Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma Siófok, 2011. június 9.-10. A paritásos munkavédelmi testületek létrehozása és működtetése A munkavédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma Siófok, 2011. június 9.-10. A paritásos munkavédelmi testületek létrehozása és működtetése A munkavédelmi."— Előadás másolata:

1 1 Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma Siófok, 2011. június 9.-10. A paritásos munkavédelmi testületek létrehozása és működtetése A munkavédelmi képviselő választás lebonyolításának szabályai Föcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért Hartai Ferenc fhartai@freemail.hu 06 30 521 6137

2 2 A paritásos testület működése: - Az elnöki tisztet a munkáltató és a képviselők felváltva gyakorolják. A munkáltató és a munkavállalók képviselői megállapodnak: - a testület rendes és póttagjainak számában, - a tagok megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjében; - az elnöklési és működési rendben; - a testület ügyrendjében; - a testület tevékenységével összefüggő eljárási kérdésekben. A testület létrehozását a munkáltató kezdeményezi és biztosítja működésének feltételeit.

3 3 A paritásos munka védelmi testület érdekegyeztető tevékenységet folytat. Ennek keretében: - rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását; - megállapítja a munkavédelmi helyzettel összefüggő szükséges intézkedéseket; - megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását; - állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről;

4 4 A paritásos munkavédelmi testület működése nem érinti - a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság jogállását; - a munkáltatónak törvényben meghatározott felelősségét.

5 5 Mit tehetünk, ha a munkáltató nem kezdeményezi a paritásos testület létrehozását? - Kezdeményezze a létrehozást: - a munkavédelmi bizottság (munkavédelmi képviselők); - a szakszervezeti bizottság (üzemi tanács); - legszerencsésebb, ha együttesen kezdeményezik. például: a kollektív szerződésben. (Jogok gyakorlása és kötelezett- ségek teljesítése. Lásd: Munka Törvénykönyve)

6 6 Hogyan segíti Alapítványunk a paritásos testületek létrehozását és működését? Igény esetén közreműködünk a gazdálkodó szervezet jellegének megfelelő: - kezdeményezés kidolgozásában (indoklás, struktúra, létrehozás, választás feltételeinek meghatározása); - konzultációban veszünk részt a munkáltatóval, illetve annak illetékes megbízottjával; Igény esetén módszertani segédanyagot bocsátunk rendelkezésre. A paritásos testület megalakítását követően a működéséhez nélkülöz- hetetlen ügyrend kidolgozásában segítséget nyújtunk. Elektronikus úton eljuttatjuk az ügyrend kidolgozásához szükséges segédanyagot.

7 7

8 8 Kötelező-e munkavédelmi képviselőt választani? Lásd: A Legfelsőbb Bíróság ítélete. Mfv. II.10. 411/2007/3. sz. www.mvkepviselo.hu (Munkavédelmi képviselő)

9 9 0.-ik lépés - A munkavédelmi bizottság (képviselő) munkájának értékelése: - a képviseleti rendszer szerkezete, működése; - a bizottság/képviselő kapcsolatai; - a működés feltételei, eredményei, hiányosságai. - létrejött-e munkamegosztás; - hogyan értékelhető a szakmai specializáció; - a képviselői, bizottsági munka tervszerűsége; - megfelelt-e a követelményeknek a bizottság ügyrendje, a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás. - A munkavédelmi bizottság (képviselő) kapcsolatai: - kapcsolat a munkáltatóval; - kapcsolat és együttműködés a szakszervezettel, üzemi tanáccsal; - kapcsolat a hatóságokkal; - kapcsolat a munkavállalókkal.

10 10 - Megfelelőek és elégségesek voltak-e a képviselők, illetve a bizottság számára biztosított feltételek: - Az eljárásokhoz, jogok gyakorlásához biztosított munkaidő kedvezmény és annak felhasználása; - képzés és továbbképzés biztosítása, színvonala; - technikai feltételek (kapcsolattartás, Internet használat).

11 11 1.) A választási bizottság létrehozása. - A bizottság létrehozását megelőzően: - a képviseleti rendszer áttekintése; - a dokumentumok 0-ik változatának elkészítése Pl.: választási forgatókönyv, a választási bizottság ügyrend- jének előkészítése, a választással összefüggő határidők rögzítése. - választási körzetek kialakítása, megválasztandó képviselők számának meghatározása. (A kezdeményezők a munkáltatóval egyeztetve!) Figyelembe véve: tagoltság, veszélyesség, létszám, műszakszám, a telephelyek vezetőinek jogosultságait. - a választási bizottság felkészítése

12 12 A választás technikai feltételeinek, a lebonyolításnak meg- tervezése. - Hol és hány választási bizottságot kell létrehozni? - egy képviselő választása esetén csak egy bizottság szükséges; - több képviselő választása, több telephely esetén két mód van: -- több választási bizottság létrehozása; -- egy bizottság látja el a feladatot. - A bizottság létrehozására jogosultak: - ahol már működnek képviselők, bizottság, ott ők jogosultak; - ahol első alkalommal választanak, ott a kezdeményező hozza létre a bizottságot; - amennyiben a munkáltató hívja fel a figyelmet a választás szükségességére, a bizottság létrehozása akkor is a munka- vállalók, illetve képviseleti szerveik joga.

13 13 - Kik lehetnek a választási bizottság tagjai? - aki választásra jogosult; - lehetőleg minden választási körzetből legyen tag a választási bizottságban. - a képviselettel rendelkező szakszervezet is delegálhat tagokat. - Ki nem lehet tagja a választási bizottságnak? - aki a bizottság létrehozásának időpontjában munkavédelmi képviselő; - a bizottság munkájában nem vehet részt a munkáltató, illetve annak képviselője nem befolyásolhatja a bizottság munkáját. - Figyelembe kell venni, hogy a választási bizottság tagja nem jelölhető munkavédelmi képviselővé. - Hány tagja lehet a választási bizottságnak? - A törvény nem határozza meg. - Attól függ, hogy hány körzetben történik a választás. (3, 5, 7, 9 fős is lehet!)

14 14 - A választási bizottság létrejötte után - elnököt választ; - meghatározza ügyrendjét; - meghatározza a határidőket; - a választás teljes lebonyolításáig őrködik a törvényesség felett.

15 15 A munkavédelmi képviselők választásának szabályai. - Figyelembe kell venni: - Mvt. és Mt. rendelkezéseit; - OÉT Munkavédelmi bizottság állásfoglalását www.mvkepviselo.hu/Munkavédelmi képviselő - Lényeges eltérés az ÜT választás szabályaitól: - ÜT választás listás szavazás; - A képviselőket egyéni választó körzetben kell megválasztani. - A sikeres képviselő választás alapja: az egyéni választó körzetek megfelelő kialakítása. - Egy képviselő választása esetén: egy választó körzet legyen. - Több képviselő választása esetén: annyi körzet legyen, ahány kép- viselőt választanak. Kivétel, ha egy körzetbe több képviselőt kívánnak választani. - Figyelembe kell venni: létszámot, tagoltságot, műszakszámot, veszélyességet. - Lényeges: a képviselői tevékenység a gazdálkodó szervezet teljes területét lefedje.


Letölteni ppt "1 Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma Siófok, 2011. június 9.-10. A paritásos munkavédelmi testületek létrehozása és működtetése A munkavédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések