Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szike helyett lézerkardot avagy harcolni kell a szakmai felelősség ellen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szike helyett lézerkardot avagy harcolni kell a szakmai felelősség ellen."— Előadás másolata:

1 Szike helyett lézerkardot avagy harcolni kell a szakmai felelősség ellen

2 Szemléletváltás szükséges - Érezni kell az erőt! Szike-gyógyításban segíthet, az orvos eszköze, de a bíróságon az egészségügy a beteg Elszenvedés, védekezés - nem jó taktika, a felelősségi formák nem szolgáltató-barátok, nem szabad eleve feladni, önsajnálat nem segít Szakmai felelősségért-nem, hiszen az, az egészségügy ellen fordult minden felelősségi formában, így csak másodlagos cél egy új szakmai felelősségi forma kialakítása Passzivitás, néhány szolgáltatónál eseti aktivitás nem elég Lézerkard-ha harcolni kell, márpedig a bíróság harc, hatékonyabb fegyver Harc- a bíróságot, különösen polgári perben nem érdekli az igazság csak a jog, így minden eszközre szükség van, hogy a jog az egészségügyet érdekét is szolgálja Szakmai felelősség ellen- a túl széles értelmezésű felelősségi formák (pl. polgári jogi) lebontása, a még nem széles felelősségi formák (pl. büntetőjog) terjedésének- megakadályozása- jelenlegi elsődleges feladat Teljes –körű bírói gyakorlatot érdemben befolyásoló aktivitás kell

3 Yoda terv Nincs hova fejlődnie a betegek érdekeinek: szolgáltató igazold, hogy mindent megtettél ami nem kizárt (elvárható gondossággal jártál el), illetve igazold, hogy ha az elvárható gondossággal jártál el, akkor sem lett volna nagyobb esélye (tehát kizárt lett volna) a betegnek a túlélésre, gyógyulásra, károsodás elkerülésére Objektív felelősség nincs, de a kvázi objektív felelősségből jelenleg csak visszafelé lehet út kérdés milyen gyorsan? Harc három lépésben: Helyzetfelmérés Megelőzés Támadás

4 Helyzetfelmérés- Baljós árnyak Szakmai felelősségi formák Típus ügyek kártérítési perekben Összegszerűség Felelősségbiztosítás Nemzetközi felelősség Felmérés mi ellen kell harcolni, mindez az elmúlt 20 évben alakult ki, ha nem hagyják, hogy létrejöjjön sokkal könnyebb lett volna a helyzet

5 Felelősségi formák I. Ugyanaz a szakmai hiba több felelősségi formát indíthat el Etikai felelősség: személy ellen indul, június 01-től szigorú, felfüggesztés, kizárás szankció munkavégzési akadály, egészségügy kezében az etikai kódex megalkotásának lehetősége, egészségügy dönti el mi történik ezzel a felelősségi formával Fegyelmi-munkajogi felelősség : személy ellen indul, közalkalmazotti státusz kiszorulásával a fegyelmi megszűnik, elvileg szigorú (elbocsátás is lehet), egészségügy, mint munkáltató kezében, munkaszerződések megkötésénél szerződésben szerepeltetni, nevesítve, a szakmai felelősséggel kapcsolatos felmondási okokat

6 Felelősségi formák II. Közigazgatási felelősség: szolgáltató ellen, ÁNTSZ nem Egészségbiztosítási Felügyelet, szakfelügyelő főorvosok kezében az ellenőrzés, minimumfeltételek, működési engedély kiadási feltételek, szakmai protokollok vizsgálata, enyhe szankcionálási rendszer pedig pénzbírság lehetősége 5 millióig, illetve működési engedély megvonása is lehetséges, Egészségügy mondja meg mikor ellenőriz, az ellenőrzést is elvégzi, illetve az ellenőrzés alapját is megalkothatja, sőt a szankció is tőle függ. Fogyasztói felelősség: szolgáltatót érinti, Beteg helyett Fogyasztó, Gyógyító helyett Szolgáltató, Gyógyítás helyett Egészségügyi Szolgáltatás, orvos és beteg között fogyasztói szerződés Eu- törekvés ez legyen a vezető felelősségi forma, vagy akadályozni (jogszabályalkotás) vagy kézbe venni (egészségügyi békéltetés)

7 Felelősségi formák III Büntetőjogi felelősség Személy ellen Ártatlanság vélelme Konkrét elvárhatóság Kizárólagos okozat Büntetés szankció Foglalkozási szabályszegés Felelősség alapja a „kell” Szegényes bírói gyakorlat Kevés befolyásolás, inkább tág értelmezés akadályozása Polgári jogi felelősség Szolgáltató ellen Kimentő felelősségi forma Általában elvárhatóság Nem kizárt okozat Kártérítés szankció Elvárható gondosság Felelősség alapja a „lehet” Önálló precedens rendszer Érdemi befolyásolás, itt kell leginkább lépni, de ez a felelősségi forma nincs az egészségügy kezébe

8 Típus ügyek I Kártérítési felelősségnél alakultak ki a többi felelősségi forma ebből emeli át, de szűkebb értelmezéssel Szakma független formák ( több szakterületnél is), de néhány szakterületen (szülészet, sebészet stb) szakma függő típus-ügyek is Bírói gyakorlat alakítja ki és Legfelsőbb Bíróság eseti döntéseiben jelennek meg, precedens szerű ragaszkodás az ítélkezésben

9 Típus ügyek II Idegen test - tény alapozza meg a felelősséget, mindig felelősséget eredményez, kérdés csak a károsodás mértéke Kórházi eredetű fertőzés: Szolgáltatónak kell igazolnia fertőzés nem kórházi eredetű, ha nem tudja a fertőzés ténye megalapozhatja a felelősséget, egyébként csak a fertőzés nem megfelelő észlelése, kezelése - infektológus szakértés Diagnosztikai tévedés: Minden célszerű és indokolt vizsgálat elvégzése esetén lehet tévedni, de ha a vizsgálatok nem kerülnek elvégzésre, tévedési helyzetbe se hozta magát a szolgáltató

10 Típus ügyek III Műtéttechnikai hiba: szövődmény ha a következmény a beteg vagy a betegség adottságából jön létre, ha az orvos tevékenysége miatt az nem kockázat Gyógymódválasztási szabadság: áljogosítvány, utólagos felelősség a választásért, ha jó és jobb közül lehet választani, a jó nem elég Dokumentációs hiány: mindig a szolgáltató terhe, ki se tudja magát menteni, tanúvallomással nem pótolható Esély: az esély elvételének ténye alapozza meg a felelősséget, a mérték irreleváns Tájékoztatás: a beteget kell döntési helyzetbe hozni, minden ismert, lehetséges és súlyos hatással járó következmény elmondásával, nincs írásbeli tájékoztatási kötelezettség-vélelem a rossz tájékoztatás

11 Összegszerűség A legnagyobb kifizetett kártérítés: 133 millió forint Jelenleg 7 jogerős ítélet van 100 millió forint felett Legmagasabb havi járadék: 1,4 millió forint Több olyan kórház van, amelyik 3 millió forint felett fizet havonta több járadékot A járadék emelése iránt is indíthatóak eljárások-örök kapcsolat Legnagyobb pertárgy értéke 375 millió forint és havi 7,5 millió járadék-jövedelemkülönbség miatt Összegszerűség csak emelkedhet: Eu-s összehasonlítás, kötelező gépjármű-felelősség biztosítási esetek összehasonlítása-a károsodás ugyanaz, Értékviszonyok csak emelkednek Kártérítés limitálás nem lehetséges csak egészségügyre-hátrányos megkülönböztetés lenne azonos károsodásoknál az ok miatt

12 Felelőtlen biztosítás Kötelező, de érdemi segítséget nem nyújt Fogalomkorlátozás Hatály problémák Limit Önrész Kizárások Visszakövetelési jog Piacnak szabályozó szerepe nincs, kiszolgáltatott egészségügyi oldal-ami a piacon van azzal kell szerződni Jogszabály csak a formát írja elő, tartalmat nem

13 Nemzetközi felelősség Határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás február 28 napjától kezdve finanszírozott formájában is Átlátható panasztételi eljárások és mechanizmusok Kockázat jellegével és mértékével arányos felelősségbiztosítás Nemzetközi betegjogok-megfelelő ellátáshoz való jog Nemzeti kapcsolattartók Kártérítési per a kár bekövetkeztének helye szerinti országban-nem mindig azonos a károkozás helyével Elvárhatóság elbírálása a felek választása szerinti jog szerint, ennek hiányában vagy a szolgáltató, vagy a fogyasztó joga szerint - Több holland felperes Mo-n perelt a kedvezőbb elvárhatósági szabályok miatt.

14 Megelőzés- Az új remény Látható, hogy a szakmai felelősség, kiemelten a polgári jogi felelősség, a szolgáltatókra kifejezetten hátrányos ezért az ilyen eljárások megelőzése az elsődleges feladat, míg ha az eljárás elindul, ott lesz szerepe a támadásnak, mint a harmadik elemnek Megelőzés területei: Orvos-szakmai feladatok Jogi feladatok Kommunikáció Nemzetközi felelősség megelőzése Felelősségbiztosítás

15 Orvos-szakmai feladatok I. Szakmai protokollok, ajánlások, módszertani levelek széleskörű megfogalmazása, frissítése, betartásának kikényszerítése (új szakmai kollégiumok, szakmai társaságok, EMKI) Tájékoztató nyomtatványok szakmai tartalmának intézetenkénti, szakmánkénti elkészítése, használatuk kikényszerítése (szakmai kollégiumok, szakmai társaságok, felelősségbiztosítók) Írásbeli tájékoztatás fokozott bevezetése, Jeltolmács, Törvényes képviselő tájékoztatása, tájékoztatás időpontja, tájékoztatás a közreműködés tényéről Intézményeken belüli belső protokollok, ajánlások megalkotása-rendszeres kliniko – patológia, vesztett perek, peren kívüli egyezségek szakmai elemzése

16 Orvos-szakmai feladatok II.- Érdemi panaszkezelés, igazoló jelentésekkel, minden kérdésre adott érdemi válasz az egyezségi ajánlatoknál-hatékony lebeszélés, elbizonytalanodott károsult nem biztos, hogy eljárást indít Boncolás lebeszélése már nem tartozik ide: új ítélet - ha indokolt a boncolás az elengedése a szolgáltató hibája és ekkor minden haláloknak minősül, ami valószínű, még akkor is ha van valószínűbb halálok Dokumentáció tartalma-a betegnek csak a Zárójelentés, ambuláns lap jár, mást nem szabad kiadni csak ha kéri. A kiadásra 30 nap áll rendelkezésre, a dokumentáció átvizsgálható, nem megmásítható, de a hiányok (megtörtént, de nem dokumentált ellátás) pótolhatóak, (pl tanúk neve hozzájárulókon, negatív tünetek stb)

17 Jogi feladatok I. Felelősség kezelés egy-kézben az ellátást érintő első megkereséstől (mindegy, hogy iratot kérnek vagy etikai eljárásra jön idézés stb.) A hibás nyilatkozatok, más eljárásban keletkezett szakvélemények befolyásolhatják a többi felelősségre vonási eljárás eredményét- minden felelősségre vonási eljárásban érdemi, ügyféljogokkal bíró- szereplőként kell eljárni Fegyelmi-munkajogi felelősségre vonás akkor is ha nem indítványozzák és az eredményének átadása-kétélű fegyver, de ha egy eljárást megelőz?

18 Jogi feladatok II. Etikai, közigazgatási eljárás irányába terelés, ami haláleseteknél lehetséges inkább, mert a károsultak kártérítést akarnak. Ha a terelés sikeres megúszható büntető illetve polgári eljárás Önfeljelentés, Önbejelentés ÁNTSZ-nél- az esetek többségében először szakvélemény készül és ha az nem állapít meg mulasztást az eljárást megszüntetik, de a vélemény, illetve a véleményt készítő tovább használható egy kártérítési perben Bírói gyakorlatról, típusügyekről azok szakmai részéről (nem a szolgáltató ügyei) rendszeres jogi felkészítés a szolgáltató dolgozóinak

19 Kommunikáció Kommunikációs tréning: gyógyítás során orvos és beteg között a hatékony tájékoztatás érdekében felkészítés a hatóság előtti kommunikációra (mit és milyen módon mondhatunk, miként viselkedjünk, öltözzünk) RECS- regionális eszme csere, kórházak közötti megbeszélés vesztett és nyert ügyekről, okairól, ezek országos szintre emelése, ajánlások kidolgozása, azok szakmai folyóiratokban történő megjelentetése Szakmai társaságok konferenciáján a szakmát érintő bírói gyakorlat bemutatása (ilyet tartottak az idegsebészek, magánbőrgyógyászok) Szakmai folyóiratokban érdekesebb magyar ítéletek bemutatása-nem nemzetközi elemzések kellenek

20 Nemzetközi felelősség megelőzése Károsult nyilatkozata hol kíván perelni (ne vihesse a külföldi haza az eljárást)- nem megelőzhető, ha a károsult egy otthoni szolgáltatót is perel és egyetemleges marasztalást kér Szolgáltató és beteg szerződése kártérítési felelősség esetére az elvárhatóság alapját képező jogról (ez harmadik állam joga is lehet pl. a portugál jog itthon?) Tolmács-nem kötelező engedéllyel rendelkező, bárki lehet, akit a beteg ismer és elfogad, dokumentációban rögzíteni a tolmácsolás körülményeit. Dokumentáció és tájékoztatás (lehetőleg írásban) azon a nyelven, amit a beteg ért, nem kötelező az anyanyelv, de a beteg nyilatkozata kell, hogy a beteg döntött a választott nyelv mellett és mindent megértett

21 Felelősségbiztosítás Határon átnyúló szolgáltatás a biztosítóknál is-emeltebb szolgáltatási szint, nem magyar szerződési feltételek (kötheti anyacég, de magyar szolgáltató is) Hazai felelősségbiztosítási feltételek változtatása legalább az irányelv miatt Önkéntes változtatás hiányában jogszabály a szakmai felelősségbiztosítás minimumfeltételeiről (limit, önrész, kizárás, időbeli hatály - pl közjegyzőnél miért lehet kötelező az 50 millió?) Felelősségbiztosító biztosítottak számára protokoll, tájékoztató nyomtatvány, bírói gyakorlat elemzés-érdekelt biztosító érdemi megelőzés

22 Támadás- A birodalom visszavág Abban az esetben, ha a szakmai felelősség miatti kártérítési eljárást nem sikerült megelőzni, több szereplő összehangolt aktív közreműködése kell. Nem csak a felperesi oldalon van érdek, ami a bírói gyakorlatot érdemben befolyásolja, csak félre kell tenni az egészségügyben oly erős egyéni érdeket Támadás: Felelősség ténye Felelősség mértéke Eljárási lehetőségek Összegszerűség Kommunikáció

23 Felelősség ténye I. A perben hivatkozni kell a szakmai protokollokra, módszertani levelekre, nemzetközi tanulmányokra, ne csak a felperes tegye ezt Szakértőktől kellenek akár kirendelt, akár magánfelkérésre készít véleményt: kizárt esély, kizárt lett volna más gyógykezelést végezni nyilatkozatok Az elvárható gondosság helyett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ok-okozati összefüggés hiányának bizonyítására, ha volt is mulasztás nem attól következett be a baj (patológiai vizsgálatok utólagos értékelése, halál ok átminősítés, ha annak akár valószínűségi alapja is van)

24 Felelősség ténye II Esély fokozott kivezetése: marasztalás alapja ne a minimális, hanem a reális, az értékelhető esély legyen végső esetben ne a nagyobb túlélés, hanem a túlélés nagyobb esélye ( 50%+1) esetén legyen felelősség Valószínűségre az alperes is hivatkozhasson, legyen kérdés a perben, hogy melyik értelmezés a valószínűbb Az elvárható gondosságnál fokozatos visszatérés a nem kizárt elvárhatóságtól a lehetségesen át az indokoltig, ami viszont szakértői kérdés Kötelező egészségügyi békéltetést, egészségügyi végzettségű békéltetőkkel, mint a fogyasztóvédelemben a pénzügyi békéltetésnél, ha a jogalap megállapítható biztosító és károkozó fizessen peres eljárás nélkül, vagy pernek csak az összegszerűség legyen a tárgya

25 Felelősség mértéke Az esély tényét a felelősség jogalapjánál, az esély mértékét a kártérítés összegszerűségénél értékeljék - rövidebb túlélés kisebb kártérítés Felelősség áthárítás-csökkenő kártérítés Károsult önhibája-csak ha felróható és ha jól végezték a kikérdezési kötelezettséget, illetve jól tájékoztatták a beteget a kötelezettségeiről ( panasz esetén kontroll nem jó, milyen panasz esetén) Más károkozó hibája is a kár-akár perbe lépés felajánlása, egyetemleges marasztalás, vagy vesztett per utáni újabb per két szolgáltató között Kármegosztás károkozó és természet között, ami nem a károkozással van összefüggésben azért ne legyen marasztalás (bírói gyakorlat ezt inkább összegszerűségnél, nem felelősségnél értékeli)

26 Eljárási lehetőségek Szolgáltatónak is lehet szakértője, felhasználhatja a más eljárásokban készült szakvéleményeket-vita a szakértők között Szakértő hiányában ügyvéddel jöhet érintett osztály vezetője, mint képviselő és érdemi nyilatkozatokat tehet- vita a szakértővel-ne jogi kérdésben Tanúfelkészítés-tárgyalás eljátszása, tanúvallomás előre elmondása- tartalom,forma-tilos, de kell Érdekelt biztosító érdemi szerepe - hozzáértő ügyvéd, szakértő-csak ha a biztosítás tartalma változik Kórházak képviselte lehetőleg munkajogi és egészségügyi szakjogász végzettségű jogi képviselőkkel-az egészségügyi szolgáltató életében a szakmai felelősség kezelése alapfeladat a többi eseti probléma

27 Összegszerűség Nem szégyen a részletfizetés kérése még a peres eljárásban –ítélet ha így születik nem kegytől függ a lehetőség Járadék csökkentés iránti perek Járadéktőkésítés, amivel elkerülhető a járadékemelési per Felelősség egyértelmű, felelősség elismerés, csak kár összegszerűségére bizonyítás- csökken a kamat Előzetes fizetés és csak a különbözetre folytatódik a per, közbenső ítélet után előzetes járadék fizetés lehetősége Kifizetett kártérítés áthárítása Finanszírozó (egy finanszírozó esetén nem releváns) Fenntartó (ne adomány legyen a segítség, hanem ha személyi és tárgyi feltételt nem biztosít kötelezettség) Közreműködő (korlátlan áthárítás lehetősége) Dolgozó (gondatlan károkozásnál korlátozott, eshetőleges szándéknál pl. tájékoztatási hiányosságnál, dokumentációs hiánynál teljes - orvos nem csak tanú lesz a perben, hanem érdekelt)

28 Kommunikáció Bármilyen eljárás indul a szolgáltató ellen mindig érdemi nyilatkozat a média-ban. Minden kérdésre azonos időtartamban válasz, mint a károsult, folyamatban lévő ügyről nem beszélni hiba-egyoldalú lesz a tájékoztatás Tájékoztatást nyújthatja: kijelölt orvosi vezető, jogász, szóvivő Perek a személyiségi jogot sértő média megjelenések miatt, ami korlátozhatja a betegek sajtóhoz fordulási kedvét Ha a szolgáltató részéről érdemben foglalkozunk a kártérítési igénnyel esetleg csak az összegszerűség a vitás, a média-t nem érdekli az ügy, mivel ha kárt szenved valaki azt sajnálják, de ha a kártérítés összegszerűsége csak a vitás azt irigylik

29 Lerombolható a halálcsillag? Erre választ adott a film, nem csak lerombolható, hanem többször is megtörténhet. A romboláshoz 20 éve nem kezdett hozzá az egészségügy, csak néhány intézmény szerződtetett kifejezetten a területen jártas jogi képviselőket és néhány helyen valósították meg az előadottak egyes elemeit Tudni kell az erővel bánni Yoda tanítása szerint, ha az elkövetkező években ez nem kezdődik meg a beteg oldalon feltűnő egyre több jogi képviselő a piac törvényei alapján újult erővel kezdi majd a bírói gyakorlatot bombázni az objektív felelősség érdekében, ami visszafordíthatatlan kedvezőtlen helyzetet teremthet az egészségügyi szolgáltatók számára

30 Darth Vather, aki most még a sötét oldalról adja a tanácsait Köszöni megtisztelő figyelmüket és az Erő legyen Önökkel!


Letölteni ppt "Szike helyett lézerkardot avagy harcolni kell a szakmai felelősség ellen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések