Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A T-SEJTEK MHC MOLEKULÁKAT HORDOZÓ ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEK JELENLÉTÉBEN A SEJTFELSZÍNEN MEGJELENŐ ANTIGÉN EREDETŰ PEPTID – MHC KOMPLEXEKET ISMERNEK FEL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A T-SEJTEK MHC MOLEKULÁKAT HORDOZÓ ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEK JELENLÉTÉBEN A SEJTFELSZÍNEN MEGJELENŐ ANTIGÉN EREDETŰ PEPTID – MHC KOMPLEXEKET ISMERNEK FEL."— Előadás másolata:

1 A T-SEJTEK MHC MOLEKULÁKAT HORDOZÓ ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEK JELENLÉTÉBEN A SEJTFELSZÍNEN MEGJELENŐ ANTIGÉN EREDETŰ PEPTID – MHC KOMPLEXEKET ISMERNEK FEL AZ T Nincs T-sejt válasz oldott Ag Sejtfelszíni natív Ag Peptid antigének Sejtfelszíni MHC- peptid komplex T-sejt válasz Sejt felszíni peptidek APC ! !

2 B sejt epitópT sejt epitóp (B sejtek ismerik fel) fehérjék szénhidrátok lipidek DNS szteroidok stb. - mesterséges vegyület is lehet! szöveti vagy oldott (T sejtek ismerik fel) peptidek (8-23 aminosav) (szigorú méretbeli kötöttség!) APC által történő bemutatás szükséges (MHC) ! !

3 AZ MHC gének polimorfak MHC I esetében 3 egyenként polimorf fehérje íródik át, mind az anyai mind az apai allélok aktívak Minden egyed, minden magvas sejtje 6 féle MHCI molekulát fejez ki a sejtfelszínen és 12-20 féle MHCII-t HLA-A HLA-B HLA-C 077-298-32------------------218-329-10 anyai HLA-C HLA-B HLA-A apai 218 96 I osztály 439

4 Önkritika *n******a Kintsétál *i***é*** Egy adott ( allotípusú ) MHC sok különböző peptid megkötésére képes Az eltérő (allotípusú) MHC molekulák különböző peptideket képesek megkötni Boldogság sosem jár egyedül Hotel Transylvania ahol a szörnyek lazulnak Démoni doboz A Burne hagyaték Vadállatok Sammy nagy kalandja 2 Influenza Lisztéria !

5 fehérje peptid Az MHCk által nem bemutatott fehérjék peptid Egy MHC molekula egy peptidet köt, a sejtfelszínen egy típusú MHC egy időben sok féle petidet prezentál. Vsz. csak néhány MHC mutatja be az immunválaszt kiváltó peptidet Fehérje mennyiség nő, pl. vírus fertőzés

6 A sejtfelszínen nem (alig) található üres, peptid nélküli MHC I A bekötődött peptid nem cserélődik le !

7 AZ MHC KORLÁTOZÁS JELENSÉGE Egy adott T-sejt receptor egy adott MHC – peptid komplex felismerésére képes Ha ugyanaz az MHC egy másik peptidet köt, a T-sejt felismerés nem jön létre ! !

8 A TCR egyszerre ismeri fel az MHC-t és a peptidet ! !

9 Az MHC-I molekula 8-10 aminosav hosszúságú peptideket köt A PEPTIDKÖTŐ HELY GEOMETRIÁJA  m  -lánc Peptid  -lánc  -lánc Peptid Az MHC-II molekula >13 aminosav hosszúságú peptideket köt

10 ANTIGÉN PREZENTÁCIÓ

11 Endogén Ag AZ EXOGÉN ÉS ENDOGÉN ANTIGÉNEK FELISMERÉSE Exogén Ag Th Az exogén fehérjékből származó peptideket (extracelluláris saját, patogén, allergén) a II. típusú MHC molekulák kötik A CD4+ helper T-sejtek ismerik fel CD8 MHCI CD4 MHCII Az endogén fehérjékből (saját, vírus, tumor) származó peptideket az I. típusú MHC molekulák kötik Citotoxikus, CD8+ T-sejtek ismerik fel Tc ! !

12 AZ ANTIGÉN BEMUTATÁS/PREZENTÁCIÓ FELTÉTELEI 1.MHC molekulák kifejeződése a sejtfelszínen citotoxikus T sejt válasz 2.Az antigének intracelluláris szintézise – citotoxikus T sejt válasz 3.Fehérje antigének felvétele az extracelluláris térből – helper T sejt válasz 4.A fehérje antigének intracelluláris denaturációja/feldolgozása a T- sejtek számára 5.Az intracellulárisan feldolgozott fehérje antigének fragmentumai (peptidek) sejtfelszíni bemutatása az MHC molekulák által Az  TCR-ral rendelkező T limfociták a fehérje antigénekből származó peptidek és MHC molekulák által képzett sejtfelszíni komplexek felismerésére szakosodtak !

13 Intracelluláris peptidek bemutatása az MHCI által MHCI minden magvas sejten megjelenik

14 PEPTID 11 33 22 2m2m AZ I TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE MINDEN MAGVAS SEJTEN KIFEJEZŐDIK A peptid kötésért az α1 és α2 domének együttesen felelősek Egy polimorf α lánc (immungolbulin domének) és egy nem polimorf β2 mikroglobulin !

15 T-sejtek jelenléte nem szükséges a peptidkötéshez Nem különbözteti meg a saját illetve idegen peptideket (mindent egyaránt prezentál-bemutat ) !

16 MHCI prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, fehérjék lebomlás a citoplazmában 2a peptidek bejuttatása az endoplazmatikus retikulumba 2b MHC szintézis az endoplazmatikus retikulumban 3. peptid kötődés az MHCI-hez 4. Sejtfelszíni megjelenés

17 Proteaszóma fehérje ubiqutin oligopeptidek A sejt összes fehérjéje lebomolhat/lebomlik a proteaszómák által Az MHC molekulák a keletkező rövid peptideket kötik meg Az MHC felszínére a sejten belül kapcsolódnak a peptidek

18 Az MHC fehérjék szintézise is az ER-ban történik

19 ER membrane Lumen of ER Cytosol (Transporters associated with antigen processing (TAP1 & 2)) A transzporter 8 aminosavnál hosszabb, hidrofób C-terminálissal rendelkező peptideket pumpál be az ER-ba A peptid származhat saját vagy idegen fehérjéből TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide TAP-1 TAP-2 Peptide ER membrán ER lumen Citoplazma TAP-1 TAP-2 Peptide ATP-binding cassette (ABC) domén Hidrofób transzmembrán domén Proteaszóma által termelt citoplazmatikus peptid antigének A proteaszóma által termelt petidek az endoplazmatikus retikulumba kerülnek.

20 AZ ENDOGÉN ANTIGÉN BEMUTATÁSI ÚT Tc-sejt Proteaszóma FEHÉRJE SAJÁT ANTIGÉN TAP1/2 gp96 calnexin α-lánc α-lánc+β2mMHC+peptid MHC-I + Ag peptid MHC-I + saját peptid ZÁRTNYITOTT Az endoplazmatikus retikulumban szintetizálódó MHCI itt kapcsolódik a peptiddel Peptid SAJÁT ANTIGÉN !

21 A sejtfelszínen nem (alig) található üres, peptid nélküli MHC A bekötődött peptid fixálta a konformációt, azaz nem cserélődik le a sejtfelszínen !

22 MHC-I, proteaszóma komponensek,TAP mennyisége egyidejűleg szabályozott Pl. IFN  --immunválasz -- általi koordinált kifejeződés Több MHCI-peptid komplex kerül ki a sejtfelszínre

23 Endogén Ag CD8 MHCI Az endogén fehérjékből (saját, vírus, tumor) származó peptideket az I. típusú MHC molekulák kötik Citotoxikus, CD8+ T-sejtek ismerik fel Tc MHCI Minden magvas sejten megjelenik

24 Extracelluláris peptidek bemutatása az MHCII által

25 22 11 22 11 PEPTID PEPTIDE A HIVATÁSOS ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEKEN (DC, makrofág, B- sejt ) JELENIK MEG AZ II TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE A peptid kötésért az α1 és β1 domének együttesen felelősek Egy polimorf α lánc és egy szintén polimorf β lánc. (immungolbulin domének) !

26 MHCII általi bemutatás csak a professzionális antigénprezentáló sejtek által. Ezen sejtek által (speciálisan,aktívan) felvett fehérjék kerülhetnek kapcsolatba az MHCII-vel Dendritikus sejt Makrofág B-sejt ! !

27 MHCII általi bemutatás: csak a professzionális antigénprezentáló sejtek által Extracelluláris antigének bemutatása CD4+ T sejteknek Helper (segítő) T -sejtek ! !

28 T-sejtek jelenléte nem szükséges a peptidkötéshez Nem különbözteti meg a saját illetve idegen peptideket (mindent egyaránt prezentál-bemutat ) A két prezentációs út egyszerre zajlik !

29 MHCII prezentációhoz szükséges folyamatok: 1, Külső (extracelluláris) antigének felvétele 2. MHCII védelem az ER-ben, hogy intracelluláris peptid ne kötődjön hozzá 3. Invariáns lánc peptid csere az endoszómában 4. Sejtfelszíni megjelenés !

30 Korai endoszóma Késői endoszóma Fúzió a lizoszómával Kapcsolat a Golgival Endocitózis

31 Opszonizáció!!!

32 OPSZONIZÁLÁS OPSZONIN NÉLKÜL OPSZONINNAL IDŐ fagocitózis Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejteinek Befolyásolja a válaszreakciót. Fc vagy komplement receptor ! ! Legfőbb opszoninok: Ellenanyag Komplement fragmensek Akut fázis fehérjék

33 Fagocitózis 1.Kemotaxis, patogénhez kapcsolódás 2. Bekebelezés 3. Fagoszóma formálás 4. Fagoszóma lizoszóma fúzió– fagolizoszóma 5. A mikróba enzimatikus emésztése

34 Fagocitózisra képes sejtek -Makrofágok -Dendrtitikus sejtek -Neutrofil granulociták Hivatásos antigén prezentáló sejtek -Makrofágok -Dendrtitikus sejtek -B-limfociták ! ! Nem prezentál MHCII-n keresztül Nem fagocita Csak receptor mediált endocitózis

35 Th-sejt AZ EXOGÉN ANTIGÉN BEMUTATÁSI ÚT ZÁRTNYITOTT Ii+αβ CLIP DMA/B MHC-II + Ag peptid MHC-II + saját peptid Az MHCII az invariáns lánc kötődésének köszönhetően az endoszómákba kerül, (az ER-ból) Az endoszómában hasítódik az invariáns lánc Az endoszomális DMA/B az invariáns lánc maradékát (CLIP) más peptidre cseréli

36 MHCII szintézis az ER-ben Ii nélköl nincs stabil α β lánc dimer MHCII Ii –komplex transzportja vezikulumokba c Az endoszómában az Ii hasad A HLA-DM segítségével a Ii maradék CLIP hasított petidekre hasad Az MHCII- peptid komplex transzportja a membránba MHCII expresszió, bemutatás a sejtfelszínen !

37 INVARIÁNS LÁNC (Ii) funciói: 1.Chaperon – konformáció 2.Peptidkötőhely gátlása 3.Szállító/visszatartó molekula

38 Exogén Ag Th Az exogén fehérjékből származó peptideket (extracelluláris saját, patogén, allergén) a II. típusú MHC molekulák kötik A CD4+ helper T-sejtek ismerik fel CD4 MHCII Professzionális prezentáló sejtek! DC Makrofág B-sejt ! !

39 MHC I Minden magvas sejt MHC II Professzionális antigén prezentáló sejtek Kötött peptidforrássaját vagy idegen fehérjék méret8-10 aminosav13-25 aminosav természetescitoplazmatikus és magi fehérjék ~70% MHC eredetű, membrán- és extra- celluláris fehérjék Peptid képződéshelyecitoplazmavezikulumok endo/lizoszóma MHC transzport nincsIi - irányít, visszatart ER vezikuláris rendszer speciális vezikulum CIIV MHC - peptide kölcsönhatás HelyeERspeciális vezikulum, CIIV MHC - peptid komplexek a sejtfelszínen stabil komplexek a sejt belső környezetét tükrözik stabil complexek a sejt külső környezetét tükrözik ANTIGEN ÁTALAKÍTÁS ÉS BEMUTATÁS !

40 AZ I ÉS II TÍPUSÚ MHC MOLEKULÁK KIFEJEZŐDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA IFNγ IFNγR A II típusú immun IFNγ fokozza az MHC expressziót Gyulladási citokinek és IFNγ hatására az MHC II expresszió egyes szöveti sejteken (endotél, asztrocita, mikroglia) is kiváltható Co-ordinated upregulation of MHC-I, TAP, LMP and MHC-II, DM, Ii

41 Antigén felfétel Antigén feldolgozás MHC szintézis MHC-peptid kapcsolat

42 Endogén Ag AZ EXOGÉN ÉS ENDOGÉN ANTIGÉNEK FELISMERÉSE Exogén Ag Th CD8 MHCI CD4 MHCII Tc A CD8 illetve CD4 a nem polimorf α3 illetve β2 doménhez kapcsolódik ! !

43 AZ MHC FUNKCIÓI –Az immunológiai saját meghatározása Saját MHC + saját peptid – egyedekként változó MHC és saját peptid –Az immunológiailag idegen meghatározása Saját MHC + idegen peptid – egyedekként változó MHC és idegen peptid –Saját fehérjékből származó peptidek prezentálása – immunológiai saját folyamatos megjelenítése –Antigénből származó peptidek prezentálása – idegen/megváltozott saját felismerése –Allogén válasz idegen MHC-val szembeni válasz (transzplantáció) Az MHC által korlátozott T-sejt felismerés következménye –Az NK sejt felismerés célpontja !


Letölteni ppt "A T-SEJTEK MHC MOLEKULÁKAT HORDOZÓ ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEK JELENLÉTÉBEN A SEJTFELSZÍNEN MEGJELENŐ ANTIGÉN EREDETŰ PEPTID – MHC KOMPLEXEKET ISMERNEK FEL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések