Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr.Bertók Sándor  Közoktatási Szakértő, Igazolvány szám: 010351-02  Szakterület: tanügy-igazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, térségi ( kistérségi,megyei,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr.Bertók Sándor  Közoktatási Szakértő, Igazolvány szám: 010351-02  Szakterület: tanügy-igazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, térségi ( kistérségi,megyei,"— Előadás másolata:

1 Dr.Bertók Sándor  Közoktatási Szakértő, Igazolvány szám: 010351-02  Szakterület: tanügy-igazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, térségi ( kistérségi,megyei, régiós) tervezés és fejlesztés, uniós ( közösségi ) pályázatírás és projektmenedzsment  Komplex helyzetelemzési tanácsadó  E-mail: kotreb@freemail.hukotreb@freemail.hu  Tel: 06-30/235 08 16 Zalaegerszeg 2008. 08.21.

2

3  I. Történeti áttekintés II. Miért a kompetencia alapú oktatás? III. A NAT 2007. évi módosítása IV. PISA vizsgálat ( a munkaerőpiac által elvárt készségek,képességek, kompetenciák fejlesztése ) V. Mit mutat a PIRLS vizsgálat eredménye VI Kompetencia-alapú oktatásról VII. A kompetencia alapú oktatás implementációja VIII. Az Európai Unió oktatási referencia értékek magyarországi alakulása

4

5  CÉL:  I. Kulcskompetenciák fejlesztése  Nehezíti a bevezetést: 1.Tradicionális tantárgyszerkezet /különböző tanítási órák/  2.Évszázados iskolai munkarend 3.Tanulói aktivitást nem támogató tanulásszervezési  eljárások ( frontális osztálymunka ) II. Intézményi társulások létrehozása( demográfiai adatok)

6

7

8

9

10

11

12 NAT HELYI KÖZOKTATÁSPOLITIKA KERETTANTERV INTÉZMÉNYI ARCULAT HELYI TANTERV MIKROKÖRNYEZET VÉLEMÉNYE TANMENET FENTTARTÓI ELÉGEDETTSÉG ÓRAVÁZLAT SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG TANÍTÁSI ÓRA TANULÓI ELÉGEDETTSÉG

13 Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon Tudás és kompetencia Kulcskompetenciák munkacsoport ) Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december tudás + képességek + attitűdök ismeretek alkalmazás kompetencia

14 Helyzetkép 2002, 2008 Implicit utalás a kompetenciák fejlesztésére Explicit utalás a kompetenciák fejlesztésére Explicit utalás a kulcskompetenciák fejlesztésére Eurydice, the information network on education in Europe 2002 NAT 2007

15 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség NAT 2007 1-4. évf + 5-6. évf. 25-50%

16 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Országos készség- és képességmérés 2006-tól OKM 2001 2001. november 09. OKM 2003 2003. május 28. OKM 2004 2004. május 17. OKM 2006 2006. május 31. OKM 2007 2006. május 30. OKM 2008 2006. május 30.

17  A tesztek a diákok matematikai eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálják;/ felvételi disszonanciák /  a diákok önkéntes alapon kitölthetnek egy rövid háttérkérdőívet, amely lehetőséget biztosít a Hozzáadott Pedagógiai Érték vizsgálatára  a Core-teszt alkalmazásával lehetőség nyílik az egymást követő évek eredményeinek összehasonlítására (a 2003-as méréstől).

18 5.szint 4.szint 3.szint 2.szint 1.szint 1.szint alatt

19 5.szint 4.szint 3.szint 2.szint 1.szint 1.szint alatt 6.szint

20

21  Progress in International Reading Literacy Study – Nemzetközi Szövegértés Vizsgálat  Ötévente végzett felmérés (2001, 2006)  Negyedik évfolyamos tanulók szövegértését vizsgálja  2006-ban 45 oktatási rendszer vett részt benne

22 Az olvasás célja szerint a szövegek  élményszerzők – rövid történetek, mesék, hosszabb irodalmi művek részletei;  információszerzők – természettudományos, földrajzi leírások, életrajzi írások, útmutatók. A megválaszolásukhoz szükséges művelet típusa szerint a kérdések  információ visszakeresését és egyenes következtetések levonását igénylik;  a szöveg értelmezését, összefoglalását és értékelését várják el.

23  Jobb eredményt ért el összesen 4 oktatási rendszer: Oroszország, Hongkong. Alberta (Kanada), Luxemburg  Hasonló eredményt ért el 10 oktatási rendszer, például: Szingapúr, Olaszország, Svédország, Németország, Hollandia  Gyengébb eredményt ért el összesen 30 oktatási rendszer, például: Lettország, Egyesült Államok, Anglia, Ausztria, Litvánia, Szlovákia, Franciaország, Szlovénia, Lengyelország, Spanyolország, Norvégia, Románia

24 TantárgyOrszágok számaMagyarország összesített eredményei Fizika82 ország28. hely Matematika97 ország10. Hely (EU –ban I.h.) Kémia66 ország 9. hely Informatika78 ország 9. hely Földrajz24 ország középmezőny Három arany-, tizenegy ezüst-, négy bronzérem és hat kiemelt dicséret

25 Egy hosszabb vagy rövidebb szövegmagot tartalmaz. Ez lehet például egy újságcikk részlete,egy mérés körülményeit leíró jegyzőkönyv vagy egy tudós naplójának feljegyzései, azaz olyan szövegrészletek, amelyek ábrákkal, grafikonokkal és táblázatokkal kiegészítve életszerű, hiteles helyzetet vázolnak fel, és ezzel kapcsolatos problémákat vagy kérdéseket fogalmaznak meg. Egy szövegrészlethez általában több kérdés (item) tartozik.

26 Két poharunk van. Az egyikben tiszta vizet, a másikban tiszta vörösbort találunk. Először egy kanál bort átteszünk a vízbe, elkeverjük, majd ebből a keverékből egy kanállal visszateszünk a borba. Ezt az eljárást még egyszer megismételjük. Kérdésem, hogy vajon a borban van-e több víz, vagy a vízben van több bor?

27  Nem nehézségi sorrend  Sok a feladat Érettségi stratégia!

28  Minden dolgozatot ki kell javítani  A mérések részletes elemzése › Feladatonként (Kompetenciacsoportonként) › Időbeli tendenciák › Személyekre lebontott értékelés  Intézkedési terv › Munkaközösségek feladatai › Gyenge teljesítmény esetén mérés értékelés pályázat

29  Helyi PP áttekintése  Belső értékelési rendszer kiépítése  Taneszközök, tankönyvek áttekintése  Valódi továbbképzési terv készítése  Rendszeres személyre szóló értékelés  Az igazgató szakmai vezető szerepének megerősítése

30  tanulóközpontú, differenciált módszertan  személyre szabott tanulási stratégiák  változatos tanulásszervezési megoldások  tevékeny tanulói magatartásra épülő tanári praxis  megváltozott pedagógus-szerep  kooperáció és csapatmunka

31  2004 : TIOK intézmények létrehozása kb. 40 intézmény  2006-2008 :HEFOP 3.1.3 kb 350 intézmény HEFOP 3.1.4 kb. 1000 intézmény  2008: TÁMOP 3.1.4 kb. 1400 intézmény

32

33  Pála Károly előadása  Nagy József: Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia  NAT 2007. évi módosítása  Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009-es tanévhez

34


Letölteni ppt "Dr.Bertók Sándor  Közoktatási Szakértő, Igazolvány szám: 010351-02  Szakterület: tanügy-igazgatás, szervezet és minőségfejlesztés, térségi ( kistérségi,megyei,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések