Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakdolgozók életminősége Dr. Fábián Gergely. Szakdolgozók életminősége Szakdolgozók általános gazdasági, társadalmi és szociális helyzete Egészségi állapot.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakdolgozók életminősége Dr. Fábián Gergely. Szakdolgozók életminősége Szakdolgozók általános gazdasági, társadalmi és szociális helyzete Egészségi állapot."— Előadás másolata:

1 Szakdolgozók életminősége Dr. Fábián Gergely

2 Szakdolgozók életminősége Szakdolgozók általános gazdasági, társadalmi és szociális helyzete Egészségi állapot megítélése Munkavégzés jellemzői Munkaértékek preferenciái Kiégés és megküzdés jellemzői

3 Szakdolgozók életminősége

4 Szakdolgozók életminősége – demográfiai jellemzők A szakdolgozók zöme a 30-49 éves korcsoportba tartozik Jellemzően házasságban él (62,7 %) Iskolázottság – lineáris, de fordított összefüggés az életkorral

5 Szakdolgozók életminősége – demográfiai jellemzők Az iskolázottság tekintetében kiemelkedően magas értékek jellemzik a megyeszékhelyeket és a városokat Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok azonos értékeket mutat a felsőfokú végzettségűek tekintetében, Hajdú-Bihar 6 százalékponttal marad el Relatíve kevesen folytatnak jelenleg tanulmányokat, közülük többen nem szakirányú képzésben vesz részt (méhész, mérlegképes könyvelő, asztrológus, ingatlanközvetítő) Szakirányú képzések: OKJ (Szociális gondozó és ápoló) Alapszak Mesterszak Szakirányú továbbképzések Magas a szórás

6 Szakdolgozók életminősége – gazdasági helyzet A háztartások nettó átlagjövedelme (Ft)

7 Szakdolgozók életminősége – gazdasági helyzet Szignifikáns eltérés mérhető a településtípusok függvényében, a városban élők kedvezőbb jövedelmi helyzetben vannak Az iskolázottság, illetve az a tény, hány munkanélküli él a háztartásban szignifikáns módon alakítja a jövedelmi helyzetet A jövedelmi adatok arra utalnak, hogy a szakdolgozók körében is találhatunk olyan háztartásokat, amelyek valamilyen szociális ellátásra szorulnak

8 Szakdolgozók életminősége – gazdasági helyzet

9 A hóvégi pénzzavar előfordulása (%)

10 Szakdolgozók életminősége – gazdasági helyzet Kiadások, amelyekre az elmúlt időszakban nem jutott elegendő pénz (%)

11 Szakdolgozók életminősége gazdasági helyzet A leggyakoribb hátralék és adósságtípusok (%)

12 Szakdolgozók életminősége – egészségi állapot A vélt egészség jellemzői a szakdolgozók körében és Magyarországon (%) Országos adatok: ELEF, 2009. KSH, 2010

13 Szakdolgozók életminősége – egészségi állapot Az egészségi állapot pozitív megítélése az életkorral csökken Sokkal kedvezőbb a megyeszékhelyeken és városokban élők körében Sokkal kedvezőbb a magasan kvalifikáltak körében A dolgozók 21.6 százaléka szenved valamilyen krónikus betegségben (életkorral nő)

14 Szakdolgozók életminősége – egészségi állapot Betegségek gyakorisága és a táppénz igénybevétele (%)

15 Szakdolgozók életminősége – egészségi állapot Mikor volt utoljára szabadságon (%)

16 Szakdolgozók életminősége - munkaértékek Mióta dolgozik a szociális ellátásban? (%)

17 Szakdolgozók életminősége - munkaértékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb az új belépők aránya (5,4 %), de itt a legmagasabb a 20 évnél régebben az ellátásban dolgozók aránya is (15.5 %) Az új belépők zöme (73,3 %) középfokú végzettséggel rendelkezik, csak 17.4 % a diplomások aránya A dolgozók ötöde törzsgárdatag A dolgozók zöme (72,3 %) teljes munkaidőben foglalkoztatott

18 Szakdolgozók életminősége - munkaértékek A dolgozók kapcsolata a munkatársakkal (%)

19 Szakdolgozók életminősége - munkaértékek A csoportok dolgozói összetartóak. Nagyon jó a csoport légköre, maximális bizalmat biztosítva egymásnak A fellépő problémákat közösen próbáljuk megoldani, és ez segít a munkatársi kapcsolatokban A munkahely családias légkörű, van megértés, tolerancia és egyetértés A gazdasági helyzet, a bizonytalanság mindenkire hatással van Hasonlóan pozitív megítélés jellemzi a munkahelyi vezetővel és a kliensekkel való kapcsolatot

20 Szakdolgozók életminősége - munkaértékek Super-féle munkaérték kérdőív 15 értékkör, 45 kijelentés (3 kijelentés értékkörönként) Első, a hetvenes években adaptált verzió használata: Munka biztonsága, munkavégzés fizikai környezete versus humánérték, játék

21 Szakdolgozók életminősége - munkaértékek Biztonságos munka, magas fizetéssel Kreatív, irányító Altruista, munkatárskedvelő A Super teszt értékköreinek főkomponensei Tipikusan: Alkalmazott Fiatal, és középkorú Tipikusan: Közép-és felsővezető Fiatal Megyeszékhelyen él Tipikusan: Középkorú Községben vagy kisvárosban él

22 Szakdolgozók életminősége - kiégés Kiégés: Motiváció vesztett állapot, munkába való teljes belefáradás, teljes öröm és munkaképtelenség (depresszióhoz vezethet) Tünetei: Érzelmi kimerültség Deperszonalizáció Személyes sikerek Mérése: MBI – 22 itemből álló teszt Módosított – szociális ágazatban dolgozók számára átalakított MBI

23 Szakdolgozók életminősége - kiégés A kiégett dolgozó Az eredményes, pörgős, de a kiégéshez közelítő dolgozó Az érzelmileg kimerült dolgozó A személyiségében erős dolgozó MBI teszt főkomponensei

24 Szakdolgozók életminősége kiégés A kiégés stresszorai: Mióta dolgozik a szociális ellátásban Életkor Iskolázottság Munkakör Lakóhely Klaszterek: 1.Teljesen kiégettek csoportja (mindhárom csoportban magas értékek) 28,8 % 2.Kiégés felé tartók (teljesítménycsökkenés, közepes érzelmi kimerülés és deperszonalizáció) 51 % 3.Egészséges dolgozók 20 %

25 Szakdolgozók életminősége - kiégés Az egészségi állapot megítélése az egyes klasztereknél (%)

26 Szakdolgozók életminősége - megküzdés Megküzdés: Folyamat, amely során a személy kognitív és magatartási erőfeszítéseket tesz a stressz forrását jelentő konfliktus megoldására Konfliktusmegoldási mód: Problémaelemzés, céltudatos cselekvés, érzelmi indíttatású cselekvés, alkalmazkodás, segítségkérés, érzelmi egyensúly keresése, visszahúzódás Mérés: Kopp-Skrabski féle 22 itemes kérdőív

27 Szakdolgozók életminősége - megküzdés Problémaelemző, céltudatos ÉrzelmiProbléma- elemző, alkalmazko- dó Céltudatos cselekvő Alkalmazkodó A megküzdés teszt főkomponensei

28 Szakdolgozók életminősége - megküzdés KiégettekEgészségesek Problémaelemzés8.99.6 Céltudatos cselekvés10.311.3 Érzelmi indíttatású cselekvés6.95.1 Alkalmazkodás9.68.7 Segítségkérés4.95.1 Érzelmi egyensúly keresése4.73.9 Visszahúzódás7.66.6 A megküzdés teszt pontszámai a klaszterek esetében (átlagok)

29 Szakdolgozók életminősége - összefoglalás A régióban, a szociális területen dolgozók döntő többsége nő A dolgozók nagyobb része valamilyen középfokú végzettséggel rendelkezik, a diplomások aránya 30 % Az ágazatban dolgozók jövedelmi helyzete az átlagosnál rosszabbnak mondható Többen maguk is segélyre, támogatásra szorulnak. A legjellemzőbb típusok a lakásfenntartási támogatás (12 %) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (10 %) A dolgozók körében igen gyakori a hóvégi pénzzavar, a tartozások és a hátralékok aránya A munkaértékek tekintetében a felügyeleti viszonyok, a munkateljesítmény és a munka biztonsága a legpreferáltabb értékek. Ez vélhetően a külső körülmények változásainak az eredménye.

30 Szakdolgozók életminősége - összefoglalás A kiégés jellemző az ágazatban dolgozókra Három csoport: a teljesen kiégettek, a kiégés felé tartók és a pszichésen egészségesek csoportját. Különös figyelmet igényel a jövőben a kiégettek csoportja, hiszen esetükben mindhárom dimenzióban magas értékek jellemzőek. Ez a helyzet a dolgozók közel 30 százalékára jellemző. A megküzdésnek differenciált formáit alkalmazzák a dolgozók, alapvetően domináns a céltudatos cselekvés és az alkalmazkodás Különbség mérhető a kiégettek és az egészségesek csoportjai között, a kiégettek körében jellemzőbbek az érzelmi típusú reakciók, az érzelmi cselekvés, az alkalmazkodás és a visszahúzódás, szemben a másik csoporttal, amelynél főleg a céltudatos cselekvés és a probléma elemzése dominál.

31 Szakdolgozók életminősége


Letölteni ppt "Szakdolgozók életminősége Dr. Fábián Gergely. Szakdolgozók életminősége Szakdolgozók általános gazdasági, társadalmi és szociális helyzete Egészségi állapot."

Hasonló előadás


Google Hirdetések