Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt."— Előadás másolata:

1

2

3

4 TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt yyyy eeee.... hhhh uuuuinternetes oldalon is elérhetők a FaluTV menü alatt Önkormányzat Bázakerettye

5 HIRDETÉSFELVÉTEL Közszolgálati közlemények mellett továbbra is vállalunk magáncélú hirdetéseket Személyesen Levélben Telefonon Cím: Polgármesteri Hivatal 8887 Bázakerettye, Fő út 4. Ügyintéző: Németh Attila Tel.: 30/504-8891

6 H I B A B E J E L E N T É S A KábelTV szerelési és karbantartási munkáit a JUPINET KFT végzi. ELÉRHETŐSÉG: 9955 Szentgotthárd, Toldi u. 13. 06-94-383-335; 06-94/380-794

7 Orvosi Ügyelet (LETENYE)543-036; 543-037 Rendőrőrs (LETENYE):343-020 Mentőállomás (LETENYE):343-209 Önkorm. KFT (víz és csatorna): Födő Zsolt: 30/380-8474 és Bécsi Ágnes: 30/334-5104 Dr.Varga István háziorvos - Orvosi rendelő: 348-022 Mobil: 20/319-5708, illetve: 30/860-6079 Fogorvos:93/348-022 Falufenntartással kapcsolatos problémák: (Bécsi Ágnes:30/334-5104, Iványi László: 30/206-6828) LOVÁSZI Temetkezés:30/376-4492

8 HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ KÖRUTAK: Minden páros héten kedden Kiscsehi 11 00 - 12 00, Maróc 12 00 -12 30, Lispe 12 30 -13 00 Páratlan héten kedden Lasztonya 11 00 -11 30 Hétfő: 7 30 -11 00 Kedd: 7 30 -10 00 (10 30 után körút) MINDEN PÁRATLAN HÉT KEDDEN Bázában 11 30 -tól Szerda, Csütörtök 13 00 -16 00 Péntek: 7 30 -10 00 Orvos elérhetősége: 06/20-319-5708; 06/93-348-022 E-mail: orvosbazakerettye@gmail.com A rendelési időtől függetlenül az orvos mobiltelefonon elérhető, betegei rendelkezésére áll, segít, tanácsot ad!

9 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÁZAKERETTYÉN CSECSEMŐ SZAKTANÁCSADÁS: Minden hónapban előre egyeztetett időpontban, helye: Védőnői tanácsadó Vizsgálatot végző orvos: Dr. Varga István FOGADÓÓRA, TANÁCSADÁS: Péntek: 8 00 -10 00 előre egyeztetett időpontban, Helye: Védőnői tanácsadó Védőnő elérhetősége: 06-93/348-049 VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: minden hónap negyedik szerda 8 00, Helye: Egészségügyi Központ Letenye Vizsgálatot végző szakorvos: Dr. Zsiray Zsolt

10 FOGORVOSI RENDELÉS Kedd:1400 - 1700 Csütörtök: 800 - 1200 Dr. Balázs Márta

11 GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS Értesítjük a lakosságot, hogy a ZALAI NYÍRFA GYÓGYSZERTÁR nyitva tartása a következő: Hétfő: 745 - 12301530-1700 Kedd: 745 - 12151500-1630 Szerda: 745 - 1630 Csütörtök: 745 - 1015 1230-1600 Péntek: 745 - 1545 Dr. Bajszné Megla Margit

12 KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK

13 TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatom a Tisztelt Betegeimet, hogy a R E N D E L É S 2014. 04.04-én E L M A R A D Helyettesít: Dr. Bussay László, Muraszemenyén, Béke út 8. Saját rendelési idejében Tel.: 0693/379-005, vagy 0630/399-6040 Dr. Varga István háziorvos

14 TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatom a Tisztelt Betegeimet, hogy a R E N D E L É S 2014. 04.07.-2014.04.18. között szabadság miatt 2014.04.19-2014.04.30 között gépkarbantartás miatt E L M A R A D Helyettesít: Dr. Balázs András Letenyén. Hétfő, Szerda, Péntek : 8-10 óra Kedd, Csütörtök: 14-16 óra TTTT eeee llll :::: 5555 4444 3333 ---- 0000 6666 5555Hétvégén Nagykanizsán van ügyelet: Szentimre u. 1. 830-1430 Dr. Balázs Márta fogorvos

15

16 A ZALA-DEPO Kft 2014.04.04-ére meghirdeti kizárólag a lakosság részére a háztartások nagytakarítását. Társaságunk a településen szervezett lim-lom akció keretében elszállít minden olyan hulladékot, feleslegessé vált holmit, ami egy háztartásban keletkezik és nem fér bele a hulladékgyűjtő edényzetbe. Ezek alapján kirakhatók nagy darabos hulladékok, törött bútorok, elhasznált háztartási eszközök, rossz bicikli, stb. NEM RAKHATÓ KI: Veszélyes hulladék (gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok,akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok) Illetve építési törmelék (beton, tégla, csempe, egyéb törmelék)! Letenyén a Csányi utcai hulladékudvarban ezeket az anyagokat díjmentesen átvesszük. A fenti anyagokat reggel 7 óráig helyezzék ki az úttest szélére! LOMTALANÍTÁS

17 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Letenyei Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április 28., 29., 30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától 18.00 óráig Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Letenyei Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni. Tankerületi igazgató FELHÍVÁS

18 2014. Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük: Település: Bázakerettye Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintézménye, 8887 Bázakerettye, Sport út 1. Település: Kiscsehi Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintézménye, 8887 Bázakerettye, Sport út 1. Település: Lasztonya Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintézménye, 8887 Bázakerettye, Sport út 1. Település: Lispeszentadorján Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintézménye, 8887 Bázakerettye, Sport út 1. Település: Maróc Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintézménye, 8887 Bázakerettye, Sport út 1. További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák: Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola, 8868 Letenye, Bajcsy Zs. utca 2. Borsfai Fekete István Általános Iskola, 8885 Borsfa, Zrínyi utca 3/a. Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola, 8895 Pusztamagyaród, Fő út 16. Muraszemenyei Általános Iskola, 8872 Muraszemenye, Béke utca 10. Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola, 8864 Tótszerdahely, Zrínyi M. tér 1. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény: Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykanizsa-Letenyei Tagintézménye

19 H Í R D E T M É N Y A SZABADTÉRI TŰZESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK BATARTÁSÁRA: Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a 105- ös segélyhívó számon. Amennyiben a helyi önkormányzat nem rendelkezik avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi rendelettel, úgy a nyílt téri hulladékégetés szigorúan tilos! A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, időpontját és terjedelmét. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani. A tevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni. Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására, miszerint égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások teljesülésére. Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.

20 2014. SZEMÉTSZÁLLÍTÁS házhoz menő napok: Műanyaggyűjtési napokPapírgyűjtési napok Január 08.Február 05. Március 05.Április 02. Május 14.Június 11. Július 09.Augusztus 06. Szeptember 03.Október 01. November 12.December 10. Kommunális hulladék szállítása minden héten P É N T E K E N !

21 TÁJÉKOZTATÁS Bázakerettye, Fő út 4. Páros hétszerda8 30 -11 00 Páratlan hétszerda12 15 -15 45 Minden hétenpéntek8 30 -12 00 Lispeszentadorján, Jókai u. 2. Páratlan hétszerda8 30 -11 00 Kiscsehi, Petőfi u. 2. Páros hétkedd13 00 -15 00 Intézhető ügyek: ápolási díjközgyógyellátásidős korúak járadéka Tájékoztatom a lakosságot, hogy a települési ügysegéd ügyfélfogadási rendje a következő:

22 MOBIL JOGSEGÉLY Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Zala megyei jogászok közreműködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. §§

23 Kérjük a ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal. A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok: Bázakerettye Polgármesteri Hivatal Minden páratlan hét szerdáján 1030-1200 óráig Az ügyfélfogadást tartja: DR. KOVÁCS ORSOLYA jogász Elérhetősége: 06 30/ 4098747

24

25 VIRÁGVÁSÁR Április7-től Minden hétfőn Palánta- és virágvásár lesz Helyszín: élelmiszer bolt előtt Időpont: 700-1000 óráig

26 8800 Nagykanizsa, Platán sor 1., Sugár u. 1. www.sashalmioptika.hu Szürkehályog és látással kapcsolatos computeres szemvizsgálat. Szaktanácsadás, szemüvegkészítés! Gyermek kereteknél 50%-os kedvezmény 7 éves kortól! Erzsébet utalvány, Egészségpénztári kártya, SZÉP kártya elfogadó hely! Hely: Bázakerettye: védőnői tanácsadó Idő: Április 1. (kedd) 14-17 óra Április 3. (csütörtök) 10-13 óra Tel:06-93/789-962

27 ÉRTESÍTÉS Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy megnyitottuk temetkezési szolgáltatásunkat Letenye, Kárpáti u. 1. (Kiskastélyban) Halottszállítás, koporsós, urnás temetések temetkezési kellékek árusításával egybekötve. Megbízható, diszkrét ügyintézés irodánkban, forduljon hozzánk bizalommal, segítünk Önnek. Elérhetőségünk: 06-30/501-1068; 06-30/376-4492 Tisztelettel: Lovászi Temetkezés


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falutévén olvasható hirdetések a wwww wwww wwww.... bbbb aaaa zzzz aaaa kkkk eeee rrrr eeee tttt tttt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések