Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztonság és Partnerség Társadalmi vita - Zárókonferencia 2008. szeptember 2. Budapest Az egészségügy feladatai 2010-ig Dr. Székely Tamás miniszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztonság és Partnerség Társadalmi vita - Zárókonferencia 2008. szeptember 2. Budapest Az egészségügy feladatai 2010-ig Dr. Székely Tamás miniszter."— Előadás másolata:

1 Biztonság és Partnerség Társadalmi vita - Zárókonferencia 2008. szeptember 2. Budapest Az egészségügy feladatai 2010-ig Dr. Székely Tamás miniszter

2 Hogyan tovább: a javaslatok sorsa Feladatok - menetrend

3 A társadalmi vita tétje és eredménye  A program címe nem véletlenül „Biztonság és Partnerség”.  A fontosabb programpontok akkor működőképesek, ha hosszú távú, azaz cikluson átívelő programok.  Ezért a partnerség felértékelődik: tudjuk, hogy konszenzus nélkül nem lehet cikluson átérő programot megvalósítani.  A mintegy 130 hozzászóló 600 oldalas beérkezett véleménye, hozzászólása megalapozza azt, hogy nem formális vitáról van szó, és reméljük, hogy a megegyezés sem formális lesz.

4 Az észrevételek típusai  Az észrevételek alapvetően jobbító szándékúak voltak, a kritikus hangúak is. Köszönjük!  A hasznosítható észrevételek csoportja Amit egyformán gondolunk: a megkezdett/ előkészített programok folytatása; Amit joggal hiányolnak, és beépítjük, a programba; Konkrét, azonnal megvalósítható, hasznosítható javaslatok; Általánosabb, nem csupán a szaktárca kompetenciáját érintő javaslatok.

5 Amit egyformán gondolunk  Szerencsére a javaslatok zöme a meg- kezdett folyamatokat támogatja, pl.: A szűrések, a prevenció megerősítése, a nemzeti programok újratervezése, a megvalósítás felerősítése, az egészségnevelés, egészségfejlesztés, támogatása, az egészségtan oktatása, a sürgősség és ezen belül az irányítás fejlesztése, az elsősegély-nyújtás kiemelt programmá tétele, a szakmai és finanszírozási protokollok fejlesztése, a TVK rendszer átalakítása (szükséglethez és feladathoz igazítás) Stb.

6 A Kormány elé terjesztendő javaslatok I.  A gyógyszer-világ kérdései A gyógyszerellátás biztonsága (beleértve a gyógyszertárak működőképességét is) Fenntartható finanszírozás, ezt támogató transzparens és hatékony befogadás politika A népegészségügyi prioritások és az igazságosság fokozottabb érvényesítése.  A fogászat problémái Iskolafogászat megerősítése (szabálykönyv módosítása a javaslatnak megfelelően) A szájsebészet áttekintése, az egyenletes hozzáférés biztosítása, Az informatikai fejlesztések forrásának biztosítása (UMFT)

7 A Kormány elé terjesztendő javaslatok II.  A lelki egészség kérdései LEGOP Lelki Egészség Operatív Program: WHO által tervezett programrendszer része. Fő fókuszai:  Depresszió problémája  Öngyilkosság  A mentális egészség megjelenése az oktatásban  A munkahelyi lelki egészség fejlesztése  Az időskorúak lelki egészsége  A mentális betegségek stigmatizációjának megszüntetése  Egyéb fontos kiegészítő, a megvalósítást segítő javaslatok Az egészségtudatosság oktatása, a kémiai és biológiai biztonsági tudásnak beépítése a NAT-ba, az ÁNTSZ megerősítése Az alapellátás preventív funkciójának és együttműködésének megerősítése (a „Hálózat”, informatikai fejlesztés, érdekeltség) A kiszűrt beteg ellátásának megoldása (kapacitás + TVK) A KÁNY jellegű nyilvántartások fejlesztése A kompetenciák kitágítása és a licence vizsga bevezetése a szakdolgozói munkában Stb.

8 A konkrét, hasznosítható javaslatok sorsa  A konkrét javaslatokat megvitatjuk a Kollégiumokkal, érintett szakmai szervezetekkel  Ennek eredménye bekerül a jogalkotási folyamatba, Végeredmény: szakmai szabály vagy jogszabály.

9 A globális javaslatok  A jellemző attitűd: jó ez, de pénz kell hozzá.  Alapvető, koncepcionális vita érdemben nem merült fel sem modell szinten, sem a prioritásokban.  Mindenki egyetértett abban, hogy a szakmai szabályozás fejlesztése mellé arányos forrás is kell, de a humánerőforrás helyzet stabilizálása nélkül nem kezelhető a jövő.  Egyes javaslatok más tárca kompetenciáit érintik, és ezekben a kérdésekben eltérő a tárca mozgástere (konvergencia program, költségvetés, Nemzeti alaptanterv stb.)

10 Humánerőforrás kérdés  A humánerőforrás program központi elem.  Tudjuk, hogy nem egyszerűsíthető bér- kérdésre, de anélkül megoldhatatlan.  A jó hír: „Tudatában vagyunk annak, hogy átfogó bérfelzárkóztató program nélkül már középtávon sem tudjuk fenntartani a gyógyítás jelenlegi színvonalát.” Gyurcsány Ferenc: Megegyezés 2008. augusztus

11 11 Emberierőforrás nehézségek: megfelelés a változó szakmai környezetnek A megoldás főbb elemei:  A szakma megbecsülésének, presztízsének helyreállítása, közbizalom visszanyerése  A szakma fiatalok számára vonzóvá tétele (ösztöndíj-rendszer)  Egészségügyi Humánerőforrás Fejlesztési Program Az ÚMFT segítségével humánerőforrás monitoring rendszer kialakítása  2008-2013: 1 milliárd Ft  A képzés, szakképzés rugalmatlanságának feloldása  egyszerűbb képzési rendszer  szakmák közti átjárhatóság  képzések konvertálhatósága  rezidens képzés újragondolása  új, innovatív szakmai képzések bevezetése  hivatásjelleg erősítése  Szakdolgozói szakképzési rendszer felülvizsgálata általános, szakmai mobilitást lehetővé tevő végzettség erre épülő szakosító, licence-t adó, kompetenciákat meghatározó képesítések  Pályán tartás bérfelzárkóztatás vidéki munkavállalás esetén lakástámogatás  Pályára visszaállítás pályázat útján átmeneti jövedelemtámogatások az „emlékeztető” képzések ideje alatt Rendelkezésre álló foglalkoztatási és képzési célú ÚMFT források 2008-10 között: 14 milliárd Ft, ebből 2008: 6,5 Mrd Ft – július 23-ig társadalmi egyeztetésen 3,043 Mrd keretösszegű foglalkoztatási célú pályázat

12 Az egészségügy részesedése az egyes Operatív Programokból TIOP egészségügy 284,822 Mrd Ft, 52,76% ; TIOP egyéb; 254,975 Mrd Ft, 47,24% TÁMOP egyéb; 870,115 Mrd Ft 92,78% TÁMOP egészségügy; 62,885 Mrd Ft 7,22% ROP egyéb; 1514,276 Mrd Ft 93,51% ROP egészségügy; 105,724 Mrd Ft 6,49% Az egészségügy közösségi forrásokból csak a foglalkoztatás bővítésének és a versenyképesség fokozásának részeként támogatható! TÁMOP: egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése TIOP, KMOP: az egészségügyi rendszer strukturális átalakítása ROP-ok: Kistérségi szintű e- gészségügyi infrastruktúra fej- lesztések, Felszabaduló kórházi infrastruktúra bázisán ápolási, rehabilitációs és szociális infra- struktúra fejlesztése.

13 Egészségügyi programok a TIOP-ban Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása Regionális járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése:25 Mrd Ft Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztés:6,4 Mrd Ft A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra Sürgősségi ellátás fejlesztése (SO1/2, mentés/légimentés, PIC/ICU): 32,7 Mrd Ft Struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés (fekvő):11,2 Mrd Ft Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása:14 Mrd Ft Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban:75 Mrd Ft Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben Intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztése:4 Mrd Ft Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások, Ágazati Portál fejlesztése:1,6 Mrd Ft Egységes mentés-irányítási informatikai rendszer fejlesztése:3,5 Mrd Ft

14 Egészségügyi fejlesztések a regionális programokban

15 A program további sorsa  A program kiegészül a társadalmi vita és a konferencia alapjánszept. 12  A javaslatot a Kormány megtárgyalja szept. 17. (a programszerűség egyúttal erősíti a tárca tárgyalási pozícióját a költségvetési vitában)  A konkrét javaslatok beilleszkednek a jogszabály-előkészítés és jogszabály-alkotás mechanizmusába.  A kormány döntése alapján a javaslatok eredménye már szerepel az októberben a Parlamentnek benyújtandó törvényjavaslatokban és a végrehajtási rendeletekben (pl. EFTV, EBTV).

16 16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Biztonság és Partnerség Társadalmi vita - Zárókonferencia 2008. szeptember 2. Budapest Az egészségügy feladatai 2010-ig Dr. Székely Tamás miniszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések