Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MARKETING Levelező- Gazdász 1.ELŐADÁS. TEMATIKA A marketing fogalma és fejlődése A marketingkutatás, MIR A fogyasztói magatartás Piac jellemzői, célpiac.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MARKETING Levelező- Gazdász 1.ELŐADÁS. TEMATIKA A marketing fogalma és fejlődése A marketingkutatás, MIR A fogyasztói magatartás Piac jellemzői, célpiac."— Előadás másolata:

1 MARKETING Levelező- Gazdász 1.ELŐADÁS

2 TEMATIKA A marketing fogalma és fejlődése A marketingkutatás, MIR A fogyasztói magatartás Piac jellemzői, célpiac meghatározása 4-P Vállalati stratégiák Versenyszemlélet alapjai

3 Mi Mi a Marketing? TO MARKET = piacra visz

4 Marketing A marketing fejlődése 1. Termelésorientáció, kereslet > kínálat 2. Termékorientáció, 3. Eladásorientált korszak, kereslet = kínálat 4. Piacorientáltság, kereslet < kínálat 5. Társadalom- piacorientáltság, 1. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGÉRZET 2. FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM

5 A marketing térhódítása 80-as években Amerikában az értékesítés válságba került Szerény árbevétel, gyenge nyereség Magas költségek Konkurencia: Japán, Szingapúr, Dél Koreai termékek

6 A marketing térhódítása Egy maroknyi sikeres vállalat: – P &G, Mc Donalds, Pepsi Cola: működési alapelvek Kínos fogyasztói érzékenység (maradj a fogyasztó közelében) Kínos piacérzékenység (azzal foglalkozz, amihez értesz) Alkalmazottak ösztönzése, hogy kivalló minőséget hozzanak létre

7 A Marketing A marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, melynek során az egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás között, mialatt kielégítik szükségleteiket és igényeiket.

8 Kulcsfogalmak: Szükséglet: a Marketing nem teremti, már előtte is léteznek - MASLOW Igények: a szükséglet kielégítésére irányul „hogyan”, A Marketing az igényeket formálja, pl. a BMW státuszszimbólum, viszont a státusz szimbólum utáni iránti szükségletet nem ő kelti. Kereslet. Vásárlóképesség, hajlandóság Termékek, szolgáltatások Hasznosság, érték és elégedettségVERSENY Csere, ügyletek, kapcsolatok Piac (ok) potenciális fogyasztók, B2B vagy B2C

9 Marketing Menedzsment: cserekapcsolatok menedzselése Az Amerikai Marketingszövetség 1985-ben jóváhagyott definíciója A marketing menedzsment a tervezésnek és a végrehajtásának az a folyamata. Melynek során elképzelések, áruk és szolgáltatások teremtése, árazása, ösztönzése és elosztása megy végbe annak érdekében, hogy a cserén keresztül megvalósuljanak az egyéni és a szervezeti célok

10 Marketing McCarthy: Marketing- Mix Befolyásoló marketingeszközök 4P- POLITIKÁK 1. Product- termék 2. Price- ár 3. Place- elosztás 4. Promotion- kommunikáció

11 Marketing Menedzsment Ez a meghatározás azt a felismerést foglalja magába, hogy a marketing menedzsment Az elemzésre A tervezésre A megvalósításra És az ellenőrzésre kiterjedő folyamat A marketing menedzsment mindig a fogyasztók piacával foglalkozik

12 Marketingstratégia Szegmentáció Célpiac választás Pozícionálás Célpiac meghódítása (4P) Belső szervezeti feltételek Vevők Versenytársak

13 Marketingkutatás

14 Marketingkutatás „Kezdetben teremtette isten az eget és a földet …, de a marketingkutatók hisznek benne, hogy az úristen sem tett volna egyetlen mozdulatot sem a piac előzetes kutatása nélkül.” (Paul A.Scipione)

15 Marketingkutatás definíciója Az információk szisztematikus, objektív feltárása, összegyűjtése, elemzése, közlése, valamint felhasználása, amelynek célja a marketingtevékenység során felmerülő problémák megoldására irányuló vezetői döntések elősegítése.

16 Marketingkutatás növekvő szerepének okai Műszaki fejlődés gyorsasága Nemzetközi fogyasztói szokások – globalizálódás (Hamburger, Cola stb) Extenzív piacbővítési lehetőségek kimerítése A vevők egyre kritikusabbak és árérzékenyebbek Kevés a fogyasztók ideje A versenytárs-termékek nem sokban különböznek egymástól

17 2.1. A marketingkutatás helye egy szervezet életében „ „Kapitális hiba elméletet gyártani, mielőtt adatokhoz juthatnánk.” (Sir Arthur Conan Doyle)

18 A kutatás szerepe RÉGEN MA 1.Termelés 2.Piackutatás 3.Értékesítés 4.Fogyasztás 1.Piackutatás (elsődleges)* 2.Termelés 3.piackutatás (másodlagos)** 5.Fogyasztás 4.Értékesítés *Elsődleges kutatás: megelőzi a termelést **Másodlagos kutatás:a lehetséges piacok közül megkeressük a számunkra legkedvezőbbet

19 A marketingkutatás szerepe a marketingdöntésekben marketingkutatás MIR marketing stratégia taktikai döntések - 4P

20 A marketingkutatás fő területei Középpontban a fogyasztó – család, egyén háztartás attitűdje, szokásai, motivációi, szükségletei, elégedettsége, tapasztalatai, stb. Középpontban a hely – a földrajzi értelemben vett piac, a piaci potenciállal, a piaci részesedéssel. Középpontban a márka – előnyei, hátrányai, márkaválasztás preferenciái, a márka piaca, stb. Középpontban a vállalat – esettanulmányok a vállalat helyzetéről Középpontban az egész iparág – az iparág összes vállalata, alkalmazottja, belépési korlátok, pozíciója, fejlődése.

21 Marketing-mix meghatározása 1. Termék-mix kutatások Új termékek fogyasztói elfogadása Csomagolási és termékdesign kutatások A meglevő termékek új felhasználásainak feltárása( pl. margarin ) Új termék fejlesztésével kapcsolatos kutatások Termék és fogyasztói szegmensek feltárása

22 2. Ár-mix kutatások A kereslet ár és jövedelemrugalmassága Költségelemzés és profit margin vizsgálatok A hitelpolitika keresletre gyakorolt hatásának elemzése Az árak fogyasztói elfogadása Az ár minőséghatása

23 3. Értékesítési-mix kutatások Az értékesítési központok meghatározása és felállítása A szállítás- és bolti elhelyezés-szempontú csomagolás design-jának kialakítása Értékesítési képviselők iránti igény meghatározása Az értékesítési képviselők reklámtevékenységének kialakítása A szállítás és raktározás különböző módszereinek költségelemzése

24 4. Promóciós, kommunikációs-mix kutatások Reklám és értékesítés-ösztönzési promóciók hatékonysága Reklámhatás Az értékesítési hálózat hatékonysága Más értékesítés-ösztönző eszközök hatékonysága Kommunikációs koncepció megalapozása Termék, márka, gyártó image

25 3. A marketingkutatás irányai, folyamata, típusai

26 Marketingkutatás irányai – Feltáró kutatások: Nem ismert a probléma természete, kvalitatív technikák. – Leíró kutatások: Cél, hogy pontos képet adjon a fogyasztók szokásairól, értékítéletéről, szocio-demográfiájáról, stb. (kvantitatív technikák)

27 Megkérdezés módszertana A megkérdezés módszer alkalmazásánál el kell dönteni: – A kommunikáció módja – A sztenderdizálás foka – A megkérdezés gyakorisága – A megkérdezés tárgya – A megkérdezettek személye

28 A kommunikáció módja 1. 1. Személyes megkérdezés (szóbeli-face to face) – PPI – Paper and Pencil Interview, – Mystery Shopping, – Írásbeli (postai úton történő megkérdezés) – A kérdőívek bonyolult, kitöltésük időigényes minta sérülhet alacsony visszaérkezési arány utánkövetés szükséges,

29 A kommunikáció módja 2. 1. Telefon Időtartam korlát (15-20 perc) Drága Segédeszközöket nem lehet használni Minta sérülhet Rossz címlista 2. Interneten

30 A sztenderdizálás foka 3. 1. Kötött interjúk 2. Kötetlen interjúk (mélyinterjú) 3. Szemistruktúrált interjú (fókusz csoport)

31 A megkérdezés gyakorisága 4. 1. Rendszeres felmérések: egytémás (GFK, A. Nielsen) 2. Egyszeri, ad hoc felmérések 3. Panel (ha rendszeresen mindig ugyanazokat kérdezzük) – GFK Háztartási panel vizsgálat

32 A megkérdezés tárgya 5. 1. Személyek 2. Tények (bolti jelenlét, raktárkészletek, disztribúció, média használat, termékek, márkák, bolttípusok, értékesítési csatornák, stb.

33 A megkérdezettek és számuk 6. 1. Egyének 2. Háztartások 3. Vállalatok Számuk szerint: 1. Személyek (egyedek) 2. Kiscsoportok 2-6 fő 3. Normál csoportok 10-12 fő 4. Egyszerre akár 100 fő is lehet (ankét megkérdezés)

34 1. A problémák azonosítása 2. A kutatási terv elkészítése 3. Adatgyűjtés adatfeldolgozás 4.A kutatási ered- mények értékelése 5. Kutatási jelentés készítése A marketingkutatás folyamata

35 1- A problémák és a kutatási témák azonosítása Van-e igény az új termékünkre? Ki a fogyasztóm és mekkora a potenciális piacom? Milyen a vásárlási döntési folyamat? Mik a fogyasztói preferenciák? Stb.

36 2- A kutatási terv előkészítése A kutatási probléma meghatározása Hipotézis megfogalmazása Kutatási terv elkészítése A kutatás típusa lehet – Feltáró kutatás: probléma-megoldására – Leíró kutatás: mennyiségi vizsgálatok – Előrejelző kutatás

37 Adatforrások Az adatok típusai – Primer adatok - primer kutatás Korábban még össze nem gyűjtött adatok és információk összessége.Módszere: –Megfigyelés –Kísérlet –Megkérdezés A primer adatgyűjtés - mintavétel – Szekunder adatok - szekunder kutatás valaki korábban valamilyen célból összegyűjtött, s most újra felhasználhatók A szekunder adatok forrásai – meglévő adatbázisok, releváns források, szakirodalom

38 Szekunder információk Előnyei 1. Adatszerzés költsége alacsony 2. Információk gyorsan megtalálhatók 3. Több adatforrásra is lehet támaszkodni egy időben Hátrányai 1. Információk túl általánosak 2. Különböző források egymásnak ellentmondó információkat szolgáltatnak 3. Információk elavultak lehetnek

39 Primer információk Előnye 1. Információ időszerű 2. Megbízhatóság szintje nagy 3. Adatgyűjtés módja ismert, ellenőrizhető Hátránya 1. Adatgyűjtés időigényes, drága 2. Bizonyos adatok így nem gyűjthetők be

40 3- Az információgyűjtés technikája- mintavétel 1. Egyszerű: Sokaság minden egyes eleme egyenlő valószínűséggel kerülhet a mintába 2. Rétegzett: meghatározott közös jellemzők alapján csoportokra osztják a sokaság elemeit. Ezek után alkalmazzák a véletlen szerű mintavételt 3. Területi: – adott területi egységből – Véletlen mintavétel a kiválasztott területi egységből 4. Kvóta szerinti:kérdezőre van bízva, az előre meghatározott mennyiségi arányoknak megfelel

41 Elsődleges (primer) kutatási módszerek Kvantitatív (leíró) Megfigyelő jellegű Mystery shopping Felméréses, megkérdezéses Önkitöltő kérdőívek Postai kérdőívek Szóbeli lekérdezéses Bevásárlóhelyi megkérdezés Telefonos lekérdezés Online lekérdezés Kísérleti Kvalitatív (feltáró) Egyedi mélyinterjúk Fókuszcsoportos


Letölteni ppt "MARKETING Levelező- Gazdász 1.ELŐADÁS. TEMATIKA A marketing fogalma és fejlődése A marketingkutatás, MIR A fogyasztói magatartás Piac jellemzői, célpiac."

Hasonló előadás


Google Hirdetések