Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Motiváció Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Motiváció Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?"— Előadás másolata:

1 Motiváció Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

2 2 A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet hoz létre. Cselekvéseink alapvető indítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet hoz létre. A késztetéseket, amelyek a szükségletet csillapító viselkedésre irányulnak nevezzük motivációnak. A késztetéseket, amelyek a szükségletet csillapító viselkedésre irányulnak nevezzük motivációnak. Erősebb késztetés - nagyobb cselekvési készséggel párosul. Erősebb késztetés - nagyobb cselekvési készséggel párosul.

3 3 Motívumok A biológiai motívumok (túlélési és szociális, pl. éhség, utódgondozás) motívumok mellett az ember motivációs rendszerében számos olyan motívum is van, amely tanulás és szocializáció eredménye. A motiváció ebben az esetben is az ember szervezetében fellépő feszültségi állapot csökkentésének igényéből fakad, ezek a motivációk nemegyszer erősebbek a biológiai motívumoknál. tanulás és szocializáció eredménye. A motiváció ebben az esetben is az ember szervezetében fellépő feszültségi állapot csökkentésének igényéből fakad, ezek a motivációk nemegyszer erősebbek a biológiai motívumoknál.

4 4 A motiváció folyamata Szükségletek Késztetés a szükségletek kielégítésére Motivált magatartás

5 5 A motiváció fogalma A motiváció fogalmát kétféleképpen is használjuk:  egyrészt a belső késztetések megszervezését nevezzük motivációnak (pszichológiai eredetű fogalom),  másrészt az ösztönzés szinonimájaként használjuk, azt vezetői magatartást jelöli, amelyben beosztottjait a szervezeti célok elérésére készteti (vezetés-elméleti fogalom).

6 6 A motivációs rendszer A motívumok komplex rendszert alkotva befolyásolják az emberi viselkedést, különféle cselekvésekre késztetnek. A motívumok komplex rendszert alkotva befolyásolják az emberi viselkedést, különféle cselekvésekre késztetnek. Közvetlenül nem figyelhetők meg, csak a viselkedésen keresztül. Közvetlenül nem figyelhetők meg, csak a viselkedésen keresztül. Az egyes motívumok különböző erősségűek és dinamikusan változnak Az egyes motívumok különböző erősségűek és dinamikusan változnak

7 7 Motívumok Elsődleges motívumok (nem tanult, fiziológiai alapú) pl. éhség, szomjúság, sex, stb. Elsődleges motívumok (nem tanult, fiziológiai alapú) pl. éhség, szomjúság, sex, stb. Általános motívumok (nem tanult, de pszichés alapú), pl. kíváncsiság, manipuláció, aktivitás, szeretet. Általános motívumok (nem tanult, de pszichés alapú), pl. kíváncsiság, manipuláció, aktivitás, szeretet. Másodlagos motívumok (tanult motívum), pl. a siker, a hatalom, a szeretet, a biztonság és a státusz iránti igény Másodlagos motívumok (tanult motívum), pl. a siker, a hatalom, a szeretet, a biztonság és a státusz iránti igény A szervezeti viselkedés szempontjából az utóbbi kettő bír nagyobb jelentőséggel.

8 8 Motiváció és teljesítmény Teljesítmény = f(Képesség x Motiváció)

9 9 A szervezetben megnyilvánuló motiváció alapmodellje Emberi összetevők -egyéni jellemzők -csoporthatások Teljesítmény Elégedettség Szervezeti jellemzők -technológia -struktúra Vezetői motivációs stratégiák INPUTOUTPUT KÖZVETÍTŐ VÁLTOZÓ

10 10 Motivációs elméletek Korai motivációs elméletek Korai motivációs elméletek  Hedonizmus (előnyök hátrányok racionális összevetése)  Ösztönelmélet (tudattalan motivátorok) Tartalomelméleti modellek Tartalomelméleti modellek Folyamatelméleti modellek Folyamatelméleti modellek

11 11 Maslow szükséglet hierarchia modellje ön- megvalósítás megbecsülés társas igény biztonsági szükségletek fiziológiai szükségletek magasabb rendű szükségletek alapszük- ségletek

12 12 Herzberg kéttényezős elmélete Higiénés tényezők  fizetés  munkafeltételek  munkahely biztonsága  személyes kapcsolatok  elégedetlenség MUNKA FELTÉTELEK Motivációs tényezők  felelősség vállalás  a nagyobb teljesítmény  a fejlődés  a karrierépítés lehetősége  elégedettség MUNKA TARTALMA

13 13 McClelland féle elmélet Siker vagy teljesítmény motívum (achivement need) a siker elérésére, a teljesítmény fokozására vonatkozó késztetés (ellentéte a kudarc kerülés) Hatalom motívum (power need) mások befolyásolásának fontossága Társulási motívum (affiliációs need ) a mások általi elfogadás, együttműködés igényéből fakad

14 14 Alderfer ERG elmélete E = Létérdek E = Létérdek R = Kapcsolatok fenntartásához fűződő érdek R = Kapcsolatok fenntartásához fűződő érdek G = Növekedési szükséglet G = Növekedési szükséglet Nem hierarchikus szerkezetű, a környezet határozza meg az igény erősségét!

15 15 Elvárás elmélet Vroom szerint az emberek erőfeszítésre vonatkozó pszichológiai késztetése a jövővel kapcsolatos elvárásokkal és a jövőbeli következmények vonzóságával (valencia) arányos. Erőfeszítés Teljesítmény Következmény P(E T) P(T K) -elvárt teljesítmény -képességek - feltételek - a következmény biztonsága - elérhető - gyors Belső/külső jutalom értéke (V) M e = P(E T) x P (T K) x V

16 16 Méltányosság elméleti modell (J.S. Adam) A késztetés alapja a másokkal való összehasonlításból fakadó feszültség. Méltányosság: A méltánytalaság érzete reakciókat vált ki.

17 17 Példák a faktorokra Input tényezők  Erőfeszítés  Képzés  Tréning  Tapasztalat  Lojalitás  Kor Következmények  Fizetés  Juttatások  Költségtérítés  Beosztottak száma  Cím, rang  Státusz szimbólumok  Munkafeladatok  Szabadidő

18 18 Megerősítés elmélet Pozitív megerősítés Pozitív megerősítés pozitív következmények Negatív megerősítés Negatív megerősítés negatív következmények elhagyása Büntetés Büntetés negatív következmények Kioltás Kioltás következmények elmaradása

19 19 Célkitűzés elmélet A szervezeti teljesítmény növelésének alapja az egyéni és szervezeti célok közötti összhang. Ha az alkalmazott ismeri és érti és elfogadja a célokat, azok megvalósításáért hajlandó cselekedni. („Management by objectives” irányzat) A nagyobb teljesítmény elérését segíti: specifikus célok megfogalmazása komplex célok kijelölése célok elfogadása a teljesítmények visszacsatolás

20 20 Porter-Lawler modell

21 21 Nyújts értékes jutalmakat! Erősítsd a teljesítmény jutalom kapcsolatot! A munkakörök kialakítása révén biztosítsd a hatékonyságot! Alkalmazz képzett embereket! Ne mulaszd el a helyes munkamódszer betanítását! Kapcsolj a feladatokhoz teljesítménymutatókat! Az ösztönző rendszer kapcsold a teljesítményhez! Erősítsd a jutalmak igazságos és méltányos megítélését ! Ajánlások a vezetőknek

22 22 A motiváció növelésének eszközei Ösztönzési rendszer kialakítása Ösztönzési rendszer kialakítása Teljesítményértékelési rendszer Teljesítményértékelési rendszer Munkakör kialakítás munkakör gazdagítás révén Munkakör kialakítás munkakör gazdagítás révén


Letölteni ppt "Motiváció Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések