Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Az uniós környezetvédelmi pályázatok önerő számítása, üzemeltetési feltételek 2007-13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Az uniós környezetvédelmi pályázatok önerő számítása, üzemeltetési feltételek 2007-13."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Az uniós környezetvédelmi pályázatok önerő számítása, üzemeltetési feltételek 2007-13 Lakos Zsanett tanácsadó projektmenedzser Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 2007/10/08

2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi fejlesztések uniós forrásai ISPA 336 M € PHARE 100 M € LIFE 19 M € KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK ERFA 151 M € Kohéziós Alap 429 M € ESZA 3,9 mrd Ft ERFA 114,5 mrd Ft Kohéziós Alap 1014,9 mrd Ft

3 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság FI helye az intézményrendszerben Európai Bizottság DG Regio KP IH (NFÜ) KIOP IH (NFÜ) KP KSz (KvVM FI) KA KSz KEOP KSzKIOP KSz KEDVEZMÉNYEZETTEK Igazoló Hatóság (PM, KEHI)

4 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Közreműködő Szervezetek az FI-ben KA KSz KEOP KSz KIOP KSz Nagyprojektek Főosztály (KA + KEOP nagyprojektek + 1 mrd Ft feletti projektek) Kisprojektek Főosztály (KIOP + KEOP pályázatos projektek + 1 mrd Ft alatti projektek) Pályázatos Főosztály

5 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság FI, a KEOP megvalósításának záloga  Jelentős tapasztalati tőke a korábbi ISPA, Phare, LIFE, Kohéziós Alap és KIOP projektek révén  Dinamikus, rugalmas, szakmailag képzett, elkötelezett munkaerő  Összesen  59 mérnök  35 közgazdász  16 jogász a KEOP szolgálatában  Egyéni teljesítményértékelési rendszer 2007. jan. 1. óta  Uniós közigazgatási önértékelési rendszer bevezetése 2007–től  Partnerelégedettség mérés bevezetése 2007-től

6 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KSz feladatok Projekt-előkészítés és végrehajtás komplex lebonyolítása műszaki, pénzügyi és jogi aspektusok figyelembevételével: Előzetes projektkoncepciók szakmai bírálata Pályázatkészítés koordinálása Európai Bizottsággal való folyamatos egyeztetés az értékelési és jóváhagyási periódus alatt Közbeszerzési eljárások irányítása és felügyelete Kivitelezés során helyszíni ellenőrzések; vállalkozói teljesítések igazolása, számlák jóváhagyása Projektek előrehaladásának elősegítése horizontális ügyek összefogásával (pl.: kifizetések gyorsítása, üzemeltetés)

7 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Környezet és Energia Operatív Program 2007-13

8 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság ÚMFT forrásmegosztás 7.000 Mrd Ft

9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KEOP forrásallokáció Prioritási tengely (intézkedés) Mrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések707 szennyvíz kezelés398 hulladékgazdálkodás117 ivóvíz minőség javítás192 Hatékonyabb energiafelhasználás42 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése68 Vizeink jó kezelése382 árvízvédelem165 vízgazdálkodás, VKI83 kármentesítés42 rekultiváció86 vízbázis-védelem6 Természeti értékeink jó kezelése37 Fenntartható életmód és fogyasztás21 Projekt előkészítés53 Technikai segítségnyújtás21 Összesen1 332

10 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KEOP forrásallokáció

11 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KEOP 2007-13 – jelenlegi állás 2007. június 28. KEOP végleges verziójának benyújtása az Európai Bizottsághoz 2007. augusztus 1. KEOP jóváhagyása az Európai Bizottság által 2007. július 25. KEOP akcióterveinek jóváhagyása a Magyar Kormány által

12 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Dokumentumok hierarchiája KEOP Stratégiai célok, horizontális keretek Akciótervek Minden prioritási tengelyre 2 éves időszakokra (2007-08; 2009-10; 2011-13) Az indítani tervezett konkrét pályázati kiírásokkal és projektekkel kapcsolatos információkat tartalmazza (célok, források, támogatás eljárásrendje, kedvezményezetti kör, támogatás mértéke stb.) Konstrukciók / Pályázati egységcsomagok Projekt adatlap és Kitöltési útmutató; Pályázati felhívás, Pályázati útmutató, Támogatási Szerződés tervezet; Elszámolható költség útmutató; CBA útmutató; Önerő- finanszírozási útmutató stb.

13 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projekt kiválasztási eljárások Kiemelt projekt –Pályáztatás nélkül kerül kiválasztásra –Kormány egyedileg hagyja jóvá –Akcióterv nevesítve tartalmazza Pályázatos projekt kiválasztási eljárások 1. Egyfordulós pályázat –Részletes projektjavaslat kerül benyújtásra (teljes projektdokumentáció) –Értékelés és jóváhagyás: 50 – 120 nap 2. Kétfordulós pályázat –Először előzetes projektjavaslat, majd amennyiben indokolt részletes projektjavaslat kerül benyújtásra –Projektfejlesztési lehetőség –Értékelés és jóváhagyás: 75 -120 nap

14 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Pályázati kiírások meghirdetése 1. kör2. kör3. kör Pályázati kiírás megjelenése 2007/09/182007/11/062008/01/10 Pályázatok benyújtásának kezdete 2007/10/242007/12/122008/02/15

15 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KEOP pályázati kiírások 1. kör A pályázati kiírás időpontja: 2007. szeptember 18. A pályázatok beadásának első napja: 2007. október 24. Támogatás mértéke (%) 2007- 2008 keret (Mrd Ft) Szennyvíz- elvezetés és tisztításmax. 85188,63 Ivóvíz minőség javításamax. 9056,3 A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs rendszerek kialakítása max. 10059,27 Élőhely és élettelen természeti értékeink megőrzése, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 1005,8 Élőhelyvédelem, élőhelyhelyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 1001,7 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása 1000,8 Hő és/vagy villamosenergia előállítás támogatása10-5013,26 Energetikai hatékonyság fokozása10-508,6 Harmadik feles finanszírozás - energetikai hatékonyság fokozása10-14,51,84 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásbanmax. 1005,2

16 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság A pályázati kiírás időpontja: 2007. november 6. A pályázatok beadásának első napja: 2007. december 12. Támogatás mértéke (%) 2007- 2008 keret (Mrd Ft) Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerekmax. 7073,46 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztésekmax. 10062,24 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekmax. 1000,4 Komplex vízvédelmi beruházásokmax. 10016,67 Vízgyűjtő gazdálkodási tervek, árvíz kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítés max. 1003,5 Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzésemax. 1008,31 Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztésemax. 1001 Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása Nagy: 5-10 Közepes: max. 30 5 KEOP pályázati kiírások 2. kör

17 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság A pályázati kiírás időpontja: 2008. január 10. A pályázatok beadásának első napja: 2008. február 15. Támoga - tás mértéke (%) 2007- 2008 keret (Mrd Ft) Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék kezelése max. 850,9 A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése max. 1001,5 Vízbázisvédelemmax. 1002,43 Élőhelymegőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális fejlesztés 50-1001,90 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok max. 950,502 Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások max. 95 1,116 KEOP pályázati kiírások 3. kör

18 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Jövedelemtermelő projektek Tanács 1083/2006/EK rendelete: „[...] olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, [...]” –Víziközmű projektek –Hulladékgazdálkodási projektek –Energetikai projektek Pénzügyi fenntarthatóság Új CBA – KEOP 2007-13

19 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság  Minden olyan, a közszolgáltatói díjban megképzett, bevétel, amely nincs lefedve konkrét pénzügyi pótlási kiadással a referencia időszak alatt (30 év), csökkenti az elérhető EU támogatási rátát  A beruházási költségeknek csupán a díjakban meg nem térülő része kaphat támogatást az EU-tól, maximum 85%-os mértékig   Amennyiben a teljes költségmegtérülés elvét alkalmazzuk a díjakban  a társ-finanszírozási ráta alacsonyabb lesz  a helyi lakosság várhatóan nem lesz képes finanszírozni a megemelkedett díjtételeket A hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság alapelvét mindenképpen alkalmaznunk kell a projektek megvalósítása/üzemeltetése során. Pénzügyi fenntarthatóság Új CBA – KEOP 2007-13

20 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Jövedelemtermelő projektek esetén  a támogatás (EU + központi költségvetés) maximuma 70-85%  saját erő mértéke: legalább 15-30% Maximális uniós támogatás esetén a projekt pénzügyi fenntarthatósága megkérdőjelezhető  A pénzügyi fenntarthatóság érdekében be kell építeni a közszolgáltatói díjakba a létrejövő eszközök amortizációjának, pótlási szükségletének ellenértékét  Nő a Kedvezményezett által biztosítandó saját forrás összege Pénzügyi fenntarthatóság Új CBA – KEOP 2007-13

21 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Kedvezményezettek (javarészt önkormányzatok) saját forrás finanszírozásának lehetséges összetevői: -Önerő: kedvezményezett saját, likvid pénzeszközei -Idegen forrás: hitel, kötvény, magántőke bevonása * * * Mivel a potenciális kedvezményezett  önkormányzatok nagy része meglévő kötelezettségei miatt már nem, vagy csak korlátozottan hitelképes,  a Társulások pedig csak a tagönkormányzatok kezességvállalásával vehetnek fel hitelt/bocsáthatnak ki kötvényt, ezért a magántőke bevonása a jövedelemtermelő KEOP projektek saját erejének finanszírozásába hosszú távon elengedhetetlennek látszik Finanszírozási probléma

22 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Magántőke bevonásának feltételei Megfelelő kiválasztási eljárás lefolytatása az uniós támogatással megvalósuló eszközök potenciális üzemeltetőjére vonatkozóan Hulladékgazdálkodás 224/2004 Korm.rendelet + Kbt. alapján  közbeszerzés Víziközmű Vgtv. + Koncessziós tv. alapján  koncessziós pályázat Vagyonkezelés (bármelyikre, szabadon választható) Ötv. alapján  nyílt pályázati eljárás

23 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Kivételek (közszolgáltatási jog átengedése versenyeztetés nélkül): Hulladékgazdálkodás Kbt. 2/A § Víziközmű Vgtv. 9. § (2) d) - e) Vagyonkezelés (bármelyikre, szabadon választható) Ötv. 80/A § (5), (6) Rekonstrukció, bővítés 16/2006 együttes rendelet 25. § (5) Magántőke bevonásának feltételei

24 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KSz szerepe az üzemeltetés kapcsán  Vonatkozó jogszabály-alkotási folyamatokban való részvétel (gyakorlati szempontok érvényesítése)  14/2004 együttes rendelet (2000-2006 időszak projektjei)  16/2006 MeHVM-PM rendelet (KEOP projektek)  készülő Víziközmű törvény stb.  Folyamatos szakértői tanácsadás a projektek jelenlegi és potenciális kedvezményezettjei számára  Mintadokumentációk készítése: –Közfeladat-ellátási szerződésminta –Társulási szerződésminta –Vagyonkezelői szerződésminta –Önerő-finanszírozási segédlet

25 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Magántőke bevonásának kockázatai  A legdrágább finanszírozási mód  Az önkormányzatok által felvehető hiteleknél jóval magasabb elvárt hozam  Magánbefektető elvárt hozamának kitermelése a közszolgáltatói díjból tovább növeli a lakosság terheit adott közszolgáltatás vonatkozásában – „affordability” probléma  Szerződéses (PPP) gyakorlat aszimmetriája a magántőke javára - adott esetben kiszolgáltatottá válhat a Kedvezményezett önkormányzat  Pénzügyi és szakmai kontroll csökken az önkormányzat oldalán

26 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság  Sok esetben az egyetlen megoldás adott beruházás sikeres megvalósítására (amennyiben a kedvezményezett önkormányzat és vagy Társulás nem rendelkezik elegendő önerővel és további hitelfelvételre már nem jogosult)  Megfelelő szerződés és megfelelő szakmai befektető esetén biztosított lesz  a létrejött eszközök költség-hatékony működtetése,  a szolgáltatás magas színvonalú szakmai minősége  Az üzemeltetéssel kapcsolatos kockázatok javarésze a magánbefektetőt terheli, úgy mint:  a díjhátralékok és  a kereslet változásának kockázata. Magántőke bevonásának előnyei

27 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Összefoglalás  A jelenlegi 7 éves uniós költségvetési ciklusban (2007-13) mintegy 1.500-1.600 mrd Ft értékű környezetvédelmi beruházás indul el Magyarországon  A szükséges saját erő mértéke csupán a jövedelemtermelő ágazatokban eléri a 300 mrd Ft-ot  A magántőke bevonása a projektek finanszírozásába hosszú távon feltétlenül szükséges  A sikeres konstrukciók kialakítása mindkét szektor (köz- és magán) együttes érdeke… …ehhez kíván hozzájárulni a KvVM Fejlesztési Igazgatósága is szakmai tanácsadással, tudástranszferrel.

28 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Köszönöm a figyelmet! www.fi.kvvm.hu www.nfu.gov.hu


Letölteni ppt "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Az uniós környezetvédelmi pályázatok önerő számítása, üzemeltetési feltételek 2007-13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések