Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Makroökonómia 1. ea..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Makroökonómia 1. ea.."— Előadás másolata:

1 Makroökonómia 1. ea.

2 Közgazdaságtani alapfogalmak 1
Szükséglet Javak Szűkösség Termelés, csere, elosztás, fogyasztás

3 Közgazdaságtani alapfogalmak 2
Erőforrások Munka (L) Tőke (K) Természeti környezet (A) Vállalkozó (E) Hatékonyság (E/R) A csere és elosztás színtere a piac

4 Közgazdaságtani alapfogalmak 3
Piac Kereslet Egyéni (fizetőképes) kereslet, összpiaci kereslet Keresletet meghatározó tényezők Keresleti függvény Kínálat Egyéni kínálat, összpiaci kínálat Kínálatot meghatározó tényezők Kínálati függvény

5 Közgazdaságtani alapfogalmak 4
Marshall-kereszt Piaci egyensúly (piactisztító ár) Egyensúlytalanságok Túlkereslet Túlkínálat Ármechanizmus

6 Közgazdaságtani alapfogalmak 5
Piac az elosztás színtere Az elosztás gyors, hatékony, de nem igazságos Piac a tényezőallokáció színtere Hatékonyságot kényszerít ki A jól működő piacot az ár vezérli Nemcsak piaci koordinációk léteznek a gazdasági szereplők között (bürokratikus, erőszakos, etikai)

7 Közgazdaságtani alapfogalmak 6
Gazdasági rendszerek és berendezkedések (a koordinációk érvényesülése) Liberális piacgazdaság Szociális piacgazdaság Jóléti állam Tervgazdaság

8 A közgazdaságtan története 1
Görögök, rómaiak előfutárok görög háztartás, tengeri kereskedelem római jog (árucserejog, magánjog) Merkantilizmus (17. század) - Colbert Fiziokratizmus (18. század) – Quesnay Klasszikusok (Smith, Ricardo, Malthus, Say) Marx (értékelmélet)

9 A közgazdaságtan története 2
Neoklasszikusok Marginális forradalom (Jevons, Walras, Menger, Pareto, Gossen, Pigou, Marshall = szintézis) Keynes (makroökonómiai elemzés megjelenése) Neoklasszikus szintézis (Samuelson) Monetarizmus (Friedman) Újklasszikusok (Lucas), újkeynesiánusok (Tobin) Mit ér az állami beavatkozás?

10 Közgazdaságtan módszertana
Ellenőrzött kísérletekre nincs mód Kísérletek helyett Megfigyelés Modellek alkotása és verifikálása Modellekben vizsgálhatók azok a változók amelyek egy jelenségre hatnak (a valóság rendkívül bonyolult, nem lehet minden tényező hatását egyszerre vizsgálni: ceteris paribus elve Pozitivizmus (leíró közgazdaságtan) Normativizmus (értékelvű, elvárásait a való világgal veti össze)

11 A közgazdaságtudomány ágai
Alkalmazott közgazdaságtudomány gazdálkodástan (vállalat-gazdaságtan) pénzügyi folyamatok (vállalati és állami pü-ek) vezetés-szervezés, stb. Elméleti közgazdaságtan Mikroökonómia: gazdasági egységek vislekedése Makroökonómia: a gazdaság egésznek működése Gazdasági rendszerek összehasonlító közgazdaságtana Elmélettörténet Alternatív közgazdaságtan(ok)

12 Makroökonómiai alapfogalmak
Kibocsátás (Q) Jövedelem (Y) Árszínvonal (P) Vásárlóerő (1/P) Árindex (αP) Jövedelemnövekedés Nominális növekedés (árak és kibocsátás növekedése) Reálnövekedés (kibocsátás növekedése)

13 Makroökonómiai alapfogalmak
Jövedelem (kibocsátás) felhasználása (alapvető felhasználási irányok): Fogyasztás (C) Felhalmozás Megtakarítás (S) Beruházás (I) Bruttó és nettó beruházások

14 Gazdasági szektorok, jövedelem-körforgás
Alapvető gazdasági szektorok Háztartás Vállalat Állam Külföld Jövedelemáramlási modellek Kétszektoros jövedelem-áramlás Három szektoros jövedelemáramlás (zárt gazdaság) Négyszektoros jövedelemáramlás Kitüntetett számlák, kitüntetett összefüggések

15 Makrogazdasági teljesítmények számbavétele
Y mérése Felhasználás oldalról: Y=C+I+G+EX-IM Termelési oldalról: mezőgazdaság, ipar szolgáltatások (gazdasági struktúra) Bruttó kibocsátás Térbeli halmozódás (input, output mátrix) Időbeli halmozódás, GDP, NDP (halmozódás mentes végtermék-érték) Területi elv, nemzeti elv GNI, NNI, GNDI, NNDI

16 Az árupiac elmélete (1) Árupiac Árupiaci kereslet, kínálat Fogyasztás
Fogyasztási határhajlandóság Autonóm fogyasztás Fogyasztási függvény Megtakarítás Megtakarítási határhajlandóság Autonóm megtakarítás Megtakarítási függvény

17 Az árupiac elmélete (2) A beruházás
A beruházásokat meghatározó tényezők Profitvárakozások, belső megtérülés, piaci kamatok A beruházási függvény Beruházások kamatérzékenysége Beruházások nulla százalékos kamat mellett Az árupiaci kereslet adott kamatláb mellett Az árupiaci egyensúlyi jövedelem (rugalmas kínálat esetén) A keynes-i kereszt, árupiaci egyensúlytalanságok A multiplikátor Az IS függvény

18 A pénzpiac (1) A pénz funkciói A pénz fejlődése Bankrendszer
Klasszikus pénz és modern pénz Bankrendszer egyszintű kétszintű (a jegybank és a kereskedelmi bankok) A banki pénzteremtés kötelező tartalékráta Pénztömeg kategóriák M0, M1, M2, M3 Pénzkínálat (nominál és reál)

19 A pénzpiac (2) A pénzkereslet A pénzkereslet függvénye
Tranzakciós Óvatossági Spekulációs A pénzkereslet függvénye A pénzpiaci egyensúly Az LM függvény


Letölteni ppt "Makroökonómia 1. ea.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések