Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bocskai és Bethlen fejedelemsége -aranykor majd bukás –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bocskai és Bethlen fejedelemsége -aranykor majd bukás –"— Előadás másolata:

1 Bocskai és Bethlen fejedelemsége -aranykor majd bukás –

2

3 Nemzetközi konfliktusok Nemzetközi konfliktusok a XVI-XVII.sz-ban 1593 -1606 tizenöt éves háború 1593 -1606 tizenöt éves háború (Habsburg↔török) 1606 zsitvatoroki béke → egyenrangú felek 1618-1648 harminc éves háború 1618-1648 harminc éves háború (prot.↔ katolikus) 1648 vesztfáliai béke 1663-1664 török – Habsburg ellentét /Zrínyi Miklós/ 1664 vasvári béke

4 A tizenöt éves háború első szakasza

5 A tizenöt éves háború második szakasza

6 Bocskai István fejedelemsége Bocskai István fejedelemsége 1605-06 I. Rudolf (1576-1608) a magyar trónon » céljai: török kiűzésea török kiűzése Európából (+ pápa) → 15 éves háború /1593-1606/ magas háborús terhek↔ magyar nemesség ellenreformációprotestantizmus felszámolása» ellenreformáció rendeleti (központi) kormányzás magyar rendiség visszaszorítása » 1604-1606 Bocskai-féle felkelés 1606 bécsi béke 1606 bécsi béke: vallásszabadság; rendi alkotm. megerősítése; önálló Erdély; hajdúkat letelepít

7 A Bocskai-szabadságharc

8 A magyar rendek előretörése II.Mátyás II.Mátyás (1608-19) a magyar trónon 1608 pozsonyi ogy.» a rendek megerősít- tették a bécsi béke pontjait – rendi jogok Erdélyi fejedelmek: Bocskai→ Rákóczi Zsigmond→ Báthori Gábor Bethlen Gábor (1613-29)» harminc éves háború 1620 – Bethlen Mo. királya 1621 – nikolsburgi béke (Bethlen-II.Ferdinánd) 1606-os béke pontjai, +7 vármegye jövedelmei Bethlen „birodalmi herceg”, lemond foglalásairól

9

10

11 Bethlen Gábor fejedelemsége Bethlen Gábor fejedelemsége Erdély aranykora (1613-29) Politikája» célja az újraegyesítés (függ a töröktől) 1. A fejedelmi hatalom központosítása nagy birtok, állandó haderő, rendek háttérben 2. Gazdaságpolitika – protekcionizmus ipar fejlesztése – külföldi mesteremberek állami monopólium bizonyos termékekre (marha,méz) saját birtok növelése + 7vármegye jövedelme 3. Társadalompolitika →közép-, alsó réteg támogatása Gyulafehérvár 4. Kultúrpolitika kp. Gyulafehérvár tudomány, művészetek támogatása protestáns főiskola, könyvtár, építkezések,prédikáció

12 I. Rákóczi György hadjáratai és családi birtokai

13 II. Rákóczi György hadjáratai és következményei I. Rákóczi György svéd szövetséges ↔ Habsburgok 1645 linzi béke -vallásszabadság II. Rákóczi György lengyel hadjárat török-tatár ellentámad erős függés a töröktől


Letölteni ppt "Bocskai és Bethlen fejedelemsége -aranykor majd bukás –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések