Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 Szatmári Réka –képzésszervező.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 Szatmári Réka –képzésszervező."— Előadás másolata:

1 Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 Szatmári Réka –képzésszervező Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.

2 I. A vállalt tevékenységek 1.Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai 2.Modulrendszerű szociális szakképzés A)Középfokú OKJ-s szakképzés B)Felsőfokú szakképesítést nyújtó OKJ-s programok 3. A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbfejlesztése, ill. a curriculum- és képzésfejlesztésre történő felkészítése 4. Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe 5. A kidolgozott képzések, tananyagok kipróbálása a gyakorlatban

3 I / 1. Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai: A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti minősített továbbképzési programok kifejlesztésére kerül sor. Típusai: –Tanfolyam –Személyiségfejlesztő foglalkozás (esetmegbeszélő és szupervíziós csoport ) –Szakmai tanácskozás –Külföldi vagy hazai tanulmányút –Szakmai műhely

4 I / 2. Modulrendszerű szociális szakképzés: A)Középfokú OKJ-s szakképzés Az OKJ szociális szakmacsoportjába tartozó szakképesítések követelménymoduljainak elemzése és összehangolása a szociális munka BA és MA szak moduljainak a tartalmával. B)Felsőfokú szakképesítést nyújtó OKJ-s programok A s zociális szakemberek körében végzett szükséglet- és igényfelmérés alapján a felsőfokú szakképzések során kialakítandó és fejlesztendő kompetenciák meghatározása és definiálása. Indokoltság esetén a képzések tananyagának, módszereinek a kidolgozása.

5 I / 3. A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbfejlesztése, ill. a curriculum- és képzésfejlesztésre történő felkészítése: A szakképzésben és a felsőoktatási képzésekben oktatók: - képzésmetodikai továbbképzése - képzésfejlesztési felkészítése.

6 I / 4. Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe: A havonta megrendezésre kerülő workshopok keretében lehetőség nyílik a szakmai fejlesztések és a munkaerő-piac közötti összhang megteremtésére: - a szükségletek közös értékelésével, - a tananyagok gyakorlatorientált elemeinek a megvitatásával, az azokra való javaslattétellel.

7 I / 5. A kidolgozott képzések, tananyagok kipróbálása a gyakorlatban: A szociális szakképzések esetén, ahol az lehetséges – összhangban a képzések időbeosztásával és követelményrendszerével-, próba-oktatás megvalósítása.

8 II. Az eddig megvalósított tevékenységek, elért eredmények

9 II / 1. Szociális szakemberek szakmai továbbképzési programjai: Megtörtént a képzések tananyagának és módszereinek kifejlesztése. Többnyire már kidolgoztuk a képzések akkreditálásához szükséges dokumentumokat. Jogszabályváltozás miatt, azonban az akkreditációs eljárás kezdeményezésére csak 2012. januárjában lesz lehetőségünk (2011. októbere helyett).

10 Az akkreditálandó programok CímKépzés típusaPontérték"Gazda" „Financial Education - A pénzügyi írástudatlanság felszámolása, a lakosság eladósodásának megelőzése, kezelése a szociális munkások képzésével„ c. szakmai műhely Műhely20SZOCIONET -Kaposvár „Pályázati Kisokos a szociális szférában„ c. szakmai műhely Műhely20DDRFK „Szükségletalapú szolgáltatás-tervezés módszertana és gyakorlata„ c. szakmai tanácskozás (- egy új műhelyt akkreditáltatunk ebből és az előzőből.: "Tervezés mikro és makro környezetben„) Konferencia - tanácskozás5DDRFK „ A szociális munka gyakorlatában megjelenő krízisek…” c. szakmai műhely Műhely20PTE Pécs „(Re)integráló közösségek” c. szakmai tanácskozás Tanácskozás/ konferencia5PTE Pécs „Szociális munka speciális csoportokkal” c. szakmai műhely Műhely15PTE Pécs „Szervezeti hatékonyságfejlesztés a szociális szférában„ c. szakmai műhely Műhely20PTE Pécs „Szociális munka aktuális módszerei” című szakmai műhely Műhely10PTE Pécs „Szociális Szakemberek Kávéháza„ c. szakmai műhely Műhely20PTE Pécs Demens ellátottak a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben Tanfolyam45Hegyhát Hálózatépítés a szociális szférában Tanfolyam30PTE Pécs Komplex rehabilitációs mentor Tanfolyam30PTE Szekszárd Pszichiátriai és szenvedélybetegek testi - lelki segítése professzionális módon Tanfolyam40Pándy Kálmán Otthon Szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban dolgozók alapozó felkészítése a fogyatékossággal élők gondozására Tanfolyam30Pándy Kálmán Otthon Szociális informatika és adminisztráció Tanfolyam40PTE Szekszárd

11 CímKépzés típusaPontérték"Gazda" „ A kliens, a segítő… és még sokan mások” – rendszer- kompetencia fókuszú esetmegbeszélő-csoport szociális segítő szakemberek számára Szakmai személyiség- fejlesztő foglalkozás 25DDRFK - Elblinger Kommunikációs tréning Szakmai személyiség- fejlesztő foglalkozás 25PTE Pécs V. Regionális konferencia Konferencia - tanácskozás5SZOCIONET -Kaposvár ÚJAK Pszichoszociális tanácsadás és szolgáltatások Műhely DDRFK SZOSZE-val együttműködve Módszerek, alternatív módszerek a segítő tevékenységben Tréning SZOCIONET -Kaposvár Kognitív célú pszichoszociális terápiás technikák gyakorlati alkalmazása az idősellátásban Tréning Hegyhát Pszichiátriai, szenvedélybetegekkel és fogyatékkal élőket segítő szakemberek szakmai készségség- fejlesztése Tréning Pándy Kálmán Otthon Az agresszív kommunikációtól a segítő beszélgetésig Tréning DDRFK - Major Zsolt Balázs Szakmai kompetencia-fejlesztés a gyermekjóléti szolgáltatások, különös tekintettel az egyszemélyes gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatására Tréning PTE Szekszárd Szociális alapszolgáltatási műhely Műhely SZOCIONET -Kaposvár "Hosszú Alkony" Tanfolyam DDRFK- édes Tünde

12 II / 2. Modulrendszerű szociális szakképzés Az OKJ szociális szakmacsoportjába tartozó szakképesítések követelménymoduljainak elemzése, átfedések keresése. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény + A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapján megvizsgáltuk, hogy az egyes szakképesítések mely munkakör/-ök betöltésre jogosítanak fel.

13

14

15 MODULSZAKKÉPESÍTÉS 1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) Gyermekotthoni asszisztens (elágazás) Nevelőszülő (alap-szakképesítés) Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó (alap-szakképesítés) 1878-06 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) Gyermekotthoni asszisztens (elágazás) 1879-06 Gyermekfelügyelői feladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) 1880-06 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés) Kisgyermekgondozó, -nevelő (elágazás) 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó(elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás) Fogyatékossággal élők gondozója (elágazás) Szociális gondozó és ápoló (elágazás) 1852-06 A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a szociális szakgondozásban Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó (elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás)

16 1853-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Gerontológiai gondozó (elágazás) Pszichiátriai gondozó (elágazás) Szenvedélybeteg-gondozó (elágazás) Szociális gondozó, szervező (elágazás) 1356-06 A szociális segítés alapfeladatai Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (elágazás) Ifjúságsegítő (alap-szakképesítés) 1361-06 Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) 1362-06 Önálló szociális segítő feladatok Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) 1363-06 Elsősegélynyújtási feladatok Rehabilitációs nevelő, segítő (elágazás) Szociális asszisztens (elágazás) 1899-06 Bevezetés a jelnyelvi tolmácsolásba Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Relé jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1900-06 Általános feladatok a jelnyelvi tolmácsolásban Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Relé jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1901-06 Orális tolmácsolás hallássérültek részére Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1903-06 A társalgási tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai alapján Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1904-06 Jelnyelvi tolmácsolás halló és hallássérült igénybe vevőknek Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés) 1905-06 A jelnyelvi tolmácsoláshoz szükséges folyamatos szakmai fejlődés feladatai Jelnyelvi tolmács (alap-szakképesítés) Társalgási jelnyelvi tolmács (részszakképesítés)

17 II / 3. A képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek képzésmetodikai továbbfejlesztésében, ill. a curriculum- és képzésfejlesztésre történő felkészítésében való részvétel - 2011. április 12., 26. A reflektív tanulás, ill. annak kapcsolata a terepmunkával - Dr. Szöllősi Gábor Kooperatív tanulás, projekt alapú oktatás - Arató Ferenc A kompetencia alapú tanulás környezete - Dr. Budai István A probléma alapú (problem based) tanulás környezete – Prof. Dr. habil. Baráth Árpád A reflexív praxis a szociális szakmában – Dr. habil Kelemen Gábor E-learning és blended learning lehetőségei a felnőttképzésben - Fodorné Tóth Krisztina A tényalapú (evidence based) tanulás környezete - Kozma Judit

18 II / 4. Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe A 10 db, átlag havonta-kéthavonta megrendezésre kerülő szakmai workshop. Munkamódszer: moderált csoportmunka, az adott témát felvezető egy-két előadást követően. Résztvevők : módszertani intézmények, PTE Tanszék munkatársai, tereptanárok és OKJ-s szakképzést biztosító szervezetek képviselői.

19 A 10 alkalom tervezett főbb tematikai elemei : I-IV. alkalom: cél a közös szakmai nyelv kialakítása az alábbiak mentén: 1.Kompetenciák és a munkavállalás 2.Kompetenciák és a jelenlegi hazai felnőttoktatási rendszer (iskolarendszerű) 3.Kompetenciák és a jelenlegi hazai felnőttképzési rendszer (iskolarendszeren kívüli) 4.A szociális szakmai továbbképzés rendszere.

20 V-VIII. alkalom – Munkaerő-piaci elvárások Fókuszpontok : 1.„Törvény és valóság”: a jogszabályban foglalt képesítési előírások és a konkrét munkakör ellátásához szükséges kompetenciák viszonya. 2.A jelenlegi középfokú OKJ-s szociális képzések modul- tartalmának összhangja a szociális munka MA szak moduljainak tartalmával. 3.Az oktatási/képzési rendszer és a gyakorlat viszonya (pl. gyakorlat-orientált tananyagtartalmak, a gyakorlati képzések rendszere, tereptanári rendszer, önkéntes munkavégzés). 4.HR stratégia/politika szükségessége és jelenléte a szociális szolgáltatók esetében (szektorsemlegesen). 5.A szociális szakemberek életpálya tervezése, karrier-tanácsadás. IX -X. alkalom : Összegzés + ún. ajánlások/vélemények megfogalmazása a projekt szakmai output-jainak véglegesítéséhez.

21 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségeink: Tel: 72/514-100 E-mail: kepzesinfo@ddrfk.hu Honlap: www.ddrfk.hukepzesinfo@ddrfk.hu


Letölteni ppt "Szociális szakképzés: a Forrásközpont e témában tervezett és megvalósult projekt-tevékenységei TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0008 Szatmári Réka –képzésszervező."

Hasonló előadás


Google Hirdetések