Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban"— Előadás másolata:

1 Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban
„Nem magamért sírok én: Testvérem van millió És a legtöbb oly szegény, oly szegény, Még álmából sem ismeri, ami jó.” (Babits Mihály)

2 A látogatás célja A hátrányos helyzetű családok támogatása, a segítő szakmákkal való együttműködés A korai képességkibontakoztatást segítő folyamatok megvalósítása

3 Az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű családok támogatását meghatározó tényezők
A beóvodázás lehetőségei, férőhelyek kihasználtsága, gyermekcsoportok szervezése. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, beóvodázási támogatásban részesülők. A családokkal való kapcsolattartás gyakorlata. Kapcsolatok: védőnő, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, iskola

4 1. Beóvodázás lehetőségei
Az óvodával rendelkező településeken 3 éves kortól biztosított a teljeskörű beóvodázás. A társközségekből érkező 3 éves gyermekek fogadása Sásdon csak részben megoldható, oka a férőhely hiány (általában 4 éves kortól fogadják a gyermekeket). Utaztatás megoldásának lehetőségei: iskolabusz, falubusz, szülő Férőhelyek kihasználtsága: % Kivétel: Baranyajenő: 25 férőhelyen 29 gyermek Kisvaszar: férőhelyen 56 gyermek A hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvétele 3 éves kortól biztosított (Sásd társközségeit kivéve)

5 Gyermekcsoportok szervezése
Vegyes életszervezésű csoportok 1-2 csoportos óvodákban Osztott életszervezésű csoportok – Mágocs Minicsoport: Mágocs: helyes értelmezés a gyermek életkori sajátosságait figyelmebe vevő csoportkialakítás 2,5 éves gyermekek óvodai felvétele – a helyi lehetőségek függvényében változó. Alkalmazotti létszámból adódó nehézségek: hiányzó óvodapedagógusok, dajkai -, és tálalókonyhás feladatok összevonása.

6 Egy gondolat az óvodák nyitva tartásáról
Az óvodák helyi szükségleteikhez igazodva 6:30 és 17 között tartanak nyitva. Helyenként elégséges a 7:30-tól kezdődő nyitva tartás, ennek oka a munkanélküliség. Nyári zárva tartás 5-8 hét között. Az óvodáskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megoldása, megoldatlansága? Nyári étkeztetés, játszóházak

7 2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
Óvoda Gyermeklétszám HH HHH Óvodáztatási támogatás Baranyajemő 29 23 Gödre 27 21 8 Kisvaszar 56 51 50 Mágocs 87 47 28 25 Mindszentgodisa 49 30 16 Sásd 100 40 Tormás 20 18 7 Vásárosdombó 61 42 Összesen 429 283 204 179

8 HHH családok óvodáztatási támogatásának megvalósulása 86%-os.
Akadályozó tényező: az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaiból adódó gyakori megbetegedések Pozitívum: az óvodák segítő, meggyőző magatartása a hiányzások csökkentésében, valamint az óvodába járás fontosságának megerősítésében. Ez egyben kiemelt gyermekvédelmi feladat is.

9 3. Családokkal való kapcsolattartás gyakorlata
Családlátogatás Befogadás, beszoktatás – referencia intézmény: Vásárosdombó és Mágocs Szülői értekezletek – jó gyakorlat: Vásárosdombó Nyílt napok, nyitott ünnepek Szülői klubok: a GYEP támogatásával kialakított, nevelési gyakorlatba beépült – fenntarthatóság A mindennapi életben való eligazodás, ügyintézés segítése

10 Kapcsolat a segítő szakmákkal
Az óvodai IPR program keretében a kapcsolattartás módja, együttműködési megállapodásokban rögzített. Védőnők: Közös családlátogatások, egészséges életmódról szóló programok. Javaslat: az óvodai beíratást követő szakmai találkozás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: Az esetjelzések részben írásban, részben szóba történnek Javaslat: a folyamatkövetés megvalósítására való törekvés Iskola Az óvoda iskola átmenet segítő gyakorlata minden óvodában jelen van, tartalmuk változó, folyamatosan fejlődő. Jó gyakorlat: Vásárosdombó

11 A kistérség óvodáiban fontos a családokat támogató lehetőségek feltárása és kihasználása, a segítő szakmákkal való együttműködés. A gyermekek fejlődésének segítése mellett elfogadóan érzékelik a szülők problémáit, segítik őket a mindennapi életben való eligazodásban, a gyermeknevelésben, a szülői szerep erősítésében. A hátrányos helyzetű családok szakmai és szociális támogatása a helyi szükségletekhez igazodó, értékes folyamat, amely a Gyerekesély Program szellemiségét tükrözi.

12 A korai képességkibontakoztatást segítő folyamat megvalósulása
A gyermekek képességkibontakoztatásának segítése az óvodákban differenciált fejlesztéssel, szükség esetén szakszolgálati támogatással valósul meg. A gyermekek fejlődése személyiséglapjaikból, valamint az egyéni fejlesztési tervekből nyomon követhető. Egyéni fejlesztési tervet az 1-2 csoportos óvodákban szinte minden gyermek számára készítenek, amelyet a szociális hátrányból eredő általános ismeretek hiánya, a kommunikációs és kognitív készségekben való elmaradás indokol. A tanulási képességek fejlődésében észlelt zavarok, valamint iskola érettségi vizsgálatok esetén Sásdról, a Nevelési Tanácsadótól kérnek szakvéleményt.

13 Iskolaérettségi vizsgálat
Nevelési Tanácsadó vizsgálatának igénylése Óvoda Szakmai vélemény Iskolaérettségi vizsgálat Szakértői vizsg. SNI gyermekek Baranyajenő - Gödre 3 Kisvaszar 1 2 Mindszentgodisa 11 Sásd 13 Tormás Vásárosdombó 4 Mágocs 8

14 Segítő szakmák jelenléte
Óvoda GYEP által biztosíott Pedagógiai Szolgálat Sásd Nevelési Tanácsadó Helyi iskola Logo-pédus Gyógy-ped. Gyógy-testn. Pszich. Pszich Mozg.-műv. t. B.jenő 1 Gödre Kis-vaszar Mágocs M.-Godisa Tormás V.-dombó

15 Szükséglet: a jelenlegi helyzet fenntarthatósága!
Pécsről utazó szakember SNI fejlesztésre: Vásárosdombó: 1 fejlesztőpedagógus és 1 pszichológus A szakszolgálati fejlesztés folyamatában pozitívum a fejlesztő szakemberek és az óvodapedagógusok együttműködése Nehézséget jelent: - fejlődésbeni elmaradások elfogadása, a fejlesztés szükségességének megértése a szülők részéről. - szakértői vizsgálatok időbeni elhúzódása, valamint a Pécsre történő utazás. A vizsgálatokat követően az egyéni fejlesztések HELYBEN VALÓSULNAK MEG! Megállapítható, hogy a fejlesztés területeinek szakszolgálati támogatása teljes egészében lefedett. Ezt a folyamatot a GYEP 1 logopédus, 5 gyógypedagógus és 1 pszichológus alkalmazásával támogatta. Szükséglet: a jelenlegi helyzet fenntarthatósága!

16 „az óvodaközi munkaközösség megalakulása”
Az óvodalátogatások során felmerült szükséglet megvalósulása: „az óvodaközi munkaközösség megalakulása”

17 Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyerekeket kezeli,
nemcsak törődésnek és együttműködésnek fokát jelzi, hanem jól tükrözi az adott társadalom igazságérzetét, jövő iránti elkötelezettségét, valamint azt is, mennyire fontos számára az eljövendő generációk emberi feltételeinek javítása.” (Javier)

18 K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t!


Letölteni ppt "Látogatás a Sásdi Kistérség óvodáiban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések