Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és"— Előadás másolata:

1 9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és
HEFOP Minőségirányítás 9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). II. BS OHSAS 18001:2007

2 A MEBIR szabvány felépítése Dokumentáció kezelése
HEFOP ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE A MEBIR szabvány felépítése Dokumentáció kezelése Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése Integrált menedzsment rendszerek Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

3 Szervezeti felépítés és felelősségi körök
HEFOP Bevezetés és működés Szervezeti felépítés és felelősségi körök Az eredményes MEB irányításhoz szükséges a szerepek, a felelősségi körök és a hatáskörök meghatározása, dokumentálása és közlése, valamint az, hogy a MEB feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak. Képzés, tudatosság, felkészültség A szervezetnek legyenek eredményes eljárásai a személyzet megfelelő felkészültségének biztosítására ahhoz, hogy a rájuk bízott funkciókat ellássák.

4 Kommunikáció, részvétel és kommunikáció
HEFOP Kommunikáció, részvétel és kommunikáció A szervezet tanácskozások szervezésével és a megfelelő kommunikáció biztosításával ösztönözze mindazok részvételét a jó MEB gyakorlatban, akiket a műveletek érintenek, és támogassa a MEB politikát és a MEB célokat. Dokumentáció A szervezet készítsen és tartson naprakész állapotban megfelelő mennyiségű dokumentumot azért, hogy MEBIR-jét jól át lehessen tekinteni és eredményesen, továbbá hatékonyan lehessen működtetni.

5 A dokumentumok kezelése
HEFOP A dokumentumok kezelése A szervezet határozza meg, hogy melyek azok a dokumentumok és adatok, amelyek a MEBIR és a szervezet MEB tevékenységeinek működése szempontjából lényeges információt tartalmaznak, és ellenőrizzék ezeket.

6 A működés szabályozása
HEFOP A működés szabályozása A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárásokat, amelyek biztosítják az ellenőrzés és a megelőző intézkedések eredményes alkalmazását mindenütt, ahol erre szükség van, hogy kezelni tudja a működési kockázatokat, és teljesítse a MEB politikában foglaltakat és a MEB célokat, valamint megfeleljen a jogi és más követelményeknek. Ehhez vegye figyelembe: - a MEB politikát és a MEB célokat, - a veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának eredményeit, a tárgyra vonatkozó jogi és más követelményeket,

7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre
HEFOP Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre A szervezet tevőlegesen értékelje a lehetséges balesetekre és vészhelyzetekre való reagálás szükségességét, ezek terveit, alakítson ki eljárásokat és folyamatokat a kezelésükre, ellenőrizze a tervezett reagálás megfelelőségét és igyekezzen fejleszteni ezek eredményességét a következők figyelembevételével: - veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának eredményei, - a helyi vészhelyzeti szolgáltatók elérhetősége vagy a megállapodott intézkedések részletei,

8 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre
HEFOP Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre - a jogi és más követelménynek, a korábbi balesetek, események és veszélyhelyzetek tapasztalatai, a hasonló szervezeteknél történt korábbi balesetek, események és vészhelyzetek tapasztalatai (a levont következtetések és a legjobb megoldások) a végrehajtott vészhelyzeti és alkalmazási gyakorlatok átvizsgálása és az azokat követő intézkedések eredményei.

9 A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése
HEFOP Ellenőrzés A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése A szervezet határozza meg a MEB működése eredményességének fő jellemzőit a szervezet egészére. Ez különösen azokat a jellemzőket foglalja magában, amelyek meghatározzák, hogy: - megvalósul-e a MEB politika, és teljesülnek-e a MEB célok, - bevezették-e a kockázatértékelés módszereit, és eredményesen működnek-e, - levonták-e a következtetéseket a MEBIR hibáiból, beleértve a veszélyes eseményeket (baleseteket, majdnem baleseteket és megbetegedéseket), - eredményesek-e a munkavállalók és az érdekelt felek számára szervezett tudatosítási, képzési, kapcsolattartási és tanácskozási programok, - kidolgozták-e a MEBIR átvizsgálására és/vagy fejlesztésére alkalmas információt és használják-e azt.

10 Az eljárások tegyék lehetővé a nem megfelelőségek lehetséges
HEFOP Az eljárások tegyék lehetővé a nem megfelelőségek lehetséges okainak a felderítését, elemzését és kiküszöbölését. A szükséges jellemző adatok a következők: - eljárások (általánosságban), - vészhelyzeti terv, a veszélyazonosításról, a kockázatértékelésről és a kockázat kézben tartásáról készült jelentések, a MEBIR audit jelentései, beleértve a nemmegfelelőségekről készült jelentéseket, a balesetekről, az eseményekről és/vagy a vészhelyzetektől készült jelentések, - a karbantartási és a szervizjelentések.

11 Az események kivizsgálása, nemmegfelelőség,
HEFOP Az események kivizsgálása, nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység Az események kivizsgálása alapvető MEB hiányosságok, helyesbítő megelőző tevékenységek lehetősége, folyamatos fejlesztés lehetősége, kivizsgálások eredményei, Nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység

12 Feljegyzések és feljegyzések kezelése
HEFOP Feljegyzések és feljegyzések kezelése A szervezet készítsen feljegyzéseket annak bizonyítására, hogy a MEBIR eredményesen működik és a folyamatokat biztonságos körülmények között hajtották végre. Olyan MEB feljegyzések készüljenek, amelyek az irányítási rendszer követelményeinek való megfelelőséget dokumentálják, ezeket őrizzék meg, maradjanak olvashatók és legyenek megfelelően azonosíthatóak.

13 Audit A MEBIR audit olyan eljárás, amellyel a szervezet át
HEFOP Audit A MEBIR audit olyan eljárás, amellyel a szervezet át tudja vizsgálni és folyamatosan ki tudja értékelni a MEBIR-jének az eredményességét. A MEBIR audit vegye figyelembe a MEB politikát és eljárásokat, valamint a munkahelyi körülményeket és gyakorlatot. Programot kell kidolgoznia MEBIR belső auditjára, hogy a szervezet számára lehetővé váljon a saját MEBIR-jének az átvizsgálása az MSZ 28001:2008 szabványnak való megfelelőség szempontjából.

14 Vezetőségi átvizsgálás
HEFOP Vezetőségi átvizsgálás A felső vezetőség vizsgálja át a MEBIR működését annak értékelésére, hogy a rendszer bevezetése teljes körű-e és megfelelő marad-e a kinyilatkoztatott MEB politika és MEB célok eléréséhez.

15 Vezetőségi átvizsgálás
HEFOP Az átvizsgálás jellemző bemenő adatai a következőket foglalják magukban: - baleseti statisztikákat, - a belső és külső MEBIR auditok eredményeit, az előző átvizsgálás óta a rendszerben végrehajtott helyesbítő intézkedéseket, a (tényleges vagy a gyakorlat céljaira utánzott) vészhelyzetekről készült jelentéseket, a vezetés megbízottjának jelentését a rendszer általános működéséről, a munkahelyi vezetők jelentéseit a rendszer helyi eredményességéről, jelentéseket a veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának folyamatairól.

16 Vezetőségi átvizsgálás
HEFOP Vezetőségi átvizsgálás Az átvizsgálásokat a felső vezetőség rendszeresen (évente legalább egyszer) végezze el. Az átvizsgálás középpontjában legyen a MEBIR általános működése, nem pedig annak részletei, mivel ezeket a MEBIR keretén belül a szokásos módszerekkel kell kezelni.

17 Integrált menedzsment-rendszer
HEFOP Integrált menedzsmentrendszerek Integrált menedzsment-rendszer MSZ EN ISO 9001:2001 MIR MSZ 28001:2008 MEBIR MSZ EN ISO 14001:2005 KIR

18 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
HEFOP ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA A MEBIR szabvány felépítése Dokumentáció kezelése Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése Integrált menedzsment rendszerek

19 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
HEFOP ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Ismertesse a MEBIR szabvány felépítését Mutassa be a MEBIR működési szabályozását Jellemezze az integrált menedzsment rendszerek összetevőit.


Letölteni ppt "9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és"

Hasonló előadás


Google Hirdetések