Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban „Nem magamért sírok én: Testvérem van millió És a legtöbb oly szegény, oly szegény, Még álmából sem ismeri, ami jó.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban „Nem magamért sírok én: Testvérem van millió És a legtöbb oly szegény, oly szegény, Még álmából sem ismeri, ami jó.”"— Előadás másolata:

1 Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban „Nem magamért sírok én: Testvérem van millió És a legtöbb oly szegény, oly szegény, Még álmából sem ismeri, ami jó.” (Babits Mihály) (Babits Mihály)

2 A látogatás célja A hátrányos helyzetű családok támogatása, a segítő szakmákkal való együttműködés A korai képességkibontakoztatást segítő folyamatok megvalósítása

3 Az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű családok támogatását meghatározó tényezők 1)A beóvodázás lehetőségei, férőhelyek kihasználtsága, gyermekcsoportok szervezése. 2)Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, beóvodázási támogatásban részesülők. 3)A családokkal való kapcsolattartás gyakorlata. 4)Kapcsolatok: védőnő, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, iskola

4 1. Beóvodázás lehetőségei Az óvodával rendelkező településeken 3 éves kortól biztosított a teljeskörű beóvodázás. A társközségekből érkező 3 éves gyermekek fogadása Sásdon csak részben megoldható, oka a férőhely hiány (általában 4 éves kortól fogadják a gyermekeket). Utaztatás megoldásának lehetőségei: iskolabusz, falubusz, szülő Férőhelyek kihasználtsága: 90-100% Kivétel: Baranyajenő: 25 férőhelyen 29 gyermek Kisvaszar: 50 férőhelyen 56 gyermek A hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvétele 3 éves kortól biztosított (Sásd társközségeit kivéve)

5 Gyermekcsoportok szervezése Vegyes életszervezésű csoportok 1-2 csoportos óvodákban Osztott életszervezésű csoportok – Mágocs Minicsoport: Mágocs: helyes értelmezés a gyermek életkori sajátosságait figyelmebe vevő csoportkialakítás 2,5 éves gyermekek óvodai felvétele – a helyi lehetőségek függvényében változó. Alkalmazotti létszámból adódó nehézségek: hiányzó óvodapedagógusok, dajkai -, és tálalókonyhás feladatok összevonása.

6 Egy gondolat az óvodák nyitva tartásáról Az óvodák helyi szükségleteikhez igazodva 6:30 és 17 között tartanak nyitva. Helyenként elégséges a 7:30-tól kezdődő nyitva tartás, ennek oka a munkanélküliség. Nyári zárva tartás 5-8 hét között. Az óvodáskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megoldása, megoldatlansága? Nyári étkeztetés, játszóházak

7 2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ÓvodaGyermeklétszámHHHHH Óvodáztatási támogatás Baranyajemő2923 Gödre272188 Kisvaszar5651 50 Mágocs87472825 Mindszentgodisa493016 Sásd1004088 Tormás20 187 Vásárosdombó615142 Összesen429283204179

8 HHH családok óvodáztatási támogatásának megvalósulása 86%-os. Akadályozó tényező: az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaiból adódó gyakori megbetegedések Pozitívum: az óvodák segítő, meggyőző magatartása a hiányzások csökkentésében, valamint az óvodába járás fontosságának megerősítésében. Ez egyben kiemelt gyermekvédelmi feladat is.

9 3. Családokkal való kapcsolattartás gyakorlata Családlátogatás Befogadás, beszoktatás – referencia intézmény: Vásárosdombó és Mágocs Szülői értekezletek – jó gyakorlat: Vásárosdombó Nyílt napok, nyitott ünnepek Szülői klubok: a GYEP támogatásával kialakított, nevelési gyakorlatba beépült – fenntarthatóság A mindennapi életben való eligazodás, ügyintézés segítése

10 Kapcsolat a segítő szakmákkal Az óvodai IPR program keretében a kapcsolattartás módja, együttműködési megállapodásokban rögzített. Védőnők: Közös családlátogatások, egészséges életmódról szóló programok. Javaslat: az óvodai beíratást követő szakmai találkozás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: Az esetjelzések részben írásban, részben szóba történnek Javaslat: a folyamatkövetés megvalósítására való törekvés Iskola Az óvoda iskola átmenet segítő gyakorlata minden óvodában jelen van, tartalmuk változó, folyamatosan fejlődő. Jó gyakorlat: Vásárosdombó

11 A kistérség óvodáiban fontos a családokat támogató lehetőségek feltárása és kihasználása, a segítő szakmákkal való együttműködés. A gyermekek fejlődésének segítése mellett elfogadóan érzékelik a szülők problémáit, segítik őket a mindennapi életben való eligazodásban, a gyermeknevelésben, a szülői szerep erősítésében. A hátrányos helyzetű családok szakmai és szociális támogatása a helyi szükségletekhez igazodó, értékes folyamat, amely a Gyerekesély Program szellemiségét tükrözi.

12 A korai képességkibontakoztatást segítő folyamat megvalósulása A gyermekek képességkibontakoztatásának segítése az óvodákban differenciált fejlesztéssel, szükség esetén szakszolgálati támogatással valósul meg. A gyermekek fejlődése személyiséglapjaikból, valamint az egyéni fejlesztési tervekből nyomon követhető. Egyéni fejlesztési tervet az 1-2 csoportos óvodákban szinte minden gyermek számára készítenek, amelyet a szociális hátrányból eredő általános ismeretek hiánya, a kommunikációs és kognitív készségekben való elmaradás indokol. A tanulási képességek fejlődésében észlelt zavarok, valamint iskola érettségi vizsgálatok esetén Sásdról, a Nevelési Tanácsadótól kérnek szakvéleményt.

13 Nevelési Tanácsadó vizsgálatának igénylése ÓvodaSzakmai vélemény Iskolaérettségi vizsgálat Szakértői vizsg. SNI gyermekek Baranyajenő--- Gödre-33 Kisvaszar312 Mindszentgodisa11-2 Sásd-132 Tormás--- Vásárosdombó1142 Mágocs-84

14 Segítő szakmák jelenléte Óvoda GYEP által biztosíott Pedagógiai Szolgálat Sásd Nevelési Tanácsadó Sásd Helyi iskola Logo- pédus Gyógy- ped. Gyógy- testn. Pszich. Logo- pédus Gyógy- testn. Gyógy- ped. Pszich Gyógy- ped. Logo- pédus Mozg.- műv. t. B.jenő111 Gödre 111 Kis- vaszar 1111 Mágocs111 M.- Godisa 111 Sásd111 Tormás111 V.- dombó 11111

15 Pécsről utazó szakember SNI fejlesztésre: Vásárosdombó: 1 fejlesztőpedagógus és 1 pszichológus A szakszolgálati fejlesztés folyamatában pozitívum a fejlesztő szakemberek és az óvodapedagógusok együttműködése Nehézséget jelent: - fejlődésbeni elmaradások elfogadása, a fejlesztés szükségességének megértése a szülők részéről. - szakértői vizsgálatok időbeni elhúzódása, valamint a Pécsre történő utazás. A vizsgálatokat követően az egyéni fejlesztések HELYBEN VALÓSULNAK MEG! Megállapítható, hogy a fejlesztés területeinek szakszolgálati támogatása teljes egészében lefedett. Ezt a folyamatot a GYEP 1 logopédus, 5 gyógypedagógus és 1 pszichológus alkalmazásával támogatta. Szükséglet: a jelenlegi helyzet fenntarthatósága!

16 Az óvodalátogatások során felmerült szükséglet megvalósulása: „az óvodaközi munkaközösség megalakulása”

17 Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyerekeket kezeli, nemcsak törődésnek és együttműködésnek fokát jelzi, hanem jól tükrözi az adott társadalom igazságérzetét, jövő iránti elkötelezettségét, valamint azt is, mennyire fontos számára az eljövendő generációk emberi feltételeinek javítása.” (Javier)

18 K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t!


Letölteni ppt "Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban „Nem magamért sírok én: Testvérem van millió És a legtöbb oly szegény, oly szegény, Még álmából sem ismeri, ami jó.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések