Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kritikai elméletek a globális társadalmi változásról Melegh Attila.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kritikai elméletek a globális társadalmi változásról Melegh Attila."— Előadás másolata:

1 Kritikai elméletek a globális társadalmi változásról Melegh Attila

2 Szempontok Van-e globális elmélet a globális társadalmi fejlődésről? Milyen elméletek vannak? Hogyan függnek össze a „globális” társadalmi elméletek a globális társadalmi változással? Kolonialitás és a társadalomtudományok (Hatalom és tudás). Kiutak.

3 Kolonialitás és a posztkoloniális kritika A gyarmatosítás egyik oka, múködtető mechanizmus és máig élő kulturális és kognitív következménye. Az alávetett másság fix rendszere. Böröcz. Olyan részben intézményesült társadalmi gyakorlat, amelynek révén a társadalmi és kulturális különbségek fix hierarchikus rendszerré merevednek és akként értelmeződnek. Mignolo. Az emberi kontinuum felosztása „érdemtelenekre” és „arra érdemesekre”. Foucault. A posztkoloniális kritika a gyarmatosítással és annak következményeivel foglalkozik.

4 Hierarchikus elméletek a 18. századtól A szociológia és a gyarmatosítás. Malthus, Marx, Comte, Spencer, Mill. Weber. Hierarchikus értelmezési keretek. Liberalizmus, progresszió és kolonialitás. Mi a liberális utópia? Mannheim. Modernizáció és a neokolonializmus. Rostow és Indokína. Globalizáció???

5 Hierarchikus elméletek a 18. századtól. Példa „ a körülmények miféle láncolata vezetett oda, hogy éppen a Nyugat talaján, és csakis itt keletkeztek olyan mûvelõdéstörténeti jelenségek amelyek - legalábbis úgy véljük - egyetemes jelentõségû és érvényû fejlõdés irányába mutattak.” (Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. 9.o.) Ennek krikájával kell kezdenünk!!!

6 Hierarchikus elméletek a hierarchia alsóbb szintjein Soha nem törekszik a globális szint megragadására. Felzárkózás. Kettős társadalom. Kombinált fejlődés. Kudarc.

7 Modernizáció elmélet, szocializmus és kolonialitás Gustav Klutsis: 1931 The USSR is the crack brigade of the world proletariat Publisher: Izogiz, Moscow/Leningrad (Lithography, 142x103 cm., inv.nr. BG E12/678-9, coll. Rose)

8 Kombinált fejlődés Trotsky: The Russian Revolution. Doubleday Anchor Books, Garden City, New York 1959. P. 1. The fundamental and most stable feature of Russian history is the slow tempo of her development, with the economic backwardness, primitiveness of social forms. (p.1) A backward country assimilates the material and intellectual conquest of the advanced countries. But this does not mean that it follows them slavishly, reproduces all the stages of their past. (p. 2) The development of historically backward nations leads to necessarily to a peculiar combination of different stages in the historic process. Their development as a whole acquires a planless, complex, combined caharacter. (p. 3) The laws of history have nothing in common with a pedantic schematism. Unevennes, the most general law of the historic process, reveals itself most sharply and complexly in the destiny of the backward countries. Under the whip of external necessity their backward culture is compelled to make leaps. From the universal law of unevenness thus derives another law which, for the lack of a better name, we may call the law of combined development – by which we mean a drawing together of the different stages of the journey, a combining of separate steps, an amalgam of archaic with more contemporary forms. Without this law, to be taken of course in its whole material content, it is impossible to understand the history of Russia, and indeed of any country of the second, third or tenth cultural class. (p.4)

9 Kritikai elméletek Imperializmus, szubimperializmus. Lenin, 1916. Posztkoloniális kritika. Marxizmus és eurocentrizmus. Függőségelmélet. Válasz a modernizáció elméletre. Vilgrendszerelmélet. Új nemzetközi munkamegosztás. Globalizáció és a posztkoloniális kritika.

10

11

12 Modernization theory: example ( http://www.bized.ac.uk/virtual/dc/copper/theory/th10.htm

13

14 Posztkoloniális kritika és a kiút Kapcsolt fejlődés (ek), kapcsolt történelem (mek). Határgondolkodás, kapcsolt dekonstrukció. A hierarchia önmagát újratermeli még a kritikai elméletekben is. Ez részben identitásbeli kérdés. Provincializáljuk Európát. A kapitalizmus a hierarchia mozgatója és ez meg fog szűnni. Az univerzalizmus megkérdőjelezése vagy visszakérdezés. A totalitásból eredő problémák.


Letölteni ppt "Kritikai elméletek a globális társadalmi változásról Melegh Attila."

Hasonló előadás


Google Hirdetések