Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Paradigmaváltás a magyar közoktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Paradigmaváltás a magyar közoktatásban"— Előadás másolata:

1 Paradigmaváltás a magyar közoktatásban
Zalaegerszeg Dr.Bertók Sándor Közoktatási Szakértő , Igazolvány szám: Szakterület: tanügy-igazgatás , szervezet és minőségfejlesztés, térségi ( kistérségi,megyei, régiós) tervezés és fejlesztés, uniós ( közösségi ) pályázatírás és projektmenedzsment Komplex helyzetelemzési tanácsadó Tel: 06-30/

2 „Hallok és felejtek,látok és emlékszem, cselekszem és megértek”

3 I. Történeti áttekintés
II. Miért a kompetencia alapú oktatás? III. A NAT évi módosítása IV. PISA vizsgálat ( a munkaerőpiac által elvárt készségek,képességek, kompetenciák fejlesztése ) V. Mit mutat a PIRLS vizsgálat eredménye VI Kompetencia-alapú oktatásról VII. A kompetencia alapú oktatás implementációja VIII. Az Európai Unió oktatási referencia értékek magyarországi alakulása

4 Történeti áttekintés Az ismeret iskolája / Az ismeretek szóbeli majd
írásbeli elsajátítása és tanítása./ A reformpedagógia /19.század végén kezdődött: Montessori;Waldolf; Nagy L ; Gáspár L A kompetencia-alapú pedagógia/ ismeretek átadása helyett kompetenciák fejlesztése/

5 A NAT 2007.évi módosítása CÉL: I. Kulcskompetenciák fejlesztése
Nehezíti a bevezetést: 1.Tradicionális tantárgyszerkezet /különböző tanítási órák/ 2.Évszázados iskolai munkarend 3.Tanulói aktivitást nem támogató tanulásszervezési eljárások ( frontális osztálymunka ) II. Intézményi társulások létrehozása( demográfiai adatok)

6

7

8 Szakiskolai tanulók létszáma

9 Speciális szakiskolai tanulók száma

10 Gimnáziumi tanulók száma

11 Szakközépiskolai tanulók száma

12 NAT HELYI KÖZOKTATÁSPOLITIKA KERETTANTERV INTÉZMÉNYI ARCULAT HELYI TANTERV MIKROKÖRNYEZET VÉLEMÉNYE TANMENET FENTTARTÓI ELÉGEDETTSÉG ÓRAVÁZLAT SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG TANÍTÁSI ÓRA TANULÓI ELÉGEDETTSÉG

13 tudás + képességek + attitűdök
Tudás és kompetencia Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon Kulcskompetenciák munkacsoport ) Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december kompetencia tudás + képességek + attitűdök ismeretek alkalmazás

14 Helyzetkép 2002, 2008 Implicit utalás a kompetenciák fejlesztésére
Explicit utalás a kompetenciák fejlesztésére Explicit utalás a kulcskompetenciák fejlesztésére NAT 2007 Eurydice, the information network on education in Europe 2002

15 Kulcskompetenciák NAT 2007 Anyanyelven folytatott kommunikáció
Idegen nyelveken folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén Digitális kompetencia A tanulás (meg)tanulása Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia Vállalkozói kompetencia Kulturális kifejezőkészség Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 1-4. évf évf %

16 Az eddigi kompetenciamérések időpontja és a felmért évfolyamok
OKM 2007 2006. május 30. OKM 2008 OKM 2006 2006. május 31. OKM 2004 2004. május 17. OKM 2003 2003. május 28. Évek közötti teljesítmények összehasonlíthatók (Core-teszt) OKM 2001 2001. november 09. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Országos készség- és képességmérés 2006-tól

17 A kompetenciamérések főbb jellemzői
A tesztek a diákok matematikai eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálják;/ felvételi disszonanciák / a diákok önkéntes alapon kitölthetnek egy rövid háttérkérdőívet, amely lehetőséget biztosít a Hozzáadott Pedagógiai Érték vizsgálatára a Core-teszt alkalmazásával lehetőség nyílik az egymást követő évek eredményeinek összehasonlítására (a 2003-as méréstől).

18 Szövegértés eredmények Az egyes képességszinteken teljesítő diákok aránya
1.szint alatt

19 Matematika eredmények Az egyes képességszinteken teljesítő diákok aránya
1.szint alatt

20

21 Progress in International Reading Literacy Study – Nemzetközi Szövegértés Vizsgálat
Ötévente végzett felmérés (2001, 2006) Negyedik évfolyamos tanulók szövegértését vizsgálja 2006-ban 45 oktatási rendszer vett részt benne

22 A tesztfeladatok csoportosítása
Az olvasás célja szerint a szövegek élményszerzők – rövid történetek, mesék, hosszabb irodalmi művek részletei; információszerzők – természettudományos, földrajzi leírások, életrajzi írások, útmutatók. A megválaszolásukhoz szükséges művelet típusa szerint a kérdések információ visszakeresését és egyenes következtetések levonását igénylik; a szöveg értelmezését, összefoglalását és értékelését várják el.

23 Magyarország eredménye kiemelkedő (551 pont)
Jobb eredményt ért el összesen 4 oktatási rendszer: Oroszország, Hongkong. Alberta (Kanada), Luxemburg Hasonló eredményt ért el 10 oktatási rendszer, például: Szingapúr, Olaszország, Svédország, Németország, Hollandia Gyengébb eredményt ért el összesen 30 oktatási rendszer, például: Lettország, Egyesült Államok, Anglia, Ausztria, Litvánia, Szlovákia, Franciaország, Szlovénia, Lengyelország, Spanyolország, Norvégia, Románia

24 Három arany-, tizenegy ezüst-, négy bronzérem és hat kiemelt dicséret
Rendkívüli magyar diákolimpiai sikerek - Összefoglaló a évi nemzetközi diákolimpiákról és az azokon elért magyar ereményekről augusztus 27. Három arany-, tizenegy ezüst-, négy bronzérem és hat kiemelt dicséret Tantárgy Országok száma Magyarország összesített eredményei Fizika 82 ország 28 . hely Matematika 97 ország 10. Hely (EU –ban I.h.) Kémia 66 ország 9. hely Informatika 78 ország Földrajz 24 ország középmezőny

25 Egy hosszabb vagy rövidebb szövegmagot tartalmaz
Egy hosszabb vagy rövidebb szövegmagot tartalmaz. Ez lehet például egy újságcikk részlete,egy mérés körülményeit leíró jegyzőkönyv vagy egy tudós naplójának feljegyzései, azaz olyan szövegrészletek, amelyek ábrákkal, grafikonokkal és táblázatokkal kiegészítve életszerű, hiteles helyzetet vázolnak fel, és ezzel kapcsolatos problémákat vagy kérdéseket fogalmaznak meg. Egy szövegrészlethez általában több kérdés (item) tartozik.

26 Egy érdekes feladat Két poharunk van. Az egyikben tiszta vizet, a másikban tiszta vörösbort találunk. Először egy kanál bort átteszünk a vízbe, elkeverjük, majd ebből a keverékből egy kanállal visszateszünk a borba. Ezt az eljárást még egyszer megismételjük. Kérdésem, hogy vajon a borban van-e több víz, vagy a vízben van több bor?

27 Nem nehézségi sorrend Sok a feladat Érettségi stratégia!

28 Feladatonként (Kompetenciacsoportonként) Időbeli tendenciák
Minden dolgozatot ki kell javítani A mérések részletes elemzése Feladatonként (Kompetenciacsoportonként) Időbeli tendenciák Személyekre lebontott értékelés Intézkedési terv Munkaközösségek feladatai Gyenge teljesítmény esetén mérés értékelés pályázat

29 Helyi PP áttekintése Belső értékelési rendszer kiépítése Taneszközök, tankönyvek áttekintése Valódi továbbképzési terv készítése Rendszeres személyre szóló értékelés Az igazgató szakmai vezető szerepének megerősítése

30 A kompetenciafejlesztés minimális feltételei
tanulóközpontú, differenciált módszertan személyre szabott tanulási stratégiák változatos tanulásszervezési megoldások tevékeny tanulói magatartásra épülő tanári praxis megváltozott pedagógus-szerep kooperáció és csapatmunka

31 A kompetencia alapú oktatás implementációja
2004 : TIOK intézmények létrehozása kb. 40 intézmény :HEFOP kb 350 intézmény HEFOP kb intézmény 2008: TÁMOP kb intézmény

32 Az Európai Unió oktatási referencia értékek magyarországi alakulása /27 EU tagállam teljesítményének összevetése/ Öt referenciaérték/ minősítése: élenjáró; felzárkózó;romló teljesítmény;növekvő lemaradás / 1.A PISA vizsgálat szerint legfeljebb 1-es szinten olvasó 15 évesek aránya Az európai összesített célérték 2010-re 20 %-kal kevesebb mint 2000-ben Magyarország minősítése: felzárkózó teljesítmény 2.Korai iskolaelhagyók: Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel évesek aránya Az európai összesített célérték 2010-re legfeljebb 10 % Magyarország minősítése: romló teljesítmény 3.Legalább középfokú végzettségű évesek aránya Az európai összesített célérték 2010-re 85 % 4.Az adott évben a matematikai, természettudományi, műszaki végzettséget szerzők száma 15 százalékkal növekszik 5.Tanuló felnőttek aránya ( Oktatásban-képzésben részt vevő évesek aránya Európai összesített célérték 2010-re: 12,5 %

33 Pála Károly előadása Nagy József: Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia NAT évi módosítása Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009-es tanévhez

34


Letölteni ppt "Paradigmaváltás a magyar közoktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések