Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bocskai és Bethlen fejedelemsége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bocskai és Bethlen fejedelemsége"— Előadás másolata:

1 Bocskai és Bethlen fejedelemsége
aranykor majd bukás –

2

3 Nemzetközi konfliktusok a XVI-XVII.sz-ban
tizenöt éves háború (Habsburg↔török) 1606 zsitvatoroki béke → egyenrangú felek harminc éves háború (prot.↔ katolikus) 1648 vesztfáliai béke török – Habsburg ellentét /Zrínyi Miklós/ 1664 vasvári béke

4 A tizenöt éves háború első szakasza

5 A tizenöt éves háború második szakasza

6 Bocskai István fejedelemsége 1605-06
I. Rudolf ( ) a magyar trónon » céljai: a török kiűzése Európából (+ pápa) → 15 éves háború / / magas háborús terhek↔ magyar nemesség protestantizmus felszámolása» ellenreformáció rendeleti (központi) kormányzás magyar rendiség visszaszorítása » Bocskai-féle felkelés 1606 bécsi béke: vallásszabadság; rendi alkotm. megerősítése; önálló Erdély; hajdúkat letelepít

7 A Bocskai-szabadságharc

8 A magyar rendek előretörése
II.Mátyás ( ) a magyar trónon 1608 pozsonyi ogy.» a rendek megerősít-tették a bécsi béke pontjait – rendi jogok Erdélyi fejedelmek: Bocskai→ Rákóczi Zsigmond→ Báthori Gábor Bethlen Gábor ( )» harminc éves háború 1620 – Bethlen Mo. királya 1621 – nikolsburgi béke (Bethlen-II.Ferdinánd) 1606-os béke pontjai, +7 vármegye jövedelmei Bethlen „birodalmi herceg” , lemond foglalásairól

9

10

11 Bethlen Gábor fejedelemsége Erdély aranykora (1613-29)
Politikája» célja az újraegyesítés (függ a töröktől) 1. A fejedelmi hatalom központosítása nagy birtok, állandó haderő, rendek háttérben 2. Gazdaságpolitika – protekcionizmus ipar fejlesztése – külföldi mesteremberek állami monopólium bizonyos termékekre (marha,méz) saját birtok növelése + 7vármegye jövedelme 3. Társadalompolitika →közép-, alsó réteg támogatása 4. Kultúrpolitika kp. Gyulafehérvár tudomány, művészetek támogatása protestáns főiskola, könyvtár, építkezések,prédikáció

12 I. Rákóczi György hadjáratai és családi birtokai

13 II. Rákóczi György hadjáratai és következményei
svéd szövetséges ↔ Habsburgok 1645 linzi béke -vallásszabadság II. Rákóczi György lengyel hadjárat török-tatár ellentámad erős függés a töröktől


Letölteni ppt "Bocskai és Bethlen fejedelemsége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések