Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intelligens tervezés: vita, vagy a szintézis lehetősége? István Tasi Unified Theories Conference 18th May 2008 Intelligent Design: Debate or a Possibility.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intelligens tervezés: vita, vagy a szintézis lehetősége? István Tasi Unified Theories Conference 18th May 2008 Intelligent Design: Debate or a Possibility."— Előadás másolata:

1

2 Intelligens tervezés: vita, vagy a szintézis lehetősége? István Tasi Unified Theories Conference 18th May 2008 Intelligent Design: Debate or a Possibility for Synthesis?

3 Overview / Áttekintés The ID Movement Complex question Is it Science? Pluralistic Science ID: Interface Area Az IT mozgalma Bonyolult kérdés Tudomány ez? Pluralista tudomány IT: határfelület

4 Definition / Meghatározás …certain features of the universe and of living things are best explained by an intelligent cause, not an undirected process such as natural selection. …az univerzum és az élőlények egyes jellegzetességeit egy intelligens okkal lehet megmagyarázni, nem pedig olyan irányítatlan természeti folyamatokkal, mint a természetes szelekció.

5 The Modern Design Theory A modern tervezéselméletről Proposed by scientists and philosopher of scientists from 1970. Természettudósok és tudományfilozófusok dolgozták ki az 1970-es évektől. Based on physics, information theory, biochemistry and other sciences. Alapját a fizika, a csillagászat, az információelmélet, a biokémia és más társtudományok felfedezései képezik.

6 Alternative branch of science. Az ezredfordulóra világméretű alternatív tudományos irányzat. Scientific argumentation. Érvrendszere teljesen tudományos. Megválaszolja az evolúciós gondolkodással nem megválaszolható kérdéseket. Answers unexplained phenomena. The Modern Design Theory A modern tervezéselméletről

7 William Dembski mathematician Michael Behe biochemist Phillip Johnson lawyer JonathanWellsbiologist Stephen C. Meyer philosopher of science

8

9 History and arguments Történet és érvek

10 Complexity: The Central Question Komplexitás: a központi kérdés

11 „Ha be lehetne bizonyítani, hogy van olyan bonyolult szerv, amely nem képződhetett számos, egymásra következő, csekély módosulás révén, akkor az én elméletem teljesen megdőlne.” „If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down.”

12 The mistery of the E. coli bacteria Az E. coli baktérium misztériuma

13 A baktérium ostorának hajtómotorja The Motor of the Bacterial Flagella

14 Construction / A motor felépítése 40 protein / fehérje 25 nanometer

15

16

17 The moment of honesty „All of us who study the origin of life find that the more we look into it, the more we feel that it is too complex to have evolved anywhere..” (Harold Urey, Nobel Prize winning chemist) But, we believe as an article of faith that life evolved from dead matter on this planet. It is just that its complexity is so great, it is hard for us to imagine that it did.” (Harold Urey, Nobel Prize winning chemist)

18 Egy őszinte pillanat „Mi, akik az élet eredetét tanulmányozzuk, minél többet vizsgálódunk, annál inkább úgy érezzük, túl bonyolult ahhoz, hogy bárhol kifejlődhetett volna. Valamennyien hittételként hiszünk abban, hogy az élet az élettelen anyagból alakult ki ezen a bolygón. De az élet annyira bonyolult, hogy nehezen képzelhető el, tényleg így történt.” (Harold Urey, Nobel-díjas fizikus és kémikus)

19 Az élet eredetéről A lehetetlenségig valószínűtlen a DNS molekula és a fehérjék spontán megjelenése. A materialista elméletek nem képesek részletesen számot adni sem a sejtalkotók, sem az információ, sem az információ-átviteli mechanizmus eredetéről. „Információ nem jöhet létre véletlenül, hanem mindig tudatos közlőtől származik.”

20 Controversial reception Viharos fogadtatás

21 Scientific and social issue Tudományos és társadalmi vitatéma

22 Is this approach scientific? Tudományos ez a megközelítés? If… / Ha… Based on observation Megfigyeléseken alapszik Testable / Tesztelhető Falsifiable / Falszifikálható Makes predictions / Predikciókra képes Refers only to natural causes (?) Csak természeti okokra hivatkozik (?)

23 Methodological materialism Módszertani materializmus Hidden philosophical supposition of the contemporary science. A kortárs tudomány hallgatólagos filozófiai előfeltételezése. „We can explain everything by material causes and effects.” „Minden megmagyarázható anyagi okok eredményeként”.

24 Four Possible Way for the Transcendence 1. Deism 2. Theistic evolution 3. Intervention 4. Parallel design

25 Is it possible…? Monolitic science Monolitikus tudomány CHANGE Pluralistic science Pluralista tudomány

26 Towards an Unbiased Philosophy of Science Az előítéletmentes tudományfilozófia felé  Parallel, equivalent methodological views. Párhuzamos, egyenértékű módszertani látásmódok.  Accepting the possibility of non-material causes regarding origin questions. A nem anyagi okok lehetőségének elfogadása az eredetkérdések tekintetében.

27 Science, education Tudomány, oktatás

28 Contribution to the Dialogue of Science and Religions Hozzájárulás a tudomány és vallás párbeszédéhez

29 Creation stories Who, how and why created the life and the universe? Ki, hogyan és miért teremtette az életet és az univerzumot?

30 Materialistic ideas about origin questions Scientific formulation of the design theory Religious concepts of creation Materialista elméletek az eredetről A tervezettség tudományos megfogalmazása Vallásos teremtési koncepciók

31 Thank you very much for your kind attention. Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Intelligens tervezés: vita, vagy a szintézis lehetősége? István Tasi Unified Theories Conference 18th May 2008 Intelligent Design: Debate or a Possibility."

Hasonló előadás


Google Hirdetések