Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A jelöltállítás és a választás szabályai: - Ki jogosult a választásra? - Minden munkavállaló, aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll; - akik valamilyen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A jelöltállítás és a választás szabályai: - Ki jogosult a választásra? - Minden munkavállaló, aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll; - akik valamilyen."— Előadás másolata:

1 1 A jelöltállítás és a választás szabályai: - Ki jogosult a választásra? - Minden munkavállaló, aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll; - akik valamilyen okból távol vannak (kiküldetés, fizetés nélküli szabadság, keresőképtelenség, stb…); - határozott idejű munkaviszonyban lévők, részmunkaidősök; - munkaviszonyt létesített nyugdíjas; - részt vehet a választásban a munkáltatói jogot gyakorló, a munkál- tató is. - A munkavállaló csak abban a körzetben vehet részt a képviselő meg- választásában, ahol őt foglalkoztatják. - Nem rendelkezik választójoggal: aki egyéb jogviszonyban van foglal- koztatva (megbízási szerződés vállalkozás) - A választásra jogosultságot a választási bizottság állapítja meg!

2 2 Ki választható munkavédelmi képviselővé? - Minden olyan cselekvőképes munkavállaló, aki: - a munkáltatónál legalább 6 hónap munkaviszonnyal rendelkezik; - az újonnan alakult munkáltatónál a munkaviszony időtartamát nem kell figyelembe venni. Nem választható munkavédelmi képviselővé: - aki munkáltatójogot gyakorol - munkaviszonyt létesíthet, vagy megszüntethet; - kötelezettségszegés miatt jogkövetkezményt alkalmazhat; - kártérítési felelősséget állapíthat meg. - aki a munkáltató megbízásából lát el munkavédelmi feladatot; - aki a munkáltatónak, vezetőjének közvetlen hozzátartozója;(Mt.) - aki a választási bizottság tagja. - A szakszervezetben, üzemi tanácsban viselt tagság nem zárja ki a választhatóságot. Választható a határozott időre szerződött is!

3 3 Hogyan történik a jelöltállítás? - Jelöltet állíthat a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet: - a jelöltet tagjai közül állíthatja; - több jelöltet is állíthat. - Jelöltet állíthat: - a munkavállalók 10 %-a; - vagy legalább 10 fő. - A jelöltnek írásban kell nyilatkoznia, hogy a jelölést elfogadja. - A jelöléseket és a nyilatkozatokat a választási bizottsághoz kell eljuttatni. - Amennyiben a választási bizottság nem talál összeférhetetlenséget, minden jelöltet köteles a jelölőlistára felvenni. - A munkavédelmi bizottságok és az üzemi tanácsok – mint testületek – nem rendelkeznek jelölési jogosultsággal.

4 4 -A jelölt listát a szavazás napja előtt legalább három héttel le kell zárni. - Érvényes: - ha legalább egy név szerepel rajta. - Ha a jelölőlista nem érvényes, akkor a jelölő időszakot meg kell hosszabbítani, a szavazásra új időpontot kell kijelölni. - Az új időpontot úgy kell megválasztani, hogy a jelöltállítás lezárásának időpontja és a választás napja között legalább 3 hét legyen. - A szavazólap tartalmazza: - a munkáltató, részleg, egység vagy telephely nevét; - a jelöltek nevét ABC sorrendben; - szakszervezeti jelölés esetén a jelölt neve után a szakszervezet nevét; - azt, hogy az adott körzetben hány képviselő kerül megválasztásra; - tájékoztatást arról, milyen módon jelezze a szavazó, hogy melyik jelöltre szavaz; - figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy érvénytelen a szavazat, ha a megválasztható számon felül is szavaztak jelöltre.

5 5

6 6 2.) A választás lebonyolítása - Egyenlő – közvetlen, tikos. - Biztosítani kell minden választásra jogosult számára a szavazás lehetőségét. - Lehetőleg egyidejű legyen a szavazás.

7 7 A választás érvényessége, eredményessége. -Érvényes a szavazat: - ha a választási bizottság által kiadott szavazólapon adták le; - ha abból egyértelműen megállapítható, hogy a szavazatot kire adták le. - Érvénytelen a szavazat: - ha nem a választási bizottság által kiadott szavazólapon történt a szavazás; - a szavazólapon a választható képviselők számánál több személyt jelöltek meg; - a választott személyt nem egyértelműen jelölték meg, nem állapítható meg, hogy a szavazatot kire adták le; - a szavazólapon nem szereplő új nevet írnak fel.

8 8 Ki a megválasztott képviselő, pótképviselő? - Képviselő: aki az érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 %-át megszerezte. Szavazategyenlőség esetén a hosszabb munkaviszony döntő. - Pótképviselő: az a jelölt, aki nem került megválasztásra, de az érvényes szavazatok legalább 20 %-át megszerezte. Lehetőleg válasszunk pótképviselőt! -Érvényes a választás: - ha a jogosultak több, mint fele részt vett a szavazáson. - Az érvényesség kiszámításánál nem kell figyelembe venni: -- keresőképteleneket (betegek); -- szülési szabadságon lévőket; -- gyes-en, betegápolási szabadságon lévőket; -- egy hétnél hosszabb tartós kiküldetésen lévőket; -- tartalékos katonai, polgári szolgálati idejüket töltőket.

9 9 -Az érvénytelen választást meg kell ismételni. - Időpontja: 30 napon túl, de 90 napon belül. - Érvényes: legalább 30 %-os részvétel esetén. - A megválasztáshoz szintén legalább 30 % érvényes szavazat kell. - Megismételt választás esetén a megválasztott képviselő mandátuma 2 évre szól. - A pótképviselőséghez ebben az esetben is 20 % érvényes szavazat kell. - Ha a megismételt választás is érvénytelen, új választást egy év múlva kell tartani. - Mikor eredményes a választás? - A választás akkor eredményes, ha a jelöltek megfelelő számban megszerezték az érvényes szavazatok 30 %-át. - Eredménytelen választás esetén 30 napon belül új választást kell tartani. -15 napig még új jelöltet is lehet állítani.

10 10 Egyéb technikai kérdések: - Szavazatszedő bizottság: - a választási bizottság kéri fel; - tagjaira a választási bizottságra vonatkozó kritériumokat célszerű alkalmazni. - Titkos szavazás feltételeinek biztosítása. - Szavazatok összeszámlálása: választási bizottság feladata. (Egy időben, egy helyen, választási körzetenként.) - Jegyzőkönyvezési kötelezettség:a jegyzőkönyv tartalmazza: - szavazóurnák felbontásának körülményeit; (helyi időpont) - a választás helyét, időpontját; - a szavazásra jogosultak számát; - a szavazáson résztvevők számát; - az összes leadott szavazólap számát; - az érvényes szavazólapok számát;

11 11 - az érvénytelen szavazólapok számát; - az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok számát; - a megválasztott képviselő és pótképviselő nevét; - a választási bizottság tagjainak aláírását.

12 12 3.)A választással kapcsolatban felmerült viták eldöntése: -Vita tárgya lehet: - jelöléssel; - lebonyolítással; - eredményével kapcsolatban. - Vitát kezdeményezhet: - a választásra jogosult; - a szakszervezet; - munkáltató 5 napon belül, a választási bizottságnál. - Vita során: - egyeztetést kell tartani; - egyeztetés során a választási bizottság és a szakszervezet dönt. - Sikertelen egyeztetés esetén: - 5 napon belül a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat; -a bíróság 15 napon belül nem peres eljárásban határozatot hoz.

13 13

14 14 Köszönöm figyelmüket! A választással kapcsolatban felmerülő probléma esetén kérem, forduljanak Alapítványunkhoz. Hartai Ferenc fhartai@freemail.hu 0630 5216137


Letölteni ppt "1 A jelöltállítás és a választás szabályai: - Ki jogosult a választásra? - Minden munkavállaló, aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll; - akik valamilyen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések