Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma"— Előadás másolata:

1 Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma
Siófok, június A paritásos munkavédelmi testületek létrehozása és működtetése A munkavédelmi képviselő választás lebonyolításának szabályai Föcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért Hartai Ferenc

2 A paritásos testület működése:
- Az elnöki tisztet a munkáltató és a képviselők felváltva gyakorolják. A munkáltató és a munkavállalók képviselői megállapodnak: - a testület rendes és póttagjainak számában, - a tagok megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjében; - az elnöklési és működési rendben; - a testület ügyrendjében; - a testület tevékenységével összefüggő eljárási kérdésekben. A testület létrehozását a munkáltató kezdeményezi és biztosítja működésének feltételeit.

3 A paritásos munka védelmi testület érdekegyeztető tevékenységet folytat.
Ennek keretében: - rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását; - megállapítja a munkavédelmi helyzettel összefüggő szükséges intézkedéseket; - megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását; - állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről;

4 A paritásos munkavédelmi testület működése nem érinti
- a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság jogállását; - a munkáltatónak törvényben meghatározott felelősségét.

5 Mit tehetünk, ha a munkáltató nem kezdeményezi a paritásos testület létrehozását?
Kezdeményezze a létrehozást: a munkavédelmi bizottság (munkavédelmi képviselők); a szakszervezeti bizottság (üzemi tanács); legszerencsésebb, ha együttesen kezdeményezik. például: a kollektív szerződésben. (Jogok gyakorlása és kötelezett- ségek teljesítése. Lásd: Munka Törvénykönyve)

6 Hogyan segíti Alapítványunk a paritásos testületek létrehozását és működését?
Igény esetén közreműködünk a gazdálkodó szervezet jellegének megfelelő: - kezdeményezés kidolgozásában (indoklás, struktúra, létrehozás, választás feltételeinek meghatározása); - konzultációban veszünk részt a munkáltatóval, illetve annak illetékes megbízottjával; Igény esetén módszertani segédanyagot bocsátunk rendelkezésre. A paritásos testület megalakítását követően a működéséhez nélkülöz- hetetlen ügyrend kidolgozásában segítséget nyújtunk. Elektronikus úton eljuttatjuk az ügyrend kidolgozásához szükséges segédanyagot.

7

8 Kötelező-e munkavédelmi képviselőt választani?
Lásd: A Legfelsőbb Bíróság ítélete. Mfv. II /2007/3. sz. (Munkavédelmi képviselő)

9 0.-ik lépés - A munkavédelmi bizottság (képviselő) munkájának értékelése: - a képviseleti rendszer szerkezete, működése; - a bizottság/képviselő kapcsolatai; - a működés feltételei, eredményei, hiányosságai. - létrejött-e munkamegosztás; - hogyan értékelhető a szakmai specializáció; - a képviselői, bizottsági munka tervszerűsége; - megfelelt-e a követelményeknek a bizottság ügyrendje, a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás. A munkavédelmi bizottság (képviselő) kapcsolatai: kapcsolat a munkáltatóval; kapcsolat és együttműködés a szakszervezettel, üzemi tanáccsal; kapcsolat a hatóságokkal; kapcsolat a munkavállalókkal.

10 Megfelelőek és elégségesek voltak-e a képviselők, illetve a bizottság számára biztosított feltételek: - Az eljárásokhoz, jogok gyakorlásához biztosított munkaidő kedvezmény és annak felhasználása; - képzés és továbbképzés biztosítása, színvonala; - technikai feltételek (kapcsolattartás, Internet használat).

11 1.) A választási bizottság létrehozása.
- A bizottság létrehozását megelőzően: - a képviseleti rendszer áttekintése; - a dokumentumok 0-ik változatának elkészítése Pl.: választási forgatókönyv, a választási bizottság ügyrend- jének előkészítése, a választással összefüggő határidők rögzítése. - választási körzetek kialakítása, megválasztandó képviselők számának meghatározása. (A kezdeményezők a munkáltatóval egyeztetve!) Figyelembe véve: tagoltság, veszélyesség, létszám, műszakszám, a telephelyek vezetőinek jogosultságait. - a választási bizottság felkészítése

12 A választás technikai feltételeinek, a lebonyolításnak meg-
tervezése. Hol és hány választási bizottságot kell létrehozni? egy képviselő választása esetén csak egy bizottság szükséges; több képviselő választása, több telephely esetén két mód van: - több választási bizottság létrehozása; - egy bizottság látja el a feladatot. A bizottság létrehozására jogosultak: ahol már működnek képviselők, bizottság, ott ők jogosultak; ahol első alkalommal választanak, ott a kezdeményező hozza létre a bizottságot; amennyiben a munkáltató hívja fel a figyelmet a választás szükségességére, a bizottság létrehozása akkor is a munka- vállalók, illetve képviseleti szerveik joga.

13 Kik lehetnek a választási bizottság tagjai?
aki választásra jogosult; lehetőleg minden választási körzetből legyen tag a választási bizottságban. a képviselettel rendelkező szakszervezet is delegálhat tagokat. Ki nem lehet tagja a választási bizottságnak? aki a bizottság létrehozásának időpontjában munkavédelmi képviselő; a bizottság munkájában nem vehet részt a munkáltató, illetve annak képviselője nem befolyásolhatja a bizottság munkáját. Figyelembe kell venni, hogy a választási bizottság tagja nem jelölhető munkavédelmi képviselővé. Hány tagja lehet a választási bizottságnak? - A törvény nem határozza meg. - Attól függ, hogy hány körzetben történik a választás. (3, 5, 7, 9 fős is lehet!)

14 A választási bizottság létrejötte után
elnököt választ; meghatározza ügyrendjét; meghatározza a határidőket; a választás teljes lebonyolításáig őrködik a törvényesség felett.

15 A munkavédelmi képviselők választásának szabályai.
Figyelembe kell venni: Mvt. és Mt. rendelkezéseit; OÉT Munkavédelmi bizottság állásfoglalását képviselő Lényeges eltérés az ÜT választás szabályaitól: ÜT választás listás szavazás; A képviselőket egyéni választó körzetben kell megválasztani. A sikeres képviselő választás alapja: az egyéni választó körzetek megfelelő kialakítása. Egy képviselő választása esetén: egy választó körzet legyen. Több képviselő választása esetén: annyi körzet legyen, ahány kép- viselőt választanak. Kivétel, ha egy körzetbe több képviselőt kívánnak választani. Figyelembe kell venni: létszámot, tagoltságot, műszakszámot, veszélyességet. Lényeges: a képviselői tevékenység a gazdálkodó szervezet teljes területét lefedje.


Letölteni ppt "Munkavédelmi Képviselők XVII. Országos Fóruma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések