Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 8. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). I. BS OHSAS 18001:2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 8. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). I. BS OHSAS 18001:2007."— Előadás másolata:

1 HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 8. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). I. BS OHSAS 18001:2007

2  MEBIR alapelvek  MEBIR alkalmazási területek  MEBIR általános követelmények HEFOP 3.3.1.

3 Előzmény A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben jelenik meg erőteljesen a munkavédelem alapvető célja: a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének a megóvása és a munkakörülmények humanizálása, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. A munkabalesetek és a munkához kapcsolódó egészségügyi veszélyek megelőzése vagy – amíg ez teljes körűen nem lehetséges – minimumra csökkentése a munkáltatók, a munkavállalók és az állam közös érdeke, de alapvetően a munkáltató feladata, illetve kötelessége.

4 HEFOP 3.3.1. A munkáltatók részéről ezért is gyakran merül fel a kérdés, hogyan lehet a biztonságot és az egészséget szolgáló intézkedéseket a munkáltató munkavédelmet érintő irányítási és szervezési tevékenységébe beépíteni annak érdekében, hogy a munkabalesetek teljes körűen megelőzhetőek, a kedvezőtlen egészségi hatások kiküszöbölhetőek, a munkahelyi körülmények emberközpontúak legyenek, ugyanakkor a gazdasági érdekek is maradéktalanul érvényesüljenek.

5 HEFOP 3.3.1. Ennek egyik lehetséges módja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) működtetése, a munkavédelmi menedzsment, mint az irányítási rendszer egyik típusának a kiépítése. A fejlett országokban évek óta megfigyelhető tendencia, hogy azok a cégek, amelyek már kiépítették az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, valamint az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, a munkavédelmi irányítási rendszert beépítik a meglévő, már működő menedzsmentrendszer(ek)be.

6 HEFOP 3.3.1. MEBIR alapelvek A MEBIR szabvány útmutatásokat és ajánlásokat tartalmaz, tehát nem helyes úgy értelmezni, mintha kötelező követelményeket adna meg, de természetesen tanúsítási célokra felhasználható. A másik nagyon fontos alapelv, hogy a cég nagyságától, az ott folytatott tevékenység fajtájától és az alkalmazottak számától alapvetően függ a cég munkavédelmi tevékenysége, ezért egységes stratégiát nem célszerű meghatározni ahhoz hasonlóan, mint ahogy a gyakorlati modelleket sem szabad uniformizálni.

7 HEFOP 3.3.1. MEBIR alapelvek További lényeges alapelv az is, hogy a MEBIR csak a hatályos magyar munkavédelmi jogszabályrendszer keretén belül működhet. Más szavakkal: a szabvány szerinti működtetett szervezet még nem biztos, hogy mindenben eleget tesz a magyar munkavédelmi jogszabályrendszerből adódó, a munkáltatót terhelő valamennyi kötelezettségének.

8 HEFOP 3.3.1. A társadalom – mint az öt érdekcsoport egyikének – követelményei világszerte egyre szigorúbbá válnak. A figyelembe veendő elvárások és igények egyre kifejezettebbek a következő területeken: a munkahelyi egészség és biztonság, a környezet védelme (beleértve a takarékosságot az energiával és a természeti erőforrásokkal) és a minőség. MEBIR alapelvek

9 HEFOP 3.3.1. A munkahelyi egészség és biztonság – írott vagy íratlan – követelményeinek maradéktalan teljesítéséhez az anyagi erőforrások általában csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A vezetésnek éppen ezért mindig meg kell keresnie azokat a területeket, pontokat és intézkedéseket, ahol a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erőforrásokkal és eszközökkel a lehető legjobb eredményeket lehet elérni, vagyis veszélyeket meg lehet szüntetni, a kockázatokat elfogadható szintre lehet csökkenteni. MEBIR alapelvek

10 HEFOP 3.3.1. A baleseti és foglalkozási megbetegedési (fokozott expozíciós eset) statisztika, a sérülések súlyosságára, gyakoriságára vonatkozó adatok, az üzemzavarokra és egyéb potenciális balesetekre, meghibásodásokra vonatkozó információk nem elég reprezentatívak ahhoz, hogy a technológiai rendszerek és munkafolyamatok, munkaeszközök, berendezések és munkahelyek biztonsági színvonalát értékelni lehessen, és a biztonságot növelő intézkedések tervezéséhez, az irányításhoz alapul szolgáljon. MEBIR alapelvek

11 HEFOP 3.3.1. MEBIR alkalmazási területei A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer minden olyan szervezetnél bevezethető, ahol a következőket kívánják elérni: - olyan munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert bevezetni, fenntartani és folyamatosan fejleszteni, amellyel megszüntethetők vagy minimalizálhatók a kockázatok, amelyek azokat a munkavállalókat és egyéb személyeket érintik, akik tevékenységük során ki vannak téve a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kockázatok, - biztosítani, hogy tevékenységük megfeleljen a kinyilvánított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikának,

12 HEFOP 3.3.1. MEBIR alkalmazási területei -a saját munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági i rányítási rendszerüket külső szervezet által tanúsítani, - saját elhatározás alapján azt kinyilvánítani, hogy a rendszerük megfelel a vonatkozó MSZ 28001:2008 szabvány követelményeinek, és ezt a megfelelőséget mások előtt is igazolni kívánják.

13 HEFOP 3.3.1. MEBIR általános követelmények A szervezet hozzon létre és tartson fenn olyan irányítási rendszert, amely megfelel az MSZ 28001:2008 szabvány valamennyi követelményének, hogy segítse a szervezetet a rá vonatkozó jogszabályok és egyéb munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB) szabályzatok kielégítésében.

14 HEFOP 3.3.1. A MEBIR összetettsége és részletessége, a dokumentáció széleskörűsége és a ráfordított erőforrások a szervezet nagyságától és tevékenységének jellegétől függnek. A szervezet szabadon és rugalmasan határozhatja meg a rendszer határait, és választhat, hogy a szabvány bevezetését az egész szervezetre, a szervezet meghatározott egységeire vagy egyes tevékenységeire terjeszti ki. A szervezet megfelelő körültekintéssel határozza meg az irányítási rendszer határait és alkalmazási területét. A szervezet ne igyekezzen úgy csökkenteni az alkalmazási területet, hogy a szabályozásból kizár olyan műveletet vagy tevékenységet, amely a szervezet általános működéséhez szükséges, vagy munkavállalói és más érdekelt felek munkahelyi egészségvédelmét és biztonságát befolyásolhatja. MEBIR általános követelmények

15 HEFOP 3.3.1. Folyamatos fejlesztés MEB-politika Tervezés Bevezetés és működtetés Ellenőrzés Vezetőségi átvizsgálás A MEBIR modellje az OHSAS -szabványhoz

16 HEFOP 3.3.1. Plan: tervezés – célok, követelmények megállapítása; Do: végrehajtás – folyamatok bevezetése; Check: ellenőrzés - folyamatok összehasonlítása a célokkal; Act: intézkedés – intézkedések megtétele a folyamatos fejlesztésre;

17 HEFOP 3.3.1. A MEB-politika megállapításakor a vezetőség vegye figyelembe: -a szervezet üzletpolitikájának egészére vonatkozó politikát és célokat, - a szervezet MEB veszélyeit, - a jogi és egyéb követelményeket, - a szervezet korábbi és jelenlegi MEB működését,

18 HEFOP 3.3.1. Tervezés A veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának tervezése A veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának tervezése során a szervezetnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályi előírásoknak és követelményeknek, amelyek nem mondanak ellent az MSZ 28001:20038.

19 HEFOP 3.3.1. Jogi és egyéb követelmények A szükséges dokumentumok jellemzően az alábbiak lehetnek: - jogszabályi előírások - nemzeti, külföldi, regionális, nemzetközi szabványok, - a szervezet gyártási vagy szolgáltatási folyamatainak részletei, -a veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának eredményei, -a jó gyakorlati megoldások (pl. eljárási ajánlások, szakmai útmutatók), - az információforrások listája, - belső szervezési követelmények, - az érdekelt felek következményei.

20  MEBIR alapelvek  MEBIR alkalmazási területek  MEBIR általános követelmények HEFOP 3.3.1.

21  Ismertesse a MEBIR alapelveit.  Mutassa be a MEBIR alkalmazási területeit.  Ismertesse a MEBIR megalapozását célzó jogszabályi követelményeket. HEFOP 3.3.1.


Letölteni ppt "HEFOP 3.3.1. Minőségirányítás 8. hét: A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). I. BS OHSAS 18001:2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések