Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója 2011. évről Összdolgozói értekezlet 2012. március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója 2011. évről Összdolgozói értekezlet 2012. március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta."— Előadás másolata:

1 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója évről Összdolgozói értekezlet március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta

2 I.A évi költségvetés végrehajtása Nemzeti Könyvtár Tagkönyvtárak működése Egyéb egységeink (Egyetemi Kiadó, Fordító Iroda) II.Statisztikai mutatók III.Összegzés Az előadás témái

3 I. A Könyvtár költségvetésének végrehajtása A DEENK 7 tagkönyvtári egysége (Kenézy, Agrár, BTEK, TEK, MFK, GYFK, ZK) feladatait alapvetően állami támogatásból látja el évben az előző évihez képest kevesebb előirányzat (TEK bér+járulék: eFt-tal kevesebb) és a központi elvonás (8 082 eFt) miatt komoly erőfeszítéseket kellett tenni az emberi erőforrás, a likviditás és ezáltal a szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében. A Könyvtár központi működési keret bér és járulék nélküli előirányzata évhez képest eFt-ról évre lecsökkent eFt-ra, ez 26, 8 %-os csökkenést jelent. Az 5 TEK tagkönyvtár esetében 6,8 %-os csökkenés mellett eFt dologi támogatási összeggel lehetett gazdálkodni. A Központi kereten és a TEK-es egységek esetében szoros gazdálkodást kellett véghez vinni. Az Agrár könyvtár eFt összeggel gazdálkodott. A Kenézy Könyvtár esetében nem volt likviditási gond. Éves előirányzat: eFt volt. A saját bevételi forrást 2011-ben a szokásos kiadásokon kívül alapvetően az állami támogatáson mutatkozó bérhiány, a TÁMOP és egyéb pályázatok önerejének fedezetére fordítottuk. Fejlesztési lehetőséget szinte kizárólag a pályázati források tudtak biztosítani.

4 Az állami támogatás alakulása (bér és járulék nélkül) – 2011.év évi állami támogatás elvonás: eFt (szept.ben), ebből bér+járulék: Ft, dologi: Ft

5 Működési keretek alakulása TEK 1. DOLOGI KIADÁSOK Az 5 TEK-es tagkönyvtár felhasználható dologi előirányzata eFt, részletezve: eFt, évi maradvány eFt, belső ktgv.sz.eir eFt, központielvonás A felhasználás és kötelezettségek utáni maradvány: 933 eFt (MK, GyFK maradványa), A Műszaki Kar könyvtára számára informatikai eszköz beszerzés letiltása miatt a projektort Alapítványi pénzből vásároltuk meg). A TEK-es könyvtárak maradéktalanul ellátták alapfeladatukat, aktív részesei az alapfeladaton túli munkáknak.. 2. BÉR Komoly gondot jelentett a TEK könyvtárak bérhiányának rendezése, amely részben bérmegtakarításból, részben a saját bevételből sikerült megoldani.

6 Működési keretek alakulása Kenézy Könyvtár A Kenézy Könyvtár esetében likviditási gond nem volt. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. 1.DOLOGI KIADÁSOK A Könyvtár működésének forrásai: állami támogatás, könyvtári szolgáltatás bevétele, TOK bevétel évben infrastrukturális fejlesztés is történt: látogatószámláló berendezés és 4 db számítógép beszerzése történt meg. Több helyiség burkolása, festése valósult meg. A könyvtár évben működésre eFt összeget költött. 2. BÉR A bérgazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

7 Működési keretek alakulása Agrár Könyvtár Az Agrár Könyvtár esetében likviditási gond nem volt. 1.DOLOGI KIADÁSOK A működésre rendelkezésre álló dologi keret belső költségvetés alapján: eFt volt. A szokásos irodai kellékanyagokon kívül fénymásoló, lift, tűzjelző berendezések karbantartására kellett költeni. Változatlanul és egyre inkább szükséges a könyvtár valamennyi helyiségének felújítása, korszerűsítése. 2. BÉR A 9 fő létszámból 4 fő nyugdíjba ment, 5 fővel kell ugyanazt a munkát végezni, ami a munkatársaknak nagyon megterhelő.

8 Könyv, folyóirat beszerzés tagkönyvtáranként MegnevezésKönyvFolyóirat Könyv + fi. keret (eFt) Felhasználás (eFt) Egyenleg (eFt) Kenézy BTEK (IK) TK MFK GYFK ZK Agrár

9 Központi dokumentumszolgáltatás finanszírozásának problémái év elején a tervezést elkészítettük ( eFt, külön soron szerepelt az e- Corvina üzemletetése, egyéb üzemeltetés, fejlesztés), az egyetemi könyvtárbizottság (a centrumok szakmai képviselőinek testülete) jóváhagyásával. Az adatbázisok jelentős részét devizában (EUR, USD, GBP) kell fizetni. Az EISZ adatbázisokra, egyéb konzorciumos szerződések kötése év közben történik. Ezért január elején igen nehéz megtervezni a költségvetésbe forintba beállítandó összeget, a tervezéskor az előző évi MNB átlagból indulunk ki, 6-10 %-os árrést alkalmazva az előző évre. Az adatbázisok szolgáltatási időszaka is eltérő. Április végén (eltelt 4 hónap) szerzett tudomást a könyvtár főigazgatója a jóváhagyott összegről: eFt. Újabb források felkutatása történt: eFt (Scopus+EISZ egy részét: Prof. Dr. Joó Ferenc TÁMOP pályázatából lett fizetve), egyéb forrás. Kiadás: eFt Eltérés okai: Év közbeni döntések miatt: 1. EISZ adatbázisok teljes összeget nem kellett fizetni, mert az EDUCATIO támogatást kapott ((33 579,9 EUR ,11 USD+517,35 GBP+ÁFA, Ft+ÁFA~kb eFt 2. Scopus: csak 7 hónapot kellett fizetni. 3. JCR, Ulrichs adabázisokat nem a DE fizette. 4. Sci Finder: csak félévet kellett fizetni.

10 1.Olvasószolgálat 2. Fordító Iroda 3. Kiadó 4. Reprográfia, kötészet A Könyvtár bevételes tevékenysége révén Ft-tal járult hozzá az egyetemi rezsi (nettó bevétel 10 %-a, felújítás költségeihez (5%) és tartalékképzéshez (2%) kiadásokhoz. 1. Olvasószolgálat Felhasználható előirányzat: eFt (nettó bevétel: eFt, előző évről maradvány: eFt) Kiadás: eFt (önerő biztosítás EU-s pályázatra: eFt, bér+járulék (alkalmazás): eFt, egyetemi elvonás (rezsi+tartalék+felúj.ra): eFt, egyéb: eFt) Záró egyenleg: eFt 2. Fordító Iroda (1 074 megrendelés, oldal fordítása, számla) Felhasználható előirányzat: eFt (teljesült nettó bevétel: eFt, előző évről maradvány: eFt) Kiadás: eFt (önerő biztosítás: 630 eFt, bér+jár. (alkalmazás): eFt, dologi: eFt, egyetemi elvonás: eFt), kötelezettség: eFt Záró egyenleg: eFt, vevői követelés: eFt. Bevételes tevékenységeink

11 3. Kiadó: jegyzet- és egyéb kiadványok (bizományosi, egyéb) értékesítéséből származó bevétel (a Kiadónak el kell tartani magát a bevételből, Szenátusi döntés) Felhasználható előirányzat: eFt Kiadás: eFt (önerő biztosítás EU-s pályázatra: eFt, bér+járulék (alkalmazás): eFt, egyetemi elvonás (rezsi+tartalék+felúj.ra): 807 eFt, egyéb: eFt) Záró egyenleg: eFt, de!! ! vevői követelés: eFt. 4. Reprográfia, kötészet: jegyzet- és egyéb kiadványok előállításából, nyomdai, másolási, kötészeti szolgáltatásokból származó bevétel Felhasználható előirányzat: eFt (bevétel: eFt, előző évről maradvány: eFt) Kiadás: eFt (bér+járulék (alkalmazás): eFt, egyéb: eFt) Záró egyenleg: eFt, vevői követelés: eFt Vevői követelés december 31-én: eFt. Bevételes tevékenységeink

12 Problémák évben A Kiadó tervezése, finanszírozásának kérdése év közepén jutott a Könyvtár vezetőjének tudomására. A javaslataink ellenére elmaradt a Kiadói szabályzat újrafogalmazása. Szenátusi döntés született szeptemberben az önfinanszírozásra. A döntés nem lett végrehajtva. A döntés szerint: a Kiadót a saját bevételéből kell eltartani. A Kiadó negatív záró egyenlege csak átmeneti. A következő tényezők játszottak közre: 1. A jegyzetek előállításához szükséges állami támogatás fedezet nem állt rendelkezésre. 2. Az időben későn jelentkező döntések, azok végrehajtásának csúszása és egyéb okok miatt a várható, tervezett bevételek teljesülése évben következik be. A Kiadó megfeszített munkát végzett mind szakmailag, mind pénzügyi adminisztrációban (összesen 113 cím). Ilyen erőltetett menetben kell egyéb kiadványokat (Gerundium, Egyetemtörténeti kiadvány, pályázati összegből finanszírozott művek, összesen 46 cím) is magas színvonalon előállítani.

13 Pályázatok A Könyvtár folyamatosan követi a pályázati lehetőségeket, önállóan, konzorciumban egyéb intézményekkel, ill. határon átnyúló program keretében EU-s partnerekkel évben 12 pályázatot nyertünk eFt összegű támogatást Minősített Könyvtár cím elnyerése (NEFMI) NEFMI/ODR (dokumentum beszerzés, postaköltségre): eFt, ebből dok.besz eFt, postaköltség: eFt (2010. évben: eFt keretösszeg, 38 %-os csökk.) NKA/Állományvédelem: 700 eFt NKA/Restaurálás: 800 eFt NKA/Kötészet: 500 eFt Balassi Intézet/Liszt emlékév: 500 eFt Egyéb magyar pályázati támogatás (kiadványok támogatása, 3 pály.): 376 eFt EU-FP7/OpenAIREplus: eFt HURO 4/Mindeni NEK, tananyagfejlesztés: eFt AAA/Tanulmány készítés AAA platformok és szolgáltatások: eFt

14 Rendezvényeink A DEENK folyamatosan aktív részese az egyetemi, az országos rendezvényeknek. Február 21-től 25-ig Tíz éve együtt címmel egyhetes rendezvénysorozat. A jubileumi hét kínálatában előadások, adatbázis-bemutatók, rendhagyó könyvtárlátogatások, több mint 60 tartalmas, hasznos, érdekes, szórakoztató esemény szerepelt. Az egyetem központi épületében zajló programok mellett minden könyvtári egységben elsősorban az ottani célközönségnek szóló előadásokra, bemutatókra került sor Február első hétvégéjén 3. alkalommal került megrendezésre a Debreceni Egyetem Napja, melynek témája az élelmiszer és a tudomány kapcsolata volt. A „Mindennapi betevőnk” című egész napos rendezvény „Együnk, igyunk okosan! című szekciójának programját a DEENK állította össze, emellett termékbemutatókra, tanácsadásra és gasztronómiatörténeti kiállításokra is vártuk az érdeklődőket. Internet Fiesta a könyvtárakban, március "Játéktól az olvasásig a neten" címmel, bekapcsolódtunk a Családi olvasás éve kampányhoz. A hagyományosan októberben megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok több, mint egy tucat programjával azt bizonyítottuk, milyen alapvető szerepük van a könyvtáraknak az élethosszig tartó tanulási folyamatokban A Kutatók éjszakáján (szeptember 23.) két helyszínen párhuzamosan, négy csoportot fogadtunk éjszakai könyvtárlátogatáson.

15 Az Országos hatókörű könyvtári szolgáltatások fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésére az élethosszig tartó tanulásban TÁMOP / pályázat keretében több mint 15 olvasásnépszerűsítő alkalmat (könyvbemutatók, előadások) szerveztünk. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára és a Debreceni Egyetem Informatikai Kara közös szervezésében útjára indult az “Információtudományi szeminárium”, amelynek első előadását Eszenyiné dr. Borbély Mária tartotta Használat közbeni szoftverminőség mérése címmel. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Balassi Intézet támogatásával Találkozások „a zenevilág királyá”-val címmel széles közönségnek szóló kiállítással, előadássorozattal (Liszt-hét), illetve általános, középiskolás és egyetemista korosztály számára meghirdetett pályázatokkal tisztelegtünk a zeneszerző emléke előtt. Nagy sikerű koncerteket szervezett a Jazzbarátok Köre, vendégünk volt többek között a PHEMIUS Trio, a BORGIA és az Ölveti Blues Band. Mátyás Péter filmesztéta Jazz a moziban című 6 részes sorozatára pedig új helyszínen, a Romkertben került sor. Az Ausztria Gyűjtemény együttműködve az Osztrák Kulturális Fórummal és a DE Germanisztikai Intézet intézményeivel 1 kiállítást „Gustav Mahler és Bécs” címmel, valamint 17 egyéb rendezvényt (konferencia, felolvasások, írói és Színházi workshop, vetélkedő) valósított meg. Rendezvényeink

16 II. Statisztika mutatók Köteles gyarapodás (mennyiségben) Megn.BTEKKenézyAgrárTárs.t.Műsz.GyFKZKÖssz. Könyv Folyóirat CD Plakát8 314 Össz. (db) Megoszlási % 83,551,37,52,50,1 100%

17 Könyvtárhasználat évben tagkönyvtáranként Megn.BTEKKenézyAgrárTárs.t.Műsz.GyFKZKÖssz. Regisztr. haszn Szem. használat Távhasználat Kölcsönzött dok Kvtár- közi kérés Beérk Küldött Referensz. kérdés

18 Állománygyarapítás (vásárolt) alakulása – év Év Állomány gyarapítás (eFt) Állománygyarapításból: Rendelt külföldi folyóirat dbeFt /2008 % 124,462,484,6

19 Könyvtárhasználat alakulása – év Év Regisztrált olvasók (fő) Kölcsönzés (db) Táv- használat /2008 % 111,9100,2160,0

20 Létszámstatisztika Arányszám=hallgatói létszám/könyvtárosok száma MegnevezésArány Nyugat Magyarországi Egyetem329 Szent István Egyetem306 Debreceni Egyetem277 Corvinus Egyetem269 Miskolci Egyetem248 Szegedi Egyetem231 Budapesti Műszaki Egyetem171 Pécsi Egyetem156 ELTE148

21 III. Összegzés Igen nehéz évet zárt a Könyvtár, ami alapvetően a források szűkülésére, az év közbeni döntésekre vezethető vissza. Úgy látjuk, hogy a változtatások sok esetben nem előre visznek, hanem sokkal bürokratikusabbá, körülményesebbé, hosszadalmasabbá tették a könyvtárunk működését. Az 5 TEK-es egység dologi keretének kezelése év közepén került át központi kezelésbe. Az egységes DEENK létszám- és bérgazdálkodás nem tud megvalósulni, év közben 1 keret helyett 4 keret lett létrehozva. A Kiadó finanszírozás kérdése nem megoldott, bonyolult a jegyzetek előállításával kapcsolatos adminisztráció (keretek engedélyezése, utólagos dékáni aláírás…). A központi dokumentumszolgáltatás kiadás kezelése félévig egy kereten, félévtől 4 kereten volt (2 kolléga 1 hétig a végrehajtáson dolgozott, ). A szerződések, szerződéskezdeményezőlapok aláírása nagyon hosszú időt, időnként heteket vesz igénybe.

22 Összegzés A nehézségek ellenére: A Könyvtár alapfeladatát maradéktalanul teljesítette, együttműködik más könyvtárakkal, az egyetem tanszékeivel. Informatikai rendszerét – e-Corvina – a lehetőségekhez képest folyamatosan fejleszti, bővíti. Kollégáink magyar és külföldi szakmai konferenciákon, továbbképzésekben vettek részt, előadásokat tanfolyamokat tartottak. A pályázatokban rejlő lehetőségeket kihasználja, együttműködik egyéb magyar intézményekkel, folyamatosan részt vett az egyetemi, országos rendezvényeken. Az ország legnagyobb ODR szolgáltatójaként, a 2. legnagyobb gyűjtőkörű könyvtáraként európai színvonalú könyvtárat épít.


Letölteni ppt "Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár beszámolója 2011. évről Összdolgozói értekezlet 2012. március 1. Előadó: Dr. Virágos Márta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések