Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok Prevenciós intézkedések, jelzőrendszer és téli kríziskezelés a hajléktalan személyek ellátásában Bartolomeu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok Prevenciós intézkedések, jelzőrendszer és téli kríziskezelés a hajléktalan személyek ellátásában Bartolomeu."— Előadás másolata:

1 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok Prevenciós intézkedések, jelzőrendszer és téli kríziskezelés a hajléktalan személyek ellátásában Bartolomeu Inacio Dezanove szakmai igazgató (Oltalom Szeretetszolgálat, Nyíregyháza)

2 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása „Az épített környezet elemeit (…) csak a jellegük szerinti rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági előírásoknak és engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad használni." Önkormányzati rendelet a település belterületi közterületének jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérő engedély vagy megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilváníthatja. Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

3 A Kormány, annak érdekében, hogy a közterületek rendeltetésszerű használata tekintetében megfogalmazódott igények ne járhassanak a társadalmi igazságosság és szolidaritás aránytalan sérelmével, felhívja az érintett minisztereket arra, hogy: dolgozzanak ki az utcán élő hajléktalan személyek számának csökkentését, valamint a hajléktalan- ellátó rendszer megújítását célzó középtávú cselekvési tervet, biztosítsák a középtávú cselekvési terv finanszírozhatóságát, különös tekintettel az európai uniós források bevonására. Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

4 A két előírásnak is megfelelve a hajléktalan szakma a következő programmal készül: – Az utcán élők számának csökkentése 2010-2011-ben Cél a közterületeken élők élethelyzetének jelentős javítása, az utcán élők számának jelentős csökkentése, melynek eléréséhez reális alternatívát kell kínálni az utcán élők számára. Az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentése összhangban van az Unió azon célkitűzésével, hogy az utcai hajléktalanságot fel kívánja számolni a tagállamokban 2015-ig. Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

5 Fő programelemek: Pozitív zéró tolerancia alkalmazása akkor, amikor a hajléktalan személy nem hagyható közterületen. Közterületről elhelyezés hagyományos és innovatív eszközökkel: – „Housing first" (először lakhatást biztosítani) módszerrel, ahol először a közterületen élők önálló lakhatását biztosítják, és ez után következik minden más gondozási lépés – kis létszámú, vagy egyedi elhelyezést nyújtó lakókonténerek, lakókocsik vásárlása – panziók, munkásszállók bérlése – lakhatóvá tett nem lakás célú épületek felújítása – lakásbérletek – lakhatási támogatás biztosítása albérlet, szobabérlet, ágybérlet formában – hajléktalan szálló átalakítása az utcán élők befogadása érdekében /paraván elhelyezése – tartós bentlakásos intézmények beugrójának kifizetése az állandó ápolásra, gondozásra szorulók esetében – időszakos férőhelyek kialakítása a téli időszakban a szálláshelyeken kívül. Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

6 A jelzőrendszer anomáliái A regionális felosztás a gyakorlatban nem működik Az önkormányzatokkal kötött ellátási szerződésben legyen megfogalmazva a kötelező együttműködés az azonos településen működő intézmények között A jelzőrendszer egységeinek bővítése (akár megyeszékhelyenként) Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

7 Utcai kliensek intézményi ellátása - fővárosban és megyeszékhelyeken biztosítani kell olyan szolgáltató központokat, amelyek az utcai kliensek speciális igényszintjét célozzák meg -éjjeli menedékhelyek szolgáltatásainak kiegészítése, amellyel az utcai kliensek igényeihez is illeszkednek -Nyíregyházán 2009 óta működik éjjeli menedékszállónkon konténeres ellátás az utcai kliensek igényeihez igazodva Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

8 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

9 Egészségügyi, rehabilitációs tevékenységek biztosítása - lábadozó ellátást évek óta biztosít a szociális rendszer hajléktalanoknak, ezért szükséges egy új intézménytípus létrehozása a hajléktalan ellátó rendszer keretén belül -ennek az egészségügyi centrumnak nemcsak a közigazgatási régió központjában kellene működnie (43/1999 (III.3.) Korm. Rendelet 10§), hanem minden olyan településen (pl. megyeszékhelyeken), ahol a hajléktalanok magas száma ezt szükségessé teszi Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

10 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

11 Éjjeli menedékhelyek nappali krízisbefogadása -188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendelet 8/A. § (1) bekezdésének értelmében a nappali melegedő ellátástípusban engedélyezhető a krízisellátás -a tartósan utcán élők magas száma indokolttá teszi az éjjeli menedékhelyeken is a nappali krízisellátást, ennek a lehetőségnek a megvalósítását akár már az idei krízisidőszakban ki kell dolgozni Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

12 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

13 Krízisellátás fenntartásának biztosítása -előre látható, tervezhető a téli krízisidőszak ellátása hazánkban -indokolt lenne ezt is állami normatívából finanszírozni -külön a krízis-pályáztatás fölösleges, pazarló és kiszámíthatatlan rendszer Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

14 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

15 Nappali ellátások nyitva tartása - nappali ellátás és népkonyhai étkeztetés napi nyitva tartása nem lehet azonos (251 napos) más, szociális célcsoportok számára (szenvedélybetegek, idősek, fogyatékosok) biztosított nappali ellátásokkal. -a hajléktalanok az év 365 napján életveszélynek vannak kitéve, ezért az ellátások nyitva tartási idejét bővíteni szükséges Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

16 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

17 Normatíva számítás -a 2009. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 11. c) pontja szerint a nappali ellátások és népkonyhai étkeztetés normatíva-számításakor 251 napos szorzóval kell számolni, holott az év minden napján szükség van ezekre az ellátásokra Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

18 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

19 Szakmai létszámnorma - átmeneti ellátást nyújtó intézmények létszámnormája megegyezik - éjjeli menedékhelyeken emiatt a szociális, mentálhigiénés munkatársak száma indokolatlanul magas -> az ellátás típusától adódóan a mentálhigiénés munkatársak felét ápoló, gondozóval lehet helyettesíteni - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, F) pont: ápoló, gondozó létszáma 100 főre vetítve 3 fő, szociális/mentálhigiénés munkatárs 8 fő! Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

20 Létszámnorma biztosítása - különböző telephelyen, de azonos ellátástípus működése esetén nem látjuk szükségesnek külön-külön a létszámnorma biztosítását - különösen igaz ez a mentálhigiénés munkatársak esetén Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

21 Hajléktalanok szociális otthona - a hajléktalanok otthonának létszámnormája nem teszi lehetővé, hogy a szociális otthonokban nyújtott szolgáltatásokhoz hasonlót biztosítson - mindkét ellátástípus célcsoportja az idős, tartós ellátásra szoruló emberek - 2. számú melléklet, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelethez, E) pont: ápoló, gondozó létszáma 100 főre vetítve idősek otthonában 24 fő, hajléktalanok otthonában 14 fő! Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

22 Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok

23 Köszönöm a figyelmüket! Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok


Letölteni ppt "Társadalmi hátrányok – Módszertani válaszok Prevenciós intézkedések, jelzőrendszer és téli kríziskezelés a hajléktalan személyek ellátásában Bartolomeu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések