Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtár menedzsment Stratégia és gyakorlat Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtár menedzsment Stratégia és gyakorlat Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár."— Előadás másolata:

1 Könyvtár menedzsment Stratégia és gyakorlat Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

2 Tartalom Menedzsment fogalma: emberi, fizikai, pénzügyi és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése a szervezet céljainak sikeres és hatékony elérése érdekében Főbb területei: Tervezés Szervezés Vezetés irányítás

3 Humán szolgáltatások finanszírozási ideológiái Közös törekvés: meghatározzák e szolgáltatások hasznát és bemutassák a haszon megjelenését  Közjavak elmélete: a humán szolgáltatások általában közjavak, amelyek hasznából az egész társadalom részesedik, ezért az államnak kell gondoskodnia fenntartásukról  Emberi tőke elmélet: a munkaerő színvonala a humán szolgáltatásoktól nagymértékben függ, ezért a gazdálkodó szervezetek kötelessége a szolgáltatások finanszírozásában való részvétel  Költség- haszon elmélet: a humán szolgáltatások haszna sokszor más ágazatokban csapódik le, természetes, hogy az ott keletkezett haszon egy részét vissza kell forgatni a humán szolgáltatások támogatásába  Nem termelő ágazatok közül a kultúra támogatás mögött található a legtöbb finanszírozási ideológia (élő és konzerv kultúra, értékvédelem, nemzeti kultúra elmélet, önsegítés elmélet)

4 Az ellátás mértékének meghatározása Kínálat mértéke: legyen az oktatás információs infrastruktúrájának biztosítása legyen alternatívája az „otthoni könyvtárnak” legyen elérési pontja a közhasznú információknak tegye elérhetővé a korszerű információszerzési technikákat A célközönségek között nagy különbségek lehetnek A fogyasztói preferenciák megismerése: igények felmérése „potyautas-effektus” A közösségi fogyasztást mindenkor az állampolgár finanszírozza A humán ágazat finanszírozása társadalmi értékek elfogadását jelenti

5 Legfontosabb értékek  Hatékonyság: sokféle társadalmi igény Prioritások eldöntése (oktatás, egészségügy, kultúra) Azonos ellátást hordozó intézményrendszer tagjainak megítélése állami, önkormányzati, nonprofit vagy profit finanszírozás esetében a hatékonyság az adott ellátáson belüli ráfordítások és eredmények viszonylatában értelmezhető A hatékonyság felértékelődik, ha a rendelkezésre álló források szűkösek Vizsgálni csak összehasonlítható tényezőket lehet

6 Legfontosabb értékek Méltányosság:  Esélyegyenlőséggel definiált érték: a felhasználót nem érheti hátrány csak azért, mert más a jövedelme, lakóhelye, vallása  Pozitív diszkrimináció: hátrányos helyzetű rétegek pozitív megkülönböztetése –együtt kell járjon ezen rétegek valós szükségleteinek megértésével és a lehetőségekről való tájékoztatással  Lényeg: mekkora egyenlőtlenséget vagyunk képesek elfogadni legitimnek az egyes felhasználói csoportok ellátásban.

7 Legfontosabb értékek Fogyasztói szuverenitás: a közösségi fogyasztásra felkínált javak választékának kialakítása során az egyes felhasználói csoportok, társadalmi rétegek eltérő keresletének figyelembe vétele Vegyes javak esetében nem tud jól érvényesülni Fontos a helyi demokratikus kontroll: helyi közösségi szerepvállalás A közösségi finanszírozás nemcsak a rendszer finanszírozását jelenti, hanem az erőforrások eltérő allokációját a rendszeren belül (nemzeti könyvtár, más- más szintű oktatási könyvtárak, közművelődési könyvtár, stb) Piaci környezet teremtése (az igények megjelenésével a szolgáltatási kínálat is változik), ki alakulhat a magán- vagy rétegfogyasztás

8 Legfontosabb értékek Közhasznúság: nehéz definiálni az egész társadalom számára (állami feladatok csökkentése) Emberi tőke elmélet: az embert, mint a termelés egyik tényezőjét vizsgálja A humán szolgáltatások színvonala, kiépítettsége, elérése, nem mint fogyasztás, hanem mint beruházás (bizonyos hányadban) értelmezhető Mennyiségi mutató: lakosságszám, munkaképes korú lakosság aránya, szakképzettséggel rendelkezők száma Minőségi mutató: szakértelem, tudás, a tudás tartalma, szakmaváltás, alkalmazkodás képessége A költségek egy része tekinthető beruházásnak: szellemi tőke előállítására fordított kiadás A kiadásokban a könyvtári és információ ellátás költségei egy jelentős hányadot képviselnek

9 Finanszírozási módszerek Alapvető probléma: költségvetési lehetőségeknek való megfeleltetés, valamint a finanszírozandó területek szükségleteinek valamilyen objektív mutatóval való mérése (mennyit és mit) Eseti finanszírozás: eseti, egyedi feladat  programfinanszírozás Folyamatos fenntartás :  Keretszerű: bázisszemléletű módszerek  Teljesítményt alapul vevő (teljesítményt alapul vevő normához kötik)  Outputok (beiratkozott olvasók, hálózati használók )

10 Könyvtári és információs ellátás  Tevékenységi köre: mint intézményi és mint információs rendszer – hazai és nemzetközi rendszerek részeként – biztosítja az oktatás-kutatás információs bázisát, lehetővé teszi az állampolgári jogok és a szakma gyakorlásához szükséges hazai és nemzetközi dokumentumok, információk, szolgáltatások elérését, rendelkezésre bocsátását, közvetítését.  Alternatívát kínál az egyén művelődési és szórakozási igényeinek kielégítésére.  Használói képzésével képessé teszi őket az új technikák használatára  (1) kulturális tevékenység, (2) közművelődési tevékenység, (3)információközvetítő, (4) ismeretközvetítő tevékenység ellátása a méltányossági és hatékonysági értékek figyelembe vételével

11 A méltányosság érvényesülésének feltételei A szolgáltatásokat csak ott és egyszer kell létrehozni, ahol a legjobbak a szakmai feltételek (versenysemlegesség) A szolgáltatások elérésének lehetőségét a felhasználói szükséglet szerint kell megteremteni (használói választás) Gondoskodni kell a rendszer interaktivitásáról (beleszólási jog) A szolgáltatások finanszírozói a felhasználók. Ehhez a követelményhez hozzátartozik az állam, az önkormányzat, a nonprofit szektor, a piaci szektor és a magánszemély finanszírozóként való megjelenése

12 A hatékonyság teljesülésének feltételei: Az ellátó rendszer költségeinek megnevezése. Hozzátartozik a beszámolási-statisztikai rendszer tudomásul vétele Az ellátórendszer működésével kapcsolatos gazdaságossági számítások elvégzése. A feladatvégzés struktúrájában bekövetkező változások tudomásul vétele. Az ellátórendszer működésével kapcsolatos környezeti hatások költségvonzatainak vizsgálata (alkalmazkodó képesség) A feladatok és források együttes kezelése. Hozzátartozik a forrás megteremtésével kapcsolatos tevékenységek vállalásának tudomásul vétele

13 Állami szerepvállalás A kulturális funkció azon szolgáltatásai, amelyek feladata a nemzeti vagyon részekét megfogalmazható gyűjtemények gyarapítása és gondozása, A közhasznú információ szolgáltatások valamennyi állampolgárt érintő szintjei, Az információ közvetítő szerep, azaz a költségvetési intézmények belső információs rendszeréből nyújtandó szolgáltatások, Az ismeretközvetítés mindazon szolgáltatásainak működtetése, amelyek az állami intézményekben, vagy állami megrendelésre végzett oktatási-kutatási tevékenységek információs háttereként vannak jelen.


Letölteni ppt "Könyvtár menedzsment Stratégia és gyakorlat Virágos Márta Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések