Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Falusi turizmus Sigora Irma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Falusi turizmus Sigora Irma."— Előadás másolata:

1 Falusi turizmus Sigora Irma

2 vállalkozásfejlesztési, munkaerő-piaci szolgáltatások pályázatkészítés
Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítva 1991 Közhasznú alapítvány vállalkozásfejlesztési, munkaerő-piaci szolgáltatások pályázatkészítés rendezvényszervezés vállalkozások finanszírozása Célcsoport mikro-, kis- és középvállalkozások civil szervezetek intézmények munkanélküliek, magánszemélyek, akik vállalkozókká válnak

3 a vidékfejlesztési miniszter 44/2011. (V. 26
a vidékfejlesztési miniszter /2011. (V. 26.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉHEZ től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

4 Alapfogalmak agroturizmus agroturisztikai szolgáltatás
mezőgazdasági területhez vagy mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó falusi turizmus agroturisztikai szolgáltatás szálláshely-szolgáltatáshoz nem kötődő, a helyi, vagy saját népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek, termékek bemutatása a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben, a gazdaság területén a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra, valamint értékesítésre a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása

5 egyéb szálláshely erdei turizmus
szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a szálloda, a panzió, a kemping, az üdülőház és a közösségi szálláshely fogalma alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat erdei turizmus a természetjáró turizmusnak az a válfaja, amely erdei területeken a természeti javak ingyenes igénybevételére, illetve ellenértékes hasznosítására, turistautak, tanösvények és a természet megfigyelésére épül

6 lovas turisztikai szolgáltatás
konferenciaturizmus üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vállalati, vagy szakmai konferencián, szimpóziumon, kerekasztalon, tudományos tanácskozáson, találkozón, rendezvényen való részvételhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb, nem turisztikai tevékenységek összessége lovas turisztikai szolgáltatás a lovaglás és a hajtás közül a lovagoltatáshoz, lovas oktatáshoz, lovas terápiához, terep- vagy túralovagláshoz, fogatoztatáshoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatás rekreációs szolgáltatás az aktív szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó, az egészségmegőrzést célul kitűző szolgáltatás

7 vadászturizmus vízi turizmus
a turizmusnak az a formája, amelynek elsődleges célja a vad elejtése által a résztvevő számára történő élményszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó helyben nyújtott kiegészítő szolgáltatások vízi turizmus olyan szabadidős tevékenység, amelyet vízben, vízen végeznek; az aktív turizmus egy formája, amely során a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása hazánk álló és folyóvizein, kivéve a fürdőmedencék, fürdőházak és a hozzájuk kapcsolódó különböző wellness szolgáltatásokat

8 Mire pályázhatunk? Szálláshelyhez kötődő Szálláshelyhez nem kötődő
falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, a már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez Szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez lovas turisztikai szolgáltatáshoz vadászturizmushoz erdei turizmushoz horgászturizmushoz vízi turizmushoz borturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez

9 Mire nem pályázhatunk? termőföld ingatlan, valamint élő állat vásárlásához, ingatlan bérleti díjához gondnoki lakásnak, az ügyfél saját maga által használt lakrészének megépítéséhez, felújításához, eszköz, berendezés beszerzéséhez bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzéséhez melegkonyhás vendéglátóhelyhez, élelmiszeripari gépek beszerzéséhez konferenciaturizmushoz lóversenypálya építéséhez, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények létrehozáshoz, fejlesztéséhez falumegújításra és fejlesztésre, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, a vidéki örökség megőrzéséhez, fejlesztéshez, közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére természetet és környezetet károsító sportturisztikai tevékenységre, így különösen terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás valamint

10 Mennyire pályázhatunk?
Az ÚMVP alapján a támogatásra fordítható éves keretösszeg 4 milliárd Ft. A támogatás mértéke, ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb forint vagy a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb forint nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb forint.

11 Kik pályázhatnak? természetes személy
mikro-, kis-, vagy középvállalkozás a települési /kisebbségi önkormányzat önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás a nonprofit szervezet kiegészítő támogatásra jogosult egyházi jogi személy

12 Kötelezettségek! Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig a meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek az étkeztetés, a szabadidős sport vagy a rekreációs szolgáltatás, a vezetett túrázási lehetőség és a természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása közül legalább kétféle szolgáltatást nyújtani, amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható a szolgáltatásokról nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza legalább a nyújtott szolgáltatás megnevezését, a vendég szolgáltatáson való részvételének időpontját és időtartamát, valamint a szolgáltatást igénybevevő vendég nevét és aláírását az agroturisztikai szolgáltató tevékenységek valamelyikét végezni

13 a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni
vadászati jogosultsággal rendelkezni, tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez (helyi Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez, területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék, vagy nemzetközi, vagy nemzeti védjegy vagy minősítési rendszerhez) falusi vagy egyéb szálláshely esetén üzemeltetési engedéllyel rendelkezni

14 Feltételek A támogatás igénybevételének feltétele, hogy – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m2 legyen. A falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztéssel – ideértve a bővítést és a felújítást is – kialakított szálláshely legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezzen saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönüljön összkomfortos legyen területén ne működjön más típusú szálláshely, kivéve a sátorozó helyet új szálláshely létesítése esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen

15 Pályázás 2011-től évente július 1. és augusztus 1. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a támogatási kérelmet postai, vagy az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani

16 A támogatási kérelemhez, építési beruházások esetén mellékelni kell:
ha a beruházás építési engedélyköteles az ügyfél nevére szóló építési engedélyt, vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról az ügyfél nevére szóló építési engedély részeként engedélyezett, vagy engedélyezésre benyújtott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok, méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzését ha a beruházás nem építési engedélyköteles az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles

17 Vállalkozások fejlesztése

18 a vidékfejlesztési miniszter 3/2011. (IV. 28
a vidékfejlesztési miniszter 3/2011. (IV. 28.) VM rendelete (A MVH 87/2011. (VI.3.) számú közleménye) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

19 Alapfogalmak gazdaságon kívül végzett tevékenység
olyan tevékenység, amely független az ügyfél mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettől és a mezőgazdasági hasznosítású épületeitől Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése

20 tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése földgázvezeték, távhő vezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése út és parkoló építés vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések és kiépítésük (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására)

21 Mire pályázhatunk? mikrovállalkozások megkezdett vagy, tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, a meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre (a tervezett tevékenység esetén a tevékenyégnek legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig azt fel kell vennie) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközökre, berendezésekre, technológiákra

22 csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztéshez kapcsolódó építési munkákra, új épület, építmény kialakítására csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése eszközként elszámolható a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértékére Az ügyfél a támogatási kérelmében a támogatható tevékenységei közül legfeljebb három tevékenységet jelölhet meg!

23 Mire nem pályázhatunk? motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezeknek az eszközöknek a tárolását, javítását, forgalmazását érintő beruházásokhoz a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez termőföld és ingatlan vásárlásához ingatlan bérleti díjához élő állat vásárlásához szálláshely-szolgáltatás

24 Mennyire pályázhatunk?
az e rendelet keretében az ÚMVP alapján a támogatás nyújtására fordítható éves keretösszeg 7 Mrd. Ft. a támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb Ft. egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb Ft. ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb Ft. minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb Ft. támogatás igényelhető

25 Kik pályázhatnak? működő mikrovállalkozás induló mikrovállalkozás
természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, tevékenységét főállásban maga végzi

26 Egyéb feltételek ha a kérelem a településlista települései közül többet is érint, az ügyfélnek valamely településen, vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtásakor lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik a pályázati célokat az ügyfél együttműködésben is megvalósíthatja az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart

27 Pályázás 2011-től évente június 15. és július15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, meghatározott adattartalmú formanyomtatványon Ha az ügyfél bármelyik dokumentumot határidőn belül nem, vagy csak hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye

28 Telephelyfejlesztés

29 A pályázat célja „A” Beruházási típusú fejlesztés KKV-k részére
a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett „A” Beruházási típusú fejlesztés KKV-k részére „B” Nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére

30 Kik pályázhatnak? „A” részcéljára kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások „B” részcélra - az adott régió bármelyik településén megvalósítható a pályázati projekt -, ha mikrovállalkozás, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt a pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve a jogszabályokban tiltott tevékenységeket (pl.: ANNEX 1)

31 Mire pályázhatunk? „B” részcél esetén
a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű) projekt előkészítés a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület bérlése a pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése – bérköltség formájában

32 Az építési költségek alatt kell érteni
komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás falkutatás, egyéb örökségvédelmi előkészítési tevékenység, irtási munkák tényfeltárás, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, tereprendezés, talajmunka költsége bontás, törmelék elhordás költsége termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának, felújításának költsége (ideértve deponálás, takarítás, építéshez szükséges ideiglenes létesítmények, kútfúrás, kútépítés) technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.) költsége a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költsége akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák) költsége az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége.

33 Az infrastrukturális beruházások alatt kell érteni
a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségeket ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat, gázhálózat, gázfogadó állomás őrző-védelmi hálózat távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító hulladékkezelő átereszek, vízi létesítmények informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók parkosítás, kertépítés vasúti vágány vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj) a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés

34 Eszközbeszerzés alatt kell érteni
a működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához szükséges új, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök beszerzése a tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva) az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül

35 Bérköltség alatt kell érteni
a pályázónál a projekt keretében vállalt teremtett munkahelyeken foglalkoztatottaknak ténylegesen fizetendő teljes bérköltség, amely a következőket foglalja magába: az adózás előtti bruttó bér a kötelező járulékok, mint például a tb. járulék maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső bérköltség elszámolására van lehetőség Bérleti díj (kizárólag a „B” részcél esetén elszámolható) alatt kell érteni a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épületek - a maximum 24 havi megvalósítási időszakra eső - bérleti díját

36 Nem támogatott, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása könyvvizsgálat Nem pályázhat aki/amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel aki/amely a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés alá tartozik

37 Baranya Megyei Vállalkozói Központ 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.
72/ 

38 Köszönöm a megtisztelő figyelmet, várom kérdéseiteket!


Letölteni ppt "Falusi turizmus Sigora Irma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések