Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

5. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "5. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése."— Előadás másolata:

1 5. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése

2 5.1. A jövedelmezőség átfogó elemzésének módszertana Az egyes eredménykategóriákat valamilyen vetítési alaphoz viszonyítjuk, amely ◦ Minősítő jellegű elemzés (jövedelemteremtő képesség változását jelzi) ◦ Lehetőséget biztosít összehasonlításra (más váll. Adataival) ◦ Megteremti a lehetőséget a jövedelmezőség tendenciaszerű elemzéséhez ◦ A számviteli beszámolóban tájékoztatást nyújt az eredményesség változásáról

3 A jövedelmezőség számításának alapképlete= J= Eredmény/Vetítési alap Figyelembe vehető eredménykategóriák: ◦ Értékesítés bruttó eredménye (fedezeti összeg) ◦ Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (N ü ) ◦ a szokásos vállalkozási eredmény (N szok ) ◦ Az adózás előtti eredmény (N ad.előtti ) ◦ Az adózott eredmény (N ad )

4 ◦ A mérleg szerinti eredmény (N m ) ◦ A bruttó relációs (főpiaci) eredmény, ◦ Adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) ◦ Adózott eredmény+fizetett kamatok (NOPLAT) Alkalmazható vetítési alapok: -Az értékesítés nettó árbevétele (Á nettó ) -Az értékesítés nettó árbevételének további bevételekkel növelt összege (árbev.+bev.)

5 ◦ A saját tőke összege ◦ A lekötött eszközök nettó értéke (E nettó ) ◦ Az összes eszközérték ◦ A bérköltség (B) ◦ A személyi jellegű ráfordítások ◦ A vállalkozás átlagos állományi létszáma (L) ◦ A relációk (főpiacok) szerinti nettó árbevétel ◦ A saját tőle és a kamatköteles idegen források

6 Jövedelmezőségi mutatók: a.) Bruttó jövedelmezőség (átlagos fedezeti hányad) (ROS) (%) =Értékesítés bruttó eredménye/Ért. nettó árbevétele (Számítható belföldi és export relációkra, ill. főpiacokra)

7 b.) Árbevétel-(bevétel-)arányos jövedelmezőségi mutatók: (%) A kiválasztott eredménykategóriák kerülnek összehasonlításra a vállalkozás értékesítési árbevételével és más bevételével. = N ü /Ért. nettó árbevétele+Egyéb bevételek =N szok /Ért.nettó árbev+Egyéb bev+Pü.müv.bev =N ad.előtti /Összes árbev.+ Összes bevétel

8 c.) Tőke-(vagyon-) arányos jövedelmezőségi mutatók: Tőkearányos szokásos vállalkozási eredmény(%)= N szok /Saját tőke Tőkearányos adózás előtti eredmény (%) = N ad.előtti /Saját tőke Tőkearányos adózott eredmény (ROE)(%) =N ad /Saját tőke

9 Tőkearányos korrigált adózott eredmény (%) = EBIT/Saját tőke Befektetett tőke hozama (ROIC) (%) = NOPLAT/Működésbe befektetett tőke (saját és a kamatköteles idegen forrás) Jegyzett tőke arányos adózott eredmény (%) = N ad /Jegyzett tőke

10 A tőkearányos üzemi (üzleti) eredmény fő befolyásoló tényezői: N ü /Saját tőke= N ü /Á nettó *Á nettó /Saját tőke, Ahol az első tényező az üzemi(üzleti) jövedelmezőség, a második a tőke forgási sebessége. Két vagy több időszak adatának összehasonlításával megállapítható, hogy a tőke jövedelmezőségének változása melyik tényező elmozdulásából,s milyen mértékben következett be.

11 A tőkearányos adózott eredmény a jövedelmezőség mérésének gyakran használt mutatója, mert ◦ A vállalkozás menedzsmentjének érdekeltségi rendszerével igen szoros kapcsolatban van. ◦ Az osztalékfizetési képességre, ill. lehetséges maximális tőkegyarapodáshoz ad információt, ◦ A nemzetközi gyakorlatban is számos alkalommal használják a vállalkozások összehasonlítására.

12 d.) Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók: 1 főre jutó fedezeti összeg (Ft/fő) = Fedezeti összeg/Létszám 1 főre jutó szokásos vállalkozási eredmény (Ft/fő) = N szok /Létszám 1 főre jutó adózatlan eredmény (Ft/fő) = N ad.előtti /Létszám

13 1 főre jutó adózott eredmény (Ft/fő) = N ad /Létszám Bérarányos jövedelmezőség (%) = N ü /B Vagy = N ad.előtti /B Élőmunkaráfordítás-arányos jövedelmezőség (%) = N ü /Személyi jell.ráfordítás Vagy= N ad.előtti /Személyi jell.ráfordítás

14 e.) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók: A választott eredménykategóriát viszonyítjuk az eszközök meghatározott csoportjához. Alakulásuk az eszközök jövedelemterelő képességére ad jelzéseket. = N ü /Immateriális javak(nettó)+TE(nettó) =N ü /Készletek =N ü /Imm.javak+TE+Készletek

15 = N ad.előtti /Befektetett eszközök+Készletek =N ad.előtti /Eszközök összesen (ROA) = N ad /Eszközök összesen (ROI), eszközmegtérülési mutatónak is nevezik Ebben az összehasonlításban a következő befolyásoló tényezők hatásainak a számszerűsítése is lehetséges:

16 N ad / Σ Eszköz= N ad /Á nettó *Á nettó / Σ eszköz Az eszközarányos adózott eredményt befolyásolja: ◦ Egyrészt az értékesítés (adózott) jövedelmezőségének alakulása, ◦ Másrészt az eszközök forgási sebessége Ez nemcsak utólagos elemzés során, hanem a tervezéseknél is felhasználható.

17 f.) Erőforrás-arányos (komplex) jövedelmezőség: Az eredményesség mérése az eredmény és több erőforrás (eszközök+élőmunka- felhasználás) egyidejű összehasonlításával történik: = N ü /E nettó +B = N szok /E nettó +B

18 = N ad.előtti /E nettó +B A jövedelmezőségi mutatók több egymást követő évre számított mértéke alapján a jövedelmezőség szintjeinek időbeli alakulásáról, a fejlődés dinamikájáról egyaránt képet kapunk.

19 5.2. A mutatók rendszerbe foglalása (a mutatók piramisa) - A különböző mutatók tetszőleges bővítésével, almutatókra bontásával vagy összevonásával és logikai összekapcsolásával hierarchizált rendszerek építhetők ki. - A mutatószám - rendszer alapgondolata az össztőke megtérülés (ROI) relatív értéke. (Ez a csúcsmutató)

20 Tőke megtérülés (nyereség/összes eszközérték) Árbevétel arányos * (szorozva) Eszközök nyereség forgási sebessége (nyereség/árbevétel) (árbevétel /összes eszköz) Példa:

21 Előző évTárgyév Értékesítés nettó árbevétele 300 000 eFt330 000 eFt Eszközök összesen100 000 eFt132 000 eFt Üzemi(üzleti) eredmény 27 000 eFt 39 600 eFt

22 Mutatóink értéke: Előző évTárgyév Eszközarányos jövedelmezőség (%)= Üzemi(üzleti) eredmény Eszközök összesen 27%30% Árbevétel-arányos jövedelmezőség (%)= Üzemi(üzleti) eredmény Értékesítés nettó árbevétele 9%12% Eszközök forgási sebessége = Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen 32,5

23 Összefüggések alapján: Eszközarányos jövedelmezőség= Árbevétel-arányos jövedelmezőség * Eszközök forgási sebessége Előző év: 27%= 9%*3 Tárgyév:30%= 12%*2,5 Megállapítható, hogy az eszközarányos jövedelmezőség 3%-kal emelkedett.

24 A két tényező hatásának számszerűsítése: ◦ Fiktív jövedelmezőség (előző évi árbevétel-arányos jövedelmezőség szintjén): 9%*2,5=22,5% ◦ Eszközök forgási sebessége változásának hatása: ◦ 22,5% -27%= -4,5% ◦ Árbevétel-arányos jövedelmezőség változásának a hatása: ◦ 30%-22,5%= +7,5% ◦ +3,0%

25 Elemzésünk tovább mélyíthető, vizsgálhatjuk az árbevétel-arányos jövedelmezőség alakulását befolyásoló tényezőket, úgymint ◦ A fedezeti hányad változásának hatását, ezen belül a kiváltó ok lehet  A közvetlen költségek (költségnemek szerinti) változása,  Az egyes tevékenységek belső arányainak változása

26 - A közvetett költségek alakulásának hatását, valamint az eszközök forgási sebességének csökkenését előidéző okokat (hogyan alakult a befektetett eszközök és fogóeszközök forgási sebessége)

27 5.3. A jövedelmezőség és a fenntartható növekedési ütem összefüggései A jövedelmezőség színvonalának alakulását több szempontból kell értékelni, úgymint ◦ Vevői vagy piaci nézőpontból, azaz hogyan alakul a vevők elégedettsége, milyen a piaci részesedés a megcélzott szegmensekben, ◦ Az innovációs tevékenység biztosítja-e a folyamatos fejlődést

28 A fenntartható növekedési ütemet meghatározó tényezőkként kell kezelni a következőket: - Az eszközök forgási sebességes, -Az árbevétel-arányos jövedelmezőség, -A tőke áttétel (tőkemultiplikátor), -A mérleg szerinti eredmény részaránya az adózás előtti eredményből.

29 Képletszerűen a fenntartható növekedési ütem = =N ad.előtti /Á nettó *Á nettó /Eszközök* Eszközök/Saját tőke*N m /N ad.előtti Az összefüggés alapján elsősorban az egyes tényezők elmozdulásainak hatásai állapíthatók meg, támpontul szolgálva a részletes ok- okozati összefüggéseket feltáró elemző- értékelő munkához.


Letölteni ppt "5. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések