Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról
(szülői értekezlet) 2013.

2 Jogszabályok -Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata: / (VI.13) Korm. Rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. Törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. Törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet - A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/ (IV.5.) Korm. rendelet - A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/ (XII.29.) Korm. rendelet (28 törvény és rendelet: a 118. oldalon!) jelentkezés érettségire, továbbtanulásra egyszerre!De külön!!! 1. Célmeghatározás: -- a tájékozódás megkönnyítése (bonyolult és vastag a könyv) a változások kiemelése a fontos részek kiemelése a legfontosabb határidők kiemelése néhány gyakorlati tanács a könyv használatával kapcsolatban a felvételi lapok kitöltésével kapcsolatban a pótlólag benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban érettségi választás 2. Mit vállal az iskola: a felvételi lap kitöltésének helyessége és pontossága a gyerekek (szülők) felelőssége -kérés esetén átnézem --

3 Tájékozódni lehet Felsőoktatási felvételi tájékoztató szeptemberben induló képzések -érettségizetteknek Oktatási Hivatal: 1380 Budapest, Pf.1190 Telefon: Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818 (1 nyelvválasztó, majd 6-os menüpont) Konkrét egyetemek tanulmányi osztálya Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata 1122 Bp. Maros utca Máshonnan jöhetnek téves információk Ez a könyv már tartalmazza a változásokat, a január végén megjelent új szakokat (osztatlan tanári) állami ösztöndíj, költségtérítés mértéke

4 Mik a teendők? Továbbtanulás iránya Felvételi tájékoztató
A jelentkezési lap(ok) kitöltése (vagy elektronikus úton történő kitöltése) Megfelelő mellékletek beszerzése, elkészítése (elektronikus úton történő feltöltése) Csekk befizetése illetve átutalás Naptár -- el kell dönteni, milyen irányban tanul tovább a gyerek (ez már remélhetően megtörtént) -- nagyon alaposan át kell tanulmányozni a felsőoktatási felvételi tájékoztatót a.) ez a hivatalos forrás, minden másban szereplő adatok és lehetőségek lehetnek hamisak, vagy hibásak b.) a könyv megjelenését követő esetleges további lehetőségekről január végén az országos napilapokban és az interneten, lehet tájékozódni. nagyon figyelmesen kitölteni a jelentkezési lapokat -- be kell szerezni az összes mellékletet, pénzt befizetni, csekk másolatát ráragasztani a jelentkezési lapra és együtt az egész csomagot feladni postán, vagy e-módon --az e-felvételinél csak átutalás lehet, vagy internetes átutalás. Végszükség esetén lehet csekket kérni, de nem a felvételi lapról leszedni. Elektronikus jelentkezésnél kinyomtatni, aláírni stb. REGISZTRÁCIÓS LEVÉL (adatokat ellenőrizni, érettségin is)

5 Jelentkezni: Egyetemre, vagy főiskolára (és karra)
Szakra, adott esetben szakirányra Képzési szintre Munkarendre Finanszírozási formára Ezek mindegyikét nagyon pontosan meg kell nézni, és ki kell tölteni. A jelentkezési lapokról később. 5 helyre lehet jelentkezni de felvételt csak egyetlen helyre lehet nyerni!

6 O: egységes, osztatlan képzés (osztatlan mesterképzés)
Képzési szint: A: alapképzési O: egységes, osztatlan képzés (osztatlan mesterképzés) F: felsőfokú szakképzés

7 Munkarend: N: nappali E: esti L: levelező T: távoktatás

8 Finanszírozási forma:
A: államilag támogatott képzés (állami ösztöndíjas) K: költségtérítéses (önköltséges) A: államilag finanszírozott képzés, CSAK 1 ÉVRE SZÓL!!! Ha 1 év alatt az előírt kreditmennyiség 50%-át nem éri el, akkor kötelező átsorolni költségtérítésesre

9 Pontszámítás: Tanulmányi pontok (max. 200) - 5 tantárgy (100)
- érettségi %-os átlaga (100) Érettségi pontok (max. 200) : „Felvételi” tárgyak %-os eredménye alapján 3. Többletpontok (max.100) Egységesen 400 pont, többletpontokkal max. 500 pont. Rangsor, felveszik az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma

10 Tanulmányi pontok számítása:
Magyar nyelv és irodalom átlaga Történelem Matematika Idegen nyelv Választott természettudományos tárgy(ak) /fizika, kémia, biológia, földrajz/ (két utolsó év végi osztályzatának összege szorozva 2-vel) Max. 100 pont Érettségi tárgyak %-os átlaga Max. 100 pont a.) csak 5 tantárgy (magyar évenkénti átlag, történelem,, matematika, választott idegen nyelv, és egy választott természettudományos tárgy, aminek nem kell az érettségi tárgynak lenni! Az összeget szorozzák kettővel. Ez max. 100 pont b.) érettségi %-os átlaga. Ha több, mint 5 tárgy van, akkor a 4 kötelező és a szabadon választottak közül a jobbik!

11 Érettségi pontok: A két „felvételi” tárgy %-os eredménye (nincs különbség a közép és emelt szintű eredmények között) Nagy változás: nem számítható érettségi pont, ha a jelölt pl. a gyakorlati vizsgát szóban teszi le! Lehet még : -szakmai alkalmassági vizsga és -gyakorlati vizsga

12 minden képzési területen (kivéve a művészet és művészetközvetítés)
Többletpontok: Többletpont jogcíme jogcímen belüli kategória, vagy feltétel további feltétel többletpont a jogcímért adható max. többletpont megjegyzés 1. Nyelvtudás B2/középfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány 28 40 minden képzési területen (művészet és művészetközvetítés esetén az intézmény dönt) C1/felsőfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga 2. Emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként ha az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi eredményé-ből számítják 50 100 minden képzési területen (kivéve a művészet és művészetközvetítés) Legfeljebb 2 nyelvvizsgáért, maximum 40 pont Nyelvvizsgáért és emelt szintű nyelvi érettségiért csak az egyik címen adható pont???? A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért ill. emelt szintű érettségiért többletpont nem adható

13 a jogcímért adható max. többletpont
Többletpont jogcíme jogcímen belüli kategória, vagy feltétel további feltétel többletpont a jogcímért adható max. többletpont megjegyzés 3. OKTV 1-10. helyezés Tárgyanként 1, ha az adott tárgy szerepel a felvételi tárgyak között 100 agrár, bölcsész, inf.,jog, gazdasági, műszaki, katonai, orvos, ped, term.tud., stb helyezés 50 helyezés 25 4. Sporteredmény világ és Európa bajnokságon 3. helyig olimpiai sportágban 30 nem mindenütt !!! Legfeljebb 1 eredményért! országos bajnokságon 3. helyig 15 5. Előnyben részesítés Hátrányos helyzetű 40 minden képzési területen SNI Hátrányos helyzet: akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. (lakóhely szerinti illetékes jegyző)

14 Összpontszám: tanulmányi pontok+érettségi pontok+többletpontok
2. kétszer az érettségi pontok+többletpontok Felsőfokú szakképzésben a tanulmányi pontokat is lehet kétszerezni! A kedvezőbbet számolják Nem vehető fel, aki – az emelt szintű érettségiért kapható többletpontok kivételével) a többletpontok nélkül nem éri el a 240 pontot. (Felsőfokú szakképzésben a 200 pontot) --a művészeti képzést leszámítva, ahol alkalmassági vizsgához kötik a felvételt, ott nem számítanak a pontok, csak a megfelelés. Jelentkezni akárhány helyre lehet, de felvételt egyetlen helyre lehet nyerni. A jelentkezőt az általa meghatározott sorrend alapján az első olyan helyre felveszik, ahol az intézményi ponthatárt elérte.

15 Nem vehető fel, akinek össz-pontszáma az emelt szintű érettségiért kapható többletpontokkal együtt (más többletpontot nem beszámítva): 1. alapképzésre és osztatlan képzésre, ha nem éri el a 240 pontot 2. felsőfokú szakképzésre a 200 pontot

16 alkalmazott közgazdaságtan 465 pénzügy és számvitel 460 andragógia 445
A miniszter a korábban csak önköltséges formában meghirdetett szakokon az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghatározta az állami ösztöndíjas képzésre történő felvétel minimum pontszámait alkalmazott közgazdaságtan 465 pénzügy és számvitel 460 andragógia 445 turizmus-vendéglátás emberi erőforrások üzleti szakoktató 440 gazdaságelemzés igazságügyi igazgatási 435 gazdálkodási és menedzsment munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 425 kereskedelem és marketing kommunikáció és médiatudomány 470 közszolgálati nemzetközi tanulmányok nemzetközi gazdálkodás jogász

17 A felvételi lapokról: Minden önálló jelentkezési hely egy sor Aláírás
Bizonyítvány másolatok Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok) Egyéb többletpontot igazoló másolatok Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb.) Iskolalátogatási igazolás -- A jelentkezési lap a felvételiző összes jelentkezési helyének központi nyilvántartására, a felvételiző jelentkezési sorrendjének hiteles rögzítésére és diákigazolvány igénylésére szolgál. --A lapon szereplő jelentkezési helyek sorrendje a jelentkezési határidő után legfeljebb egyszer módosítható. (Pl. ha annak tudatában jelentkezett vidéki egyetemre pl. 1. helyen, hogy a nagynéninél fog lakni, de a nagynéni közben más városba költözött, vagy vállalta a költségtérítéses képzést előbb, mint az államilag finanszírozottat, de közben a család anyagi helyzete romlott…stb) --Minden szak, tagozat, képzési és finanszírozási forma önálló jelentkezésnek minősül, még akkor is, ha ugyanazon intézményen és karon belül hirdetik meg, azaz az intézményi táblázatok minden sora önálló jelentkezési helynek minősül. A zárójeles megjegyzéseket is be kell írni, a lábjegyzetet nem! --Lehet ugyanazon intézmény, ua. szakának csak államilag finanszírozott, csak költségtérítéses, vagy mindkét formájára is jelentkezni (feltéve, ha mindkét formát meghirdették). Nagyon meg kell fontolni a jelentkezés sorrendjét. lehetséges pl., hogy minden államilag finanszírozott hely elöl szerepel, és utána a költségtérítéses formák (pl. lényegesebb, hogy ne kerüljön pénzbe, mint a szak) lehetséges, hogy a szak fontosabb mindennél, ezért az államilag finanszírozott adott szakot rögtön követi ugyanannak a költségtérítéses formája és csak utána a többi  Minden mellékletről fénymásolat (nem kell hitelesíteni), az eredetit beiratkozásnál bemutatni

18 Személyes adatok PONTOSAN (3 név, stb)
Csekk és lap összetartozik

19 Csekk, kód ezek összetartoznak

20 Jelentkezési sorrend.

21 6. pont: a lényeg!

22 az intézmény, kar betűkódja
sorrend az intézmény, kar betűkódja Szak vagy első/újabb tanári szakképzettség képzési szint munka-rend finansz. forma 1. E L T - Á J K jogász O N A 2. 3. B C kommunikáció és médiatudomány (magyar nyelven) 4. alkalmazott közgazdaságtan 5. germanisztika (német) 6. 7. gazdaságelemzés 8. 9. 10.

23 2.Kiegészítő díj: további 2000Ft/jelentkezési hely
Befizetendő: 1.Alapdíj: 9000 Ft, ez maximum 3 jelentkezési helyre (kivétel, ha csak a finanszírozási formában van eltérés, akkor max. 6 hely) 2.Kiegészítő díj: további 2000Ft/jelentkezési hely (kivétel, ha csak finanszírozási formában van eltérés) Lehet még vizsgadíj: alkalmassági, gyakorlati, ezt külön táblázat tartalmazza, az egyetemnek kell majd befizetni. ---A hátrányos helyzetű jelentkező az alapdíjból és csak abból 50%-os kedvezményt kaphat.

24 az intézmény, kar betűkódja
sorrend az intézmény, kar betűkódja Szak vagy első/újabb tanári szakképzettség képzési szint munkarend finansz. forma 1. E L T - Á J K jogász O N A 2. 3. B C kommunikáció és médiatudomány (magyar nyelven) 4. alkalmazott közgazdaságtan 5. germanisztika-német szakirány 6. 7. gazdaságelemzés 8. 9. 10. Alapdíj:9000 Ft: 1., 2., 3., 6., 4., 8. sor. Kiegészítő díj: 5.sor 2000 Ft, 7.és 9. sor: 2000 Ft. Összesen: Ft.

25 8. tábla: idegen nyelvet és 1. választott tárgyat meg kell nevezni.
A 9. tábla üresen marad! Előrehozott érettségit sem kell beírni!!!

26 3. oldal, lap tetején név

27 sorolja fel a csatolt mellékleteket, oldalszám kell
sorolja fel a csatolt mellékleteket, oldalszám kell!!! iskolai bizonyítvány másolatok, befizetett csekk másolatát ragassza fel, írja alá A bekeretezett részben írja alá a gyerek akkor is, ha nem kér diákigazolványt!

28 Mellékletek: Bizonyítvány másolatok
Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok) Egyéb többletpontot igazoló másolatok Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb) Iskolalátogatási igazolás Mellékletek a lapokhoz A4-es formátumban!!! Bizonyítvány másolatok Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok) Egyéb többletpontot igazoló másolatok Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb) Célszerű a csekkekről fénymásolatot készíteni csatolni kell 1.)minden olyan dokumentum fénymásolatát, amely a különböző felvételi feltételek teljesítésének, illetve a plusz pontok számításának figyelembe vételéhez kell. (Nem eredeti és nem közjegyző és nem az iskola által hitelesített fénymásolat kell) 2.) A mi gyerekeink az érettségi bizonyítványukat még nem tudják bemutatni, illetve lesznek a jelentkezési határidő után sikeres nyelvvizsgák. A kézhezvétel után haladéktalanul meg kell küldeni a fénymásolatokat. (Legvégső határidő: 2013.július 10.)

29 035243 Az iskola OM kódja

30 Elektronikus jelentkezés (e-jelentkezés)
Regisztráció Kitöltés Szkennelés OH számlaszámára átutalás (nem csekk!) (Kedvezményezett: Oktatási Hivatal Számlaszám:…….34. oldal) Közlemény rovatba: felvételi azonosító Hitelesítő adatlap kinyomtatása, aláírása és postázása, vagy ügyfélkapun keresztül Lehet postai úton is küldeni a mellékleteket Átutalásról a bizonylatot is be kell küldeni!!!

31 Naptár: Címek, telefonszámok Vizsgaidőpontok (alkalmassági is)
Érettségi bizonyítvány, egyéb dokumentumok pótlólagos bemutatásáról

32 H A T Á R I D Ő K Érettségi és felvételi jelentkezések egységes és végső határideje: március 1. E-felvételi hitelesítő adatlapok beküldési határideje március 11. Hiánypótlásra felszólítás: április 1. Május közepéig a regisztrációs lapnak meg kell érkeznie 12-edikes bizonyítvány másolata: június 5. Esetleges sorrendmódosítás: július 10-éig. Hiányzó mellékletek pótlása: július 10. (Ez már a beérkezési határidő!!!) Eredmény: július 24.

33 Érettségi után új „felvételinél”:
Ismétlő érettségi Kiegészítő érettségi Szintemelő érettségi

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések