Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debrecen, június 21. Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna NRSZH

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debrecen, június 21. Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna NRSZH"— Előadás másolata:

1 Debrecen, 2011. június 21. Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna NRSZH
A térítési díj megállapításával kapcsolatos jogkövető eljárások a szociális szolgáltatások területén Debrecen, június 21. Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna NRSZH

2 Jogszabályi háttér Szt. 114-119/B. §
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (Tr.) 2010. évi CLXIX. tv. (Kt.tv.) 191/2008.(VII.30.) Korm. rendelet 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

3 Változások 2011. Önköltségszámítás Problémák:
Szt. 115.§ (1) „intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti állami támogatásának különbözete.” önköltség elemeit szabadon határozhatja meg a fenntartó, és azt év közben egyszer korrigálhatja, korábban számvitelről szóló tv. – önköltség-számítási szabályzat, helyi rendelet határidő: április 1. térítésmentes szolgáltatásoknál nem kell intézményi térítési díjat meghatározni Problémák: beruházási, fejlesztési költségek – amortizáció csak önköltséget állapítanak meg közös költségek megosztása – arányosítás nappaliban az étkeztetés önköltsége kistérségben kijelölt város helyi rendelete

4 Változások 2011. térítési díj vonatkoztatása
Egységesen az ellátott havi (rendszeres) jövedelme a térítési díjnál meghatározó kiskorú esetén a családban az egy főre jutó jövedelem Térítési díj alapja étkeztetés esetén ellátási nap, házi segítségnyújtás esetén gondozási óra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási nap, támogató szolgáltatás esetén szolgálati óra és szállítási km, nappali ellátás esetén ellátási nap, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási nap és hónap Problémák havi díj kerül megállapításra a napi helyett (jelző) kerekítés szabályait nem veszik figyelembe

5 Változások 2011. tartós bentlakásos intézmény
Cél: teljes összegű intézményi td. megfizetése Első lépés: tájékoztatás Szt.1 17/B.§-ról, vagyis az intézményivel azonos összegű személyi térítési díj megfizetésének lehetőségéről. Ilyenkor a jövedelem-, vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni. Ha nem történik ilyen vállalás, akkor az intézményvezető elvégzi a jövedelemvizsgálatot, tartós bentlakásos ellátás esetében a jövedelem- és vagyonvizsgálatot. Fő szabály: az intézményvezető végzi el a jövedelemvizsgálatot és állapítja meg a személyi térítési díjat valamennyi ellátásban Az ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az igénylő: Havi jövedelmét: alapszolgáltatás+átmeneti elhelyezés Havi jövedelem + jelentős pénzvagyon: rehab.int és rehab. lakóotthon Havi jövedelem+jelentős pénzvagyon+jelentős ingatlanvagyon: ápolás-gondozást nyújtó intézmény és ápoló-g. lakóotthon

6 Változások 2011. térítési díj megállapítása
Szociális alapszolgáltatás – jövedelemhányadok 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás, 30%-át, házi segítségnyújtás mellett étkezés, illetve támogató szolgáltatás, 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén Intézményi ellátások 15%-át a nappali ellátást, 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén. 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés, 80%-át egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. Szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Probléma nem minden esetben figyelik a jövedelemhányadot – nyilvántartási törzslap felülvizsgálatkor nincsenek új jövedelem igazolások

7 Változások 2011. térítési díj vállalás
Ellátott vagy más személy írásban vállalhatja az intézményivel azonos személyi térítési díj megfizetését nem kell jövedelmet vizsgálni főszabály: 1 évre tartós bentlakásos intézményben: max. 3 évre de az időtartam meghosszabbítható Probléma kérelem C lapján a rovat kitöltése nem tényleges vállalás – azt külön, írásban kell megtenni nem egyértelmű, hogy a részösszegű kiegészítés az intézményi térítési díjra ilyen vállalás-e a vállalás mellett lehet-e egyedi méltányosságot gyakorolni Szt. várható módosítás: az intézményi és a megállapítható személyi térítésid díj különbözete egy részének megfizetését lehet vállalni

8 Változások 2011. Szt. 119/A.§ (2) bek: ellátotti igények megvalósítása érdekében az ellátottak vállalhatnak bizonyos költségeket. Pl. szoba átalakítás - jogviszony öt éven belüli megszűnése esetén az arányos részét vissza kell fizetni Megszűnt a kötelező elő-takarékossági rendszer, de lehet Kerekítés általános szabályok szerint (2008.évi III. tv.) 5 ill.10 Ft Távollét szabályai változnak: január 1-től a rendszeres hétvégi távollétre is a távollét általános szabályait kell alkalmazni - A jelenléti napok számát úgy kell meghatározni, hogy 30 napból levonjuk a távollét napjainak számát Hsg.: a gondozási naplót nem kell havonta összesíteni Változott a térítési díj törzslap : nyilván kell tartani a pénzvagyont terhelő összeget

9 Méltányosság Szt. 115.§ (10) a fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámítottól alacsonyabb összegben meghatározhatja (megállapított intézményi térítési díj) Méltányosság egyedi ügyekben nem lehet egységesen minden ellátottra kiterjedő arra feljogosított személy döntése, meghatározott eljárásrendje, kerete van időtartama változó lehet írásban történő rögzítése a döntésnek is nem kötelező megadni Probléma keveredik a két forma nincs az egyedi méltányosság dokumentálva

10 Köszönöm a figyelmet! www.nrszh.hu


Letölteni ppt "Debrecen, június 21. Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna NRSZH"

Hasonló előadás


Google Hirdetések