Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról (szülői értekezlet) 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról (szülői értekezlet) 2013."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról (szülői értekezlet) 2013.

2 Jogszabályok 100/1997. -Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata: 100/1997. (VI.13) Korm. Rendelet 1993. évi LXXIX. -A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 2011. évi CXC. -A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 2011. évi CCIV. -A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 248/2012. (VIII. 31.) -A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2005. évi CXXXIX. 79/2006. (IV.5.) - A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 423/2012. (XII.29.) - A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (28 törvény és rendelet: a 118. oldalon!)

3 TÁJÉKOZÓDNI LEHET  Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2013. szeptemberben induló képzések - érettségizetteknek  www.felvi.hu www.felvi.hu  Oktatási Hivatal: 1380 Budapest, Pf.1190 Telefon:Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818 (1 nyelvválasztó, majd 6-os menüpont) e-mail:info@felvi.huinfo@felvi.hu  Konkrét egyetemek tanulmányi osztálya  Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata 1122 Bp. Maros utca 19-21.

4 MIK A TEENDŐK?  Továbbtanulás iránya  Felvételi tájékoztató  A jelentkezési lap(ok) kitöltése  (vagy elektronikus úton történő kitöltése)  Megfelelő mellékletek beszerzése, elkészítése (elektronikus úton történő feltöltése)  Csekk befizetése illetve átutalás  Naptár

5 JELENTKEZNI:  Egyetemre, vagy főiskolára (és karra)  Szakra, adott esetben szakirányra  Képzési szintre  Munkarendre  Finanszírozási formára

6 KÉPZÉSI SZINT:  A: alapképzési  O: egységes, osztatlan képzés (osztatlan mesterképzés)  F: felsőfokú szakképzés

7 MUNKAREND:  N:nappali  E:esti  L:levelező  T:távoktatás

8 FINANSZÍROZÁSI FORMA:  A:államilag támogatott képzés (állami ösztöndíjas)  K:költségtérítéses (önköltséges)

9 PONTSZÁMÍTÁS: 1. Tanulmányi pontok (max. 200) - 5 tantárgy (100) - érettségi %-os átlaga (100) 2. Érettségi pontok (max. 200) : „Felvételi” tárgyak %-os eredménye alapján 3.Többletpontok (max.100)

10 TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA:  Magyar nyelv és irodalom átlaga  Történelem  Matematika  Idegen nyelv  Választott természettudományos tárgy(ak) /fizika, kémia, biológia, földrajz/ (két utolsó év végi osztályzatának összege szorozva 2-vel) Max. 100 pont  Érettségi tárgyak %-os átlaga Max. 100 pont

11 Érettségi pontok: A két „felvételi” tárgy %-os eredménye (nincs különbség a közép és emelt szintű eredmények között)

12 TÖBBLETPONTOK: Többletpont jogcíme jogcímen belüli kategória, vagy feltétel további feltétel többlet pont a jogcímért adható max. többletpont megjegyzés 1. Nyelvtudás B2/középfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány 28 40 minden képzési területen (művészet és művészetközvet ítés esetén az intézmény dönt) C1/felsőfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga 40 2. Emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként ha az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi eredményé- ből számítják 50100 minden képzési területen (kivéve a művészet és művészetközvet ítés)

13 Többletpont jogcíme jogcímen belüli kategória, vagy feltétel további feltétel többletpont a jogcímért adható max. többletpont megjegyzés 3.3. OKTV 1-10. helyezés Tárgyanként 1, ha az adott tárgy szerepel a felvételi tárgyak között 100 agrár, bölcsész, inf.,jog, gazdasági, műszaki, katonai, orvos, ped, term.tud., stb 11-20. helyezés 50 21-30. helyezés 25 4.4. Sporteredmény világ és Európa bajnokságon 3. helyig olimpiai sportágban 30 nem mindenütt !!! Legfeljebb 1 eredményért! országos bajnokságon 3. helyig 15 5.5. Előnyben részesítés Hátrányos helyzetű 40 minden képzési területen SNI 40

14 ÖSSZPONTSZÁM: 1. tanulmányi pontok+érettségi pontok+többletpontok 2.kétszer az érettségi pontok+többletpontok 2. kétszer az érettségi pontok+többletpontok

15  Nem vehető fel, akinek össz-pontszáma az emelt szintű érettségiért kapható többletpontokkal együtt (más többletpontot nem beszámítva):  1. alapképzésre és osztatlan képzésre, ha nem éri el a 240 pontot  2.felsőfokú szakképzésre a 200 pontot

16 alkalmazott közgazdaságtan 465 pénzügy és számvitel460 andragógia445 turizmus-vendéglátás465 emberi erőforrások460 üzleti szakoktató440 gazdaságelemzés465 igazságügyi igazgatási435 gazdálkodási és menedzsment 460 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 425 kereskedelem és marketing 460kommunikáció és médiatudomány470 közszolgálati440nemzetközi tanulmányok465 nemzetközi gazdálkodás460jogász465 A miniszter a korábban csak önköltséges formában meghirdetett szakokon az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően meghatározta az állami ösztöndíjas képzésre történő felvétel minimum pontszámait

17 A FELVÉTELI LAPOKRÓL:  Minden önálló jelentkezési hely egy sor  Aláírás  Bizonyítvány másolatok  Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok)  Egyéb többletpontot igazoló másolatok  Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb.)  Iskolalátogatási igazolás

18

19

20

21

22 sorr end az intézmény, kar betűkódjaSzak vagy első/újabb tanári szakképzettség képzési szint munka- rend finansz. forma 1. ELTE-ÁJK jogász ONA 2. ELTE-ÁJK jogász ONK 3. BCE-TK kommunikáció és médiatudomány (magyar nyelven) ANA 4. BCE-KTK alkalmazott közgazdaságtan ANA 5. ELTE-BTK germanisztika (német) ANA 6. BCE-TK kommunikáció és médiatudomány (magyar nyelven) ANK 7. BCE-KTK gazdaságelemzés ANA 8. BCE-KTK alkalmazott közgazdaságtan ANK 9. BCE-KTK gazdaságelemzés ANK 10.

23 Befizetendő: 1.Alapdíj:9000 Ft, ez maximum 3 jelentkezési helyre (kivétel, ha csak a finanszírozási formában van eltérés, akkor max. 6 hely) 2.Kiegészítő díj: további 2000Ft/jelentkezési hely (kivétel, ha csak finanszírozási formában van eltérés)

24 sorrend az intézmény, kar betűkódjaSzak vagy első/újabb tanári szakképzettség képzési szint munkarend finansz. forma 1. ELTE-ÁJK jogász ONA 2. ELTE-ÁJK jogász ONK 3. BCE-TK kommunikáció és médiatudomány (magyar nyelven) ANA 4. BCE-KTK alkalmazott közgazdaságtan ANA 5. ELTE-BTK germanisztika-német szakirány ANA 6. BCE-TK kommunikáció és médiatudomány (magyar nyelven) ANK 7. BCE-KTK gazdaságelemzés ANA 8. BCE-KTK alkalmazott közgazdaságtan ANK 9. BCE-KTK gazdaságelemzés ANK 10. Alapdíj:9000 Ft: 1., 2., 3., 6., 4., 8. sor. Kiegészítő díj: 5.sor 2000 Ft, 7.és 9. sor: 2000 Ft. Összesen: 13000 Ft.

25

26

27

28 MELLÉKLETEK:  Bizonyítvány másolatok  Nyelvvizsga bizonyítvány másolat(ok)  Egyéb többletpontot igazoló másolatok  Egyéb (orvosi igazolás, alkalmassági vizsga eredménye, stb)  Iskolalátogatási igazolás

29 035243

30 Elektronikus jelentkezés (e-jelentkezés) -www.felvi.hu/e-felveteliwww.felvi.hu/e-felveteli -Regisztráció -Kitöltés -Szkennelés -OH számlaszámára átutalás (nem csekk!) -(Kedvezményezett: Oktatási Hivatal -Számlaszám:…….34. oldal) -Közlemény rovatba: felvételi azonosító -Hitelesítő adatlap kinyomtatása, aláírása és postázása, vagy ügyfélkapun keresztül

31 NAPTÁR:  Címek, telefonszámok  Vizsgaidőpontok (alkalmassági is)  Érettségi bizonyítvány, egyéb dokumentumok pótlólagos bemutatásáról

32 H A T Á R I D Ő K -Érettségi és felvételi jelentkezések egységes és végső határideje: március 1. -E-felvételi hitelesítő adatlapok beküldési határideje március 11. -Hiánypótlásra felszólítás: április 1. -Május közepéig a regisztrációs lapnak meg kell érkeznie -12-edikes bizonyítvány másolata: június 5. -Esetleges sorrendmódosítás: július 10-éig. -Hiányzó mellékletek pótlása: július 10. (Ez már a beérkezési határidő!!!) -Eredmény: július 24.

33 Érettségi után új „felvételinél”:  Ismétlő érettségi  Kiegészítő érettségi  Szintemelő érettségi

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról (szülői értekezlet) 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések