Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 IRT 8-ik Kurzus UML Diagramok ábrázolása A) Strukturális diagramok-folytatás B) Viselkedési diagramok Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 IRT 8-ik Kurzus UML Diagramok ábrázolása A) Strukturális diagramok-folytatás B) Viselkedési diagramok Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE)"— Előadás másolata:

1 1 IRT 8-ik Kurzus UML Diagramok ábrázolása A) Strukturális diagramok-folytatás B) Viselkedési diagramok Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

2 2 A)Strukturális diagramok : A1) Osztálydiagram ( Osztályok, Interfészek, Együttműködések) A2) Objektumdiagram A3) Komponensdiagram A4) Környezeti diagram (telepítési diagram) A5) Csomagdiagram Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

3 3 UML Diagramok Abrazolasa A) Sztrukturálási diagramok: B) Kornyezeti diagramok B) Viselkedési diagramok: B1) Use Case diagram (Használati esetek diagramja) B2) Aktivitási diagram B3) Állapotdiagram-állapotgép diagram Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

4 4 A1) Osztálydiagram, A2) Objektumdiagram Társaság Részleg (osztály) Attribútumok Módszerek Felelősségek Irodák 1..* Interfész Attribútumok, módszerek láthatósága Publikus +,Protected #, privát - Osztály/objektum Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

5 5 Osztálydiagram

6 6 objektumdiagram

7 7 Egy-sok kapcsolat megvalósítása. A konténer Angster Erzsébet, Objektumorientált tervezés és programozás, Akadémiai Nyomda Martonvásár, 2003 pp. 96

8 8 A konténer osztály metódusai size():int a konténer méretét adja vissza add(anObj:Object) objektum hozzaadása a konténerhez first(): Object a tárolás szerinti első objektum referenciája next(anObj:Object):Object az anObj-hoz képest a következő objektum visszaadása prev(anObj:Object):Object az anObj-hoz képest az előző objektum visszaadása remove(anObj:Object) az anObj objektumot törli a konténerből clear() az összes objektumot törli a konténerből

9 9 Felhasználói felület Graphical User Interface(GUI) Def: egy berendezés azon elemeinek összessége, amelyek a felhasználóval való kommunikációért felelősek, és a berendezés vagy program irányítását, vezérlését teszik lehetővé. Belső vezérlésű gépeknél (szoftveres irányításnál) –Parancssoros felhasználói felület (CLI) a parancsbevitel billentyűzettel történik, üzenetkijelzés monitoron szöveges formában –Szöveges felhasználói felület (TUI) a monitoron szöveges feliratú karaktercellák helyettesítik a nyomógombokat és egyéb grafikus elemeket –Grafikus felhasználói felület (GUI) a képernyőn szöveges és grafikus elemek együttesen jelennek meg

10 10 Interfész (pl. Java) Interfész a Java nyelvben egy absztrakt típus, amelyet arra használunk, hogy részletezze egy specifikus használatát azon interfésznek, amelyiket implementálni kell. Az interface kulcsszóval deklaráljuk és tartalmaz: –művelet aláírást –konstans deklarációkat –változók deklarációja csak (static and final) típusúak lehetnek

11 11 Interfész (pl. Java) Def: Az interfész (interface) a műveletek deklarációjának egy olyan csoportja, amely egy osztály vagy komponens szolgáltatásait fejezi ki, leírja az elem kívülről látható viselkedését. (de NEM valósítja meg ) A komponens a rendszer fizikailag is megjelenő, működőképes, más komponensekkel helyettesíthető eleme, amely logikai elemek (osztályok, együttműködés, interfészek) fizikai reprezentációja [RM]

12 12 Egy létező interfészről Egy rendezési algoritmus – elvárja, hogy összehasonlítható objektumok listáját (vektorát) adjuk meg. Ezt a Comparator interfésszel adjuk meg int compareTo(Object O1, Object O2) metódus visszatérő értékei –Negatív egész – ez az objektum kisebb, mint a hasonlított objektum –Zéró - az objektum egyenlő a hasonlított objektummal –Pozitív egész – az objektum nagyobb, mint a hasonlított objektum

13 13 Comparable interfész public class compareSzakasz implements java.util.Comparator{ public compareSzakasz() { } public int compare(Object OB, Object OB2){ double elso=((szakasz)OB).mennyiaHossza(); double masodik=((szakasz)OB2).mennyiaHossza(); if(elso-masodik>0){return 1;} else if(elso==masodik){return 0;} else{return -1;} }

14 14 A szakasz, pont és összehasonlítás osztálydiagramja

15 Architektúraterv implementáció és működtetés Hogy működő szoftverrendszert kapjunk, a modellelemeket további absztrakciós lépéseket alkalmazva le kell képezni a fizikai megvalósítás szintjére A fizikai tervezés feladata a különböző komponensek kapcsolatának és struktúrájának a működés mechanizmusának valamint a működtető környezetnek a meghatározása. “KOMPONENSek: a rendszer újrafelhasználható elemei, amelyek egy fizikailag is létező gyűjteményt képeznek és amelyekből logikai tervek megvalósításakor építkezni lehet. A komponensek különböző készültségi fokon vannak jelen a rendszerben: fordításidejű, szerkesztésidejű és futtatható komp.” 15

16 16 A3) Komponensdiagram (logikai) 1 Osztaly 2 Osztaly3 Osztaly Interfész Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

17 17 A komponens diagramja a szakasznak

18 A termékek (artifacts) a szoftverfejlesztési folyamat egyes állomásainak fizikailag is létező eredményei, olyanok,amelyek valamilyen fizikai elemen (hardver, csomópont) ténylegesen megvalósíthatók. Ezek a termékek lehetnek modelldokumen- tumok, forrásfájlok, scriptek és végrehajtó állományok. Erőforrások: Fizikai egységek meghatározása Kommunikációs útvonalak (communication paths) rögzítése (összeköttetések, protokollok) A végrehajtási környezet előírása. Az architektúratervezési munkában két diagramot használunk: Komponensdiagram Telepítési/működtetési diagram 18

19 Komponensmodellezés UML szemantikájában komponens minden olyan fizikai dolog, melynek alapvető rendeltetése a rendszer működésének bizto- sítása, az interfészek megvalósítása, a rendszer működéséhez szükséges, illetve az eredményként keletkező elemek (adattáblák, dokumentumok, fájlok) implementálása. Komponens a szoftverrendszer autonóm, önállóan is működőké- pes, interfészeket igénylő és interfészeket megvalósító eleme, amely objektumokegy összetartozó csoportjának állapotát és viselkedését fejezi ki. A komponens rejtett tartalommal rendelkezik és helyettesíthető minden más objektummal, amely azonos funkcionalitással rendelkezik. 19

20 20 A4) Környezeti (Telepítési) diagram (fizikai) Csomópont Komponensek Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

21 21 Könyvtári alkalmazás telepítési diagramja

22 22 Telepítési diagram Forrás: http://www.visual- paradigm.com/VPGallery/di agrams/Deployment.html

23 23 Forrás: http://www.agil emodeling.com /artifacts/deplo ymentDiagram. htm

24 24

25 25 B1) Use Case ( Használati esetek) diagram Aktorok Használati esetek Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

26 26 B4) Állapotdiagram Szekvenciális elágazás Elágazás (Concurrent fork) Összefolyás (Concurrent join) Végállapot Kezdeti állapot Akciók Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT

27 27 Aktivitási diagram Időben függőleges, térben vízszintes Példa: 1. Részleg 2. Részleg 3. Részleg IDŐIDŐ T Ė R Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE) Csíkszereda IRT


Letölteni ppt "1 IRT 8-ik Kurzus UML Diagramok ábrázolása A) Strukturális diagramok-folytatás B) Viselkedési diagramok Sapientia - Erdélyi Magyar TudományEgyetem (EMTE)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések