Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management)  A TQM elődje a teljeskörű minőségszabályo- zás (TQC)  Armand V. Feigenbaum (1961)  TQC: 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management)  A TQM elődje a teljeskörű minőségszabályo- zás (TQC)  Armand V. Feigenbaum (1961)  TQC: "— Előadás másolata:

1 A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management)  A TQM elődje a teljeskörű minőségszabályo- zás (TQC)  Armand V. Feigenbaum (1961)  TQC:  A minőségszabályozás kiterjesztése a vállalati élet minden területére;  A hibát ne csak észrevegyék, hanem előzzék is meg;  A termék leggazdaságosabb előállítása & a vevő teljes megelégedettsége.

2 A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management) A TQM:  Olyan vezetési módszer, mely elősegítheti a vállalkozás egészének hatékonyság- és versenyképesség-javulását;  A vállalat teljes szervezetét mozgósítja: minden részlegét, az összes tevékenységét és az összes dolgozóját;  Célja, hogy létrehozzon egy olyan folyamatot, amely a vállalat egészére kiterjedően, állandóan a minőség javítása érdekében hat.

3 A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management) A TQM:  Átfogja a vállalati szervezet összes részlegét, s filozófiájából fakadóan az egész vállalati tevékenységet a vevő igényeihez való alkalmazkodás hatja át;  Olyan tudományos eljárásrendszerben ötvözi az alapvető irányítási módszereket, az összes javítási törekvést, valamint a műszaki eszközöket, melynek célja a termelési tevékenység folyamatos javítása.

4 A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management)  A TQM legfontosabb feladata, hogy beépítse a minőségre vonatkozó követelményeket és tevékenységeket a szervezeti egységek működésébe, s összehangolja azokat összvállalati szinten.  „A TQM nem végcél, hanem maga az utazás a jövőkép elérése irányában”

5 A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management) A teljeskörű minőségirányítás pozitív hatásai: 1. Megnövekedett értékesítési volumen, 2. Megnövekedett piaci jelenlét, 3. Alacsonyabb költség - magasabb bevétel, 4. Az alkalmazottak magasabb fokú részvétele és elkötelezettsége

6 A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management) A TQM olyan filozófia és módszertan, amelynek középpontjában a minőségi elvek és a marketing alapú gondolkodás áll, kiegészülve az adott szervezet által választott, a minőség elérését segítő eszközök és módszerek gyakorlati alkalmazásával.

7 A problémamegoldás általános modellje A szisztematikus problémamegoldás 7 lépése: 1. A probléma kiválasztása  Többször előforduló, jelentős problémák;  A probléma hatásainak azonosítása és elemzése;  A téma, az érintettek és a problémamegoldó személyek kiválasztása;  A gyenge pontok felderítése;  Folyamatábrázolás

8 A problémamegoldás általános modellje 2. Az adatok gyűjtése  Pontos és szakszerű adatgyűjtés  objektív és felülvizsgálható vélemény;  A szükséges adatmennyiség meghatározása. 3. Az adatok elemzése  Szemléletes megjelenítés ( pl. Pareto – diag- ram)

9 A problémamegoldás általános modellje 4. Ok-okozati elemzés  Megkeresni az okok forrását, gyökerét;  Fő hangsúly a belső okokon  A folyamatot jól ismerő személyek bevonása 5. A megoldás tervezése és bevezetése  A megoldás megvalósítása;  Megvalósítható megoldás kiválasztása;  Visszakanyarodás az ok-okozati elemzés- hez

10 A problémamegoldás általános modellje 6. A hatás visszamérése  A problémamegoldás ellenőrzése;  Az eredeti állapot és a javító intézkedések utáni állapot paramétereinek vizsgálata  Pozitív és az esetleges negatív mellékhatások 7. Szabványosítás  Megelőzni a probléma újabb felbukkanását

11 A problémamegoldás általános modellje A már meglévő dokumentációs rendszerben végrehajtott változtatásoknak biztosítaniuk kell, hogy a szabvány egyértelmű válaszokat adjon a következő kérdésekre:  Mit kell csinálni?  Hol kell végrehajtani?  Mikor történjen?  Kinek kell végrehajtani?  Hogyan kell csinálni?

12 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái  A piaci versenyben való helytállás egyik alapfeltétele a folyamatos javítás;  A piacot az állandóan változó termékek és az állandóan változó, fejlődést elváró vevői igények formálják;  Minden termék és szolgáltatás egy adott folyamat eredménye;  A minőségjavítás módja az adott folyamat javítása.

13 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái A folyamatjavítás lépései: 1. A cél kitűzése, a cél megvalósításának tervezése 2. A kitűzött cél elérésének vizsgálata (a kitűzött célok, a tervezés és a megvalósítás elemzése) 3. Ha a kitűzött célt elértük, akkor szabványosítás, ha nem, akkor közbeavatkozás 4. Új célok kitűzése (a folyamat újraindul).

14 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái A KAIZEN  Állandó, folyamatos javítást jelent, kis lépések- ben, minden vezető és dolgozó bevonásával;  Munkához való tudatos kötődés;  Más környezetben nehezen másolható. A PDCA ciklus  A folyamatos fejlesztés alapmodellje  Bevezetője: W. A. Shewart  „Deming-kör”

15 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái A PDCA-ciklus lépései 1. Plan: tervezd meg! Meghatározni a meglévő folyamat/tevékenység kulcsproblémáit, és azok kijavításának módját; 2. Do: csináld! Megvalósítani a tervet; 3. Check: ellenőrizd! Ellenőrizni és elemezni, hogy amit megterveztünk, az működik, és jobb tulajdonságokat ad; 4. Act: avatkozz be! Beavatkozni és módosítani a folyamatot, majd dokumentálni és alkalmazni a javított folyamatot.

16 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái DO A fejlesztési terv végrehajtása CHECK Az eredmények ellenőrzése és értékelése ACT Szükséges lépések az elégtelen eredmények kezeléséhez PLAN Egy fejlesztési terv összeállítása

17 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái PDCA-ciklus:  Egy ciklus végére a javítás eredménye: magasabb szintű minőség  a következő lépés már magasabb minőségi színvonalon történik;  Felfelé irányuló spirál  megfelelés az egyre változó, egyre magasabb (belső és külső) vevői igényeknek;

18 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái Bármely tevékenység javítható, ha: a.) szisztematikusan megtervezzük a javítást, b.) megtervezzük a megoldásokat, c.) végrehajtjuk azokat, d.) majd bevezetjük és elemzzük az eredményt Ezután újból előröl kell kezdeni mindent, azaz a következő probléma felé kell fordulni.

19 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái  Az előírt minőség csak akkor valósítható meg, ha a javításokat következetesen végrehajtják és ellenőrzik, valamint azonnal korrigálják az esetleges eltéréseket.  A PDCA ciklus (Deming-kör) kiválóan alkalmas arra, hogy egy hibát érzékelve belenyúlhassanak a gyártási/szolgáltatási folyamatba, mégpedig a hiba kijavítása, korrigálása érdekében. Tehát a módszer alkalmas arra, hogy folyamatos minőségjavítást végezhessenek.

20 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái Az ismétlődő javítás  A vevők igényei (aminek meg akarunk felelni) folyamatosan, és előre nem látható módon változnak  a folyamatos fejlesztést és az ismétlődő javítást alkalmazni kell a gyártási folyamatban.  A folyamatirányítás alapciklusa az ún. SDCA ciklus. Adott egy szabvány, standard (S), amelyet a folyamat elvégzéséhez (D) használnak. Ezután a folyamat eredményét ellenőrzik (C), majd megteszik a megfelelő lépéseket (A).

21 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái  A PDCA ciklus eredménye  szabvány;  Ez egy újabb ciklus gerjesztője lehet;  Az eredmények megegyeznek a szabvánnyal, előírással  a szabvány további használata és a ciklus megismétlése;  Az eredmények eltérést mutatnak (azaz nem teljesül a vevők igénye)  korrigáló, helyesbítő tevékenység;  Ha az előírások nem elég szigorúak, akkor javíthatjuk a folyamatot,  PDCA ciklus.

22 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái A két ciklust tehát felváltva használjuk:  SDCA: a folyamat működik,  PDCA megkeressük és kiküszöböljük a folyamatban lévő, nem szabályzott változásokat,  SDCA: szabványosítjuk és működtetjük az új, vagy a javított folyamatot,  PDCA: megkeressük és csökkentjük a folyamatban lévő nem szabályzott változásokat,  SDCA: szabványosítjuk és működtetjük az új, vagy a javított folyamatot,  stb.

23 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái A javítás egy 7 lépésből álló problémamegoldó folyamat: 1. A probléma meghatározása. A lényeg annak a problémának a meghatározása amivel szabad és kell foglalkozni. 2. Adatgyűjtés. Meg kell keresni a probléma megértéséhez szükséges okokat. 3. Az adatok elemzése. A probléma súlyponti kérdéseinek meghatározása, a lényeges okok azonosítása.

24 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái 4. Az okok elemzése: A probléma meghatározó okának megtalálása. 5. A javító tevékenység megtervezése, és a leghaté- konyabb, valamint leggazdaságosabb megoldás bevezetése. 6. Az elért hatások értékelése. A megoldás eredmé- nyeinek vizsgálata. 7. Szabványosítás: A megoldás rögzítése – ha a megoldás nem járt a kívánt eredménnyel, akkor vissza kell térni a 3-as ponthoz, vagy egy új probléma meghatározásához

25 A folyamatos fejlesztés alapvető technikái A PDCA ciklus ebben a folyamatban a következőképpen jelenik meg:  Az 1-4. lépés a tervezés: Tervezd meg! (P)  Az 5. lépés a végrehajtás: Csináld! (D)  A 6. lépés az eredmény értékelése: Ellenőrizd! (C)  A 7. lépés a megoldás szabványosítása vagy új probléma kiválasztása: Avatkozz be! (A)


Letölteni ppt "A teljeskörű minőségirányítás (Total Quality Management)  A TQM elődje a teljeskörű minőségszabályo- zás (TQC)  Armand V. Feigenbaum (1961)  TQC: "

Hasonló előadás


Google Hirdetések