Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők ellátásainak átalakítása Jogszabály helyek ▫ 2011. évi CXCI. törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők ellátásainak átalakítása Jogszabály helyek ▫ 2011. évi CXCI. törvény."— Előadás másolata:

1 Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők ellátásainak átalakítása Jogszabály helyek ▫ évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról; ▫ évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról; ▫ 327/2011. (XII. 29.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról; ▫ /2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról. 1

2 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.

3 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ A december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt december 31-ig betöltő - azaz az január 1-ét megelőzően született - személy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját január 1-jétől öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

4 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ A december 31-én a) I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban, d) átmeneti járadékban részesülő személy ellátását január 1-től - rokkantsági ellátásként kell továbbfolyósítani. [de, a rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha kereső tevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (csak a július 1-jét követően szerzett jövedelmeknél!)]

5 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ A december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz december 31-ét követően született - személyek ellátását január 1-jétől rehabilitációs ellátásként (változatlan összeggel) kell továbbfolyósítani.

6 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
[A január 1-től jogszabály erejénél fogva átalakított rehabilitációs ellátás - kereső tevékenységre tekintettel – nem kerül megszüntetésre (de a kereseti korlátok maradtak). Az új igénylő, a soros felülvizsgálatra kerülő, illetve március 31-ét követően felülvizsgálatot igénylő személy komplex minősítés során megállapított rehabilitációs ellátása mellett nem lehet kereső tevékenységet folytatni (a kereső tevékenység ideje alatt az ellátás szünetel!)]

7 A 2011. évi CXCI. törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései
▫ A december 31-én rokkantsági-, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő azon személyek, akiknek az ellátását a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló évi 10. törvényerejű rendelet alapján állapították meg - az e törvény szerinti rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás megszüntetését követően - szolgálati járandóság megállapítását kérheti, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje december 31-én eléri a 25 évet, beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt is.

8 A 2011. évi CXCI. törvény által az ellátórendszer átalakításában nem érintettek
Az ellátórendszer átalakítása nem érinti a december 31-én a) a rehabilitációs járadékban (a rehabilitációs járadék kerül továbbfolyósításra), b) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában (2012. január 1-jétől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991.(II.9.) Korm. rendelet alapján bányászok egészségkárosodási járadékára jogosultak), c) a mezőgazdasági szövetkezeti tag munkaképtelenségi járadékában (változatlan ellátásra jogosultak) részesülő személy ellátását.

9 A 2011. évi CXCI. törvény által az ellátórendszer átalakításában nem érintettek
▫ Az ellátórendszer átalakítása nem érinti a december 31-én rehabilitációs járadékban részesülő személy ellátását. [de, a rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét, illetve a minimálbér összegét (a korlátozó szabály változatlan)]

10 A 2011. évi CXCI. törvény által az ellátórendszer átalakításában nem érintettek
▫ Az ellátórendszer átalakítása nem érinti a 2011.december 31-én a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülő személy ellátását. [de, ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, ezen összeg elérését követő hónap első napjától - a tárgyév december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig - az ellátás folyósítását szüneteltetni kell ]

11 Figyelem ! ▫ Az ellátás melletti kereső tevékenységet érintő korlátozó szabályok továbbra is élnek. ▫ Az ellátásban részesülő, keresőtevékenységet folytatók – mivel a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás nem nyugellátás – január 1-jétől nem minősülnek nyugdíjasnak; az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak.

12 Figyelem ! ▫ Az ellátórendszerben érintett azon személyek, akik keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képesek, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez március 31-éig benyújtott nyilatkozatukban kérhetik a komplex minősítés elvégzését. [ A felülvizsgálatot annak is kérnie kell, akinek korábban az állapotát véglegesen, felülvizsgálati kötelezettség nélkül minősítették.] ▫ Ha az érintett személy március 31-éig nem kéri a komplex minősítés elvégzését, a rehabilitációs ellátását – május 1. napjával – meg kell szüntetni.

13 Új minősítési kategóriák
A : rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot) B1 : foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60% közötti egészségi állapot) B2 : egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60% közötti egészségi állapot) C1 : tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50% közötti egészségi állapot) C2 : egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50% közötti egészségi állapot) D : csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (30% alatti egészségi állapot) E : egészségkárosodása jelentős, önellátásra egyáltalán nem, vagy csak részben képes (30% alatti egészségi állapot)

14 A foglalkozási rehabilitálhatóság minősítési szempontjai a komplex minősítés során
A foglalkoztatási szakértő mérlegelési szempontjai a foglalkozási rehabilitálhatóság minősítéséhez: ▫ rendszerbe (táblázatba) foglalva, 15 szempont figyelembevételével, pontrendszer alapján, ▫ az elmondottak, a rendelkezésre bocsátott és beszerezhető dokumentumok, adatok (nyilvántartások), egyéb információk, valamint az abból levont következtetések alapján, ▫ személyes feltételeinek vizsgálata (foglalkozási rehabilitálhatóságára irányuló).

15 A foglalkozási rehabilitálhatóság minősítési szempontjai a komplex minősítés során
A pontozás rendszere (3, 2, 1 pont vagy X): Adott (1-15) szempont alapján foglalkoztatási szakértő megállapítja, hogy: ▫ előreláthatóan nem akadályozzák a foglalkozási rehabilitáció folyamatának sikeres lebonyolítását, ezen szemponttal kapcsolatban nincs szükség segítésre, támogatásra, szolgáltatás igénybevételére, a foglalkozási rehabilitációját nem korlátozza: 3 pont ▫ előreláthatóan a foglalkozási rehabilitáció sikeres lebonyolításához egy szolgáltatás és/vagy egy támogatás igénybevétele szükséges és elégséges, a foglalkozási rehabilitációjához kevés segítséget, támogatást, szolgáltatást igényel: pont ▫ előreláthatóan a foglalkozási rehabilitáció sikeres lebonyolításához több szolgáltatás és támogatás igénybevétele szükséges, foglalkozási rehabilitációja csak jelentős segítséggel, támogatással, szolgáltatással valósítható meg: pont ▫ előreláthatóan a foglalkozási rehabilitáció sikeres lebonyolítása segítséggel, szolgáltatások, támogatások nyújtásával sem valósítható meg, a foglalkozási rehabilitációt megakadályozza: X [Amennyiben egyetlen szempontnál is az értékelés alapján X kerül bejelölésre, akkor a foglalkozási rehabilitáció nem javasolható.]

16 A foglalkozási rehabilitálhatóság minősítési szempontjai a komplex minősítés során
Szempontok a foglalkozási rehabilitálhatóság minősítéséhez: 1. Foglalkoztatási előzmények értékelése 2. Képzettségi, tanulmányi előzmények értékelése 3. Személyes érdeklődésének összhangja a foglalkoztatási lehetőségekkel 4. Életpálya karaktere, munkára szocializáltsága, életútjának értékelése 5. Életkora 6. Mobilitási képessége, lehetősége, lakóhely-munkahely 7. Speciális foglalkoztatási feltételek szükségessége 8. Munkahelyi terhelhetősége 9. Egyéb hátrányos helyzetű csoporthoz tartozás 10. Életmód 11. Egyéb akadályozó, korlátozó tényezők (van/nincs) 12. Meglévő, felajánlható foglalkozás munkaerő-piaci pozíciója 13 . Foglalkoztatási lehetőségek, munkáltatók 14. Térség foglalkoztatási helyzete, perspektívák 15. Foglalkoztatása esetén igénybe vehető kedvezmények, támogatások

17 A foglalkozási rehabilitálhatóság minősítési szempontjai a komplex minősítés során
Összegzés és minősítés Maximálisan elérhető pontszám: 45, ha eléri vagy meghaladja a 17 pontot, akkor a foglalkozási rehabilitáció javasolt; ha a pontszám 17-nél kevesebb, akkor a foglalkozási rehabilitáció nem javasolt; illetve , ha legalább egy szempontnál az X került megjelölésre, akkor – úgyszintén – a foglalkozási rehabilitáció nem javasolt.


Letölteni ppt "Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők ellátásainak átalakítása Jogszabály helyek ▫ 2011. évi CXCI. törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések