Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A klasszikus német filozófusok pedagógiai nézetei Lombárszki Anita GTKI.Évfolyam Andragógia szak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A klasszikus német filozófusok pedagógiai nézetei Lombárszki Anita GTKI.Évfolyam Andragógia szak."— Előadás másolata:

1 A klasszikus német filozófusok pedagógiai nézetei Lombárszki Anita GTKI.Évfolyam Andragógia szak

2 2 A német felvilágosodás Első képviselő: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Első képviselő: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Polihisztor Polihisztor Törekedett a tudomány és a vallás, a katolicizmus és a protestantizmus összebékítésére Törekedett a tudomány és a vallás, a katolicizmus és a protestantizmus összebékítésére Optimista világfelfogás „ létező világok legjobbika” Optimista világfelfogás „ létező világok legjobbika” Elképzelése: a lélekben már születésekor ott van a tudás Elképzelése: a lélekben már születésekor ott van a tudás

3 3 További újítók Christian wolff (1679-1754) Christian wolff (1679-1754) A képességlélektan megalkotója-születéskor minden ember potenciális lelki tapasztalatokkal rendelkezik. E képességek folyamatosan törekednek a fejlődésre. Ha ez elmarad, akkor a képességcsírák elhalnak. A képességlélektan megalkotója-születéskor minden ember potenciális lelki tapasztalatokkal rendelkezik. E képességek folyamatosan törekednek a fejlődésre. Ha ez elmarad, akkor a képességcsírák elhalnak. Nagy Frigyes, porosz király Nagy Frigyes, porosz király Az állam boldogulása érdekében szükség van a nép erkölcsi felvilágosítására Az állam boldogulása érdekében szükség van a nép erkölcsi felvilágosítására Rendeletet intézett a nemesekhez- vegyék gondjaikba a falusi nép iskoláztatását Rendeletet intézett a nemesekhez- vegyék gondjaikba a falusi nép iskoláztatását Kezdetben kevés siker, majd törvényileg is szabályozza Kezdetben kevés siker, majd törvényileg is szabályozza Frigyes népiskolai eszméjét egy felvilágosult gondolkodású földesúr, Eberhard Rochow követte Frigyes népiskolai eszméjét egy felvilágosult gondolkodású földesúr, Eberhard Rochow követte Birtokán megreformálta az iskolákat Birtokán megreformálta az iskolákat Célja: a gondolkodás fejlesztése Célja: a gondolkodás fejlesztése Praktikus ismeretek átadása Praktikus ismeretek átadása Figyelmet fektetett a gyemekek erkölcsi nevelésére is Figyelmet fektetett a gyemekek erkölcsi nevelésére is

4 4 Német nyelvterületek A fejlődést hátráltatta a széttagotság A fejlődést hátráltatta a széttagotság Poroszországban jelentős népiskolai oktatótevékenység zajlik ebben az időben Poroszországban jelentős népiskolai oktatótevékenység zajlik ebben az időben Fejlődik a német középiskola Fejlődik a német középiskola két típusa ekkor a gimnázium és a reáliskola két típusa ekkor a gimnázium és a reáliskola A neohumanizmus mozgalma ekkor tetőzött- 1810-ben középiskolai reform A neohumanizmus mozgalma ekkor tetőzött- 1810-ben középiskolai reform Fellépett a latin grammatikai stúdiumok ellen, helyette a görög latin irodalom bensővé tételét szorgalmazza Fellépett a latin grammatikai stúdiumok ellen, helyette a görög latin irodalom bensővé tételét szorgalmazza ultraquizmus=kétoldalóság ( egyfelől a hagyományos nyelvi képzést jelentette, kiegészítva a történelemmel, másfelől jelentős szerepet biztosított a fizikának ) Az emberi lelket nem csupán a klasszikus tanulmányok (studia humanizatis )képesek gazdagítani, hanem a matematika és a természettudományok is ultraquizmus=kétoldalóság ( egyfelől a hagyományos nyelvi képzést jelentette, kiegészítva a történelemmel, másfelől jelentős szerepet biztosított a fizikának ) Az emberi lelket nem csupán a klasszikus tanulmányok (studia humanizatis )képesek gazdagítani, hanem a matematika és a természettudományok is

5 5 A nagy klasszikusok Immanuel Kant 1724-1804 Immanuel Kant 1724-1804 Johann Gottlieb Fichte 1672-1814 Johann Gottlieb Fichte 1672-1814 Hegel 1770-1831 Hegel 1770-1831 Fröbel 1782-1852 Fröbel 1782-1852 Disterweg Disterweg

6 6 Immanuel Kant Königsbergben született szegény sorsú iparoscsalád gyermekeként Königsbergben született szegény sorsú iparoscsalád gyermekeként Szülei a pietizmus követői voltak Szülei a pietizmus követői voltak Pietizmus: az egyszerű, tiszta, bensőséges,de ugyanakkor az evilági praktikum felé is nyitott hitélet Pietizmus: az egyszerű, tiszta, bensőséges,de ugyanakkor az evilági praktikum felé is nyitott hitélet A königsbergi egyetemen filozófiát, matematikát és természettudományokat tanult A königsbergi egyetemen filozófiát, matematikát és természettudományokat tanult 9 évig házitanítóskodott 9 évig házitanítóskodott Később az egyetem magántanára majd professzora Később az egyetem magántanára majd professzora Negyven évig tartó pályafutása alatt matematikát, fizikát, metafizikát, földrajzot, antropológiát és pedagógiát adott elő Negyven évig tartó pályafutása alatt matematikát, fizikát, metafizikát, földrajzot, antropológiát és pedagógiát adott elő 1804-ben végzi be az életét 1804-ben végzi be az életét

7 7 Pedagógia előadásokat tartott az egyetemen Pedagógia előadásokat tartott az egyetemen Egy korabeli tankönyvet vett alapul Egy korabeli tankönyvet vett alapul Bock: A nevelés művészete Bock: A nevelés művészete Ehhez fűzte megjegyzéseit Ehhez fűzte megjegyzéseit Egyik tanítványa, Fr.Th. Rink feljegyezte az előadások szövegét és kiadta „Kant über Paedagogik” ( Kant a pedagógiáról ) címen Egyik tanítványa, Fr.Th. Rink feljegyezte az előadások szövegét és kiadta „Kant über Paedagogik” ( Kant a pedagógiáról ) címen

8 8 Az ember kiteljesedése Kant a nevelésnek igen nagy fontosságot tulajdonított Kant a nevelésnek igen nagy fontosságot tulajdonított „ az ember csakis a nevelés által válhat emberré. Semmi más, mint amivé a nevelés teszi” „ az ember csakis a nevelés által válhat emberré. Semmi más, mint amivé a nevelés teszi” El kell juttatni az embert a tiszta moralitás szintjére El kell juttatni az embert a tiszta moralitás szintjére Oda ahol a maximák irányítják az ember életét Oda ahol a maximák irányítják az ember életét

9 9 Kant szerint az ember morális fejlődésének 3 lépcsőfoka van Kant szerint az ember morális fejlődésének 3 lépcsőfoka van „empirikus én”- az egyéni érdekek határozzák meg a cselekvést „empirikus én”- az egyéni érdekek határozzák meg a cselekvést „szociális én”- a társas együttélés szabályait kormányozza „szociális én”- a társas együttélés szabályait kormányozza „autonóm, morális én”- a belső ösztönévé vált erkölcsi törvény (kategorikus imperatívusz) irányítja magatartását „autonóm, morális én”- a belső ösztönévé vált erkölcsi törvény (kategorikus imperatívusz) irányítja magatartását

10 10 A teljes erkölcsi tökéletesség az érzékszervek számára hozzáférhető „empirikus világban” nem érhető el A teljes erkölcsi tökéletesség az érzékszervek számára hozzáférhető „empirikus világban” nem érhető el Kant felfogásában a nevelés a jövőnek szól Kant felfogásában a nevelés a jövőnek szól „talán reméhetjük, hogy a nevelés mindig jobb és jobb lesz, és hogy minden következő nemzedék egy lépéssel közelebb jut az emberiség tökéletesedéséhez, mert az educatio mögött rejlik az emberi tökéletesség nagy titka „talán reméhetjük, hogy a nevelés mindig jobb és jobb lesz, és hogy minden következő nemzedék egy lépéssel közelebb jut az emberiség tökéletesedéséhez, mert az educatio mögött rejlik az emberi tökéletesség nagy titka

11 11 Fizikai és praktikus nevelés Fizikai nevelés - (Physische Erziehung) Fizikai nevelés - (Physische Erziehung) A fizikai nevelés Kantnál testre és lélekre egyaránt irányul A fizikai nevelés Kantnál testre és lélekre egyaránt irányul A fizikai nevelés magában foglalja a test gondozását, a fegyelmezést és a kiművelést A fizikai nevelés magában foglalja a test gondozását, a fegyelmezést és a kiművelést Nagy hatást gyakorolt rá Rousseau „Emil”-je Nagy hatást gyakorolt rá Rousseau „Emil”-je Amikor a test gondozásáról beszél,Rousseau nyomdokain halad Amikor a test gondozásáról beszél,Rousseau nyomdokain halad Kerülni kell a pólyázást, a ringatást, a túl meleg öltözéket – ehelyett hideg fürdőket és kemény fekhelyet ajánl Kerülni kell a pólyázást, a ringatást, a túl meleg öltözéket – ehelyett hideg fürdőket és kemény fekhelyet ajánl Elítélendő a járószalag és a járókocsi Elítélendő a járószalag és a járókocsi

12 12 Nagyon fontos az edzés, a test, az érzékszervek fejlesztése, a gyakorlás Nagyon fontos az edzés, a test, az érzékszervek fejlesztése, a gyakorlás A fegyelmezés a gyermek ösztönös vadságát fékezi, megtanítja állati lényegének legyőzésére A fegyelmezés a gyermek ösztönös vadságát fékezi, megtanítja állati lényegének legyőzésére Elveti a fegyelmezés drasztikus elemeit Elveti a fegyelmezés drasztikus elemeit Fontos a testi kultúra,a test kiművelése Fontos a testi kultúra,a test kiművelése A lélek fizikai kultúrája 2 úton: szabad és skolasztikus módon mehet végbe A lélek fizikai kultúrája 2 úton: szabad és skolasztikus módon mehet végbe Az előbbi a játékos tevékenységet, az utóbbi, az utóbbi a munkát jelenti ki kell művelni a szellemi erőket: az emlékezetet, a képzelőerőt Az előbbi a játékos tevékenységet, az utóbbi, az utóbbi a munkát jelenti ki kell művelni a szellemi erőket: az emlékezetet, a képzelőerőt El kell sajátítani a civilizáció viszonyrendszerének ismeretét, az emberekkel való bánni tudás képességét El kell sajátítani a civilizáció viszonyrendszerének ismeretét, az emberekkel való bánni tudás képességét

13 13 Kant pedagógiájában a fő hangsúly mégsem az értelem nevelésén van Kant pedagógiájában a fő hangsúly mégsem az értelem nevelésén van Rendszerében a praktikus észnek (erkölcsi, morális ész ) fölénye van a morális ésszel szemben Rendszerében a praktikus észnek (erkölcsi, morális ész ) fölénye van a morális ésszel szemben Csak ennek révén válhat képessé arra, hogy alávesse magát az önként vállalt erkölcsi törvényeknek( kategorikus imperatívumok) Csak ennek révén válhat képessé arra, hogy alávesse magát az önként vállalt erkölcsi törvényeknek( kategorikus imperatívumok)

14 14 Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyúttal általános törvényhozás elvéül szolgáljon! Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyúttal általános törvényhozás elvéül szolgáljon!

15 15 Johann Gottlieb Fichte Szegény takácsmester gyermekeként született Rammenauban Szegény takácsmester gyermekeként született Rammenauban Kolostori iskolában tanult Kolostori iskolában tanult Jénában és Lipcsében teológiát hallgatott az egyetemen Jénában és Lipcsében teológiát hallgatott az egyetemen Érdeklődése a filozófia felé fordul Érdeklődése a filozófia felé fordul Zürichben magántanítói állást kap Zürichben magántanítói állást kap Megismerkedik Rousseau és Pestalozzi pedagógiájával, mégis a legnagyobb hatást Kant teszi rá Megismerkedik Rousseau és Pestalozzi pedagógiájával, mégis a legnagyobb hatást Kant teszi rá Hírnevet a „ Kísérlet minden kinyilatkoztatás kritikájára” hozza meg neki Hírnevet a „ Kísérlet minden kinyilatkoztatás kritikájára” hozza meg neki Nagy hatású előadás sorozatokat tart a Berlinben Nagy hatású előadás sorozatokat tart a Berlinben Professzori és dékáni kinevezést is kapott Professzori és dékáni kinevezést is kapott Berlinben hal meg 1814-ben Berlinben hal meg 1814-ben

16 16 Az abszolút én Filozófiai nézeteinek kibontásában Kant nézetein halad Filozófiai nézeteinek kibontásában Kant nézetein halad Később azonban már bírálta mesterét Később azonban már bírálta mesterét Fichte felfogása szerint az egyedüli reális létező az abszolút Én, az emberi öntudat általában Fichte felfogása szerint az egyedüli reális létező az abszolút Én, az emberi öntudat általában Ami az Én-nel szemben áll az a nem-Én Ami az Én-nel szemben áll az a nem-Én Olyan produktuma ez a Én-nek, mely folyamatosan leküzdendő korlátként, cselekvésre sarkalló ösztönző erőként jelenik meg az ember életében Olyan produktuma ez a Én-nek, mely folyamatosan leküzdendő korlátként, cselekvésre sarkalló ösztönző erőként jelenik meg az ember életében

17 17 Fichte még Kantnál is jobban szembehelyezkedik az egyéni boldogságra épülő etikai rendszerrel Fichte még Kantnál is jobban szembehelyezkedik az egyéni boldogságra épülő etikai rendszerrel Az ember két világ polgára: egyrészt a természeté, másrészt az attól függetlenül létező időfölötti, intelligibilis világé Az ember két világ polgára: egyrészt a természeté, másrészt az attól függetlenül létező időfölötti, intelligibilis világé Hangsúlyozza hogy csak az utóbbi világ polgáraként lehet az ember igazán erkölcsös Hangsúlyozza hogy csak az utóbbi világ polgáraként lehet az ember igazán erkölcsös Kikezdhetetlen etikai törvény: kategorikus imperatívusz Kikezdhetetlen etikai törvény: kategorikus imperatívusz

18 18 Csak e magasabb rendű világ tagjaként élheti át ez ember az igazi szabadságot Csak e magasabb rendű világ tagjaként élheti át ez ember az igazi szabadságot Erkölcsi törvénye: Cselekedj mindig a kötelességedről való legjobb belátásod szerint. Azaz cselekedj a lelkiismereted szerint Erkölcsi törvénye: Cselekedj mindig a kötelességedről való legjobb belátásod szerint. Azaz cselekedj a lelkiismereted szerint Szerinte az ember legnagyobb tévedése az, hogy azt hiszi, hogy a maga számára képes létezni és élni, gondolkodni és működni. Szerinte az ember legnagyobb tévedése az, hogy azt hiszi, hogy a maga számára képes létezni és élni, gondolkodni és működni.

19 19 Fichte pedagógiája tehát szociális irányultságú, társadalmi pedagógia Fichte pedagógiája tehát szociális irányultságú, társadalmi pedagógia Elméleti alapvetés terén még Pestalozzit is túlszárnyalja Elméleti alapvetés terén még Pestalozzit is túlszárnyalja Szerinte a nevelés feladata az, hogy megmutassa a fiataloknak az utat amely az erkölcsös, boldog élethez vezet Szerinte a nevelés feladata az, hogy megmutassa a fiataloknak az utat amely az erkölcsös, boldog élethez vezet A boldogság csakis egyéni erőfeszítés révén érhető el A boldogság csakis egyéni erőfeszítés révén érhető el

20 20 Gondolatai a nevelésről „A nevelés a népek felemelkedésének eszköze lehet” „A nevelés a népek felemelkedésének eszköze lehet” Keményen bírálta a régi nevelés gyakorlatát és felvázolta az új nevelés körvonalait Keményen bírálta a régi nevelés gyakorlatát és felvázolta az új nevelés körvonalait A régi nevelés, mint mondja: csak az egyénre volt tekintettel a közösségre nem, önzővé tette az embereket, felületes műveltséget nyújtott, csak az emlékezetet töltötte meg, viszont nem formálta a személyiséget, ugyanakkor csak a kiváltságos rétegekre szorítkozott A régi nevelés, mint mondja: csak az egyénre volt tekintettel a közösségre nem, önzővé tette az embereket, felületes műveltséget nyújtott, csak az emlékezetet töltötte meg, viszont nem formálta a személyiséget, ugyanakkor csak a kiváltságos rétegekre szorítkozott Az új nevelés ezzel szemben az egész nemzet nevelésének kell lennie Az új nevelés ezzel szemben az egész nemzet nevelésének kell lennie

21 21 Georg Wilhelm Friedrich Hegel Stuttgarban született magas rangú tisztviselő családban Stuttgarban született magas rangú tisztviselő családban A tübingeni egyetemen filológiát, filozófiát és teológiát hallgat A tübingeni egyetemen filológiát, filozófiát és teológiát hallgat Nevelősködésből tartja fent magát Nevelősködésből tartja fent magát Pályafutása során a jénai egyetem professzora, a nürnbergi gimnázium igazgatója, végül a heidelbergi, majd a berlini egyetem előadója Pályafutása során a jénai egyetem professzora, a nürnbergi gimnázium igazgatója, végül a heidelbergi, majd a berlini egyetem előadója

22 22 Filozófiájában központi helyet foglal el az evolúció (fejődés) gondolata Filozófiájában központi helyet foglal el az evolúció (fejődés) gondolata A világfolyamat nem más, mint fejlődés, amelynek legfőbb mozgatórugói az ellentmondások A világfolyamat nem más, mint fejlődés, amelynek legfőbb mozgatórugói az ellentmondások Alapvető különbséget fedez fel aközött, ami a természet által meghatározott, és aközött, mai a szellemi, ami a szabadság birtokába tartozik Alapvető különbséget fedez fel aközött, ami a természet által meghatározott, és aközött, mai a szellemi, ami a szabadság birtokába tartozik A természeti ember a természet feltételeinek a rabja, míg a szellemi ember önmagának parancsol A természeti ember a természet feltételeinek a rabja, míg a szellemi ember önmagának parancsol

23 23 Azt mondja, hogy a fejlődés fokozatai a világtörténelemben is úgy következnek egymásra, mint az ember életében Azt mondja, hogy a fejlődés fokozatai a világtörténelemben is úgy következnek egymásra, mint az ember életében Hegel az emberiség gyermekkoráról, ifjúkoráról, férfikoráról, és aggkoráról beszél Hegel az emberiség gyermekkoráról, ifjúkoráról, férfikoráról, és aggkoráról beszél Az ember kettős meghatározottságú lény Az ember kettős meghatározottságú lény Egyrészt természeti, másrész szellemi lény Egyrészt természeti, másrész szellemi lény Nem szabad, hanem rabja a természeti feltételeknek Nem szabad, hanem rabja a természeti feltételeknek A nevelés éppen az a tevékenység, mai felszabadítja A nevelés éppen az a tevékenység, mai felszabadítja

24 24 Elismeri a nevelés pótolhatatlan szerepét, ugyanakkor rámutat a hibáira is Elismeri a nevelés pótolhatatlan szerepét, ugyanakkor rámutat a hibáira is A gyermek bizonyos adottságokkal születik, amelyek eleve behatárolják a nevelés lehetőségeit A gyermek bizonyos adottságokkal születik, amelyek eleve behatárolják a nevelés lehetőségeit A nevelés feladata: készítse fel az egyént az állami közösség életében való részvételre A nevelés feladata: készítse fel az egyént az állami közösség életében való részvételre A nevelés voltaképp állam polgári nevelés A nevelés voltaképp állam polgári nevelés Elismeri a családi nevelés fontosságát, ugyanakkor az iskolai oktatás fontosságát hangsúlyozza Elismeri a családi nevelés fontosságát, ugyanakkor az iskolai oktatás fontosságát hangsúlyozza A pedagógus tekintélyének tör lándzsát A pedagógus tekintélyének tör lándzsát A szellemi képzés mellett a legfontosabbnak az akarat nevelését tartja A szellemi képzés mellett a legfontosabbnak az akarat nevelését tartja

25 25 Friedrich Wilhelm August Fröbel Az iskoláskor előtti gyermekek nevelésének, oktatásának kérdésével Fröbel előtt is többen foglalkoztak.( pl. Pestalozzi, Corvinus, Owen ) Az iskoláskor előtti gyermekek nevelésének, oktatásának kérdésével Fröbel előtt is többen foglalkoztak.( pl. Pestalozzi, Corvinus, Owen ) Fröbel neveléstörténeti jelentősége abban van, hogy elsőként dolgozta ki részletesen az óvodákban folyó pedagógiai tevékenység elméleti alapjait, s az ott végzett oktató nevelő munka módszertanát. Fröbel neveléstörténeti jelentősége abban van, hogy elsőként dolgozta ki részletesen az óvodákban folyó pedagógiai tevékenység elméleti alapjait, s az ott végzett oktató nevelő munka módszertanát.

26 26 Fröbel a pedagógiai elmélet és gyakorlat tekintetében Pestalozzi hatása alatt áll Fröbel a pedagógiai elmélet és gyakorlat tekintetében Pestalozzi hatása alatt áll Néhány évig tanított is Pestalozzi yverdoni intézetében Néhány évig tanított is Pestalozzi yverdoni intézetében Fröbel később szembefordult Pestalozzival, azt mondja, hogy korábbi mestere nem foglalkozik eléggé intenzíven a legkorábbi gyermekek problémáivel Fröbel később szembefordult Pestalozzival, azt mondja, hogy korábbi mestere nem foglalkozik eléggé intenzíven a legkorábbi gyermekek problémáivel Fröbel maga is hozott létre iskoláskorú gyermekek számára nevelőintézetet Fröbel maga is hozott létre iskoláskorú gyermekek számára nevelőintézetet Érdeklődése később azonban az iskoláskor előtti gyermekek nevelése felé fordult Érdeklődése később azonban az iskoláskor előtti gyermekek nevelése felé fordult

27 27 Svájcban nevelőintézetet hozott létre Svájcban nevelőintézetet hozott létre Németországban óvodát alapított (1837) Németországban óvodát alapított (1837) Gyermekkertnek nevezte el Gyermekkertnek nevezte el Itteni tevékenysége során dolgozta ki az óvodai pedagógiai munka módszertanát, szervezett tanfolyamokat a „gyermekkertésznők” (óvónők) kiképzésére, s végzett széles körű agitációt az óvodák jelentőségének, szükségességének elismertetéséért Itteni tevékenysége során dolgozta ki az óvodai pedagógiai munka módszertanát, szervezett tanfolyamokat a „gyermekkertésznők” (óvónők) kiképzésére, s végzett széles körű agitációt az óvodák jelentőségének, szükségességének elismertetéséért

28 28 Fő műve: Embernevelés- ebben vetette meg pedagógiája alapjait Fő műve: Embernevelés- ebben vetette meg pedagógiája alapjait Úgy vélte, hogy az emberre is érvényes Úgy vélte, hogy az emberre is érvényes Az óvoda alapvető feladatának tudatosan megtervezett fejlesztő hatású életkorának megfelelő logikus egymásutánban elrendezett cselekvéslehetőség nyújtása a gyermek számára Az óvoda alapvető feladatának tudatosan megtervezett fejlesztő hatású életkorának megfelelő logikus egymásutánban elrendezett cselekvéslehetőség nyújtása a gyermek számára

29 29 Disterweg A házi nevelés mellett foglal állást A házi nevelés mellett foglal állást Azt mondja, hogy legtöbb esetben a szülői példa dönti el a gyermek sorsát Azt mondja, hogy legtöbb esetben a szülői példa dönti el a gyermek sorsát Így fogalmaz Disterweg: Amivel az edényt legelőször megtöltjük, annak szagát meg is tartja. Így fogalmaz Disterweg: Amivel az edényt legelőször megtöltjük, annak szagát meg is tartja.

30 30 Azt mondja, hogy az ember azokat a benyomásokat őrzi meg a legtartósabban, melyeket még gyermekkorában fogadott lelkébe. Ezen axióma a házi nevelés szilárd alapja. Azt mondja, hogy az ember azokat a benyomásokat őrzi meg a legtartósabban, melyeket még gyermekkorában fogadott lelkébe. Ezen axióma a házi nevelés szilárd alapja. Kathegorikus imperatívusz: a szülő Kathegorikus imperatívusz: a szülő „ Csak olyan tetteket végezz, minőket gyermekedtől remélsz, olyanokat sose tégy, minőket gyermekedtől el nem vársz!” „ Csak olyan tetteket végezz, minőket gyermekedtől remélsz, olyanokat sose tégy, minőket gyermekedtől el nem vársz!”


Letölteni ppt "A klasszikus német filozófusok pedagógiai nézetei Lombárszki Anita GTKI.Évfolyam Andragógia szak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések