti, bővíti. Kollégáink magyar és külföldi szakmai konferenciákon, továbbképzésekben vettek részt, előadásokat tanfolyamokat tartottak. A pályázatokban rejlő lehetőségeket kihasználja, együttműködik egyéb magyar intézményekkel, folyamatosan részt vett az egyetemi, országos rendezvényeken. Az ország legnagyobb ODR szolgáltatójaként, a 2. legnagyobb gyűjtőkörű könyvtáraként európai színvonalú könyvtárat épít.


Letölteni ppt "Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója 2011. évről Összdolgozói értekezlet 2012. március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések