Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ország 2 majd 3 részre szakadása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ország 2 majd 3 részre szakadása"— Előadás másolata:

1 Az ország 2 majd 3 részre szakadása
A Mohács utáni Magyar Királyság

2 A mohácsi katasztrófa okai
Nemzetközi támogatás hiánya Katolikus egyház problémái (reformáció*) Nemzeti összefogás hiánya Gyenge központi-királyi hatalom Egymásnak feszülő-széthúzó bárói érdekek Elavult hadseregszerkezet, gyenge végvárak Erős oszmán birodalom, erőteljes terjeszkedés 1521 Nándorfehérvár (Belgrád) elvesztése Feudális keretek erősek (Werbőczy Hármaskönyv)

3 A mohácsi csata 1526. augusztus 29.
II. Lajos király meghal † Brodarics István – szerémi püspök Tomori Pál – kalocsai érsek Szapolyai István – erdélyi vajda Báthory István – nádor Perényi Péter

4 A végvári vonal összeomlása és I. Szulejmán 1526-os hadjárata

5 A mohácsi csata török miniatúrán

6 Szulejmán koronát ad át Szapolyai Jánosnak a mohácsi síkon (1529)

7 A mohácsi tömegsír és kopjatemető

8 Mohács után 1526-1541 A török ősz végére kivonul az országból
Szapolyai: köznemesi támogatás (rákosi végzés) H.Ferdinánd: főnemesi támogatás (házassági szerz.) » kettős királyválasztás /2király/ - belső harcok 1529 a török ismét az országban» 2 részre szakadás 1538 váradi béke (Ferdinánd – Szapolyai) Szapolyai halála után a korona Ferdinándra száll Még akkor is ha Szapolyainak fia születik 1540 Szapolyai †,de fia születik, János Zsigmond, akit a török elismer – Fráter György megkoronázza- II.János

9 Magyarország 1526 és 1540 között

10 1541 az ország 3 részre szakadása
1540 Ferdinánd harca a trónért – török jön 1541 augusztus 29. Buda török elfoglalása » az ország 3 részre szakadás A Királyi Magyarország (Pozsony) → Habsburg befolyás – Ferdinánd 2. Az Erdélyi Fejedelemség (Gyulafehérvár) → török függés - János Zsigmond 3. A Török Hódoltság (Buda) → török irányítás, adózás, stb.

11 A magyar vezető réteg választási lehetőségei a XVI. század első felében

12 Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása

13 Az önálló Erdélyi Fejedelemség
Erdély és a Partium » török hűbéres állam Évi meghatározott adót fizet a töröknek Fejedelmet csak a török szultán engedélyével választhatnak. Nem folytathatnak önálló külpolitikát A belpolitika viszont teljesen önálló elsőrendű szerep: védelmi feladatok → had- és pénzügy a fejedelmi hatalom túlsúlya lesz jellemző lakossága : magyar, székely, német (szász), román a magyar vármegyék, a székely és szász székek alkották politikailag a „három nemzet”-et a rendiség viszonylag gyenge volt

14 Az Erdélyi Fejedelemség államszervezete

15 Erdély a XVII. század első felében

16 Erdély rendi, etnikai és felekezeti viszonyai

17 A hódoltság területe

18 A hódoltsági terület ( Duna-Tisza köze, a Dunántúl dél-keleti része )
a török birodalom legészakibb tartománya katonai alapon rendezték be : közigazgatási egységek : o vilajetek - élükön a pasa - a budai pasa a szultán helytartója is o szandzsák - élükön a bég fontos hivatalok :defterdár, mufti, kádi a meghódított föld a szultáné

19 A jobbágyság terhei a hódoltságban

20 A falvak pusztulása Magyarországon

21 A királyi Magyarország
nyugati és északi országrészek (Felvidék-Délvidék) védelmét 6 főkapitány (100 végvár ezer katona) a politikai és igazgatási rendszer átalakul » új központi hivatalok: a helytartóság a közigaz-gatást szervezte + megalakultak a kormányszékek az udvar az országon kívülre kerül (Bécs) a magyar rendiség intézménye megmaradt (gyenge) de az országgyűlés elvesztette jelentőségét gazdaság : megnő a majorság szerepe

22 A királyi Magyarország államszervezete

23 Becslések a népességszám alakulására

24 Népesedési és etnikai változások a XVI-XVII. században

25 A háztartásokra eső gabonatermelés és a gabonafélék ára

26 I. Lipót intézkedései és társadalmi hatásuk

27 A Wesselényi-féle összeesküvés ellentmondásai

28 A magyarországi határőrvidék a török háborúk után


Letölteni ppt "Az ország 2 majd 3 részre szakadása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések