Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEKIFUT projekt NE mzeti K utatási I nfrastruktúra F elmérés és Ú ti T erv 2009. február Némethné Jároli Erika – Nyiri Lajos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEKIFUT projekt NE mzeti K utatási I nfrastruktúra F elmérés és Ú ti T erv 2009. február Némethné Jároli Erika – Nyiri Lajos."— Előadás másolata:

1 NEKIFUT projekt NE mzeti K utatási I nfrastruktúra F elmérés és Ú ti T erv 2009. február Némethné Jároli Erika – Nyiri Lajos

2 Kiindulási pont Átütő eredményeket hozó kutatás ma már elképzelhetetlen megfelelő színvonalú kutatási infrastruktúra nélkül. Ezért minden kutató ill. kutató csoport igyekszik beszerezni a kutatásához szükséges infrastruktúrát, vagy hozzáférést biztosítani máshol meglevő kutatási infrastruktúrához.

3 Beszerzési, hozzáférési lehetőségek  Műszer pályázatok (OTKA, GVOP, NKTH)  Projektre benyújtott pályázatok műszer beszerzései  Pályázatok nagyberendezésekhez való hozzáféréshez  Nemzetközi szerződésen alapuló együttműködések (tagdíjak)  Új kezdeményezésekben való részvétel (pl. ESFRI Roadmap projektjei)

4 Trendek I.  A színvonalas berendezések egyre drágábbak  Az egymástól független beszerzések miatt a műszer- állományunk erősen fragmentált, az is előfordul, hogy értékes berendezések kihasználatlanul állnak. KÉRDÉSKÉRDÉS Mivel az igények a kutató közösségektől jönnek, lehet-e valamilyen összhangot vinni a rendszerbe?

5 Trendek II. Egyes nagy kutatási infrastruktúrák csak széleskörű, országhatárokon átnyúló együttműködés során valósíthatók meg. Hogyan választódnak ki, hogy mely összeurópai érdekeltségű projektekhez csatlakozzanak magyar résztvevők? KÉRDÉSKÉRDÉS

6 Miért van szükség stratégiai jelentőségű közösségi kutatási infrastruktúrára?  költségek/gazdaságosság  szakmai-üzemeltetés  új tudományos igények  új típusú infrastruktúrák: pl. élő és élettelen anyagbankok, adatbankok

7 EU iránymutatása ESFRI  2000-ben vetődött fel EU szinten az összeurópai léptékű kutatási infrastruktúra stratégia elkészítésének igénye  2002-ben alakult meg az ESFRI (European Stategy Forum on Research Infrastructures)  2004-2006 között készült el az összeurópai érdekeltségű kutatási infrastruktúrák 10-20 évre előretekintő roadmap-ja

8 ESFRI Roadmap  2006-ban a Roadmap-be 35 projekt került.  A Roadmap-be kerülés elsődleges kiválasztási szempontjai: összeurópai érdek, tudományos kiválóság, bizonyos szintű „érettség”.  2008 végére a Roadmap frissítése befejeződött: 44 projekt.  Jelenleg 13 konkrét magyar érdekeltség ismert ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/esfri/docs/esfri-roadmap- report-26092006_en.pdf

9 ESFRI Roadmap megvalósítása  A projekteket a tagállamok valósítják meg a saját költségvetésükből  Az ESFRI csak katalizátor szerepet tölt be az érdekelt felek egymásra találásában  Az FP7-ből csak megvalósíthatósági tanulmányra és a projekt előkészítési fázisára lehet pályázni  Az ESFRI felszólította az érintett országokat, hogy készítsék el a saját nemzeti kutatási infrastruktúra roadmap-jüket

10 Kormány TTI stratégia 2007. március A TTI politikai stratégia intézkedési terve 2007-2010 1066/2008(VIII.29.) – II.19. pont: „Egységes, az Európai Kutatási Térséggel összhangban levő nemzeti kutatási infrastruktúra-fejlesztési stratégia és program kialakítása (nemzeti roadmap a műszerek és a kutatási infrastruktúrák fejlesztésére)” Az intézkedés támogatja: a)A már létező hazai kutatási infrastruktúrák adatainak és a fejlesztési igényeinek felmérését, folyamatos karbantartását, és nyilvánosságra hozatalát a világhálón b)Egységes nemzeti kutatási infrastruktúra fejlesztési program kialakítását

11 NEmzeti Kutatási InFrastruktúra ÚtiTerv projekt párbeszéd a KFI közösség és a kormányzati döntéshozók között TTI stratégia 2007-2010 intézkedési terv EU Bizottság direktívája Miért készül? nemzeti kutatási-infrastruktúra fejlesztési stratégia kidolgozása összeurópai kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozás terve (pl. ESFRI Roadmap)

12 A projekt céljai 1. Nemzeti kutatási infrastruktúra (NKI) regiszter létrehozása Egységes felületű On-line Regiszter Lekérdezhető Folyamatosan frissített 2. NKI fejlesztési stratégia Kormány- előterjesztés KORMÁNYKORMÁNY

13 nem Mi nem cél?  Egyedi KI döntések meghozatala, előkészítése  Pénzügyi források allokációja  Költségvetési tervezés

14 Mit vár a megrendelő a projekttől?  Általában  Nemzetközi (főleg EU) illeszkedés  Széleskörű szakmai támogatást érjen el  Erős szakmai megalapozottság  A fejlesztési stratégia  A regiszter  Legyen frissíthető  Segítse az egyedi NKI elemek széleskörű használatát  Tények, meggyőző érvelés  Időtáv: 2015

15 intézményi regionális országos Kutatási infrastruktúra egyedi kutatócsoport közösségi nemzetközi európai globális

16 PROJEKTTERVPROJEKTTERV Nemzeti K+F Infra Defini- álása K É R D Ő Í V terv A D A T F E L V. ÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉS Jelentés, adatbázis HELYZETKÉP K É R D Ő Í V terv A D A T F E L V. ÉRTÉKELÉSÉRTÉKELÉS Munkacsoport jelentések JÖVŐKÉPEK ELEMZÉSSZINTÉZISELEMZÉSSZINTÉZIS JÖVŐKÉP tervezet Munkacsoport rendezvények opcionális ZÁRÓKONFERENCIAZÁRÓKONFERENCIA JELENTÉSJELENTÉS

17 A projekt ütemezése Máj OktDec NovJanSzept Ápr Márc Febr Júl JúnAug Szervezet NKI definíció Regiszter #1 kérdőív Regiszter informatikai fejlesztés Regiszter #2 felmérés, NKI minősítés Regiszter feltöltés Jövőképek kidolgozása Ajánlások szintetizálása jelentés Konf Szept Okt Nov Dec

18 A projekt szervezete Tárcaközi Koordinációs Munkacsoport Projekt- vezető Projekt titkárság Szakpolitikai tanácsadó Előretekintési tanácsadó Szakmai testületek Irányító Testület (IT) Élettelen Természettudományok Munkacsoport MCS referens Élő Természettudományok Munkacsoport MCS referens Társadalom- és humán tudományok Munkacsoport MCS referens Projekt- menedzsment

19 A KI és SKI definíciója Kutatási infrastruktúra (KI): Stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI) azok a berendezések, berendezés-együttesek, élő és élettelen anyag- és adatbankok, információs rendszerek és szolgáltatások, amelyek nélkülözhetet-lenek a tudományos kutatási tevékenységhez és az eredmények terjesztésé-hez. A KI szerves részét képezik azok a kapcsolódó emberi erőforrások is, amelyek a szakszerű működtetést, használatot és szolgáltatást lehetővé teszik. azon KI-k, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik: stratégiai jelentőségű országos feladatok megoldásához járulnak hozzá; nemzetközi mércével mérve magas szintű kutatási tevékenység végzését teszik lehetővé; több, egymástól független kutatócsoport számára nyújthatnak kutatási lehetőséget, és nyilvánosan elérhető szabályzatban rögzített feltételek teljesülésekor egyenlő eséllyel nyitottak a felhasználók számára; szervezeti, finanszírozási, irányítási és humánerőforrás-helyzetük biztosítja a fenti feltételeknek megfelelő működtetést.

20 A Kérdőív #1 célja Bő merítéssel (lehetőleg ne vesszen el semmi) felmérni a jelenlegi Kutatási Infrastruktúra (üzemeltetett KI és használt SKI) állományt. Előzetes szelekció (SKI, SKI-vá fejleszthető, nyitott KI stb.) Milyen SKI-t használnak a hazai kutatók (nemzetközi is) SKI fejlesztési javaslatok (részt vétel nemzetközi SKI- kban is!)

21 www.nekifut.hu

22 Köszönöm figyelmüket Projekt kapcsolat: Eglesz Gabriella gabriella.eglesz@nkth.gov.hu 484-2591


Letölteni ppt "NEKIFUT projekt NE mzeti K utatási I nfrastruktúra F elmérés és Ú ti T erv 2009. február Némethné Jároli Erika – Nyiri Lajos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések