Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

, Készítette: Rutterschmid Dóra Környezettudomány Msc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ", Készítette: Rutterschmid Dóra Környezettudomány Msc."— Előadás másolata:

1 , Készítette: Rutterschmid Dóra Környezettudomány Msc

2  A Föld keletkezésétől folyamatosan végbemenő, állandó folyamat  Anyag és energiaáramlás -> lokális, regionális, globális szinten  Lassú fokozatos változások és gyors katasztrofális jelenségek  Az ember meghatározójává vált  -> üvegházhatás ->globális klímaváltozás

3  Szoros összefüggés  Növényzet az éghajlattól függ  Növényzeti övek  (fotoszintézis megváltozása, fajok eloszlása térben, időben)  Könnyű laboratóriumi és terepi kísérletekkel vizsgálni -> környezeti feltételek megváltoztatása  Nehéz a kísérletek térbeli és időbeli kiterjesztése

4  Paleobotanika -> múltbeli paleogeográfiai vizsgálatok rekonstruálása, növényzetnek a múltbeli globális klímaváltozásokra történő reagálása  Múltbeli és jelenlegi változások közti analógiák keresése problémás  -> ökológiai modellezés

5  Feltételezés, feltételrendszer -> következtetés -> nagyobb területekre érvényes  Térben és időben szórványos adatokból -> extrapoláció  Különböző modellek segítségével előrejelzések -> globális klímaváltozás és a növényzet kapcsolata

6

7  Bioklimatikus modell -> természetes növénytársulások eloszlását éghajlati indexeknek felelteti meg  Háromszög diagram  Éghajlati indexek logaritmikus skálán  Osztályozás:  1. évi átlagos biohőmérsékleten,  2.évi átlagos csapadékmennyiségen  3.potenciális evapotranspiráció és a csapadék közötti arány  Vegetációs övek -> hatszögek

8  Hőmérséklet értékeit a háromszög alapjával párhuzamos egyenesek metszik  A hatszögeket a tengelyeken kijelölt egyenlő intervallumok végpontjaiból húzott párhuzamosak metszéspontjai adják  Potenciális evapotranspirációs arányszám = potenciális evapotraspiráció és az évi csapadékmennyiség aránya -> arányos a biohőmérséklettel  -> PET arány függ a hőmérséklettől és a csapadéktól

9  Kritikus hőmérséklet 18 és 24 0 C közötti intervallumot osztja ketté -> meleg mérsékelt és szubtrópusi övezetre  Kritikus hőmérséklet vonala = fagyvonal  Összesen 37 vegetációs hatszög  Ez alapján megrajzolhatók a jelenlegi viszonyoknak és pl a kétszeres szén-dioxid koncentrációnak megfelelő növényzeti övek

10

11

12

13

14  Szükséges, mert a Holdridge rendszer csak összehasonlító jellegű rendszer -> statikus  Változások folyamatáról, dinamikájáról -> ez a módszer  Alap : éghajlat és a növények maximális levélfelülete egymással egyensúlyban vannak  -> mi az a maximális levélfelület, amelyet adott éghajlati feltételek mellett fenntartható

15  Penman-Monteith modell evapotranspirációs modell -> biofizikai modell -> vízfelhasználás fiziológiáját szimulálja a lombkorona szintjén  Lombkorona környezetét jellemző paraméterekből indul ki  Levél környezete és sztómák közötti kapcsolat -> evapotranspirációs mértéket adott éghajlatra és levélfelületre  -> mekkora a max levélfelület, amely egy adott helyen adott éghajlati viszonyok között fenntartható

16  Mekkora levélfelület tartható el a jelenlegi, illetve a megváltozott klímaviszonyok mellett  LAI viszonyszám -> összehasonlítás  Globális felmelegedés -> aridifikáció  Maximális levélfelület csökkenés  A

17  Kertész Ádám : A globális klímaváltozás természetföldrajza  http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tan anyagok/09_AcsFerenc- Biofiz_eghoszt_modszerek/ch02s03.html http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tan anyagok/09_AcsFerenc- Biofiz_eghoszt_modszerek/ch02s03.html  http://www.matud.iif.hu/07okt/03.html http://www.matud.iif.hu/07okt/03.html  http://en.wikipedia.org/wiki/Penman%E2%80 %93Monteith_equation http://en.wikipedia.org/wiki/Penman%E2%80 %93Monteith_equation

18  Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt ", Készítette: Rutterschmid Dóra Környezettudomány Msc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések