Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

minőségirányítási igazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "minőségirányítási igazgató"— Előadás másolata:

1 minőségirányítási igazgató
EREDMÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A ZALA MEGYEI KÓRHÁZ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN Dr.Kránitz Katalin minőségirányítási igazgató „Könyvtárak a minőségbiztosított kórházakban” Országos Konferencia 2006.március 21.

2 ZALA MEGYEI KÓRHÁZ ADATAI
Ellátási terület: Zalaegerszeg város és környéke Lenti város és környéke lakos Fekvőbeteg ágyszám:1229 (közel beteg/év) 22 fekvőbeteg osztály 5 körszerű diagnosztikai egység Járóbeteg szakrendelés: 172 szakrendelés közel 1 millió beteg/év

3 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK KEZDETE
DUNAFERR QUALITEST Minőségügyi Kft.

4 Előzmények - Eü.szakemberek felismerik és szorgalmazzák a minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének szükségességét. - Nemzetközi tapasztalatok(európai törekvések) - Hazai igények, törekvések (1992: Debrecen I. Magyar Eü. Min. Bizt. Konferencia) - Egészségügyi Minőségfejlesztési Tanács alakul. - Nemzeti Akkreditációs Testület

5 Indítékok: - Hazai igények.
- Nemzetközi törekvések. - Hazai igények. - Minőségi munka, folyamatos ellenőrzés fejlesztés iránti igény. - Kórház felső vezetésének elkötelezettsége.

6 Cél: A kórházban folyó diagnosztikai, gyógyító munka és háttérszolgáltatások folyamatszabályozási rendszerbe foglalása, minőségügyi rendszer bevezetése, elfogadtatása, majd folyamatos működtetése a jobb betegellátás érdekében.

7

8 AZ EÜ. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA
LAKOSSÁG TULAJDONOS BIZTOSÍTÓ (OEP) MINŐSÉGPOLITIKA S Z A B V Á N Y O K J O G S Z A B Á L Y K MINIMUM STANDARDOK Minőség- irányítási Kézikönyv Minőségirányítási eljárásleírások Minőségügyi feljegyzések M

9 A Minőségügyi rendszer kiépítésének folyamata
I. HELYZETFELMÉRÉS helyzetfelmérés értékelése munkaprogram készítése II. ELŐKÉSZÍTÉS szervezeti kialakítása teamek felkészítése, oktatása III. TERVEZÉS minőségpolitika és minőségcélok meghatározása minőségbiztosítási eljárások, műveletek, igazgatói utasítások, kezelési utasítások elkészítése Minőségügyi Kézikönyv elkészítése IV. BEVEZETÉS V. BELSŐ FELÜLVIZSGÁLAT VI. JAVÍTÁS, MŰKÖDTETÉS A DOKUMENTUMOK JÓVÁHAGYÁSA VII. TANÚSÍTÁS ELOSZTÁSA, OKTATÁSA, TERJESZTÉSE VIII. JAVÍTÁS,MŰKÖDTETÉS

10 Zala Megyei Kórház szervezeti felépítése
Főigazgató Orvos-igazgató Ápolási igazgató Minőségirányítási ig. Gazdasági ig. * Klinikai osztályok * Önálló járóbeteg ellátás * Központi diagn. osztályok * Központi ellátást nyújtó * Ápolási ig.h. * Osztályvezető szakdolgozók * Szakoktatói csoport * Központi dietetikai szolgálat * Minőségirányítási csoport * Pü. és Számv. O. * Beszerzési és Készletgazd. O. * Textilellátó és Javító O. * Élelmezési O. * Szolgáltatási O. * Főmérnökség * Jogi Iroda, * PR Iroda, * Humán Erőforrás Gazd.O., * Informatikai O. * Döntéselőkészítési O., * Munkavédelmi O., * Könyvtár, * Ügykezelés

11 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI IGAZGATÓ
MINŐSÉGÜGYI TANÁCS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT OSZTÁLYOS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI FELELŐSÖK KLINIKAI OSZTÁLYOK DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLYOK KÖZPONTI ELLÁTÓ OSZTÁLYOK FŐMÉRNÖKSÉG GAZDASÁGI OSZTÁLYOK

12 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI IGAZGATÓ FELADATAI
Minőségirányítási rendszer működtetése, fejlesztése. Aktuális szabványok nyomonkövetése. Minőségpolitika folyamatos felülvizsgálata, minőségcélok aktualizálása.

13

14 MINŐSÉGÜGYI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE
Szakmai algoritmusok kidolgozása, beépítése a folyamat-szabályozási rendszerbe. Diagnosztikai és betegellátó osztályokon a BNO csoportoknak megfelelően az ellátott beteganyag %-át lefedő betegségekre. Orvosi szakmai algoritmusokhoz kapcsolódóan kórházunk ápolói elkészítették az ápolási protokollokat. Ápolásfejlesztés

15 MINŐSÉGÜGYI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE
Szakmailag elfogadott kivizsgálási bizonyított kezelési hatékony algoritmus Gazdaságos

16 MINŐSÉGÜGYI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE
* Minőségi mutatók meghatározása, ezek összehasonlítása a nemzetközi standardokkal (szakmai indikátorok képzése). * Helyi sajátosságok figyelembe vétele. * Elvárható optimális minőség biztosítása. * Mindezek alapján cél a szakmai tevékenységünk folyamatos javítása.

17 ALGORITMUS KIALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
* Az éves betegforgalom,BNO kódok alapján történő feldolgozása * A beteganyag %-át lefedő BNO-k meghatározása * 2-3 fős orvos teamek kialakítása * Szakirodalom és saját szakmai tapasztalatok alapján algoritmusok készítése * A kidolgozott algoritmusok zsűrizése

18 ALGORITMUSOK ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
* Egyes betegségek kivizsgálása,kezelése a szakmai algoritmusok alapján racionálisabbá vált. * A felesleges és ismételt vizsgálatok elkerülhetővé váltak. * Éves felülvizsgálatok kapcsán az új diagnosztikus és terápiás lehetőségek az algoritmusba beépíthetők. * Évenkénti értékeléssel a gyógyító munka minősége ellenőrizhető, a pozitív vagy negatív irányú változások jól nyomonkövethetők.

19 FELMERÜLT NEHÉZSÉGEK * Újra kellett gondolnunk saját napi gyakorlatunkat a hazai és a külföldi szakirodalom tükrében. * Nem minden esetben állt rendelkezésre szakmai kollégiumi ajánlás, vagy irányelv. * Bizonyos esetekben több osztályon párhuzamosan készültek azonos témában algoritmusok.

20 TQM MEGTEREMTÉSE * Stratégiai menedzsment
* Szervezeti teljesítmény mérése * Folyamatos javítás * Vevőközpontúság * Alkalmazottak bevonása

21 STRATÉGIAI MENEDZSMENT ELVE
Intézeti működés éves szintű értékelése (menedzsment review) - statégiai célok megfogalmazása - erőforrások meghatározása - előző célkitűzések értékelése - megvalósuláűs elérési fokának vizsgálata

22

23 EFQM Kiválósági Modell
INNOVÁCIÓ, TANULÁS VEZETÉS 10 % (100 pont) DOLGOZÓK IRÁNYÍTÁSA 9 % (90 pont) FOLYAMATOK 14 % (140 pont) DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG 9 % (90 pont) ÜZLETI EREDMÉ- NYEK 15 % (150 pont) VEVŐI ELÉGEDETTSÉG 20 % (200 pont) ÜZLETPOLITIKA ÉS STRATÉGIA 8 % (80 pont) TÁRSADALMI HATÁS 6 % (60 pont) ERŐFORRÁSOK 9 (90 pont) ADOTTSÁGOK 50 % (500 PONT) EREDMÉNYEK 50 % (500 PONT)

24 EFQM KIVÁLÓSÁG MODELL SZERINTI ÖNÉRTÉKELÉS Intézeti erősségek
feltárása fejlesztendő területek segítség a felső vezetés stratégiájának alakulásához

25

26 ÁTTÉRÉS AZ ISO 9001:2000 SZABVÁNYRA Alapelvei:
- vevőcentrikusság - vezetés elkötelezettsége - munkatársak bevonása - folyamatszemléletű megközelítés - rendszerszemlélet az irányításban - folyamatos fejlesztés - tényeken alapuló döntéshozatal - kölcsönös előnyös kapcsolatok a partnerekkel

27 AZ ISO 9000:2000 FOLYAMAT MODELLJE

28 VEVŐCENTRIKUSSÁG - Rendszeres betegelégedettségi vizsgálatok
* össz intézeti * saját osztályos (speciális) - dolgozói elégedettségi vizsgálatok - háziorvosi elégedettségi vizsgálatok

29 VEZETÉS - A vezetők megteremtik a szervezet céljainak és igazgatásának egységét. - Olyan belső környezetet hoznak létre és tartanak fenn, melyben a munkatársak teljes mértékig részt vesznek a szervezet céljainak elérésében.

30 MUNKATÁRSAK BEVONÁSA Munkatársak teljes mértékű bevonása, képességeik kihasználása az intézet javára - Képzés - Motiválás

31 FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS
A tevékenységek és velük kapcsolatos erőforrások folyamatokkénti irányítása. Meg kell határozni, tervezni és alkalmazni kell a minőségi célok eléréséhez szükséges folyamatokat. Meg kell határozni és irányítani kell azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek a vevői követelmények biztosításához.

32 RENDSZERSZEMLÉLET AZ IRÁNYÍTÁSBAN
Az egymással összefüggő folyamatok azonosítása, megértése és irányítása a szervezet céljainak hatékony és eredményes megvalósítása érdekében.

33 FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
intézkedés javítás P tervezés C ellenőrzés D bevezetés

34 TÉNYEKEN ALAPULÓ DÖNTÉSHOZATAL
* A döntések az adatok és információk elemzésén alapulnak (mérések, értékelések). * Meg kell határozni, tervezni és végrehajtani a mérési, elemző és fejlesztési tevékenységeket, annak biztosítására, hogy a minőségirányítási rendszer, a folyamatok, a szolgáltatás megfeleljen a követelményeknek.

35 TOVÁBBFEJLESZTÉSI IRÁNYOK
* Vevői, dolgozói elégedettségi vizsgálatok folytatása, eredményeinek felhasználása a fejlesztésben. * Fejlesztő teamek alakítása, pl. - kórlaprevízió - műtéti halasztások elemzése, stb. - a 2002-től működő új informatikai rendszer lehetőségeinek felhasználása, pl. * dokumentációs rendszer javítása (háziorvosoknak is megfelelően) * minőségirányítási dokumentáció számítógépes elérhetőségének biztosítása * intranet adta lehetőségek használata.

36 TOVÁBBFEJLESZTÉSI IRÁNYOK
Integrált minőségirányítási rendszer kialakítása - ISO + KES járóbeteg ellátásban JES - Környezet-tudatos szemlélet erősítése - Pályázati lehetőségek kihasználása Nyughat-dunántúli Rgionális Minőség Díj, Év Kórháza Pályázat - Munkatársak motiválása

37 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYEI
* Szemléletváltozást eredményezett - minőségközpontú szemlélet * Tevékenységeink áttekinthetővé, ellenőrizhetővé váltak. * A dokumentációs rendszer egységes szempontok szerinti, ellenőrzött. * Működik a hibafeltárás és javítás rendszere. * Rendszeresek az oktatások. * Minőségjavító treamek működése.

38 MIVEL TÁMOGATJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉT AZ ORVOSI KÖNYVTÁR
Irodalomkutatás, témafigyelés Szakkönyvek, szakfolyóiratok Orvosi bibliográfia Ápolói bibliográfia Olvasói munkaállomások (Internet hozzáférés)

39 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "minőségirányítási igazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések