Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A 101 pályaszámú kocsi hajtott tengelyeinek száma..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A 101 pályaszámú kocsi hajtott tengelyeinek száma.."— Előadás másolata:

1 1. A 101 pályaszámú kocsi hajtott tengelyeinek száma..
2db. b 3db. c 4db. 1 1

2 2. A 101 pályaszámú kocsi hajtott tengelyeinek csapágyazás…
Önbeálló görgős. b Mélyhornyú golyós csapágy. c Bronz perselyes sikló csapágy. 2 2

3 3. A 101 pályaszámú kocsi alváza …
hegesztett kivitelű, csavart rugókkal és olajos lengés csillapítóval. b szegecselt kivitelű, köteges laprugókkal, hordrugókengyelekkel és görgőkkel c hegesztett kivitelű, köteges laprugókkal, hordrugókengyelekkel és görgőkkel 3 3

4 4. A 101 pályaszámú kocsi üzemi fékrendszere….
rugóerő tárolós fék. b solonoidfék rendszerű. c Böcker rendszerű légfék. 4 4

5 5. Nyomáscsökkentő feladata
A nyomáscsökkentő feladata a levegőnek az ajtó működtető léghengereihez és a fékhengerhez való odavezetése. b A nyomáscsökkentő feladata a nagyobb nyomást kisebb állandó nyomásra történő csökkentése, 5,5 bar-ról ajtók léghengereihez: 2,5 bar, fékhengerek: 1,5 bar. c A nyomáscsökkentő feladata a kisebb nyomást állandó nagyobb nyomásra történő növelése, 5 5

6 6. Biztonsági szelep feladata, működése..
A légtartályból a levegőt nem engedi a kompresszor irányába, súlyérzékeléssel működik b A túlnyomást elengedése a főlégtartályból, pl: a kompresszor kapcsolója nem állítaná le a kompresszort, állandóan termelne. A beállított rugóerőt győzi le a túlnyomás és a szabadba engedi a levegőt. c A túlnyomást elengedése a főlégtartályból, a fékhenger irányába. Működése a túlnyomást a fékhengerbe engedi és megállítja a járművet. 6 6

7 7. Mekkora feszültségről üzemel az 101 – es
7. Mekkora feszültségről üzemel az 101 – es pályaszámú motorkocsi légsűrítője? a 600 V DC b 380 V AC c 400V AC 7 7

8 8. Kézifék feladata? a Álló helyzetben rögzíti mind a négy tengelyt. Fékhiba setén kisegítőfékként is lehet használni, de ilyenkor a jármű meglaposodik. Csatolásnál a finom rájárást biztosít a jármű részére. b Álló helyzetben a jármű rögzítése. Fékhiba setén kisegítőfékként is lehet használni. Csatolásnál a finom rájárást biztosít a jármű részére. c Álló helyzetben a hajtott kerékpárokat rögzíti. Fékhiba setén kisegítőfékként is lehet használni, hisz a sínféket is működteti. Csatolásnál a finom rájárást biztosít a jármű részére. 8 8

9 9. Tartalék vágányon lehúzott áramszedő
9. Tartalék vágányon lehúzott áramszedő esetén a kézifékkel történő rögzítés… a a jármű mindkét vezetőfülkéjében lévő kéziféket ütközésig be kell tekerni a jármű elhagyása előtt. b a jármű „A” vezetőfülkéjében kell behúzni a kéziféket, mivel egyenes pályán áll. c a járművezetését befejező vezetőfülkében lévő kézifék betekerésével kell rögzíteni a járművet. 9 9

10 10. A 303 pályaszámú sin szállító kocsi csak a …
508 pályaszámú kocsival csatolva közlekedtethető. b 101 pályaszámú üzemi kocsival csatolva közlekedtethető. c 1884 pályaszámú kocsival csatolva közlekedtethető 10 10

11 11. A sin szállító szerelvény megengedett
11. A sin szállító szerelvény megengedett legnagyobb sebessége tolt menetben … a 5 Km/ó b 10 Km/ó c 20 Km/ó 11 11

12 12. A sin szállító szerelvény léghálózatának
12. A sin szállító szerelvény léghálózatának megengedett legnagyobb üzemi nyomása … a 5,2 bar. b 3,2 bar. c 5,3 bar. 12 12

13 13. A 1884 – 1984 pályaszámú ikerkocsi hossza ütközőtől ütközőig…
20280 mm. b 21060 mm. c 32040 mm. 13 13

14 14. A 1884 – 1984 pályaszámú ikerkocsi hord műve…
hegesztett kivitelű, köteges laprugókkal, hordrugó kengyelekkel és görgőkkel. b A3 típusú lemezes hord rugók, láncszemes felfüggesztéssel. c csavart rugókkal és olajos lengés csillapítóval. 14 14

15 15. A 1884 – 1984 pályaszámú ikerkocsik..
Mindkét kocsiszekrény tetején kengyeles áramszedő helyezkedik el, Fischer-féle csúszó lemezzel ellátva. b Mindkét kocsiszekrény tetején kengyeles pantográf áramszedő helyezkedik el, Fischer-féle csúszó lemezzel ellátva. c Érzékeny a haladási irányra, csak a vezetett kocsi áramszedője engedhető fel. 15 15

16 16. Mi a feladata a menetszabályzó reteszelésének?
A menetirány kiválasztása, vontatómotor selejtezés esetén csak a páros fokozat történő szabályzókar működtetés engedélyezés. b Irányváltás, Vontatómotor selejtezés. c A menetirány kiválasztása, vontatómotor selejtezés esetén csak a sorsfokozatig történő szabályzókar működtetés engedélyezés. 16 16

17 17. Áramszedő feladata? a Menetközben az áramszedő folyamatosan hozzáér a felsővezetékhez, követi annak magasság változásait. Folyamatosan továbbítja a felsővezetéki egyenáramot a jármű részére. b Menetközben az áramszedő folyamatosan koptatja a felsővezetéket, Folyamatosan továbbítja a felsővezetéki váltakozó áramú energiát a jármű részére. c Menetközben az áramszedő folyamatosan hozzáér a felsővezetékhez, követi annak magasság változásait. Folyamatosan továbbítja a felsővezetéki váltakozó áramot a jármű részére. 17 17

18 18. Áramszedő kötél feladata
Az áramszedő kötéllel lehet az áramszedőt felemelni, lehúzni. A rugóerő biztosítja, hogy az áramszedő midig 100 N erővel nyomja a felsővezetéket. Felengedéskor a kötélt gyorsan engedjük, hogy az áramszedő rövididő alatt érje el a felsővezetéket. b Az áramszedő kötéllel lehet az áramszedőt lehúzni, felengedni. Lehúzáskor az áramszedő rugóerejét le kell győzni. A rugóerő biztosítja, hogy az áramszedő midig 70 N erővel nyomja a felsővezetéket. Felengedéskor a kötélt lassan engedjük, hogy a rugóerő hirtelen ne csapja a felsővezetéknek a szedőt. c Az áramszedő kötéllel lehet az áramszedőt lehúzni, felengedni. Lehúzáskor az áramszedő rugóerejét le kell győzni. A rugóerő biztosítja, hogy az áramszedő midig 50 N erővel nyomja a felsővezetéket. Felengedéskor a kötélt úgy kell megkötni, hogy egy bizonyos magasságfölé ne emelkedhessen az áramszedő. 18 18

19 19. Felsővezetéki szakaszigetelő feladata, alatta történő áthaladási előírás:
A 600 V-os betáplálások szétválasztására, szakaszolására szolgál. A szakaszszigetelő előtt a visszatápláló fékezést meg kell szüntetni és gördülve kell alatta áthaladni. A szakaszszigetelő alatt az áramszedőnek megállni nem szabad mivel feszültség mentes, alatta nem lehet elindulni. b A 600 V-os betáplálások szétválasztására, szakaszolására szolgál. A szakaszszigetelő előtt a vontatási áramot ki kell kapcsolni és gördülve kell alatta áthaladni. A szakaszszigetelő alatt az áramszedőnek megállni nem szabad mivel feszültség mentes, alatta nem lehet elindulni. c A 600 V-os betáplálások szétválasztására, szakaszolására szolgál. A szakaszszigetelő előtt a vontatási áramot ki kell kapcsolni és gördülve kell alatta áthaladni. A szakaszszigetelő alatt történő megállás esetén, csak vezetőfülke cserével lehet megmozdulni. 19 19

20 20. Áramszedő törés esetén történő eljárás.
Áramszedő törés esetén a túláramkapcsolót ki kell kapcsolni, az utasok leszállítása után a vezetett helytől függő vontatómotort le kell selejtezni és után csökkentett sebességgel a kocsiszínbe kell vonulni. b Áramszedő törés esetén a főkapcsolót ki kell kapcsolni, amennyiben látható, hogy az áramszedő bármely része érintkezik a felsővezetékkel, akkor utasok nélkül a kocsiszínbe kell vinni a járművet. c Áramszedő törés esetén a túláramkapcsolót (OG) ki kell kapcsolni, a szedőt le kell húzni. Fel kell készülni a tolásra. Műszaki szakszemélyzetnek a szedőt le kell kötöznie, kocsiszínbe kell vonulni. 20 20

21 21. Túlfeszültség levezető feladata?
A túlfeszültség levezető a légköri túlfeszültségek levezetésére szolgál (pl.: villámcsapás), a kocsi testen keresztül a sínbe vezeti a létrejött energiát. Működése után meg kell várni amíg a kondenzátorok kisülnek, csak utána folytatható a forgalom. b A túlfeszültség levezető a légköri túlfeszültségek levezetésére szolgál (pl.: villámcsapás), a kocsi testen keresztül a sínbe vezeti a létrejött energiát. Működése esetén tönkre szokott menni, ekkor a járművel nem lehet tovább haladni, az áramszedőt le kell húzni. c A túlfeszültség levezető a légköri túlfeszültségek levezetésére szolgál (pl.: villámcsapás), külön vezetéken keresztül a sínbe vezeti az energiát és a főkapcsolót kikapcsolja. A főkapcsoló visszakapcsolásával a forgalom folytatható 21 21

22 22. Sínfékek darabszáma, kapcsolásuk, működtető feszültségük.
Sinfékek ezeken a járműveken nincsenek. b Futóművenként 2 db található, összesen 4 db van. Futóművenként párhuzamosan vannak kapcsolva és akkumulátor feszültségről működnek, így 24 V-ot kap egy darab sínfék. c Futóművenként 2 db található, összesen 4 db van. Futóművenként sorba vannak kapcsolva és felsővezetéki feszültségről működnek, így 300 V-ot kap egy darab sínfék. 22 22

23 23. Mi a teendője ha az 1884-1984psz. szerelvény szakaszszigetelő alatt áll meg?
Megvárom a követő szerelvényt, csatolást hajtunk végre és a szakasz alól kitoljuk. b Átmegyek a másik vezető állásba és megpróbálok alóla kimenni. c A szerelvény rögzítése után szedőt lehúzom, a szerelvény másik vezetőállásában a szedőt felengedem és annyira elmegyek a szakasztól hogy biztonságosan már átlehessen haladni. 23 23

24 24. Miből fogom tudni, hogy a felsővezetékben ismételten van feszültség, egy áram szünet után?
Hallom hogy a generátor megindul, ami 600V-os feszültségről működik. b Látom, hogy szemből jönnek a járművek,ha csak nem én vagyok az utolsó járat, mert akkor sehonnan. c Utastéri világítást felkapcsolom vagy a levegőt annyira elengedem hogy a kompresszor be induljon amikor feszültség ismételten lesz a felsővezetékben. 24 24

25 25. Ismertesse a villamos indítását és sebesség szabályozását.
A BT típusú menet-szabályzókart menetállásba húzom. Fokozatonként emelem a sorba kapcsolt vontatómotorra jutó feszültséget az ellenállások értékének csökkentésével. A soros – párhuzamos kapcsolatban kivárok és utána fokozatosan növelem a párhozamosan kapcsolt motorok feszültségét a sebesség igénynek megfelelően. b A CS37 típusú menet-szabályzókart menetállásba húzom. Fokozatonként emelem a párhuzamosan kapcsolt vontatómotorra jutó feszültséget az ellenállások értékének csökkentésével. A fokozatkapcsolót gyorsan mozgatom ne hogy a kontaktork beégjenek és a kívánt sebességet hamar el tudjam érni. c A CS37 típusú menet-szabályzókart kis rántásokkal határozottan kapcsolom felfelé, hogy a rugóerő a kontaktorokat gyorsan kapcsolja ki-be. Így a körtűz nem tud kialakulni. 25 25

26 26. Mi értünk kifuttatáson?
A menetkapcsoló féküzemében kis lassulással fékezünk, hogy a felsővezetéki energia visszatáplálás minél tovább tartson és így hosszan fut a jármű. b Pályaív előtt lekapcsolom a járművet és hagyom, hogy az ív fogja meg a járművet és lassítsa le az engedélyezett sebességre és így kifusson. c A menetkapcsoló kapcsolásával elérjük a járműre engedélyezett sebességet és „0-ra” kapcsolunk vissza. Hagyjuk hogy a járműben felhalmozódott mozgásenergia vigye a kocsit. A sebességigénynek megfelelően lehet ismételni, gyorsít –kifutat. 26 26

27 Ismertesse a vontatómotor kapcsolási módját az 1884-1984psz járműszerelvénynél?
Induláskor a vontatómotorok sorba vannak kapcsolva. Kisfeszültség – nagyindító áram. Az indító ellenállások kikapcsolása után a vontatómotorra jutó feszültséget a párhuzamos kapcsolással és ellenállások kiiktatásával tudjuk tovább növelni, így nő a fordulatszám. b A vonatató motorokat lehet egyesével kapcsolni a terhelés, vagy a selejtezés igényének megfelelően. I-es vontatómotorral indulunk és nagyobb sebesség elérésekor kapcsoljuk a II-es motort. c A vontatómotorokat induláskor párhuzamosan kapcsoljuk. A sebesség növeléssel sorba köthetjük őket. Így egy vegyes keresztbe kapcsolást tudunk végezni. 27 27

28 28. Hogyan működik a jelzőharang?
Egy kapcsoló közbeiktatásával 24V-ról. b Sűrített levegővel egy kis nyomású szelep közbeiktatásával. c Kézzel a jelzőharangra megnyomásával. 28 28

29 29. Ismertesse az utastér világítást.
Az utastér világítás 600 V felsővezetéki feszültségről történik. A főkapcsoló felkapcsolás után a kocsi részekben külön lehet szakaszolni a világítást. Egy körre rezista izzó sorba van kötve. b Az utastér világítás 24 V akkumulátor feszültségről történik. A vezetőfülkében lévő főkapcsoló felkapcsolás után a kocsi részekben (A,B,C) külön lehet szakaszolni a világítást. c Az utastér világítás 24V / 240 V feszültségről történik, neoncsövekkel. A vezetőfülkében lévő főkapcsolóval lehet ki-be kapcsolni a világítást. 29 29

30 30. Az indításjelző működése, mikor fog megszűnni?
Húzószíjas kalauz csengő, megszűnése mikor csengő megáll. b A menetkapcsoló rögzítő fokozatra húzása esetén. c A menetkapcsoló soros fokozatára kapcsolása esetén. 30 30

31 Helytelen válasz 31

32 Vége a gyakorlásnak


Letölteni ppt "1. A 101 pályaszámú kocsi hajtott tengelyeinek száma.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések