Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). II. BS OHSAS 18001:2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). II. BS OHSAS 18001:2007."— Előadás másolata:

1 HEFOP Minőségirányítás 9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). II. BS OHSAS 18001:2007

2  A MEBIR szabvány felépítése  Dokumentáció kezelése  Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre  A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése  Integrált menedzsment rendszerek HEFOP

3 Bevezetés és működés Szervezeti felépítés és felelősségi körök Az eredményes MEB irányításhoz szükséges a szerepek, a felelősségi körök és a hatáskörök meghatározása, dokumentálása és közlése, valamint az, hogy a MEB feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak. Képzés, tudatosság, felkészültség A szervezetnek legyenek eredményes eljárásai a személyzet megfelelő felkészültségének biztosítására ahhoz, hogy a rájuk bízott funkciókat ellássák.

4 HEFOP Kommunikáció, részvétel és kommunikáció A szervezet tanácskozások szervezésével és a megfelelő kommunikáció biztosításával ösztönözze mindazok részvételét a jó MEB gyakorlatban, akiket a műveletek érintenek, és támogassa a MEB politikát és a MEB célokat. Dokumentáció A szervezet készítsen és tartson naprakész állapotban megfelelő mennyiségű dokumentumot azért, hogy MEBIR-jét jól át lehessen tekinteni és eredményesen, továbbá hatékonyan lehessen működtetni.

5 HEFOP A dokumentumok kezelése A szervezet határozza meg, hogy melyek azok a dokumentumok és adatok, amelyek a MEBIR és a szervezet MEB tevékenységeinek működése szempontjából lényeges információt tartalmaznak, és ellenőrizzék ezeket.

6 HEFOP A működés szabályozása A szervezet hozzon létre és tartson fenn eljárásokat, amelyek biztosítják az ellenőrzés és a megelőző intézkedések eredményes alkalmazását mindenütt, ahol erre szükség van, hogy kezelni tudja a működési kockázatokat, és teljesítse a MEB politikában foglaltakat és a MEB célokat, valamint megfeleljen a jogi és más követelményeknek. Ehhez vegye figyelembe: - a MEB politikát és a MEB célokat, - a veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának eredményeit, a tárgyra vonatkozó jogi és más követelményeket,

7 HEFOP Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre A szervezet tevőlegesen értékelje a lehetséges balesetekre és vészhelyzetekre való reagálás szükségességét, ezek terveit, alakítson ki eljárásokat és folyamatokat a kezelésükre, ellenőrizze a tervezett reagálás megfelelőségét és igyekezzen fejleszteni ezek eredményességét a következők figyelembevételével: - veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának eredményei, - a helyi vészhelyzeti szolgáltatók elérhetősége vagy a megállapodott intézkedések részletei,

8 HEFOP Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre - a jogi és más követelménynek, -a korábbi balesetek, események és veszélyhelyzetek tapasztalatai, -a hasonló szervezeteknél történt korábbi balesetek, események és vészhelyzetek tapasztalatai (a levont következtetések és a legjobb megoldások) -a végrehajtott vészhelyzeti és alkalmazási gyakorlatok átvizsgálása és az azokat követő intézkedések eredményei.

9 HEFOP Ellenőrzés A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése A szervezet határozza meg a MEB működése eredményességének fő jellemzőit a szervezet egészére. Ez különösen azokat a jellemzőket foglalja magában, amelyek meghatározzák, hogy: - megvalósul-e a MEB politika, és teljesülnek-e a MEB célok, - bevezették-e a kockázatértékelés módszereit, és eredményesen működnek-e, - levonták-e a következtetéseket a MEBIR hibáiból, beleértve a veszélyes eseményeket (baleseteket, majdnem baleseteket és megbetegedéseket), - eredményesek-e a munkavállalók és az érdekelt felek számára szervezett tudatosítási, képzési, kapcsolattartási és tanácskozási programok, - kidolgozták-e a MEBIR átvizsgálására és/vagy fejlesztésére alkalmas információt és használják-e azt.

10 HEFOP Az eljárások tegyék lehetővé a nem megfelelőségek lehetséges okainak a felderítését, elemzését és kiküszöbölését. A szükséges jellemző adatok a következők: - eljárások (általánosságban), - vészhelyzeti terv, -a veszélyazonosításról, a kockázatértékelésről és a kockázat kézben tartásáról készült jelentések, -a MEBIR audit jelentései, beleértve a nemmegfelelőségekről készült jelentéseket, -a balesetekről, az eseményekről és/vagy a vészhelyzetektől készült jelentések, - a karbantartási és a szervizjelentések.

11 HEFOP Az események kivizsgálása, nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység Az események kivizsgálása - alapvető MEB hiányosságok, - helyesbítő megelőző tevékenységek lehetősége, - folyamatos fejlesztés lehetősége, - kivizsgálások eredményei, Nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység

12 HEFOP Feljegyzések és feljegyzések kezelése A szervezet készítsen feljegyzéseket annak bizonyítására, hogy a MEBIR eredményesen működik és a folyamatokat biztonságos körülmények között hajtották végre. Olyan MEB feljegyzések készüljenek, amelyek az irányítási rendszer követelményeinek való megfelelőséget dokumentálják, ezeket őrizzék meg, maradjanak olvashatók és legyenek megfelelően azonosíthatóak.

13 HEFOP Audit A MEBIR audit olyan eljárás, amellyel a szervezet át tudja vizsgálni és folyamatosan ki tudja értékelni a MEBIR-jének az eredményességét. A MEBIR audit vegye figyelembe a MEB politikát és eljárásokat, valamint a munkahelyi körülményeket és gyakorlatot. Programot kell kidolgoznia MEBIR belső auditjára, hogy a szervezet számára lehetővé váljon a saját MEBIR-jének az átvizsgálása az MSZ 28001:2008 szabványnak való megfelelőség szempontjából.

14 HEFOP Vezetőségi átvizsgálás A felső vezetőség vizsgálja át a MEBIR működését annak értékelésére, hogy a rendszer bevezetése teljes körű-e és megfelelő marad-e a kinyilatkoztatott MEB politika és MEB célok eléréséhez.

15 HEFOP Vezetőségi átvizsgálás Az átvizsgálás jellemző bemenő adatai a következőket foglalják magukban: - baleseti statisztikákat, - a belső és külső MEBIR auditok eredményeit, -az előző átvizsgálás óta a rendszerben végrehajtott helyesbítő intézkedéseket, -a (tényleges vagy a gyakorlat céljaira utánzott) vészhelyzetekről készült jelentéseket, -a vezetés megbízottjának jelentését a rendszer általános működéséről, -a munkahelyi vezetők jelentéseit a rendszer helyi eredményességéről, -jelentéseket a veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának folyamatairól.

16 HEFOP Az átvizsgálásokat a felső vezetőség rendszeresen (évente legalább egyszer) végezze el. Az átvizsgálás középpontjában legyen a MEBIR általános működése, nem pedig annak részletei, mivel ezeket a MEBIR keretén belül a szokásos módszerekkel kell kezelni. Vezetőségi átvizsgálás

17 HEFOP Integrált menedzsmentrendszerek Integrált menedzsment- rendszer MSZ EN ISO 9001:2001 MIR MSZ 28001:2008 MEBIR MSZ EN ISO 14001:2005 KIR

18  A MEBIR szabvány felépítése  Dokumentáció kezelése  Felkészültség és reagálás a vészhelyzetre  A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése  Integrált menedzsment rendszerek HEFOP

19  Ismertesse a MEBIR szabvány felépítését  Mutassa be a MEBIR működési szabályozását  Jellemezze az integrált menedzsment rendszerek összetevőit. HEFOP


Letölteni ppt "HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 9. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). II. BS OHSAS 18001:2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések