Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 Szatmári Réka –képzésszervező.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 Szatmári Réka –képzésszervező."— Előadás másolata:

1 Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP /2-C Szatmári Réka –képzésszervező Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.

2 I. A vállalt tevékenységek
Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai Modulrendszerű szociális szakképzés Középfokú OKJ-s szakképzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó OKJ-s programok 3. A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbfejlesztése, ill. a curriculum- és képzésfejlesztésre történő felkészítése 4. Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe 5. A kidolgozott képzések, tananyagok kipróbálása a gyakorlatban

3 I / 1. Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai:
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti minősített továbbképzési programok kifejlesztésére kerül sor. Típusai: Tanfolyam Személyiségfejlesztő foglalkozás (esetmegbeszélő és szupervíziós csoport ) Szakmai tanácskozás Külföldi vagy hazai tanulmányút Szakmai műhely

4 I / 2. Modulrendszerű szociális szakképzés:
Középfokú OKJ-s szakképzés Az OKJ szociális szakmacsoportjába tartozó szakképesítések követelménymoduljainak elemzése és összehangolása a szociális munka BA és MA szak moduljainak a tartalmával. Felsőfokú szakképesítést nyújtó OKJ-s programok A szociális szakemberek körében végzett szükséglet- és igényfelmérés alapján a felsőfokú szakképzések során kialakítandó és fejlesztendő kompetenciák meghatározása és definiálása. Indokoltság esetén a képzések tananyagának, módszereinek a kidolgozása.

5 A szakképzésben és a felsőoktatási képzésekben oktatók:
I / 3. A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbfejlesztése, ill. a curriculum- és képzésfejlesztésre történő felkészítése: A szakképzésben és a felsőoktatási képzésekben oktatók: - képzésmetodikai továbbképzése - képzésfejlesztési felkészítése.

6 I / 4. Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe: A havonta megrendezésre kerülő workshopok keretében lehetőség nyílik a szakmai fejlesztések és a munkaerő-piac közötti összhang megteremtésére: - a szükségletek közös értékelésével, - a tananyagok gyakorlatorientált elemeinek a megvitatásával, az azokra való javaslattétellel.

7 I / 5. A kidolgozott képzések, tananyagok kipróbálása a gyakorlatban:
A szociális szakképzések esetén, ahol az lehetséges – összhangban a képzések időbeosztásával és követelményrendszerével-, próba-oktatás megvalósítása.

8 II. Az eddig megvalósított tevékenységek, elért eredmények

9 II / 1. Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai:
Megtörtént a képzések tananyagának és módszereinek kifejlesztése. Többnyire már kidolgoztuk a képzések akkreditálásához szükséges dokumentumokat. Jogszabályváltozás miatt, azonban az akkreditációs eljárás kezdeményezésére csak januárjában lesz lehetőségünk (2011. októbere helyett).

10 Az akkreditálandó programok
Cím Képzés típusa Pontérték "Gazda" „Financial Education - A pénzügyi írástudatlanság felszámolása, a lakosság eladósodásának megelőzése, kezelése a szociális munkások képzésével„ c. szakmai műhely Műhely 20 SZOCIONET -Kaposvár „Pályázati Kisokos a szociális szférában„ c. szakmai műhely DDRFK „Szükségletalapú szolgáltatás-tervezés módszertana és gyakorlata„ c. szakmai tanácskozás (- egy új műhelyt akkreditáltatunk ebből és az előzőből.: "Tervezés mikro és makro környezetben„) Konferencia - tanácskozás 5 „ A szociális munka gyakorlatában megjelenő krízisek…” c. szakmai műhely PTE Pécs „(Re)integráló közösségek” c. szakmai tanácskozás Tanácskozás/ konferencia „Szociális munka speciális csoportokkal” c. szakmai műhely 15 „Szervezeti hatékonyságfejlesztés a szociális szférában„ c. szakmai műhely „Szociális munka aktuális módszerei” című szakmai műhely 10 „Szociális Szakemberek Kávéháza„ c. szakmai műhely Demens ellátottak a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben Tanfolyam 45 Hegyhát Hálózatépítés a szociális szférában 30 Komplex rehabilitációs mentor PTE Szekszárd Pszichiátriai és szenvedélybetegek testi - lelki segítése professzionális módon 40 Pándy Kálmán Otthon Szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban dolgozók alapozó felkészítése a fogyatékossággal élők gondozására Szociális informatika és adminisztráció

11 Cím Képzés típusa Pontérték "Gazda"
„ A kliens, a segítő… és még sokan mások” – rendszer-kompetencia fókuszú esetmegbeszélő-csoport szociális segítő szakemberek számára Szakmai személyiség-fejlesztő foglalkozás 25 DDRFK - Elblinger Kommunikációs tréning PTE Pécs V. Regionális konferencia Konferencia - tanácskozás 5 SZOCIONET -Kaposvár ÚJAK Pszichoszociális tanácsadás és szolgáltatások Műhely DDRFK SZOSZE-val együttműködve Módszerek, alternatív módszerek a segítő tevékenységben Tréning Kognitív célú pszichoszociális terápiás technikák gyakorlati alkalmazása az idősellátásban Hegyhát Pszichiátriai, szenvedélybetegekkel és fogyatékkal élőket segítő szakemberek szakmai készségség-fejlesztése Pándy Kálmán Otthon Az agresszív kommunikációtól a segítő beszélgetésig DDRFK - Major Zsolt Balázs Szakmai kompetencia-fejlesztés a gyermekjóléti szolgáltatások, különös tekintettel az egyszemélyes gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatására PTE Szekszárd Szociális alapszolgáltatási műhely "Hosszú Alkony" Tanfolyam DDRFK- édes Tünde

12 II / 2. Modulrendszerű szociális szakképzés
Az OKJ szociális szakmacsoportjába tartozó szakképesítések követelménymoduljainak elemzése, átfedések keresése. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény + A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény alapján megvizsgáltuk, hogy az egyes szakképesítések mely munkakör/-ök betöltésre jogosítanak fel.

13

14

15 Szociális gondozó és ápoló (elágazás)
MODUL SZAKKÉPESÍTÉS Gyermekellátási alapfeladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) Gyermekotthoni asszisztens (elágazás) Nevelőszülő (alap-szakképesítés) Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó (alap-szakképesítés) Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok Gyermekfelügyelői feladatok Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok Gondozási-ápolási alapfeladatok Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó(elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás) Fogyatékossággal élők gondozója (elágazás) Szociális gondozó és ápoló (elágazás) A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a szociális szakgondozásban Szenvedélybeteg-gondozó (elágazás)

16 Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás)
Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó (elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás) A szociális segítés alapfeladatai Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (elágazás) Ifjúságsegítő (alap-szakképesítés) Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Önálló szociális segítő feladatok Elsősegélynyújtási feladatok Bevezetés a jelnyelvi tolmácsolásba Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Relé jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) Általános feladatok a jelnyelvi tolmácsolásban Orális tolmácsolás hallássérültek részére A társalgási tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai alapján Jelnyelvi tolmácsolás halló és hallássérült igénybe vevőknek A jelnyelvi tolmácsoláshoz szükséges folyamatos szakmai fejlődés feladatai

17 A reflektív tanulás, ill. annak kapcsolata a terepmunkával -
II / 3. A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbfejlesztésében, ill. a curriculum- és képzésfejlesztésre történő felkészítésében való részvétel április 12., 26. A reflektív tanulás, ill. annak kapcsolata a terepmunkával - Dr. Szöllősi Gábor Kooperatív tanulás, projekt alapú oktatás - Arató Ferenc A kompetencia alapú tanulás környezete - Dr. Budai István A probléma alapú (problem based) tanulás környezete – Prof. Dr. habil. Baráth Árpád A reflexív praxis a szociális szakmában – Dr. habil Kelemen Gábor E-learning és blended learning lehetőségei a felnőttképzésben - Fodorné Tóth Krisztina A tényalapú (evidence based) tanulás környezete - Kozma Judit

18 II / 4. Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe A 10 db, átlag havonta-kéthavonta megrendezésre kerülő szakmai workshop. Munkamódszer: moderált csoportmunka, az adott témát felvezető egy-két előadást követően. • Résztvevők: módszertani intézmények, PTE Tanszék munkatársai, tereptanárok és OKJ-s szakképzést biztosító szervezetek képviselői.

19 A 10 alkalom tervezett főbb tematikai elemei:
I-IV. alkalom: cél a közös szakmai nyelv kialakítása az alábbiak mentén: 1. Kompetenciák és a munkavállalás 2. Kompetenciák és a jelenlegi hazai felnőttoktatási rendszer (iskolarendszerű) 3. Kompetenciák és a jelenlegi hazai felnőttképzési rendszer (iskolarendszeren kívüli) 4. A szociális szakmai továbbképzés rendszere.

20 V-VIII. alkalom – Munkaerő-piaci elvárások Fókuszpontok :
„Törvény és valóság”: a jogszabályban foglalt képesítési előírások és a konkrét munkakör ellátásához szükséges kompetenciák viszonya. A jelenlegi középfokú OKJ-s szociális képzések modul-tartalmának összhangja a szociális munka MA szak moduljainak tartalmával. Az oktatási/képzési rendszer és a gyakorlat viszonya (pl. gyakorlat-orientált tananyagtartalmak, a gyakorlati képzések rendszere, tereptanári rendszer, önkéntes munkavégzés). HR stratégia/politika szükségessége és jelenléte a szociális szolgáltatók esetében (szektorsemlegesen). A szociális szakemberek életpálya tervezése, karrier-tanácsadás. IX -X. alkalom: Összegzés + ún. ajánlások/vélemények megfogalmazása a projekt szakmai output-jainak véglegesítéséhez.

21 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeink: Tel: 72/ Honlap:


Letölteni ppt "Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 Szatmári Réka –képzésszervező."

Hasonló előadás


Google Hirdetések