Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK"— Előadás másolata:

1 ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK
4. EA KÖTVÉNY

2 A kötvény (bond) Pénzkövetelést megtestesítő értékpapír
A kötvény olyan értékpapír, amelynek kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget, annak előre meghatározott kamatát, valamint az általa vállalt esetleges más szolgáltatásokat a kötvény mindenkori jogosultjának a kötvényben megjelölt időben és módon megfizeti

3 A kötvény (bond) A kibocsátója az adós.
A megvásárlója, a jogosultja a hitelező. A kötvény összege a névértéke. A kötvényen feltüntetett kamatláb, a névleges kamatláb. A kibocsátás napjától a névérték visszafizetésének napjáig terjedő időt a kötvény futamidejének nevezzük

4 Kötvény kibocsátás célja
Célja a pénztőke megszerzése, ellenében csak készpénzzel lehet fizetni, apporttal (nem pénzbeni hozzájárulás: pl. gép, berendezés stb) nem. Egyik oldalról hitel, a másik oldalról megtakarítás A kibocsátó intézmény üzletvitelébe sem beleszólási joggal, sem formális társtulajdonosi jogokkal nem rendelkezik A kibocsátó számára: közép vagy hosszúlejáratú hitelforma. Lejárata általában: 3-25 év között ingadozik

5 A kötvény forgalmazása:
elsődleges értékpapírpiacon másodlagos értékpapírpiacon

6 Legfontosabb jellemzői: A kötvény fajtái
A kötvény jogi formáját tekintve kölcsön Törlesztés módjai: ·  Lejáratakor: egy összegben · Részletkötelezettségekre bontott ·  Bizonyos türelmi, idő után megkezdett · Sajátos forma: törlesztési tervnek megfelelően sorsolással döntik el, Hazánkban: lejáratkor egy összegben visszafizetés illetve 1-5 éves türelmi idő után egyenlő, vagy évente változó nagyságrendű részösszegben ( vagy )

7 A kötvény a kamatozó értékpapírok csoportjába tartozik:
Fix kamatozású kötvény Változó kamatozású kötvények: előre megállapított mértékű rögzített kamatból és egy kisebb mértékű- mozgó kamatból A kötvény kamatlába előre meghatározott és valamely gazdasági változókhoz kapcsolódó Pl. fogyasztói árindex mértékéhez Pl. Egy bank rövid lejáratú hitelre meghirdetett kamatláb + Y%

8 Újabb konstrukciók: Kamatszelvényes
futamidején belül több periódusban fizetnek kamatot Örökjáradék kötvény Kamatszelvényes nélküli kötvények (zero coupon bonds) Elemi kötvény , diszkont kibocsátás Törlesztő-szelvény nélküli kötvény egyetlen időpontban, a futamidő végén törlesztik vissza Törlesztő- szelvényes kötvény futamidőn belül több részletben fizetik vissza

9 Újabb konstrukciók: Átváltható kötvények (konvertálható, illetve csere vagy alternatív kötvény) Opciós kötvény (elővásárlási jogot biztosító kötvény)

10 Csoportosítás- Fólia Kockázatuk szerint A kötvények osztályozása.
A befektetésül szolgáló kötvényeket azok kibocsátójának pénzügyi mutatói alapján minősítési osztályokba sorolják. Tőkeáttételi mutató Kamatfedezeti mutatók Jövedelmezőségi mutatók Likviditási mutatók

11 A kötvény átruházása A névre szóló kötvény
kötvény kötvénynyilvántartó könyv A dematerializált kötvény esetében számlán történő átvezetéssel történik a kötvény adás-vétele.

12 Tőrvényes előírásoknak
A kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást Kötvény elnevezését Kibocsátás célját Kötvény névértékét és sorszámát Kibocsátó és képviselőjének megnevezése Kötvény tulajdonos neve Átruházhatóságra vonatkozó esetleges korlátozásokat A kamat- és beváltási (törlesztési feltételeket) A kötvény összegének visszafizetését és kamat megfizetését biztosító esetleges kikötés, illetve garancia (garanciát vagy kezességet vállaló pénzintézet megnevezése) A kötvény kiállításának helye és napja A kibocsátó aláírása Gyakran feltüntetik a kötvényen a teljes összegét: jelzi az értékpapír gyakoriságát, piaci előfordulását

13 Kibocsátó Kibocsátó lehet az állam, központi költségvetési szerv,
helyi önkormányzat, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe.

14 Nyilvános és zártkörű kibocsátás
 Nyilvánosan akkor bocsáthat ki valaki kötvényt ha maga vagy jogelődje legalább egy teljes naptári évben már működött, ha a kibocsátásra kerülő kötvények névértéke eléri legalább az ötmillió forintot, és ha rendelkezik a PSZÁF által jóváhagyott tájékoztatóval, nyilvános ajánlattétellel, és azt közzé is tette. A nyilvános kibocsátású kötvény kibocsátásánál egy kibocsátási tervet készít a kibocsátó.

15 Kötvénykibocsátás rendje
A kibocsátás alapja a kibocsátási terv, melyet a kibocsátó készít el Tartalma: Kötvény már említett törvényes kellékei Kibocsátás teljes összegét, címletbeosztás és a kötvények darabszámát Kötvényen alapuló kötelezettségeket teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét Kötvényvásárlók tervezett körét Meghirdetett módját (zártkörű jegyzés esetében: érdekeltek tájékoztatási módját)

16 Kötvénykibocsátás módjai
Névértéken (kibocsátási ár= névérték) Névérték alatt (kibocsátási ár <névérték) többlet kibocsátói kiadást jelent Állampapírok Névérték feletti kibocsátás (kibocsátási ár> névérték) A kibocsátó terheit csökkenti, a kölcsöntőkének csak névértékének megfelelő hányadát kell visszafizetni, kamat is csak névértékre vonatkozik. A névérték feletti rész a kibocsátó tiszta bevétele.

17 VÉGE


Letölteni ppt "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések