Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZEREPE A MEGVALÓSÍTÁS (KIVITELEZÉS) FOLYAMATÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZEREPE A MEGVALÓSÍTÁS (KIVITELEZÉS) FOLYAMATÁBAN"— Előadás másolata:

1 AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZEREPE A MEGVALÓSÍTÁS (KIVITELEZÉS) FOLYAMATÁBAN
WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS 2007. MÁRCIUS

2  1. SZAKASZ: A KEZDEMÉNYEZÉS
EMLÉKEZTETŐÜL*  1. SZAKASZ: A KEZDEMÉNYEZÉS  2. SZAKASZ: ELEMZÉS, PRE-FEASIBILITY STUDY KÉSZÍTÉSE  3. SZAKASZ: A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG FELTÉTELEI – FEASIBILITY STUDY KÉSZÍTÉSE  4. SZAKASZ: A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 5. SZAKASZ: A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA 6. SZAKASZ: KIVITELEZÉS 7. SZAKASZ: ÜZEMBE HELYEZÉS * Gyulay dr. – Hollay – Száva – Wéber: Az építész- és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában (Műegyetemi Kiadó, 1994.)

3 5. SZAKASZ: A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA
AZ ÉPÍTTETŐ DÖNTÉSE A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁ- SÁRA MEGBÍZÁS AJÁNLATI TERV KÉSZÍTÉSRE KIVITELEZŐK ELŐMINŐSÍTÉSE PIACI MARKETING VERSENY- KIÍRÁS, AJÁNLATKÉRÉS AJÁNLAT- KÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ ELŐMINŐSÍTÉSI AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSE A KIVITELEZŐI AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE AZ AJÁNLATOK ELFOGADÁSA, SZERZŐDÉS

4 6. SZAKASZ: KIVITELEZÉS / I. ÁBRA
ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉSEK TECHNOLÓGIAI SZERZŐDÉSEK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI SZERZŐDÉS PIACI MARKETING KIVITELI TERVEZÉS TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉS KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ÜZEM- SZERVEZÉS

5 6. SZAKASZ: KIVITELEZÉS / II. ÁBRA
TERVEZŐI MŰVEZETÉS KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ÜZEMSZERVEZÉS TERVVÁLTOZ- TATÁSOK ÜZEMELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉSZREJELENTÉS ÁTADÁSI TERVDOKUMEN- TÁCIÓ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTA- TÁSOK MŰSZAKI ÁTADÁS

6 7. SZAKASZ: ÜZEMBE HELYEZÉS
MŰSZAKI ÁTADÁS PRÓBAÜZEM TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK PÉNZÜGYI AKTIVÁLÁS HASZNÁLATBA- VÉTELI ENGEDÉLY

7 A MEGRENDELŐ (ÉPÍTTETŐ) ÉPÍTTETHET
KÖZPÉNZBŐL (ÁLLAMI VAGY ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL)  KÖZBESZERZÉSI FOLYAMAT, SZIGORÚ ELŐÍRÁSOK, KÜLÖN TÖRVÉNY SZERINT MAGÁNPÉNZBŐL (SAJÁT FORRÁSBÓL + ÁLTALÁBAN HITELBŐL) „SZABADKEZES VÁLLALATBA ADÁS” POLGÁRI JOGI SZABÁLYOZÁS SZERINT, LÉNYEGÉBEN A SAJÁT ÉRDEKEI ÁLTAL VEZÉRLEVE A KÜLÖNBSÉGEK ELLENÉRE A MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMAT LÉNYEGE AZONOS A SZAKMAGYAKORLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI SZERINT JÁRNAK EL A FOLYAMATBAN RÉSZT VEVŐK

8 A MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET A SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGE SZERINT LEHET
FŐVÁLLALKOZÓ  KULCSRAKÉSZ, KOMPLEX MEGVALÓSÍTÁS TELJES KÖRŰ TERVEZÉS, KIVITELEZÉS EREDMÉNYFELELŐSSÉG  MŰKÖDŐ ÜZEM GENERÁL-KIVITELEZŐ  KOMPLEX ÉPÍTÉS FELELŐSSÉG  MŰKÖDŐ HÁZ ALVÁLLALKOZÓ EGY SZAKMÁBAN ÉPÍT VAGY SZEREL ANYAGGAL, MUNKAERŐVEL EGYÜTT VÁLLALKOZIK A KIVITELI TERV KÉSZÍTŐJE IS IDE SOROLANDÓ SZÁLLÍTÓ ÜZEMBEN TERMÉKET GYÁRT ÉS ÉRTÉKESÍT NEM VÉGEZ MUNKÁT AZ ÉPÍTÉS HELYSZÍNÉN SZOLGÁLTATÓ ANYAG NÉLKÜL VÁLLALKOZIK ÉLŐMUNKÁT AD EL

9 5. SZAKASZ: A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA
AZ ÉPÍTTETŐ DÖNTÉSE A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁ- SÁRA MEGBÍZÁS AJÁNLATI TERV KÉSZÍTÉSRE KIVITELEZŐK ELŐMINŐSÍTÉSE PIACI MARKETING VERSENY- KIÍRÁS, AJÁNLATKÉRÉS AJÁNLAT- KÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ ELŐMINŐSÍTÉSI AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSE A KIVITELEZŐI AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE AZ AJÁNLATOK ELFOGADÁSA, SZERZŐDÉS

10 AZ ELŐMINŐSÍTÉS (PREKVALIFIKÁCIÓ)
MELY VÁLLALKOZÓK ALKALMASAK AZ ADOTT FELADATRA? AZ ÉPÍTTETŐ CÉLSZERŰEN MINŐSÍTI A POTENCIÁLIS AJÁNLATTEVŐKET MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK (REFERENCIÁK, MEGHATÁROZÓ SZAKEMBEREK, ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK, STB.), GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KRITÉRIUMOK (TŐKEERŐ, KORÁBBI ÉVEK FORGALMA, HITELKÉPESSÉG, LIKVIDITÁS, STB.) ALAPJÁN. TÖBB CÉG ALKOTHAT KONZORCIUMOT AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS CÉLJÁBÓL. EZT AZ ELSŐ VERSENYEZTETÉSI FÁZIST KÖVETŐEN, A PREKAVILIFIKÁCIÓS „ROSTA” EREDMÉNYEKÉNT CSAK OLYAN VÁLLALKOZÓKTÓL FOG AZ ÉPÍTTETŐ AJÁNLATOT KÉRNI, AMELYEK ALKALMASAK AZ ADOTT KIVITELEZÉSI FELADAT ELVÉGZÉSÉRE – A MÁSODIK SZAKASZBAN, AZ AJÁNALTOK VERSENYÉBEN MÁR AZ ADOTT MUNKA SZEMPONTJAI SZERINT KELL DÖNTENI

11 A VÁLLALKOZÓI AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
MI ALAPJÁN ? IGÉNYMEGFOGALMAZÁS, ENGEDÉLYEZÉSI - VAGY TENDERTERV (M=1:100, M=1:200), HELYISÉGKÖNYV, MŰSZAKI LEÍRÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS A MŰSZAKI TARTALOM PONTOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE A MŰSZAKI MEGOLDÁSOK AZONOS ÉRTÉKŰSÉGE ALTERNATÍVÁK ? ÁTTERVEZÉS ? SZAKKIVITELEZŐK KÖZREMŰKÖDÉSE (ALVÁLLALKOZÓK, SZÁLLÍTÓK, SZAKÉRTŐK, SZOLGÁLTATÓK, STB.) AZ AJÁNLATI ÁR KISZÁMÍTÁSA KIINDULÁS: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERV MÉLYSÉGE KALKULÁCIÓS EGYSÉG ? ADDITÍV MÓDON ? GLOBÁLISAN ? A KÉT MÓDSZER EGYÜTTESEN ? A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEKET TERVEZZÜK + KÖZVETETT KÖLTSÉGEK (FEDEZET) EGYÉB FELTÉTELEK A SZERZŐDÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT VÉGLEGESÍTÉSE – MI ALAPJÁN ? INFORMÁCIÓK A PROJEKTRŐL, A MEGRENDELŐRŐL PIACI INFORMÁCIÓK A VERSENYTÁRSAKRÓL AZ AJÁNLATBAN PONTOSAN KELL FOGALMAZNI ? ÉS HA NEM ?

12 AZ ÉPÍTTETŐ DÖNT A VÁLLALKOZÓI AJÁNLATRÓL
KÖZBESZERZÉS ESETÉN: ÉRTÉKELÉS KÖTÖTT SZABÁLYOK SZERINT – NYILVÁNOSSÁG, ESÉLYEGYENLŐSÉG, A VERSENY TISZTASÁGA A BENYÚJTOTT AJÁNLAT ÁLTALÁBAN NEM MÓDOSÍTHATÓ ÉRTÉKELÉS A KÖZZÉTETT SZEMPONTOK SZERINT A FOLYAMAT VÉGE: EREDMÉNYHIRDETÉS A LEGJOBB AJÁNLATRÓL  SZERZŐDÉSKÖTÉS SZABADKEZES VÁLLALATBA ADÁS ESETÉN: TÁRGYALÁSOK, AZ AJÁNLATKÉRŐ FOLYAMATOS ÉRTÉKEL, A VÁLLALKOZÓI AJÁNLAT FOLYAMATOSAN MÓDOSUL, MINDEN KÉRDÉSRE KITERJEDŐ EGYEZTETÉSEK ÉS VÁLTOZTATÁSOK (A MŰSZAKI TARTALOM IS) A FOLYAMAT VÉGE: AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSA  SZERZŐDÉSKÖTÉS

13 6/I. SZAKASZ: A KIVITELEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉSEK TECHNOLÓGIAI SZERZŐDÉSEK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI SZERZŐDÉS PIACI MARKETING KIVITELI TERVEZÉS TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉS KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ÜZEM- SZERVEZÉS

14 A VÁLLALKOZÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEK ALAPVETŐ KÉRDÉSEI
M I T ? M I L Y E N M I N Ő S É G B E N ? M I K O R R A ? M E N N Y I É R T ? M I L Y E N F I Z E T É S I F E L T É T E L E K K E L ? M I L Y E N B I Z T O S Í T É K O K M E L L E T T ? A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK KOMPLEX MÓDON KEZELENDŐK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSBEN VANNAK EGYMÁSSAL

15 TERVEZÉS, TERVEZTETÉS, A KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE
KI TERVEZTET ÉS KIVEL ? AHOGY A SZERZŐDÉS SZÓL SZERZŐI JOGOK, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY, STB. MIT TERVEZTETNI ? AMIRŐL A SZERZŐDÉS MŰSZAKI TARTALMA SZÓL JÓL KELL TERVEZTENI – PARTNERSÉG A TERVEZŐVEL VALÓDI ÉPÍTÉSZ-SZAKMAI MUNKA (ÉS EGYÉB MÉRNÖKI) „AZ IDŐ PÉNZ” – SZAKASZOS ÉS FOLYAMATOS TERVSZOLGÁLTATÁS MIKOR TELJES A KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ? A TERVEK, TERVEZŐK KOORDINÁCIÓJA ? A KIVITELI TERV MINŐSÉGE ?

16 A KIVITELEZÉS MEGTERVEZÉSE IDŐBELI ÉS TÉRBELI ORGANIZÁCIÓ
SZEMÉLYZET, STÁB TECHNOLÓGIAI SORREND AZ IDŐTERVEZÉS SZEMPONTJAI A MINŐSÉGI MUNKA FELTÉTELEI GÉPESÍTÉS, TERÜLETEK, FELVONULÁS KÖLTSÉGEK, INFLÁCIÓ A KÖZREMŰKÖDŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI TERVEZŐ, ALVÁLLALKOZÓ, SZÁLLÍTÓ, SZOLGÁLTATÓ VERSENYEZTETÉS, AJÁNLATKÉRÉS A KOCKÁZATMEGOSZTÁS LEHETŐSÉGEI MUNKANEMI SAJÁTOSSÁGOK ÖSSZEFÜGGÉSEK A GAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEKKEL

17 GAZDASÁGI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK
AZ IDŐBELI ÜTEMEZÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS  PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁSI TERV, LIKVIDITÁS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK: TÉNYLEGES KÖLTSÉGEK < TERVEZETT KÖLTSÉGEK MUNKAHELYI ÉS VÁLLALATI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK  FEDEZET NYERESÉG A MŰSZAKI, SZERVEZÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK SZIGORÚ KÖLCSÖNHATÁSBAN ÁLLNAK !

18 6/II. SZAKASZ: A KONKRÉT KIVITELEZÉS
TERVEZŐI MŰVEZETÉS KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ÜZEMSZERVEZÉS TERVVÁLTOZ- TATÁSOK ÜZEMELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉSZREJELENTÉS ÁTADÁSI TERVDOKUMEN- TÁCIÓ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTA- TÁSOK MŰSZAKI ÁTADÁS

19 A KONKRÉT KIVITELEZÉS FOLYAMATÁBAN TERMELŐ MUNKA
A KIVITELI TERVEK ALAPJÁN AZ IDŐBELI ÉS A TÉRBELI ORGANIZÁCIÓ SZERINT SZERVEZÉS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ FOLYAMATOK, MUNKATERÜLETEK MEGÓVNI AZ ELKÉSZÜLT MUNKÁT, SZERKEZETEKET ELLENŐRZÉS MŰSZAKI TERVEK, MINŐSÉG KAPCSOLATTARTÁS ÉPÍTTETŐ, TERVEZŐ, KÖZREMŰKÖDŐK, HATÓSÁGOK GAZDÁLKODÁS SZÁMLÁZÁS, KIFIZETÉSEK, KONTROLLING DOKUMENTÁLÁS ÉPÍTÉSI NAPLÓ: MI, MIKOR ÉS HOGYAN KÉSZÜL? MINŐSÉGI DOKUMENTUMOK ÁTADÁSI (MEGVALÓSULÁSI) TERVDOKUMENTÁCIÓ

20 A KIVITELEZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐKRŐL
EMLÉKEZTETŐÜL: A FŐVÁLLALKOZÓ, GENERÁL-KIVITELEZŐ CÉG ALATT DOLGOZNAK AZ ALVÁLLALKOZÓK, SZOLGÁLTATÓK, SZÁLLÍTÓK AZ ALVÁLLALKOZÓI, SZOLGÁLTATÓI, SZÁLLÍTÓI PIAC ISMERETE A KÖZREMŰKÖDŐK VERSENYEZTETÉSE AZONOS-E FŐVÁLLALKOZÓI, GENERÁL-KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS A KÖZREMŰKÖDŐKKEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSSEL ? ÖSSZEFÜGGÉS A TERVEZÉSSEL, TERVEZTETÉSSEL  A MŰSZAKI MEGOLDÁSOK MÓDOSULÁSA, FINOMODÁSA KOORDINÁCIÓ, SZERVEZÉS, ÜTEMEZÉS, KÖVETELMÉNYEK LEHET-E MINDEN MUNKÁT „KIADNI” A KÖZREMŰKÖDŐKNEK ? LEHET-E „KERESNI” A KÖZREMŰKÖDŐKÖN ? IGEN, DE „BUKNI” IS LEHET

21 7. SZAKASZ: ÜZEMBE HELYEZÉS
MŰSZAKI ÁTADÁS PRÓBAÜZEM TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK PÉNZÜGYI AKTIVÁLÁS HASZNÁLATBA- VÉTELI ENGEDÉLY

22 A MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTEL UTÁN: A HÁZ UTÓÉLETE
AZ ÁTADOTT ÉPÜLET SZINTE MINDIG IGEN NAGY ÉRTÉKŰ, HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA KÉSZÜLT; ENNEK MEGFELELŐEN TERVEZTÉK ÉS KIVITELEZTÉK ENNEK MEGFELELŐEN KELL RÓLA „GONDOSKODNI” AZ ÉLETTARTAMA SORÁN, EHHEZ A KIVITELEZŐ RÉSZÉRŐL SZÜKSÉGES AZ ÁTADÁSI (MEGVALÓSULÁSI) DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KEZELÉSI-KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK KOMPLEX GYŰJTEMÉNYE AZ ÉPÍTTETŐ (HASZNÁLÓ) FELELŐSSÉGE KÖTELZŐ ALKALMASSÁGI IDŐ, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

23 MARKÁNS ÚJ TENDENCIÁK AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATBAN
A MEGVALÓSÍTÁSI IDŐ LERÖVIDÜLÉSE – A TERVEZÉS ÉS A KIVITELEZÉS SZINTE EGYIDEJŰVÉ, PÁRHUZAMOSSÁ VÁLÁSA TÖBB SPECIALIZÁLÓDOTT SZAKKIVITELEZŐ KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET KÖZÖS TEVÉKENYSÉGE - A KOOPERÁCIÓ, EGYÜTTMŰKÖDÉS FOKOZÓDÁSA KORSZERŰ, HATÉKONY MUNKASZERVEZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA, AZ INFORMATIKA MUNKAESZKÖZZÉ VÁLÁSA A RÉSZTVEVŐK „NEMZETKÖZIESEDÉSE” – KÜLFÖLDI MEGRENDELŐ, FINANSZÍROZÓ, TERVEZŐ, SZÁLLÍTÓ, ALVÁLLALKOZÓ; MEGVÁLTOZOTT SZEMLÉLETMÓD, JÓ NYELVTUDÁS A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN A GAZDÁLKODÁS ÉS A PÉNZÜGYEK EGYRE NÖVEKVŐ SZEREPE – TÁGAN ÉRTELMEZETT KONTROLLING A MŰSZAKI FEJLŐDÉS EREDMÉNYEINEK (ÚJ ANYAGOK, SZERKEZETEK, BERENDEZÉSEK) MIELŐBBI ALKALMAZÁSA, ELSŐSORBAN A SZAK- ÉS SZERELŐIPAR TERÜLETÉN ÚJ TECHNOLÓGIÁK – A MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK FOKOZÓDÁSA VÉGSŐ SORON A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÉPÍTÉSZ- ÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKÖK SZEREPÉNEK SÚLYA ÉS FELELŐSSÉGE NÖVEKSZIK


Letölteni ppt "AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZEREPE A MEGVALÓSÍTÁS (KIVITELEZÉS) FOLYAMATÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések