Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavállalók bűncselekmény miatti elbocsátásának munkajogi vetületei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavállalók bűncselekmény miatti elbocsátásának munkajogi vetületei"— Előadás másolata:

1 Munkavállalók bűncselekmény miatti elbocsátásának munkajogi vetületei
Előadó: dr. Subasicz Éva ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara Titkára Munkavállalók bűncselekmény miatti elbocsátásának munkajogi vetületei

2 Előadó: dr. Subasicz Éva
TARTALOM I. Bevezetés: a, Rendes felmondás b, Közös megegyezés c, Azonnali hatállyal próbaidő alatt II. Rendkívüli felmondás III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén Bevezetés I. A rendkívüli felmondás alapjául szolgáló indokok II. Gyakorlati megközelítés, a munkavállaló által elkövetett bűncselemének csoportosítása III. Büntetőfeljelentés megtételénél figyelembe veendő jogi és gyakorlati szempontok IV. Megelőzés, óvintézkedések a munkahelyen (kamerával, GPRS segítségével) Előadó: dr. Subasicz Éva

3 Előadó: dr. Subasicz Éva
I. Bevezetés A munkaviszony megszüntethető: a, rendes felmondással, b, közös megegyezéssel, c, rendkívüli felmondással, d, azonnali hatállyal próbaidő alatt. Előadó: dr. Subasicz Éva

4 Előadó: dr. Subasicz Éva
II. Rendkívüli felmondás Rendkívüli felmondás általános ismertetése a Törvény rendelkezései alapján. A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. Előadó: dr. Subasicz Éva

5 Előadó: dr. Subasicz Éva
II. Rendkívüli felmondás Rendkívüli felmondás általános ismertetése a Törvény rendelkezései alapján. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondással kapcsolatos jogvita keretein belül nincs helye olyan felmondási okok bizonyításának, amelyek közlése a felmondásban nem szerepelt. Előadó: dr. Subasicz Éva

6 Előadó: dr. Subasicz Éva
II. Rendkívüli felmondás Rendkívüli felmondás általános ismertetése a Törvény rendelkezései alapján. A rendkívüli felmondás indokolásának világosnak és egyértelműnek kell lennie. Előadó: dr. Subasicz Éva

7 Előadó: dr. Subasicz Éva
II. Rendkívüli felmondás Rendkívüli felmondás általános ismertetése a Törvény rendelkezései alapján. Több rendkívüli felmondási ok megjelölése esetén akkor is helye van az intézkedés jogszerűségének megállapításának, ha nem mindegyik ok bizonyul valósnak, azonban a bebizonyosodott ok a munkáltató jogszerű intézkedésének alapjául szolgálhat. Előadó: dr. Subasicz Éva

8 Előadó: dr. Subasicz Éva
III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén Bevezetés Rendkívüli felmondás indokait a Munka Törvénykönyve külön nem szabályozza, így mindig a Bíróság adott ügyben való mérlegelésén múlik, hogy milyen esetkörökben állapítja meg a rendkívüli felmondás jogszerűségét. Előadó: dr. Subasicz Éva

9 Előadó: dr. Subasicz Éva
III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén I. A rendkívüli felmondás alapjául szolgáló indokok: Főszabály: Súlyos bűncselekmény alapos gyanúja olyan mértékű bizalomvesztést idézhet elő, amelyre tekintettel nem várható el a munkáltatótól a munkavállaló továbbfoglalkoztatása. Bűncselekmény elkövetésére alapított rendkívüli felmondás- az irányadó bírói gyakorlat szerint- csak akkor jogszerű, ha a Bíróság a munkavállalót jogerősen elmarasztalta. Előadó: dr. Subasicz Éva

10 Előadó: dr. Subasicz Éva
III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén I. A rendkívüli felmondás alapjául szolgáló indokok: - Általános és közhelyszerű bizalomvesztésre történő hivatkozás jogellenes. A bizalomvesztés konkrét indokát a felmondásban meg kell jelölni. Előadó: dr. Subasicz Éva

11 Előadó: dr. Subasicz Éva
III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén II. Gyakorlati megközelítés, a munkavállaló által elkövetett bűncselekmények csoportosítása: 1. Csoportosítás aszerint, hogy a munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben követi-e el a bűncselekményt: a.) A bűncselekményt nem a munkaviszonyával szoros összefüggésben követi el /munkavállaló munkaidején kívül, nem a munkáltató sérelmére/ b.) A bűncselekményt a munkavállaló a munkaviszonyával összefüggésben követi el. Előadó: dr. Subasicz Éva

12 Előadó: dr. Subasicz Éva
III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén II. Gyakorlati megközelítés, a munkavállaló által elkövetett bűncselekmények csoportosítása: Csoportosítás aszerint, hogy a bűncselekmény elkövetésének mely létszakában alkalmazza a munkáltató a rendkívüli felmondás jogintézményét a.) A munkavállalót a büntető Bíróság jogerősen elmarasztalja b.) Bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja bizonyítható, igazoltan alátámasztható c.) Bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja nem bizonyítható Előadó: dr. Subasicz Éva

13 Előadó: dr. Subasicz Éva
III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén III. Büntetőfeljelentés megtételénél figyelembe veendő jogi és gyakorlati szempontok: A Büntetőeljárás esetleges megindítása: Ismeretlen tettes ellen 2. Konkrét személlyel szemben Előadó: dr. Subasicz Éva

14 Előadó: dr. Subasicz Éva
III. Rendkívüli felmondás indokai a munkavállaló által elkövetett bűncselekmény esetén III. Büntetőfeljelentés megtételénél figyelembe veendő jogi és gyakorlati szempontok: Hamis vád, valamint jogkövetkezményeinek ismertetése Előadó: dr. Subasicz Éva

15 Előadó: dr. Subasicz Éva
IV. Megelőzés, óvintézkedések a munkahelyen (kamerával, GPRS segítségével) A kamera és GPRS megfigyelés jogszerű működtetésének ismertetése az adatvédelmi biztos állásfoglalásai alapján: kamera rendszer: - célhoz kötöttség - munkavállaló hozzájárulásának szükségessége - kivételek: közérdek, munkavállaló életének testi épségének védelme GPRS megfigyelés: - munkaidő keretén belül - munkaidőn kívül, szolgálati autó használatával kapcsolatban. Előadó: dr. Subasicz Éva

16 Előadó: dr. Subasicz Éva
Köszönöm szíves figyelmüket! Előadó: dr. Subasicz Éva


Letölteni ppt "Munkavállalók bűncselekmény miatti elbocsátásának munkajogi vetületei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések