Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Metaadatok szerepe a digitális dokumentumok elérésében, és a disszertációk metaadatai Készítette: Takács Margit Debrecen 2007. május 21-22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Metaadatok szerepe a digitális dokumentumok elérésében, és a disszertációk metaadatai Készítette: Takács Margit Debrecen 2007. május 21-22."— Előadás másolata:

1 Metaadatok szerepe a digitális dokumentumok elérésében, és a disszertációk metaadatai Készítette: Takács Margit Debrecen 2007. május 21-22.

2 elektronikus dokumentumok megjelenése elektronikus dokumentumok formai és tartalmi feltárásának igénye legsúlyosabb probléma: a távoli elérésű elektronikus dokumentumok feldolgozása metaadatok bevezetése az egyik lehetséges módszer

3 Metaadatok strukturált adatok az adatról szűkebb értelemben: az internetforrások intellektuálisan vagy automatikusan előállított másodlagos adata

4 Adat Metaadat Pl.: Könyv címe: Az alkimista Könyv szerzője: Paulo Coelho A honlapot Diane Hillmann készítette.

5 Metaadatok néhány fajtája: Vannak leíró metaadatok A dokumentum belső struktúráját leíró metaadatok Megőrzést segítő metaadatok A dokumentumhoz kapcsolódó jogokat, jogosultságokat rögzítő metaadatok

6 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)

7 1. Bizonyos feltételek mellett nyilvánossá tett dokumentumok

8 2. Dokumentumok közötti kapcsolatok

9 3. Metaadatok több nyelven történő megadása

10 Metaadat rendszerek OCLC Intercat Dublin Core URC (Uniform Resources Characteristic or Uniform Resources Citation) TEI (Text Encoding Initiative) fejléc EAD (Encoded Archival Description) stb.

11 ISO 15836 Content Intellectual Property Instantiation Coverage Contributor Date Description Creator Format Type Publisher Identifier Relation Rights Language Source Subject Title

12 MSZ ISO 15836 Tartalomra vonatkozó adatok: tér- idő vonatkozás, leírás, típus, kapcsolat, jogok, nyelv, eredeti információforrás, tárgy- és kulcsszavak, jelzetek, cím Intellektuális kapcsolatok: közreműködő, létrehozó, kiadó Megjelenéssel kapcsolatos adatok: dátum, azonosító, formátum

13 Dublin Core elemek minősítői Title: Alternative Rights: Access Rights, License Description: Table Of Contents, Abstract Date: Is Version Of, Has Version, Is Replaced By, Replaces, Is Required By, Requires, Is Part Of, Has Part, Is Referenced By, References, Is Format Of, Has Format, Conforms To Coverage: Spatial, Temporal

14

15 Disszertációnak minősülnek azok az értekezések, amelyeket felsőoktatási vagy egyéb keretben tudományos fokozat, illetve cím elnyeréséért készítettek. Disszertációk metaadatai

16  MSZ 3424/6-83 Bibliográfiai leírás. Disszertációk és szakdolgozatok  Nemzeti Digitális Adattár  Deutsche Nationalbibliothek  Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

17 Disszertációk és szakdolgozatok adatelemei (MSZ 3424/6) Adatelemekre vonatkozó megjegyzések Adatelemeknek megfelelő metaadatok interneten elérhető disszertációk esetén Metaadatokra vonatkozó megjegyzések MARC mező, almező FŐCÍM dc.title 245$a Az információ- hordozó általános megnevezése Az adatelemet akkor kell közölni, ha a bibliográfia különböző megjelenítésű disszertációk leírását tartalmazza, és ha a leírt disszertáció fizikai megjelenítése a hagyományos formától eltér. dc.format.medium Mivel itt interneten elérhető disszertációkról van szó, ezért a hordozót akkor célszerű megnevezni, ha van ettől eltérő formája is pl.: nyomtatott formában is megjelent. 245$h párhuzamos cím dc.title.Parallel Ha a főforrásban a cím egynél több nyelven, illetve írásrendszerben szerepel, akkor a főcímen kívüli címeket párhuzamos címként lehet leírni. 245$b dc.title. Translated A főcím utólagosan más nyelvre lefordított változata. 246 egyéb címadat dc.title.alternative 245$b 246 SZERZŐSÉGI KÖZLÉS A témavezető nevét közreműködőként szabad leírni, ha ez a forrásban szerepel. A bíráló (opponens, lektor) nevét megjegyzésben lehet megadni. dc.Creator (dc.creator.DateOfBirth) dc.contributor (dc.contributor.DateOfBirth) dc.contributor.Advisor (témavezető) (dc.contributor.Advisor.DateOfBirth), dc.contributor.Referee (opponens) (dc.contributor.Referee.DateOfBirth) Első szerzőt creator metaadatként kell felvenni, másodiktól kezdve contributor metaadatot célszerű használni. Közreműködőként fel lehet venni a témavezetőt és az opponenst is, továbbá a szerzőkhöz és közreműködőkhöz kapcsolódó dátumok megadására is van lehetőség. 245$c 100$a$c 700$a$ 110$a$b 710$a$b KIADÁSJELZÉS Edition KSZ/2 szabvány értelmében új kiadásként kell kezelni a dokumentumot akkor is, ha címe nem változott, de tartalma jelentősen módosult, és akkor is, ha címe és tartalma változatlan, de fizikai hordozója, illetve hozzáférés módja megváltozott. 250$a az adott kiadásra vonatkozó szerzőségi közlés dc.contributor.Edition250$b

18 A DISSZERTÁCIÓ TÍPUSÁNAK MEGNEVEZÉSE Pl.:bölcsészetdoktori disszertáció, szakdolgozat, kandidátusi értekezés, stb. thesis.Degree thesis.Degree.Level Pl.:thesisDegree: szakdolgozat Pl.:thesisDegreeLevel: bachelor's/master's 245$b 502$a A FOGADÓ INTÉZMÉNY NEVE A fogadó intézményt a disszertáción feltüntetett néven kell megnevezni. Ha a fogadó intézményt a disszertáció nem nevezi meg, akkor a hiányzó adatot pótolni kell. dc.contributor.CorporateName 502$a 710$a$b a fogadó intézmény székhelye A fogadó intézmény székhelyét a disszertáción feltüntetett néven kell megnevezni. dc.contributor.CorporateName.Address 502$a 710$a$b A DISSZERTÁCIÓ VÉDÉSÉNEK, ILLETVE ELFOGADÁSÁ-NAK ÉVE A disszertáció megjelenésének évét a védés éveként nem szabad leírni. dc.date.accepted A dokumentum elfogadásának az időpontja. Pl.: doktori tézis, szabadalom stb. 502$a A DISSZERTÁCIÓ MEGJELENÉSÉ-NEK HELYE Nem publikált disszertáció leírásakor a megjelenés helye és a kiadó neve a leírásból elmarad. dc.publisher.Address A disszertáció elérését lehetővé tevő entitás címe. 260$a A KIADÓ NEVEdc.publisher Az az entitás, amely lehetővé tesz a disszertáció/erőforrás elérését. 260$b A DISSZERTÁCIÓ MEGJELENÉSÉ-NEK ILLETVE BENYÚJTÁSÁ-NAK ÉVE Publikált disszertáció esetén a megjelenés, nem publikált disszertáció esetén pedig a benyújtás évét kell arab számmal közölni. A disszertáció védésének az évét a megjelenés éveként nem szabad közölni. dc.date.submitted A dokumentum benyújtásának az időpontja. Pl.: doktori tézis, konferenciacikk, szabadalom stb. 260$c

19 A nyomda székhelye* Ha a publikált disszertáció kiadója ismeretlen, a nyomda székhelyét és nevét kerek zárójelben a megjelenés éve után fel kell tüntetni. ___________ Elektronikus dokumentum esetében a nyomda székhelyének és a nyomda nevének megfelelő metaadat nincs, mivel nyomtatott formában nem jelenik meg. _______ a nyomda neve*__________________ a fizikai egységek száma és az információhordozó fajtájának megnevezése Ezt az adatelemet csak akkor írjuk le, ha a disszertáció nem nyomtatott, sokszorosított formában jelenik meg. dc.format Az információforrás fizikai vagy digitális megjelenési formája. Jellemzően az információforrás hordozójának típusát vagy terjedelmét tartalmazza. 300$a OLDALSZÁM dc.format.Page Nem minden interneten elérhető dokumentum rendelkezik oldalszámmal. Pl.: minden HTML fájl egy-egy oldalnak felel meg. 300$a egyéb fizikai részletek pl.: mikrofilmlapnál a kicsinyítés aránya, elrendezése, illusztráció, színesség stb. Elektronikus dokumentum esetében az egyéb fizikai részleteknek megfelelő metaadatot nem találtam. Illusztráció dc.format.Illustration 300$b MéretAz információhordozó méretedc.format.ExtentA dokumentum térbeli mérete.256$a MELLÉKLET dc.format.Appendix 300$e A SOROZAT FŐCÍME dc.title.Series Sorozat keretén belül megjelenő dokumentumoknak a sorozatra vonatkozó főcíme, párhuzamos címe, egyéb címadata, egyéb szerzőségi közlése, ISSN-je és sorozati száma. 490$a 830$a a sorozat párhuzamos címe dc.title.Parallel.Series a sorozat egyéb címadata* dc.title.alternative.Series A sorozatra vonatkozó egyéb szerzőségi közlés dc.contributor.Series 490$a 710$a A SOROZAT ISSN-JE dc.identifier.Series490$x SOROZATI SZÁM seriesNumber490$v

20 AZ ALSOROZAT MEGJELÖLÉSE, ILLETVE CÍME dc.title.Subseries Sorozat keretén belül megjelenő dokumentumoknak az alsorozatra vonatkozó főcíme, párhuzamos címe, egyéb címadata, egyéb szerzőségi közlése, ISSN-je és sorozati száma. 490$a 830$p Az alsorozat párhuzamos címe dc.title.Parallel.Subseries Az alsorozat egyéb címadata dc.title.alternative.Subseries az alsorozatra vonatkozó szerzőségi közlés dc.contributor.Subseries 490$a 710$a$b AZ ALSOROZAT ISSN-JE dc.identifier.Subseries490$x ALSOROZATI SZÁM subseriesNumber490$v Megjegyzések Megjegyzés vonatkozhat a disszertáció egészére, a disszertáció egyes adataira, a disszertáció és más kiadványok közötti bibliográfiai kapcsolatra vagy a disszertáció leírt példányára. note Megjegyzés vonatkozhat a disszertáció egészére, a disszertáció egyes adataira, a disszertáció és más kiadványok közötti bibliográfiai kapcsolatra vagy a disszertáció leírt példányára. 5XX ISBN dc.identifier Adott környezetben a dokumentumot egyértelműen azonosító hivatkozás, jelsorozat. Ez lehet ISBN, URI stb. 020$a 856$u Kötés* ______________ Elektronikus dokumentum esetében a kötésnek megfelelő metaadat nincs, mivel nyomtatott formában nem jelenik meg. _______ Ár* ____________ Az árnak megfelelő metaadatot nem találtam. _______ dc.languageA disszertáció nyelve041 dc.rightA disszertációhoz kapcsolódó jogok540 dc.description / dc.description.abstract A dokumentum tartalmának összegző/rövid leírása. 520 dc.subject A dokumentum tartalmát leíró tárgyi kifejezések, illetve osztályozási jelzetek. 080 6XX dc.relation Hivatkozás a dokumentummal kapcsolatos másik dokumentumra. Ajánlatos megadni a kapcsolódó dokumentum hivatalos azonosítóját. 580 780 785 772

21 Összegzés Metaadatokra szükség van. Segítségükkel: Információt kaphatunk egy dokumentumról Eldönthetjük, hogy releváns-e számunkra az adott mű Dokumentumokat tehetünk elérhetővé

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Metaadatok szerepe a digitális dokumentumok elérésében, és a disszertációk metaadatai Készítette: Takács Margit Debrecen 2007. május 21-22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések