Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügyi szakmai felelősségről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügyi szakmai felelősségről"— Előadás másolata:

1 Az egészségügyi szakmai felelősségről

2 Egészségügyi szakmai felelősség szűk fogalma
Egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás során nem az egészségügyi szolgáltatásra irányadó szakmai követelmények szerint jár el és ez egészségkárosodást vagy halált okoz Nem jó mert: Szabadfoglalkozásra, személyes felelősségre (pl. büntetőjog) nem terjed ki Eü. Szolgáltató és dolgozó közötti elszámolásra nem használható Tájékoztatási követelmény nincs benne Csak polgári jogi felelősség igényli a károsodást és nem szól a más felelősségi formáknál lényeges veszélyeztetésről Szakmai követelmények a „kell” szintjén fogalmazzák meg az elvárhatóságot, ami pl. kártérítésnél túl szigorú

3 Egészségügyi szakmai felelősség tág fogalma I.
Egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó vagy egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás vagy az általuk végzett egészségügyi szolgáltatásnak nem minősülő egészségügyi tevékenység során nem az egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi tevékenységre irányadó illetve az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók jogait és kötelezettségeit meghatározó szakmai és tájékoztatási elvárhatósági előírások szerint jár el és ez veszélyeztetést, egészségkárosodást vagy halált okoz

4 Egészségügyi szakmai felelősség tág fogalma II
A felelősségi típusokból pl. az etikai, fegyelmi, de akár a közigazgatási a felelősségnek nem csak a szakmai részét szankcionálja, de ahol a szakmai felelősség felmerül ott ez a fogalom elég Személyes és szolgáltatói felelősséget is tartalmazza Teljes károsodás skála veszélyeztetéstől a halálig Tudatosan hiányzik a beteg vagy a károsult megjelölése, hiszen így fedi le az egymás közötti áthárítást Elvárhatósági előírás jóval tágabb fogalom, mint a követelmény Hiányzik a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz gyártás, forgalmazás miatti felelősség illetve a kártalanítás

5 Egészségügyi szakmai felelősség szuper-tág fogalma
Tág fogalom - továbbá ha gyógyszer gyártására, gyógyászati segédeszköz előállítására, mindkettő forgalomba helyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatra vonatkozó szakmai elvárhatósági előírások be nem tartása veszélyeztetést egészségkárosodást vagy halált okoz továbbá ha egészségügyi szolgáltatással, egészségügyi tevékenységgel vagy gyógyszer gyártásával forgalomba helyezésével vagy forgalmazásával,klinikai vizsgálatával összefüggésben az államot törvény kártalanításra kötelezi. (és jöhetne még a hiper-tág fogalom…)

6 Egészségügyi szakmai felelősség típusai I.
Egyszerű fogalom: Betegellátásban bénázás, baj, bánkódás, bankót ( vagy néha inkább bankot) Etikai felelősség Három kamara etikai kódexe szerinti szuper-tág felelősség, szakmai felelősség- egy felelősségi eset Munkajogi felelősség (korábbi fegyelmi) Munkavállaló vétkes kötelezettségszegése, munkaszerződés megszűntetése, károkozás áthárítás Szabálysértési felelősség (2012 áprilisától új eljárás nem indulhat) Működési engedélyt érintő személyes felelősség-egészségügyi tevékenység jogosulatlan végzése

7 Egészségügyi szakmai felelősség típusai
Közigazgatási felelősség Működési és működtetési felelősség Finanszírozási felelősség Vizsgálati és terápiás, finanszírozási eljárási rendek Fogyasztóvédelmi felelősség Fogyasztóvédelmi hatóságok, békéltető testületek Büntetőjogi felelősség Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, foglalkozástól eltiltás Polgári jogi felelősség – Egészségügyi Szakmai Kártérítési Felelősség Nemzetközi felelősség Határon átnyúló és határon túli valamennyi felelősségi forma

8 Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai I - Felelősség iránya
Személy ellen Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség Büntetőjogi felelősség Nemzetközi felelősség a fenti esetekben Szolgáltató ellen Közigazgatási felelősség Finanszírozási felelősség Fogyasztóvédelmi felelősség Polgári jogi felelősség Nemzetközi felelősség a fenti esetekben

9 Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai II- Átháríthatóság
Végső károkozóra át nem hárítható (Minden felelős egy eljárásban, Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség Büntetőjogi felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei Végső károkozóra áthárítható (eljárás szolgáltató ellen, ami tovább hárít) Közigazgatási felelősség Finanszírozási felelősség Fogyasztóvédelmi felelősség Polgári jogi felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei

10 Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai III- Nevesített felelősség
Egészségügyben nevesített felelősség: Etikai felelősség Szabálysértési felelősség Közigazgatási felelősség Finanszírozási felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei Nem egészségügyben nevesített felelősség: Munkajogi felelősség Fogyasztóvédelmi felelősség Büntetőjogi felelősség (Polgári jogi felelősség Egészségügyi Szakmai Kártérítési Felelősség) Nemzetközi felelősség

11 Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai IV. - Kárfüggőség
Kár-független (veszélyeztetés is elég) Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség Közigazgatási felelősség Finanszírozási felelősség Fogyasztóvédelmi felelősség Büntetőjogi felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei Kárfüggő Polgári jogi felelősség-mégis egyenrangú az összes többi felelősségi formával

12 Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai V.- Indíthatóság
Többféle részeljárás is kezdeményezhető Közigazgatási felelősség (csatlakozási törvény szerinti panasz, igazgatási-hatósági eljárás) Fogyasztóvédelmi felelősség (hatósági eljárás, békéltetés) Büntetőjogi felelősség (büntetőeljárás, rendkívüli halál közigazgatási eljárás) Polgári jogi felelősség (peren kívül, peres) Nemzetközi felelősség fenti esetei Nem kezdeményezhető többféle részeljárás Etikai felelősség Munkajogi felelősség Szabálysértési felelősség Finanszírozási felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei

13 Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VI—Eljárás hivatalból
Eljárás hivatalból is indulhat: Etikai felelősség panasz az elsődleges) Büntetőjogi felelősség (feljelentés az elsődleges) Munkajogi felelősség (egyensúlyban a hivatali és a panasz) Közigazgatási felelősség (egyensúlyban hivatali és panasz) Szabálysértési felelősség (hivatali az elsődleges) Finanszírozási (hivatali az elsődleges) Nemzetközi felelősség fenti esetei Eljárás csak kérelemre Fogyasztóvédelmi felelősség Polgári jogi felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei

14 Egészségügyi szakmai felelősség csoportjai VII- Eredményfüggőség
Halálesetnél indul inkább (bosszú motívum) Etikai felelősség Munkajogi felelősség Büntetőjogi felelősség (Szabálysértési felelősség, finanszírozási felelősség-csak, hogy az egészségügynek rossz legyen) Nemzetközi felelősség fenti esetei Egészségkárosodásnál indul inkább Közigazgatási felelősség (megelőző szűrés olcsón és azt követően polgári jogi támadás) Fogyasztóvédelmi felelősség Polgári jogi felelősség Nemzetközi felelősség fenti esetei

15 Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása I.
Finanszírozás Finanszírozási felelősség közvetlen kapcsolata Vizsgálati és terápiás és finanszírozási eljárásrendek, mint az elvárhatóság alapja Finanszírozási összeg, mint a kártérítések forrása-finanszírozott szolgáltató jó alperes Egészségügyi ellátórendszer Közigazgatási és Szabálysértési felelősség közvetlen kapcsolata (működési engedély, minimumfeltételek) Működési formák kialakítása, amelyek ellen a felelősséget vizsgáló eljárások indulnak

16 Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása II.
Jogviszonyok az egészségügyben Munkajogi felelősség közvetlen kapcsolata Kártérítések, egyéb szankciók áthárításának alapja Egészségügyi közgazdaságtan Eü. Tv. 5.§ (3) „Mindenkinek joga van olyan ismeretekhez, ami lehetővé teszi számukra a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést az egészséggel kapcsolatban, illetve mindenki tájékoztatásra jogosult az egészségügyi szolgáltatók általnyújtott egészségügyi ellátás jellemzőiről” Beteg és Finanszírozó a fenti adatok alapján is választ a piacról szolgáltatót, illetve a fenti adatok mutatják az eü. Szolgáltató hatékonyságát, hatásosságát is Betegjogok A felelősség a betegjogok megsértése esetén lefolytatandó eljárás és szankció, a jogsértés jelentősége eredményezhet egyedüli, de akár párhuzamos több felelősségi eljárást is

17 Egészségügyi szakmai felelősség kapcsolódása III.
Gyógyszerügy Gyártóknál termékfelelősség, forgalmazók különböző felelősségi formái (kiemelt fogyasztóvédelem, büntetőjog, polgári jog) EU és nemzetközi kérdések Nemzetközi felelősség - határon átnyúló, határon túli Embereken végzett kutatások Speciális többletfeltételek a felelősségnél: írásbeli tájékoztatás, felelősségbiztosítás, kártalanítás kártérítés helyett Egészségügyi működést segítő kapcsolatok Közreműködőknél-áthárítás, közbeszerzésnél tárgyi és személyi feltételek, mint a felelősség egyik alapja, gazdálkodás-kártérítés forrás Egészségügyi jogalkotás Egészségügyi közjog-felelősség alanyai, egészségügyi magánjog-felelősség alapja Egészségügyi felelősség Mást is vizsgáló felelősségi formáknál vezető vagy kizárólagos felelősség


Letölteni ppt "Az egészségügyi szakmai felelősségről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések